Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vallásmonitor: Új vallási mozgalmak Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vallásmonitor: Új vallási mozgalmak Magyarországon"— Előadás másolata:

1 Vallásmonitor: Új vallási mozgalmak Magyarországon
Nagy Gábor Dániel Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszék

2 Vallási helyzet Magyarországon

3 ÚVM – Török Péter Két fő forrás Zsidó – keresztény hagyomány
Az alakuló közösségek „szektás jellegűek” Alacsony összhang a konzervatív ideológiákkal Nem-hivatalos vallásosság Központja egy bizonyos technika vagy egy karizmatikus vezető Idővel a karizmatikus tekintély követése rutinná válik – intézményesüléssel csökken a vezetői önkénny

4 ÚVM – Kamarás István A csatlakozók önmaguk újfajta kibontakoztatására számítanak A mai mozgalmak nagyon változatosak Az egyén számára biztonságos kapaszkodót, identitást kínáló vallási közösség ÚVM-ek kezdete a 60-as évektől

5 ÚVM-ek jellemzői (Eileen Barker, Kamarás alapján)
Kis méret, személyes kapcsolat Az össztársadalmi átlagostól eltérő összetételű tagság Főként első generációs, a hitet választó tagság Karizmatikus vezető Új hitrendszer Mi - Ők szemlélet Ellenséges társadalmi környezet

6 A világhoz való viszonyulásra alapozott (Wallis 1984) tipológia
Világot elutasító (world-rejecting) mozgalmak: az Egyesítő Egyház, a Children of God (a Család), és a Krisna-tudatúak közössége A világot elfogadó, helyeslő mozgalmak (world affirming): Szcientológia Egyház, de jelentős az agykontrol is. A világhoz alkalmazkodó (world accomodating) Számtalan karizmatikus megújulási mozgalom és újpünkösdista entitás (Hit Gyülekezete). Az egyén lelkiéletének fejlődésére helyezik a fő hangsúlyt. A világot elfogadó, azt helyeslő entitásokkal ellentétben a világhoz alkalmazkodók kevesebb figyelmet szentelnek a gnózishoz kapcsolódó földi javaknak, s jóval többet a közösségben végzett imádságnak és rítusoknak. Ugyanakkor a világot elutasító csoportokkal ellentétben nem tekintik önmagukat a romlott világgal szembeállítva új, megtisztított közösségeknek. A Hit Gyülekezetére kétségkívül jellemző a közösségben végzett imádság jelentősége, de ez a csoport nem veti el a világi javakat sem, hanem egyfajta jóléti evangéliumot hirdet.

7 Viszony a társadalomhoz
Kategorizálás a csoport és a társadalom viszonya, valamint a csoport saját legitimációs képe alapján: Legitimációs kép Viszony a társadalomhoz Pozitív Negatív Exkluzív egyház szekta Pluralista denomináció kultusz

8 Csoportosítás a vallási beállítottság szerint
Hangsúly Szerep Diffúz Szegmentált Tömegvallásosság egyházias denominációs Vallási virtuózitás szektás kultikus

9 Új Vallási Mozgalmak Általában
1945 után alakultak Világszerte több millió hívük van, híveik száma 100,000 körül van Magyarországon Az Új Vallási Mozgalmak 1990 után indultak rohamos terjedésnek hazánkban

10 Politikai változás 1990-ben
Rendszerváltás vagy rendszerváltozás Elitcirkuláció vagy elitreprodukció Nőttek az egyenlőtlenségek Privatizáció A „nyerteseket“ és „veszteseket” azonosítani lehet társadalmi státusz és etnikai jellemzők alapján

11 Kutatási célok A vallásosság dimenzióit kerestük
Meg akartuk ismerni a különböző, Magyarországon jelen lévő ÚVM-eket Az ÚVM-ek megjelenése a médiában felülreprezentált a társadalomban tapasztalható arányukhoz képest Kutatásunk, vállalásunk Magyarországon egyedi

12 A kutatás módszertana A vizsgálatunk tárgyát képező közösségek a kismintás országos reprezentatív vizsgálatokkal nem elérhetőek Különböző mintavételi módszereket használtunk a jobb reprezentáció érdekében A mintavételek alapvetően a szakértői kiválasztás módszerére épültek

