Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NATURA 2000 Gyep hasznosítási előírások és támogatási lehetőségek Rácz Renáta „Beklen” Alapítvány A Nagykunsági Civil Társadalomért Túrkeve, 2009. október.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NATURA 2000 Gyep hasznosítási előírások és támogatási lehetőségek Rácz Renáta „Beklen” Alapítvány A Nagykunsági Civil Társadalomért Túrkeve, 2009. október."— Előadás másolata:

1 NATURA 2000 Gyep hasznosítási előírások és támogatási lehetőségek Rácz Renáta „Beklen” Alapítvány A Nagykunsági Civil Társadalomért Túrkeve, 2009. október 30. reni@nimfea.hureni@nimfea.hu 56/ 361- 505 reni@nimfea.hu

2 NATURA 2000  Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozással vállalta, hogy az Unió jogrendjét a hazai szabályozásba – megfelelő igazításokkal – beépíti. Így történt ez a természetvédelmi jogszabályokkal is; a csatlakozás pillanatától Magyarországra is érvényes a két uniós direktíva, a Madárvédelmi- és az Élőhelyvédelmi Irányelv. Ezek értelmében hazánk köteles volt közösségi jelentőségű természetes élőhelyei, valamint állat- és növényfajai védelmében területeket kijelölni, amelyek így az EU ökológiai hálózatának, a Natura 2000 hálózatnak a részeivé váltak. A hálózat eszméjére nevéből is következtethetünk: értékes természeti területek, élőhelyek többé-kevésbé összefüggő láncolata, amelyek az eredeti európai élővilágot őrzik. A kijelöléssel hazánk területének közel 21%-a lett Natura 2000 terület. Az eredeti védett területeink csaknem mindegyike bekerült a hálózatba, de ezeken kívül további körülbelül 1.2 millió hektár kap uniós védettséget. Nem csoda hát, hogy ezek között igen nagy százalékban vannak mezőgazdasági területek, gyepek, tavak, folyók, amelyeken évszázadok óta gazdálkodás folyik. A Natura 2000 területek védelmében tehát különösen hangsúlyos a gazdálkodók, a fenntartó, hagyományos gazdálkodási módok szerepe. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a Natura 2000 hálózattal a rezervátum-szerű védelem helyett a társadalmi, kulturális, gazdasági és természetvédelmi érdekek összehangolására alapozó megóvás kerülhet előtérbe.

3 NATURA 2000  A kijelölés tudományos és felsőoktatási intézmények, illetve a nemzeti park igazgatóságok felmérései alapján történt  Az EU felülvizsgálatával (Pannon Biogeográfiai Szeminárium)  Hazánkban 20,6 %-a (1,95 M ha) lett kijelölve  Az EU-15 átlaga 17,5 %  Átfedésben védett természeti területekkel  Érintett földrészletek listája a 45/2006. (XII.8.) KvVM rendeletben

4 NATURA 2000  A rendelet állami tulajdonban lévő gyepterületekre nem terjed ki.  Földhasználó  Túllegeltetés  Zárványterület  Inváziós, termőhely idegen növények  Speciális növényvédőszer kijuttatás

5 NATURA 2000 földhasználati előírások  Legeltetéssel és kaszálással lehet hasznosítani  Szarvasmarha, juh, ló, kecske, bivaly, szamár  Túllegeltetés tilos  Gyepfelszín maradandó károsítása tilos  Tápanyag utánpótlás csak ürülék, trágya kiszórás tilos

6 NATURA 2000  Legalább 5, legfeljebb 10 % kaszálatlan területet kell hagyni  Belvíz elvezetés, öntözés tilos  Éjszakai munkavégzés tilos  Külön engedély szükséges (környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, jegyző):  Nádirtáshoz, október 23. és április 23. közötti legeltetéshez, vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához

7 NATURA 2000  Környezetkímélő kaszálás (belülről- kifelé)  Vadriasztó lánc kötelező  Termőhely idegen növények elterjedését megakadályozni mechanikus úton vagy speciális növényvédő szerrel, egyéb vegyszer tilos  Kaszálás időpontját legalább 5 nappal előtte bejelenti az illetékes NP-nek  Szálastakarmányt kaszálás után 30 napig lehet tárolni a területen

8 NATURA 2000  Inváziós és termőhely idegen növények:  Akác, amerikai kőris, bálványfa, keskenylevelű ezüstfa, feketefenyő, erdei fenyő, gyalogakác, kései meggy, zöld juhar  Alkörmös, japánkeserűfű fajok, kanadai aranyvessző, magas aranyvessző, parlagfű, selyemkóró, süntök

9 NATURA 2000  Mezőgazdasági parcella azonosító rendszer  Fizikai blokk  Mezőgazdasági parcella  Támogatott terület  Gazdálkodási év (2007.nov. 1.- 2008. aug. 31.-ig, ezután szept. 1. – aug. 31.)  HMKÁ  Idős, méretes fa  Gazdálkodási napó

10 NATURA 2000  Natura 2000-s gyepterületen folytatott mezőgazdasági tevékenység után területalapú, vissza nem térítendő kompenzációs támogatás vehető igénybe  38 euro / ha/ év kifizetés igényelhető

11 NATURA 2000  A támogatás igénybevételének feltételei:  0, 3 ha elérő Mepar-ban feltüntetett terület  A felsorolt fizikai blokkban, helyrajzi számon van  Adott gazdálkodási év teljes időtartama alatt gyepként hasznosítottak

12 NATURA 2000  FONTOS! Nem támogatható az a terület, amely adott gazdálkodási évben NVT és EMOGA- ból AKG- s támogatást vett igénybe. Állami tulajdonú, vagy honvédelmi szervek kezelésében álló területek Olyan gazdálkodó szerv, melyben a Magyar Állam tulajdoni hányada meghaladja az 50 %-ot

13 NATURA 2000  Gazdaság teljes területén HMKÁ  Gazdálkodási napló  Évente 1 képzés  Földhasználati rendelet előírásainak betartása

14 NATURA 2000  Kérelem benyújtása minden évben a területalapú támogatásokkal egy időben MVH-hoz  Egy termelő egy adott évben egy kérelmet nyújthat be  Blokktérképen a terület bejelölése az idős fákkal együtt  Gazdálkodó szervezet esetén társasági szerződés vagy hiteles cégkivonat

15 NATURA 2000  A folyósítás a helyszíni ellenőrzés után egy összegben. Ellenőrzés : évente Tulajdoni lapot, földhasználati lapot, bérleti szerződést, az előírások betartását, gazdálkodási naplót.

16 NATURA 2000  Jogkövetkezmények:  Akkor, ha: gazdálkodási napló naprakészsége, kezelési előírások figyelmen kívül hagyása, stb. csökkentett támogatást kap.  Viszont ha egynél több előírást nem teljesít, akkor 100 %-ban megvonják a támogatást.

17 NATURA 2000 Eredményes gazdálkodást kívánok! Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Rácz Renáta „Beklen” Alapítvány a Nagykunsági Civil Társadalomért


Letölteni ppt "NATURA 2000 Gyep hasznosítási előírások és támogatási lehetőségek Rácz Renáta „Beklen” Alapítvány A Nagykunsági Civil Társadalomért Túrkeve, 2009. október."

Hasonló előadás


Google Hirdetések