Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A SzO ciális Törvény L ehetséges Megújítása és a Szociális I gazgatás D emokratikus, Távlatos Fejlesztése” program2002-2004.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A SzO ciális Törvény L ehetséges Megújítása és a Szociális I gazgatás D emokratikus, Távlatos Fejlesztése” program2002-2004."— Előadás másolata:

1 „A SzO ciális Törvény L ehetséges Megújítása és a Szociális I gazgatás D emokratikus, Távlatos Fejlesztése” program2002-2004

2 Külső környezet - SZOLID indításakor általános volt a vélekedés, hogy hamarosan jelentős változások lesznek Államszerkezet átalakítása Közigazgatási és önkormányzati reform (IDEA program); Oktatási rendszer átalakítása; Egészségügyi reform. „Jóléti rendszerváltás” 100 napos program

3 Elindult … munkacsoportok (un. vegyesbizottságok)‏ - szakértők - minisztériumi tisztviselők

4 SZOLID program feladata Bár ez a munka közvetlenül nem foglalkozik a kormány jóléti politikájának főbb intézkedéseivel, az egyes ellátások mértékének megváltoztatásával, de több ponton érinti a szociális védelmi rendszer működését, teljesítményét; A feladat fontos része, hogy tárja fel a szociális törvény által érintett területen dolgozók tapasztalatait, a lakossági véleményeket; biztosítsa az érdekelt szakmák, tudományok és állami szervek részvételét, valamint a gyakorlati és elméleti szakemberek együttműködését; megfelelő előrehaladás után egyeztessen az érdekképviseleti és civil szervezetekkel, és szükség szerint tájékoztassa a politizáló, a szakmai és a laikus közvéleményt a munka előrehaladásáról. A SZOLID Projekt nevesített feladata, hogy - a szokásos törvény-előkészítő kormányzati előterjesztések megalapozása mellett -, dolgozzon ki egy un. "zöld könyvet", ami nem más, mint egy kismonográfia méretű szakértői vitaanyag a szociális törvény tervezett módosítása megalapozásához.

5 „A SZOLID Projekt célja a rendszerváltás másfél évtizedes átmeneti időszakának lezárultát követően, az EU csatlakozás időpontjában a szociális ellátás tartós jogi normáinak és intézményrendszerének megalapozása oly módon, hogy az új szolidaritási alaptörvény”: tegye lehetővé a személyek és családok megfelelő védelmét a szociális kirekesztődéssel szemben, határozza meg a társadalom által elismert szociális jogosultságok rendszerét, nyújtson megfelelő jogvédelmet és szociális biztonságot mindazoknak, akik társadalmi gondoskodásra szorulnak, segítse elő a társadalmi beilleszkedést, szolgáljon alapul a jelenlegi szabályozások diszfunkcióinak kiküszöböléséhez, biztosítsa (ill. teremtse meg) a hiányzó intézmények és ellátások törvényes feltételeit, garanciáit, kiszámíthatóságát, számonkérhetőségét, és szabályozza végrehajtható követelményeit, illeszkedjen a korszerű uniós és hazai jogi normákhoz, biztosítsa az ellátásban a sokszektorú gazdaság szereplőinek részvételét, legyen szinkronban az államigazgatási és önkormányzati rendszer átalakulási folyamataival, vegye figyelembe a párhuzamosan készülő (és a területtel érintkező) jogszabályokat, nyújtson hosszú távú (több évtizedre szóló) keretet a szociális ellátás, szolgáltatás, öntevékeny támogatás számára, biztosítsa a szociális ellátás fejlődésének megfelelő törvényi keretét.

6 A SZOLID program Főbb területek: Főbb területek: - EU közösségi jog; - humánerőforrás; - szociális igazgatás és szabályozás; - adatvédelem, adatkezelés; - személyes szociális és gyermekjóléti, -védelmi szolgáltatások rendszere; - minőségbiztosítás; - pénzbeli ellátások; - lakhatási kérdések. Miniszter VB IH

7 A SZOLID program menete Műhelymunkák Koncipiáló szakasz Államigazgatási egyeztetés kodifikáció

8 A szociális törvényalkotás architektúrája A változat: Szolidaritási alaptörvény A törvénycsomag magját három törvény képezi: A szociális jogok legfontosabb. biztosítékait és a szociális igazgatással szemben támasztott alapvető elvárásokat rögzítő társadalmi szolidaritási törvény; A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról rendelkező törvény; A személyes szociális szolgáltatásokról rendelkező törvény. B változat: Szociális Törvénykönyv Egységes szerkezetű Szociális Törvénykönyv kidolgozása. A Törvénykönyv szerkezete alapvetően megegyezik a jelenleg hatályos szociális törvényével, azt csak korszerűsíti, kiegészíti és hatályát kiterjeszti a szociális ellátások logikája szerint járó, de más törvényekben szabályozott ellátásokra.

9 A Kormány 2004. január 21-i ülésén megvitatta, és jóváhagyólag tudomásul vette a magyar társadalom szociális helyzetéről és a szociális ellátórendszerről szóló jelentést, valamint a SZOLID Projekt célkitűzéseit.

10 zsugorodott, zsugorodott, zsugorodott A kormányülés után a minisztériumi előterjesztés négy területen javasolt változásokat. A pénzbeli ellátásokat tekintve rendszerértékű változás lenne az ellátások alapjának és mértékének meghatározásához a nyugdíjminimumról a szociális minimumra való áttérés. A további leglényegesebb intézkedés a rendszeres szociális segély jogosultsági körének kiterjesztése, mert ez a legszegényebbek helyzetében eredményezne javulást. A gyermekek gondozásában a legelmaradottabb a bölcsődei ellátás és a kistelepüléseken ezt kiváltó családi napközi. A normatívák emelésével az önkormányzatok ösztönözhetők a fejlesztésre, amire egyébként már most uniós források is lehívhatók. A férőhelybővítésnek fontos szerepe lenne a foglalkoztatás elősegítésében is. A személyes szolgáltatások területén a legnagyobb probléma az, hogy a községi önkormányzatok számottevő hányada képtelen teljesíteni a kötelező alapellátási kötelezettségeit. E feladatok egy része kistérségi szinten is megszervezhető lenne, igazodva a kistérségi komplex szolgáltatások fejlesztéséhez. A szociális ágazat igazgatásának legégetőbb gondja az ágazati igazgatási szervezet hiánya. Ennek részbeni pótlására javasoljuk a körzetközponti városi, illetőleg a megyei gyámhivatalok kibővítést és átnevezését szociális és gyámhivatalokká.

11 zsugorodott, zsugorodott, zsugorodott Megvalósult főbb elemek megyei szociális és gyámhivatal segélyek finanszírozási szabályainak változása segélyek jegyzői hatáskörbe kerültek kistérségi ellátásszerezés elvi lehetősége lakásfenntartási támogatás átalakítása családtámogatás átalakítása

12 Végeredmény!?

13 SZOLID program hatása „Tékozló koldus” Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció (NSzK)‏


Letölteni ppt "„A SzO ciális Törvény L ehetséges Megújítása és a Szociális I gazgatás D emokratikus, Távlatos Fejlesztése” program2002-2004."

Hasonló előadás


Google Hirdetések