13 A kérdőív Önkitöltős kérdőívvel dolgoztunk a vizsgált kérdések nagy részének kifejezetten személyes jellege miatt A kérdőív kitöltése laikusok számára is egyszerű volt A mérőeszköz jól vizsgázott, a kapott adatok jó minőségűek

14

15 Etikai kérdések Az adatgyűjtés teljesen névtelen módon történik
A vizsgált közösségek bizalmának megszerzése és megtartása kutatói munkánk elengedhetetlen feltétele 2005 novemberében egy munkamegbeszélés keretében tájékoztattuk a résztvevő közösségeket az első eredményekről

16 Egy Jehova Tanúi képviselő véleménye
„Örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a kutatási projektnek, és ennek a megbeszélésnek is. Ami a tanúkat illeti, egy edzett közösségről van szó, amely a nácizmus és a kommunizmus megsemmisítési kísérleteit is túlélte. Azért akarunk nyitottak, átláthatóak lenni, mert ezzel együtt szeretnénk elkerülni azokat a felesleges konfliktusokat, amelyekbe kerülhet egy tanú a munkahelyén, gyermekünk az iskolában és az óvodában. Nincs kétségünk afelől, hogy ti ezeket az eredményeket úgy fogjátok kommunikálni, hogy az egyénekre vonatkozó hátrányos megkülönböztetéseket ki lehessen védeni. Biztosan meglesz a megoldás arra, hogy ne kerüljön semmi olyan adat, információ – hozzá nem értés miatt – a rosszindulatúak kezébe, akik ezt is eszközként akarják felhasználni.”

17 Vizsgált közösségek Kérdőíves kutatásunkban részt vett:
Magyarországi Jehova Tanúi Egyház Szcientológia Egyház Buddhisták Magyarországi Baptista Egyház Kvalitatív módszerekkel kutattuk: Hit Gyülekezete

18 Hit Gyülekezete Újpünkösdista vallási mozgalom
1978-ban alapították, 1989-ben az ÁEH felvette a vallási közösségek listájára, tömeges terjedése a rendszerváltás után indult meg A Hit Gyülekezete szerepet vállal az országos politikában Viszonya a Történelmi Egyházakkal hűvös Ők hozták be a tele-evangelizációt Magyarországra

19 Jehova Tanúi Az Egyház becslése szerint körülbelül 40000 tagjuk van
Magyarországi megjelenésüket az 1910-es évekre teszik 1913-ban jelent meg az Őrtorony folyóirat magyarul 1989-ben kapott egyházi elismerést Az egyház tagságát második és harmadik generációba tartozónak mondja

20 Szcientológia Alapítója L. Ron Hubbard
A közösség Magyarországon a rendszerváltás után jelent meg – tagsága főként első generációs Média „szereplései” és konfliktusai révén kerültek be a köztudatba

21 Buddhista Sok bejegyzett Buddhista hitelveket valló egyház van Magyarországon Partnerünk a Tan Kapuja Buddhista Egyház Az adatfelvétel nagyrészt a Tan Kapuja Buddhista Főiskolán zajlott Máté-Tóth András és Porció Tibor megállapították, hogy a „A Buddhizmus ma Magyarországon nem vallás, hanem inkább életstílus”

22 1% felajánlások 2002 1. Magyar Katolikus Egyház – 409097 fő
2. Mo.-i Református Egyház – fő 3. Mo.-i Evangélikus Egyház – fő 4. Hit Gyülekezete fő 5. Mazsihisz fő 6. Mo.-i Jehova Tanúi Egyház – 5857 fő 7. Mo.-i Krisna Tudatú Hívők – 5338 fő 8. Mo.-i Baptista Egyház – 4284 fő 13. Tan Kapuja Buddhista Eh 2001 – 19. Szcientológia – 659 fő

23 Demográfiai Adatok

24 Nem % Férfi Nő N 46,9 53,1 467 Buddhista 35,1 64,9 245 42,9 57,1 169
Jehova Tanúi 46,9 53,1 467 Buddhista 35,1 64,9 245 Szcientológia 42,9 57,1 169

25 Nem - Népszámlálás Össz. Egyháztagok Katolikus Refor-mátus Nem vallásos Nem válaszolt Férfi 47,6 46,0 46,1 53,0 51,0 52,4 54,0 53,9 47,0 49,0 Összesen 100

