Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A COACH MCDONALDIZÁLHATÓ VÁLASZAI Hét oszlop módszer az ontológiai coachingban Kognitív terápiás módszer az ontológiai coachingban Magyar Coachszövetség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A COACH MCDONALDIZÁLHATÓ VÁLASZAI Hét oszlop módszer az ontológiai coachingban Kognitív terápiás módszer az ontológiai coachingban Magyar Coachszövetség."— Előadás másolata:

1 A COACH MCDONALDIZÁLHATÓ VÁLASZAI Hét oszlop módszer az ontológiai coachingban Kognitív terápiás módszer az ontológiai coachingban Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány

2 Ötoszlopos technika a pszichoterápiában  Beck (pszichoanalitikus) által öt oszlop módszernek nevezett, és az automatikus negatív gondolatok (panasz, krízis, elakadás során megnevezett probléma)  felismerésére, tudatosítására szolgáló technika.  A diszfunkcionális gondolatok naplója kezdetben három oszlopból állt.  Naplóírás: Az ülések között eltelt idő alatt felmerülő diszfunkcionális gondolatok azonosítására, tudatosítására szolgál.  1., az elsőbe a kiváltó szituáció, esemény  2., a másodikba a megjelenő (gondolatok), érzések  3., a harmadikba pedig az automatikus negatív gondolatok (és az ezekben felfedezett logikai hibák) kerülnek.  Időbe telik, míg a páciens megtanulja felismerni saját logikai hibáit, ám amint elsajátította ezt a készséget, felkészültnek tekinthetjük arra, hogy:  4. oszlop: alternatív értelmezéseket keressen (megkérdőjelezés)  5.oszlop: és beszámoljon ezek következményeiről (eredmény)

3 AZ ONTOLÓGIAI HÉT OSZLOP MÓDSZER ALAPJA

4 Indítékok és okok •Béla arra vágyik, hogy tetsszen a nőknek •Azt hiszi, úgy véli, hogy akkor fog tetszeni, ha izmosabb lesz •Az indítékok a cselekvés okaivá válhatnak Indíték (logikai térben van) •A fenti vélekedése azt okozza, hogy elmegy kondizni •Az indítékok okokká válnak Ok (fizikai térben értelmezzük) A személyeknek indítékokat és vágyakat tulajdonítunk. Normál helyzetben:

5 Valóság fizikai tér; okok és okozatok Logikai tér A tudatos cselekvés indítékokkal történő magyarázata Uralom a jövőmet: Tervezem és cselekszem Uralom a jövőmet: Tervezem és cselekszem Uralni akarom a jövőmet: terv ->cselekvés Uralni akarom a jövőmet: terv ->cselekvés Tudatos cselekvés

6 A tudatos akarat  A cselekvés folyamán csupán a szándéknak kell megjelennie a tudatban.  Azoknak a hiteknek és a vélekedéseknek ( vágyaknak), melyek ehhez alapul szolgálnak, nem kell tudatosnak lenniük!  A „tudatos szándék” csak az elme felszólítása a cselekvésre. A szándék az, amely a legközvetlenebbül hat a cselekvésre.  A tudatos akarat vonzereje abban áll, hogy tudatos akarat élménye azt az érzést kelti bennünk, miszerint célkövető ágensek vagyunk.

7 A tudatos akarat  A mentális magyarázó rendszerben az emberek a célkövető magatartás kérdéseire kimondatlan pszichológiai elveket alkalmaznak: amikor tette(i)ket magyarázzák, tudatos akaratra és az akarat élményére fókuszálnak = megmagyarázzák a tette(i)ket.

8 AZ ONTOLÓGIAI HÉT OSZLOP MÓDSZER A GYAKORLATBAN

9 Hét oszlop módszer az ontológiai coachingban  A válságból kiszippantó hatást jelentő jövőképpel kapcsolatos gondolatok azonosítása, az automatikus negatív gondolatok felismerésére, tudatosítására és az elbizonytalanodás kezelésére szolgáló technika.  Az ülések között (max.1 hét) eltelt idő alatt a jövőkép megerősítését célozza.  Kontinuitást jelent az ülések között: a coachee megkezdi a kitöltést és az ülésen fejezi be a coach-csal  A technika magában foglalja az akarat élményét és azt az elgondolást, hogy az akaratnak ereje van.

