Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kozma Judit Bizonyíték-alapú szociális munka modell az oktatásban TÁMOP 5.4.4.-09/2-C "Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században"

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kozma Judit Bizonyíték-alapú szociális munka modell az oktatásban TÁMOP 5.4.4.-09/2-C "Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században""— Előadás másolata:

1 Kozma Judit jkozma@t-online.hu Bizonyíték-alapú szociális munka modell az oktatásban TÁMOP 5.4.4.-09/2-C "Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században" Pécs, 2011. április 26.

2 Kozma Judit jkozma@t-online.hu A bizonyíték-alapú szociális munka Társadalmi háttér A jóléti állam válsága/átalakulása  Ki fizessen az állampolgárok jólétéért (egészségügy, oktatás, személyes szociális szolgáltatások)?  JÓLÉTI MIX  Miért fizessen, aki fizet?  PIAC A szakértelembe vetett bizalom megingása

3 Kozma Judit jkozma@t-online.hu (Kvázi-) Piaci viszonyok a jóléti szolgáltatások területén  „Értéket a pénzért”  A szolgáltatások igénybevevői önállóságának elősegítése  Az igénybevevők érdekérvényesítési képességének növelése  Menedzserizmus

4 Kozma Judit jkozma@t-online.hu A bizonyítékokon alapuló szociális munka  Az eredményesség érdekében a szakembereknek a döntéseiket az elérhető legjobb tudásra kell alapozniuk.  Cél: helyes dolgot tenni, a a megfelelő időben, a megfelelő személy számára – azaz az igénybevevő egyedi sajátosságainak figyelembe vételével biztosítani a legjobb minőségű szolgáltatást.

5 Kozma Judit jkozma@t-online.hu A bizonyítékokon alapuló gyakorlat feltételei  Kutatások a beavatkozási módszerek hatékonyságáról (hierarchia: véletlen kiválasztásos kísérletek, kontrollcsoportos kísérletek meta-analízise; véletlen kiválasztásos kontrollcsoportos k., szisztematikus megfigyeléses vizsgálatok, laboratóriumi vizsgálatok, klinikai megfigyelések)  Adatbázisok www.thecochranelibrary.comwww.thecochranelibrary.com; www.campbellcollaboration.org; www.campbellcollaboration.org www.thecochranelibrary.comwww.campbellcollaboration.org www.scie-socialcareonline.org.uk  Fogyasztói kultúra  Az oktatás átalakulása

6 Kozma Judit jkozma@t-online.hu Érvek a modell mellett  A szolgáltatások tudományos megalapozottsága (szemben a vélekedésekre alapozott gyakorlattal)  Az igénybevevő bizonyíthatóan a legjobb szolgáltatást kapja (etikai előírás is!)  Kockázat-kezelés  Kliens- és hatékonyságközpontú szolgáltatás, vállalkozókedv (szemben a bürokráciával)  Csökkenti az alacsony minőségű szolgáltatással szembeni toleranciát  Növeli az igénybevevők érdekérvényesítési képességét (nyilvánvalóak a jó gyakorlat kritériumai)  Lehetővé teszi a szükséges kompetenciák leírását  Közelíti az egyes professziók megközelítéseit, ami elősegíti az együttműködést

7 Kozma Judit jkozma@t-online.hu Érvek a modell ellen  Mechanikus, megszünteti a szakember diszkrecionális döntési lehetőségét, elősegíti a deprofesszionalizációt, kiszolgáltatja a szakembert a menedzsernek  A mindennapi szakmai gyakorlatban nem a ráció játssza a főszerepet (pl. nincs okvetlenül kapcsolat a bemenet, a folyamat és a kimenet között)  Nem veszi figyelembe a gyakorlati döntések sokféle determinánsát  Nincsenek minden esetben megfelelő bizonyítékok  A gyakorlati helyzetek sajátosságai: komplex, bizonytalan, egyedi, ellentmondásos, időnyomás

8 Kozma Judit jkozma@t-online.hu A bizonyíték-alapú gyakorlati modell az oktatásban Szükségessége:  Esetmenedzsment (feltárás, gondozási csomagok)  Projektek (az elvárt eredmények pontos leírása és az elérésük bizonyítása)  Kockázatok kezelése (műhiba ügyek)  Piaci szolgáltatók igényei  Mesterképzések kompetencia-elvárásai

9 Kozma Judit jkozma@t-online.hu Kompetenciák A tanuló  értse és értékesnek tekintse a bizonyíték-alapú megközelítést  képes legyen kiválasztani az empirikusan kipróbált beavatkozásokat vagy gyakorlati módszereket, melyeket az elérhető legjobb tudományos bizonyítékok támasztanak alá  értékelje a szociális munka elméletek kutatási alapját  hatékonyan használja a gyakorlat különböző szintjein a legerősebb empirikus bizonyítékokkal rendelkező intervenciós módszereket

10 Kozma Judit jkozma@t-online.hu Kompetenciák (folytatás)  alkalmazza a gyakorlati vezérfonalak, kezelési útmutatók és szisztematikus áttekintések ajánlásait a különböző klienscsoportokkal és eltérő szolgáltató szervezetekben végzett munka során  képes legyen értékelni a saját munkájának hatékonyságát,  tudja azonosítani az információs szükségleteit, tudjon meghatározni kutatható kérdéseket, amelyekkel használni tudja a releváns tudományos adatbázisokat, találja meg az információt, kritikusan tudja elemezni, és a bizonyítékok alapján képes legyen alkalmazni a megfelelőnek ítélt intervenciókat.

11 Kozma Judit jkozma@t-online.hu Elvárások az oktatókkal és a képzéssel szemben  Az oktatóknak is képeseknek kell lenniük az információszerzés megfelelő módszereit használni (információtudományi írástudás).  Össze kell gyűjteniük a magas minőségű információs forrásokat a saját szakterületükön, és a tanulókat ezekkel kapcsolatos feladatokat kell adniuk.  Olyan tereptanárokat kell találni és kiképezni, akik képesek az EBP módszerrel dolgozni. (specialista képzés!)  Kutatási módszereket kell tanítani (kutató szakember modell).  Probléma-alapú tanulási mód beépítése az oktatásba.

12 Kozma Judit jkozma@t-online.hu Elvárások az oktatókkal és a képzéssel szemben (folyt.)  Meg kell tanítani a hallgatóknak a transzparencia és az őszinteség etikai jelentőségét, hogy képesek legyenek a különböző módszerekről beszélni az igénybevevővel.  Oktatói bizottságot kell létrehozni az EBP iránt érdeklődő oktatókból, akik a képzés eredményességét vizsgálják EBP módszerrel.  A tanulóknak bizonyítaniuk kell, hogy a gyakorlatban is képesek használni az EBP-t.  A tanulóknak át kell látniuk a tudományos kutatás kísérleti természetét, és a különböző kutatási módok előnyeit és gyengéit.

13 Kozma Judit jkozma@t-online.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kozma Judit Bizonyíték-alapú szociális munka modell az oktatásban TÁMOP 5.4.4.-09/2-C "Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században""

Hasonló előadás


Google Hirdetések