26 Korcsoportok Korcsoport (%) - 34 (fiatal) középkorú 60 - (idős) N Átlag (év) Szcientológia 64,7 34,1 1,2 167 33,8 Jehova Tanúi 36,7 48,5 14,8 458 41,4 Buddhista 41,6 49,8 8,6 243 40,4

27 Átlagéletkor - Népszámlálás

28 Családi állapot % Egyed-ülálló Házas Elvált N 18,03 69,31 6,44 6,22
Özvegy N Jehova Tanúi 18,03 69,31 6,44 6,22 466 Szcientológia 42,35 34,12 22,35 1,18 170 Buddhista 38,84 37,6 20,25 3,31 242

29 Családi állapot - Népszámlálás
Össz. Egyháztagok Katolikus Refor-mátus Nem vallásos Nem válaszolt Egyedülálló 39,3 34,6 35,1 33,3 57,4 46,9 Házas 43,6 46,3 46,0 47,1 32,6 39,8 Özvegy 9,7 11,6 11,4 12,0 3,0 5,5 Elvált 7,4 7,5 7,6 7,1 7,8 Összesen 100

30 Átlagos gyermekszám Jehova Tanúi 1,6022 Buddhista 0,9878 Szcientológia
0,678 Országos átlag ~ 1,6 gyermek

31 Átlagos jövedelem, (Ft., Egy főre)
Jehova Tanúi 34356 Buddhista 70866 Szcientológia 73616

32 Munkaerőpiaci aktivitás (%)
Jehova Tanúi Szcientológia Buddhista Tanuló 6,8 4,1 14,9 Munkanélküli 0,7 1,9 Nyugdíjas 26,2 12,6 Más inaktív 5,6 Aktív 47,7 93,2 65,1 N 414 142 211

33 Férfiak aktivitása (%) Tanuló Munkanélküli Nyugdíjas Más inaktív Aktív N Szcientológia 5,26 - 94,74 76 Jehova Tanúi 8,56 4,81 22,46 2,14 62,03 187 Buddhista 24,00 2,67 8,00 65,33 75

34 Nők aktivitása (%) Tanuló Munkanélküli Nyug-díjas Más inaktív Aktív N Szcientológia 2,99 1,49 92,54 67 Jehova Tanúi 5,29 8,37 29 21,15 36,12 227 Buddhista 9,56 1,47 15,44 8,82 64,71 136

35 Kevesebb, mint 8 általános
Iskolai végzettség % Kevesebb, mint 8 általános 8 általános Szakmunkás Érettségi Főiskola / Egyetem N Jehova Tanúi 3,66 19,40 37,72 32,11 7,11 464 Szcientológia 1,17 4,68 15,20 53,80 25,15 171 Buddhista 0,41 1,63 5,31 44,49 48,16 245

36 Megkérdezett születéskori vallása
(%) Katolikus Református Evangélikus Egyikhez Sem Jehova Tanúi Baptista N Szcientológia 63,92 17,09 3,80 14,56 - 158 52,33 23,28 2,66 18,18 2,00 0,22 451

37 Közösségbe lépés ideje
1989- N Szcientológia 0,61 98,16 163 Jehova Tanúi 0,64 2,79 10,73 16,52 69,31 466 Buddhista 4,24 10,91 14,55 59,39 165

38 Életkor a közösségbe lépéskor
Kor (átlag) N Szcientológia 26,97 160 Jehova Tanúi 26,5 458 Korcsoport (%) Szcientológia Jehova Tanúi 0-35 82,5 81,2 36-55 16,9 16,6 55 - 0,6 2,2 N 160 458

39 Néhány konklúzió A legtöbb magyar Új Vallási Mozgalom tag az első generációhoz tartozik A vallásváltás az életciklus korai szakaszában történik meg A katolikus egyház eredményesebben tudja megőrizni tagságát a protestáns egyházakhoz képest

40 Kutatás további irányai
Kérdőíves kutatások kiterjesztése újabb közösségekre Kvalitatív kutatási irány folytatása Magyarországon bejegyzett egyházak feltérképezése Nemzetközi összehasonlító kutatások

41 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Vallásmonitor: Új vallási mozgalmak Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések