Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakiskolai mobilitási pályázat elnyerése 2010 elején Cél:  a kedvezményezettek idegen nyelvi tudása, és ezen belül a szakmai nyelvi ismeretük ugrásszer.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakiskolai mobilitási pályázat elnyerése 2010 elején Cél:  a kedvezményezettek idegen nyelvi tudása, és ezen belül a szakmai nyelvi ismeretük ugrásszer."— Előadás másolata:

1

2 Szakiskolai mobilitási pályázat elnyerése 2010 elején Cél:  a kedvezményezettek idegen nyelvi tudása, és ezen belül a szakmai nyelvi ismeretük ugrásszer ű en fejl ő djön  hogy tapasztalatokat szerezzenek az önálló megélhetés és munkavégzés területén  hogy megismerkedjenek az Európai Unióra jellemz ő munkavállalási, munkavégzési és szakmai sajátosságokkal

3  hogy a könnyebb munkaer ő- piaci elhelyezkedésük érdekében nemzetközi szakmai tapasztalatot szerezzenek.  A kedvezményezettek 17 év feletti 12., 13. évfolyamos szakiskolai szakács, cukrász és pincér tanulók.  A program teljes id ő tartama el ő készítéssel és a disszeminációval együtt 9 hónap, amelyből 4 hónapot Olaszországban töltöttek a tanulók..

4  a helyi szabályok szerint adott végzettséggel, igazolással, oklevéllel  Iskolánk elfogadja szakmai gyakorlatként az így eltöltött id ő t.  Europass Mobilitási Igazolvánnyal, mely kés ő bbi munkavállalásuk során jelent ő s referenciával bírhat.

5  cégek-szervezetek tömörülése, amelyhez úgy a magánszférában, mint a közszférában tevékenyked ő szerepl ő k tartoznak  Missziója: együttm ű ködés olasz és magyar cégek között különböz ő képzési programok területén.  A cég hosszútávú keretszerz ő dést kötött a Lignanói Szállodaipari Konzorciummal, mely tagjai között tudhat több, mint 60 négy és öt csillagos szállodát és éttermet

6  2010. február 8.: pályázat kiírása: faliújságon keresztül ismertetjük a program lényeges pontjait, osztályf ő nökök segítségével is megismerhetik az érdeklődök a programot.  2010. február 15.: egy mobilitási nap szervezésével lehet ő ség adódik a további tájékozódásra, kérdések megválaszolására. Egy, az olasz partnert és a vele szövetségben álló szállodák és éttermek et ismertet ő dokumentációs csomag, vetítés, valamint olasz partnerünk fogadása (Ferdinando Martignago) ezen a napon minden oldalról megvilágítja a Szakiskolai Mobilitási projekt elemeit.  2010. február 22.: pályázat benyújtásának határideje  A tanulók pályázatot nyújtanak be, ami egy jelentkezési lapból, önéletrajzból és motivációs levélb ő l áll.

7  A kiválasztás során egy értékel ő ívet csatolunk minden jelentkez ő pályázatához, amiben 1-5-ig terjed ő skálán értékeli külön- külön az adott jelentkez ő t a pályázó tanuló gyakorlati oktatás vezet őj e, osztályf ő nöke, valamint az iskola vezet ő je. A legmagasabb értékelést kapott 15 f ő tekinthet ő sikeres pályázónak  Szempontok: kommunikációs kompetenciák, szakmai alkalmasság, munkabírás, motiváció, önállóság, megbízhatóság.  Döntés: 2010. március 5.: 15+6=21 f ő utazhat

8  23 osztályban lett meghirdetve  18 osztályból érkezett 85 db pályázat. Ekkor módosult a létszám 15-r ő l 21 f ő re  Végül 20 f ő utazott ki (1 f ő megbetegedett)  11 osztályból kerültek ki a nyertesek: 8 f ő szakács, 6 f ő pincér, 6 f ő cukrász  9 lány és 11 fiú

9

10

11

12  A kiutazás el ő tti 3 hónapban (március-május) történik a felkészítés  Szuperintenzív olasz nyelvtanfolyam, több mint 210 órában Meta Stúdióban  Országismereti, kulturális, gasztronómiai és lelki felkészítés az iskolában

13  Kiutazás: 2010. május 29.  Gradoba  Kés ő bb Lignanoban, Jelsoloban, Cormonsban és Fiume Venetoban is dolgoznak diákjaink  Szállodák, éttermek: Albergo Alla Spiaggia, Citta di Trieste, Hotel Helvetia, da Pino, Gelsi, Ristorante Fossa Mala, Hotel Ristorante Felcaro, Friuli Hotel

14  Hazautazás : 2010. szeptember 25. (pár nappal el ő bb)  2 f ő továbbra is kint dolgozik  Pályázati beszámolók megírása  Szóbeli beszámolók  Kiállítás  Blog, iskola honlapja  Olasz vacsoraest


Letölteni ppt "Szakiskolai mobilitási pályázat elnyerése 2010 elején Cél:  a kedvezményezettek idegen nyelvi tudása, és ezen belül a szakmai nyelvi ismeretük ugrásszer."

Hasonló előadás


Google Hirdetések