10 Hét oszlop módszer z ontológiai coachingban 1. Jövőképhez kapcsolt esemény 2. Érzés (jellege: -, vagy +, elbizonytalanító, vagy bátorító) és erőssége:-100 - +100) 3. Automatikus gondolatok 4. Bizonyíték (bizonyosság 1-100: Ez az ő véleménye, vagy tény, azaz vélekedés, vagy tudás? Mekkora az automatikus gondolat előfordulási valószínűsége: mennyire tudja mérlegelni az adott szituációt) és dekatasztrofizálás (Mi a legrosszabb, ami bekövetkezhet? Mit tenne ekkor?) 5. Alternatívák (értelmezésre és a legrosszabb elkerülésére ) 6. Reattribúció (milyen módon használom a logikai hibákat?) 7. Kimenetel (gondolatok helyessége, érzelmek erőssége -100 - +100)

11 JÖVŐKÉPHEZ KAPCSOLÓDVA PontozásLeírás A gondolatot kiváltó eseményElőfordulási gyakorisága (1-100) Megjelenő érzésJellege és erőssége (-100 - +100) Megjelenő automatikus gondolatok BizonyítékBizonyosság, erősség 1-100 AlternatívákAlternatívák száma (minimum 3) A feltárt logikai hibák Végső érzésJellege és erőssége (-100 - +100)

12 1. Esemény  A hozott eseményt kizárólag a jövőképhez csatolva, annak részeként értelmezzük: Az ontológiai coachingnak más a probléma-megoldási ontológiája! (Borges: Paracelsus rózsája)  Nem az elakadásban megjelölt problémát elemezzük és orvosoljuk, hanem  Elfogadjuk, hogy a megoldás már készen van (dinamikus idő, szemetesláda-modell), ami a jövőképben testesül meg. A coach ennek az elérését segíti és nem a problémát kezeli.

13 1I. Megjelenő érzés  Önmagán megfigyelt negatív/pozitív érzések  Az adott helyzet, közvetlen előzmények (mi történt, mit csinált)  Mit tett az adott helyzetben (mi történt, mit csinált közvetlenül utána)

14 1II. Megjelenő automatikus gondolatok  Milyen hatásúak ezek a gondolatok? Segítik vagy gátolják a jövőkép teljesülését?  Mik az előnyei és a hátrányai ezeknek a gondolatoknak? (Framing és reframing szükséges a coaching során! Lásd V. pont)  Megválaszolhatatlanok és ezért hasztalanok a rágódásaim? („Miért pont én? Miért ilyen igazságtalan az élet?” Erős ontológiára és a tudatos akarat illúziójának elvesztésére utaló gondolatok)  Az események jelentőségének túlértékelése: Hogyan gondolna erre az eseményre egy nappal a halála után?

15 1V. Bizonyíték és dekatasztrofizálás bizonyosság 1-100%  Mennyire megalapozott ez a gondolat? Ez az ő véleménye, vagy tény, azaz vélekedés, vagy tudás? A szubjektív élmény és az objektív valóság bizonyosságát külön-külön is meg kell adni!  Mekkora az automatikus gondolat előfordulási valószínűsége: mennyire tudja mérlegelni az adott szituációt  Mi a legrosszabb, ami bekövetkezhet? Mit tenne ekkor? Paradox-technika: demcdonaldizációt kell alkalmazni!

16 V. Alternatívák  Metaforával azonosítani az érzéseket és az automatikus gondolatokat: Pl. Olyan érzés volt, mintha madárként szárnyalnék, tonnás súlyok húznának le, stb.  A metaforák implikációinak kibontása során a konkrét, használható, vagy kevésbé használható alternatív megoldásokhoz jutunk.  A coach mond a coachee metaforájához egy új metaforát és megkezdi az átkeretezést.

17 V1. Feltárt logikai hibák  Vélekedések közti inkonzisztenciák (pl. egyik hite ellentmond a másiknak)  A személy céljai és a megjelenő gondolatok közti inkonzisztenciák (pl. szeretne rock-sztár lenni, de a színpadon azt gondolja, ki ez a sok ostoba, aki idejött megnézni őt)  Keveri a szubjektív élményt a tényekkel, a vélekedést a tudással  Belső irracionalitások (Iásd: irracionalitás paradoxonai: elfogadja, hogy „A”-t kéne cselekednie, de „B”-t cselekszi)  Téves heurisztikák (Pl. lehorgonyzási, reprezentativitási stb. heurisztikák,) túlzott racionalitás (lásd: demcdonaldizáció), irrelevancia (lásd: Grice)

18 VI1. Output érzések  Végső élmény kerete a tudatos akarat illúziója, a kontroll élménye legyen  Végső élmény kerete a tudatos akarat illúziója, a kontroll élménye legyen,  amit megelőzhet, vagy kísérhet a kontroll elvesztésének pozitív élménye (Pl. A-HA élmény, Heuréka-élmény átélése)  Ezen belül számtalan élménye (akár negatív) lehet!


Letölteni ppt "A COACH MCDONALDIZÁLHATÓ VÁLASZAI Hét oszlop módszer az ontológiai coachingban Kognitív terápiás módszer az ontológiai coachingban Magyar Coachszövetség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések