Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PRIMARIA ODORHEIU SECUIESC PROIECTUL PHARE NR. 2005/017-553.01.03.06. HR 852 Székelyudvarhely Fenntartható Fejlesztési Stratégiája Intézkedési Lista.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PRIMARIA ODORHEIU SECUIESC PROIECTUL PHARE NR. 2005/017-553.01.03.06. HR 852 Székelyudvarhely Fenntartható Fejlesztési Stratégiája Intézkedési Lista."— Előadás másolata:

1 PRIMARIA ODORHEIU SECUIESC PROIECTUL PHARE NR. 2005/017-553.01.03.06. HR 852 Székelyudvarhely Fenntartható Fejlesztési Stratégiája Intézkedési Lista

2 A stratégiaalkotás lépései 1.Helyzetelemzés - a város és térségének sajátosságainak feltérképezése, elemezve a helyi gazdaság és társadalom helyzetét 2.SWOT analízis 3.Stratégiaalkotás – közép- és rövidtávú fejlesztési célok, prioritások 4.Konkrét fejlesztési lehetőségek: tevékenységek, finanszírozás, előkészítettség, megvalósíthatóság, stb.

3 SWOT-elemzés •Erősségek (strenght) •Gyengeségek (weaknesses) •Lehetőségek (oppotunities) •Veszélyek (threats)

4 Erősségek •Tradicionális térségközpont •Könnyű közúti megközelíés •Tőkeerős nagyvállalatok (ipar) •Nagyszámú KKV, növekvő tercier szektor •Turisztikai potenciál •Fiatal, képzett munkaerő •Gyermekszám növekedése, fiatal lakosság •Diplomások számának növekedése •Nagyszámú civil szervezet •Viszonylag sok zöldterület, jó átszellőzés •Értékes épített örökség •Lakásépítés •Viszonylag jól elkülönülő iparzónák •Természeti erőforrások •Magas arányú közművesítettség •Tradicionális oktatási, egészségügyi központ •Szociális háló •Aktív kulturális és sportélet

5 Gyengeségek •Alacsony színvonalú közlekedési infrastruktúra •Adminisztratív funkciók hiánya •Egyoldalú ipari gazdaságszerkezet •Erőtlen KKV és tercier szektor •Turisztikai mutatók romlása •Önellátó mezőgazdaság •Szakmunkáshiány, munkenélküliség •Nyelvismeret hiánya •Elvándorlás, népességfogyás •Közösségi terek hiánya •Egyenlőtlenül eloszló, leromló zöldfelületek •Leromló műemlékek •Leromló panelek, lakáshiány •Hasznosítatlan ipari területek •Környezetszennyezés •Elavult közmű-infrastruktúra •Zsúfolt közlekedés •Nem piacorientált szakképzés, felsőoktatás hiányossága •Szociális ellátás hiányosságai •Kulturális, sport-élet elmarad a lehetőségektől

6 Lehetőségek •Közúti közlekedés fejlesztése •Fejlesztési pólussá válás •Munkahelyteremtés, szakképzés •Mezőgazdaság piacképessé tétele •Ipari infrastuktúrafejlesztés, ipari park •Turisztikai programcsomagok, városmarketing •Szejkefürdő •Befektetői tőke bevonzása •Közösségi terek kialakítása •Identitás erősítése, visszatelepedés •Környezetvédelem, szemlélet alakítása •Lakásépítés •Zöldfelület fejlesztés •Városrendezési terv •Szabadidősport, versenysport feltételei •Kulturális programhelyszínek, programok •Felsőoktatás fejlesztése, felnőttképzés •Szociális ellátások fejlesztése (bölcsőde, öregotthon, stb.)

7 Veszélyek •Autópálya megépülése késik •Térségi szerep gyengülése •Elvándorlás •Szejkefürdő elveszti a gyógyhatását •Piacok megszűnése, helyi termékek iránti kereslet csökkenése •Gazdasági helyzet romlása •Feldolgozóipar hanyatlása •Etnikai bezárkózás •Együttműködés hiánya (civil) •Felsőoktatás expanziója nem piacorientált •Küküllő vízminőségének romlása, természeti katasztrófák •Város szabályozatlan terjeszkedése •Zöldterületek fogyása •Épületek állagromlása •Közmű-infrastruktúra felújítások elmaradása •Gépjárműforgalom nem zárható ki a belvárosból •Múzeum ellehetetlenedése •Oktatás gyengülése •Egészségügy forráshiánya

8 1. Városrehabilitáció •1.1. Közlekedésfejlesztés •1.1.1 Terelőút építése az áthaladó forgalom átvezetésére – megyei jelentőségű projekt, Segesvár-Csíkszereda útvonal prioritása •1.1.2 Gyorsforgalmi út építése a készülő autópályáig •1.1.3. Forgalomdinamika megváltoztatása a városban (pl. egyirányúsítás, körforgalmak) •1.1.4. Parkolási rendszer átalakítása –parkolóházak kialakítása (belváros, Bethlen I,II.) –új parkolóhelyek kialakítása (belvárosi zsák utcák, külső negyedekben patakok befedése, garázsok felszámolása) –belvárosi parkoló zóna lehatárolása és parkolási díj bevezetése •1.1.5. Utak, járdák felújítása •1.1.6.Balesetmentes és akadálymentes közlekedés feltételeinek kialakítása •1.1.7.Kerékpáros közlekedés fejlesztése –kerékpár utak kialakítása –kerékpártárolók elhelyezése a belvárosban és a fontosabb intézmények előtt •1.1.7.Tömegközlekedés fejlesztése közszállítás racionalizálása, –buszmegállók kiépítése, utastájékoztató rendszer, szuburbánus –tömegközlekedés fejlesztése –helyi vasút bevonása a tömegközlekedésbe (Székelyudvarhely-Fenyéd) •1.1.8. Vasúti összeköttetés kialakítása Csíkszeredával

9 •1.2. Közmű-infrastruktúra fejlesztése •1.2.1.Távfűtés-rendszer rehabilitációja –kazánrekonstrukció, hálózat cseréje (elnyert támogatás 13 M Ft) •1.2.2.Ivóvízellátás korszerűsítése –vízkiemelő állomás felújítása –víztisztító állomás rehabilitációja –városi vízhálózat felújítása (ISPA) •1.2.3.Szennyvízkezelés korszerűsítése –szennyvíz derítő állomás modernizációja –szennyvíz- és esővíz elvezető csatornarendszer különválasztása •1.2.4 Városi csatornahálózat felújítása és kapacitásbővítése •1.2.5 Közvilágítás bővítése és racionalizálása (energiatakarékos égők) •1.2.6 Hulladékgazdálkodás fejlesztése –szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése –régi szeméttelep rekultivációja –hulladék újrahasznosítás lehetőségeinek megteremtése

10 •1.3. Ingatlangazdálkodás •1.3.1.Városközpont rehabilitációja –műemlék épületek felújítása –sétálóutca, közösségi terek kialakítása –Székely Támadt vár felújítása, idegenforgalmi-kulturális funkcióval való ellátása –városközpont és vár közötti kapcsolat megteremtése –turisztikai információs rendszer kialakítása –ipari funkciók kitelepítése a városközpontból •1.3.2.Zöldövezetek fejlesztése –meglévő zöldfelületek rehabilitációja –Városi Park funkcióbővítő rehabilitációja –bicikliút és sétáló övezet kiépítése a Küküllő partján –Küküllő és a patakok védelme, rehabilitációja ( (árvízvédelem, medrek tisztítása) –zöldfelületek, játszóterek kialakítása (új lakóterületek prioritása) •1.3.3.Új lakások építése –új társasházak építése –meglévő lakóházak manzárdosítása –újonnan kialakuló lakóövezetek infrastruktúra bővítése(kialakítása) •1.3.4.Panelházak rekonstrukciója –panel program (hőszigetelés) folytatása –megújuló energiaforrások használata (geotermikus energia, napelemek) •1.3.5. Kertvárosi környezetek kialakítása –A városhoz tartozó falvak csatornarendszerének kialakítása (pl. Kadicsfalva)

11 2. Gazdaságfejlesztés •2.1. Üzleti infrastruktúra fejlesztése •2.1.1.Ipari területek koncentrációja –ipari területek kijelölése (PUG) –ipari egységek kitelepedése a városközpontból (PPP) •2.1.2. Ipari területek infrastrukturális adottságainak javítása •2.1.3. Ipari park létrehozása (PPP konstrukció) •2.1.4. Logisztikai és szállítmányozási szolgáltatások fejlesztése, logisztikai központ kialakítása •2.1.5. Inkubátorház létrehozása •2.1.6. Kiskereskedelem ösztönzése –agropiac felújítása, csarnoképítés –barompiac revitalizációja vagy elköltöztetése – kistérségi érdek •2.1.7. Munkahelyteremtés –távmunka ház kialakítása, otthonról végzett munka feltételeinek biztosítása •2.2. „Soft” gazdaságfejlesztés •2.2.1. Vállalkozások megtelepedésének támogatása (pl. adókedvezmény) •2.2.2. Helyi vállalkozások és termékek promóciója •2.2.3. E-marketing ösztönzése, közös marketing lehetőségek kihasználása

12 2.3. Turizmusfejlesztés •2.3.1. Örökségvédelem, műemlék épületek felújítása •2.3.1. Szejke-fürdő felújítása és fejlesztése (helyi és regionális érdekeltségű fürdőváros) –jelenlegi létesítmények (pl. mofetta) felújítása –uszoda, strand, szabadidő eltöltéséhez szükséges infrastruktúra megteremtése –wellness és konferencia funkciók •2.3.2. Bicikliutak, gyalogos turistautak kialakítása a város térségében •2.3.3. Kilátók építése a környező magaslatokon •2.3.4. Turisztikai programcsomagok kialakítása (pl. borvizek útja) a környéki települések bevonásával •2.3.5. Rendezvényszervezés (pl. városnapok) •2.3.6. Városmarketing fejlesztése (pl. tájékoztató kiadványok, honlap, információs táblarendszer)

13 3. Humán infrastruktúra fejlesztése •3.1. Oktatás •3.1.1.Bölcsődeépítés •3.1.2.Óvodák, általános iskolák fejlesztése –jelenlegi épületek felújítása, tornatermek építése –óvodák, iskolák „kivitele” a város azon részeire, ahol szükség van rájuk –általános iskolai oktatás minőségének javítása, alternatív pedagógiai programok adta lehetőségek kihasználása •3.1.3.Középfokú szakképzés fejlesztése –új, piachoz igazodó szakoktatási képzéslehetőségek kialakítása –szaktantermek infrastrukturális ellátottságának javítása •3.1.4.Felsőoktatás fejlesztése –új felsőoktatási képzőhelyek, tagozatok létrehozása (piacorientált) –felsőoktatási campus létrehozása –szociális, egészségügyi szakemberképzés fejlesztése •3.1.5.Felnőttképzés fejlesztése –felnőttképzési rendszer egységesítése –felnőttképzési programok a munkaerőpiacról kihullóknak –hátrányos helyzetűek képzése a munkaerő-piaci integráció érdekében –gazdasági, szakmai szervezetek és oktatási intézmények közötti együttműködés fejlesztése

14 •3.2. Egészségügy, szociális helyzet •3.2.1. Szociális étkeztetés feltételeinek biztosítása •3.2.2. Bentlakásos szociális intézmények létrehozása –idősek otthona építése –hajléktalan szálló létesítése –átmeneti szállás létrehozása a családi erőszak áldozatainak •3.2.3. Nappali szociális intézmények fejlesztése –szabadidőközpont a fogyatékkal élők számára –idősek nappali otthona –rehabilitációs központ modernizációja •3.2.4. Szociális foglalkoztatás feltételeinek megteremtése (mintaprojekt) •3.2.5. Romák, hátrányos helyzetűek integrációját biztosító programok fejlesztése •3.2.6. Polgárőrség létrehozása •3.2.7. Helikopter leszállópálya létesítése a kórházhoz kapcsolódóan

15 •3.3. Kultúra, sport •3.3.1.Sportcentrum, uszoda létesítése •3.3.2.Rekreációs, szabadidősport lehetőségek bővítése: (extrém pálya, tekepálya, stb.) •3.3.3.Mozi revitalizációja •3.3.4.Csillagvizsgáló befejezése •3.3.5.Programszervezésre alkalmas közösségi ter(ek) kialakítása •3.3.6.Rendezvényszervezés

16 4. Térségi kapcsolatok fejlesztése •4.1. Térségi központi szerep megerősítése •4.1.1.Közigazgatási alközponti funkciók megszerzése (adórendszer, bér/nyugdíj-folyósítás, cégügyek, személyi okmányok stb.) •4.2. Kistérségi együttműködés erősítése •4.2.1.Kistérségi társulás kialakítása a környező településekkel (ADI) •4.2.2.Közös fejlesztési projektek keresése a környező falvakkal •4.2.3.Kistérségi turisztikai stratégia és kistérségi turisztikai programcsomag kialakítása •4.3. Határon átnyúló kapcsolatok fejlesztése •4.3.1.Testvérvárosi kapcsolatok szorosabbra fűzése •4.3.2.További külföldi kapcsolatok létesítése, kooperáció •4.3.3.Határon átnyúló projektekben való részvétel

17 5. Koncepcióalkotás, stratégiai tervezés •5.1. Stratégiai dokumentumok •5.1.1.Városrendezési Terv (PUG) és Helyi Építési Szabályzat kidolgozása •5.1.2.Oktatásfejlesztési Stratégia kidolgozása •5.1.3.Kistérségi Turisztikai Stratégia kidolgozása •5.1.4.Kulturális Program kidolgozása •5.1.5.Szociális Stratégia felülvizsgálata •5.1.6.Sport program, stratégia kidolgozása •5.1.7. Közlekedésfejlesztési stratégia kidolgozása •5.2. Városháza működésének racionalizálása •5.2.1. E-ügyintézés bevezetése •5.2.2.Hivatali kommunikáció javítása, hivatal image-ának javítása •5.2.3.Hivatalon belüli munka racionalizálása, minőségbiztosítása •5.2.4.Pályázatfigyelés, projektelőkészítés (megvalósíthatósági tanulmányok) •5.2.5.Szorosabb együttműködés a rendőrséggel •5.2.6.Városi közműellátás és egyéb szolgáltatások irányítási modelljének kidolgozása

18 Köszönjük a figyelmet! Székelyudvarhely 2008. október 21


Letölteni ppt "PRIMARIA ODORHEIU SECUIESC PROIECTUL PHARE NR. 2005/017-553.01.03.06. HR 852 Székelyudvarhely Fenntartható Fejlesztési Stratégiája Intézkedési Lista."

Hasonló előadás


Google Hirdetések