Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Megújuló energia források Készítette: Majorszki Priscilla.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Megújuló energia források Készítette: Majorszki Priscilla."— Előadás másolata:

1 Megújuló energia források Készítette: Majorszki Priscilla

2 Napenergia A Napból érkez ő energia hasznosításának két alapvet ő módja létezik: a passzív és az aktív energiatermelés. Naper ő m ű vekben alakítják át a napenergiát elektromos árammá. Az aktív energiatermelésnek két módja van. Els ő módszer, hogy a napenergiát h ő energiává alakítjuk. A másik módszerrel – az ún. fotovoltaikus eszköz (PV), vagyis napelem segítségével – a napsugárzás energiáját elektromos energiává alakítjuk. Harmadik lehet ő ségként termokémiai módszerekkel is tárolható. El ő nyei: Ha már egy napenergia hasznosító szerkezet telepítve van, maga az energia "ingyen van". Nem függ beszállítótól, nem vonható embargó alá, csökkenti a más országoktól való energiafügg ő séget.

3 Napelem A napelem olyan szilárdtest eszköz, amely az elektromágneses sugárzást (fotonbefogást) közvetlenül villamos energiává alakítja. Az energiaátalakítás alapja, hogy a sugárzás elnyel ő désekor mozgásképes töltött részecskéket generál, amiket az eszközben az elektrokémiai potenciálok, illetve az elektron kilépési munkák különböz ő ségéb ő l adódó beépített elektromos tér rendezett mozgásra kényszerít, vagyis elektromos áram jön létre. Ez a jelenség ívkisüléses lámpák esetén is lezajlik, nem szükséges kizárólagosan napfény.

4 Napkollektor A napkollektor olyan épületgépészeti berendezés, amely a napenergia felhasználásával közvetlenül állít el ő f ű tésre, vízmelegítésre használható h ő energiát. F ű tésre való alkalmazása az épület megfelel ő h ő szigetelését feltételezi és általában csak tavasszal és ő sszel mint átmeneti, illetve télen mint kisegít ő f ű tés használatos. H ő cserél ő közege jellemz ő en folyadék, de a leveg ő t használó változatai is elterjedtek. A hétköznapi nyelvben gyakran összetévesztik a napelemmel, amely a napsugárzást elektromoa energiává alakítja.

5 Árapály er ő m ű A Hold és a Nap Földre gyakorolt tömegvonzásából alakul ki az árapály jelensége. A Föld szilárd felszíni része egy testként mozog, ezzel szemben a vízburok deformálódhat. A Holdhoz közelebbi oldalon nagyobb er ő hat az óceánok vizére, mint a Föld szilárd részére, így a vízszint megemelkedik. Ez Newton törvényéb ő l adódik. A Holddal átellenes oldali óceánok vize pedig messzebb van a Holdtól a Föld szilárd részénél, így ez a szilárd rész nagyobb mértékben mozdul el a Hold felé. A sarkok közelében viszont a vizekre a Föld közepe felé mutató er ő hat. A Hold mellett a Nap is létrehoz árapályt a Földön. Magának a jelenségnek az energiája a Föld forgásából származik, különben nem lenne adott helyen rendszeres ár-apály váltakozás.

6 Szélenergia A szélenergia megújuló energiafajta, amelynek termelése környezetvédelmi és költségel ő nyei miatt rohamos ütemben n ő a világban, f ő leg Európában. A szélenergia kitermelésének modern formája a szélturbina lapátjainak forgási energiáját alakítja át elektromos árammá. Ennél sokkal öregebb technológia a szélmalom, amelyben a szélenergia csak mechanikus szerkezetet m ű ködtetett és fizikai munkát végzett, mint a gabona ő rlés, vagy a vízpumpálás. 2006-ban a széler ő t felhasználó generátorok 74 223 megawatt energiát termeltek világszerte, mely még mindig kevesebb, mint a világ áramfelhasználásának 1%-a. A széler ő m ű vek azonban a Harvard Egyetem kutatóinak számítása szerint 1,3 millió terawattóra áramot is tudnának termelni, ami b ő ségesen elláthatná a világ lakosságát.

7 Geometrikus energia A geotermikus energia a Föld bels ő h ő jéb ő l származó energia. A Föld belsejében lefelé haladva kilométerenként átlag 30 °C-kal emelkedik a h ő mérséklet. A geotermikus energia korlátlan és folytonos energia nyereséget jelent. Termálvíz formájában nem kiapadhatatlan forrás. Kitermelése viszonylag olcsó, a leveg ő t nem szennyezi. A geotermikus energia egy megújuló energiaforrás, ami a legolcsóbb energiák közé tartozik. Mára Spanyolország a legnagyobb zöldenergia felhasználó. Magyarországon sok geotermikus energiát használnak fel, sok híres termálfürd ő van. A geotermikus f ű tés kb. 5 év alatt térül meg. Magyarországon a termálvíz 2 km-nél 120 fok is lehet.

8 Biomassza A biomassza kifejezés alatt tágabb értelemben a Földön lév ő összes él ő tömeget értjük. A mai elterjedt jelentése: energetikailag hasznosítható növények, termés, melléktermékek, növényi és állati hulladékok. A biomasszák jelent ő sége, hogy fosszilis energiahordozók válthatók ki velük, így megvalósítható a fenntartható energiafelhasználás. Mivel ezek a biomasszák a megfelel ő kezelés esetén megújuló energiaforrások, vagyis rövid életciklusban általában 1 éven belül újból megtermel ő dnek, használatuk esetén elvileg bányászott energiahordozók takaríthatók meg.

9 Bioetanol A bioetanol kifejezés alatt olyan, nagyrészt etil-alkoholból (etanolból) álló üzemanyagot értünk, melyet biológiailag megújuló energiaforrások (növények) felhasználásával nyernek abból a célból, hogy benzint helyettesít ő, vagy annak adalékaként szolgáló motor- üzemanyagot kapjanak Otto-motorokhoz. A bioetanol gyártásának alapanyaga általában vagy magas cukortartalmú növény (például cukorrépa, cukornád) vagy olyan anyagot tartalmazó növény, melyet kémiai-biológiai reakciók sorozatával cukorrá lehet alakítani (például keményít ő tartalmú növények: kukorica, búza, burgonya stb., vagy cellulóz tartalmú növények: fa, f ű félék, (gabonaszárak, szalma).

10 Biodízel A biodízel növényi olajokból vagy (állati) zsírokból rövid lánchosszúságú mono alkohollal ( u.m. metanollal, vagy etanollal) áteszterezéssel (transzeszterifikációval) el ő állított észter alapú bioüzemanyag dízelmotorok számára, ami önmagában, fosszilis hajtóanyag helyettesítéseként, vagy azzal keverve annak pótanyagaként használható. Ennek használata azért el ő nyös, mert a k ő olajjal szemben, aminek a képz ő dése évmilliók eredménye, a biodízel alapanyagai viszonylag gyors biológiai folyamatoknak az eredménye.

11 Köszönöm a figyelet! Forrás: www.wikipedia.org (Képek: www.google.hu)


Letölteni ppt "Megújuló energia források Készítette: Majorszki Priscilla."

Hasonló előadás


Google Hirdetések