Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Természetvédelmi követelmények a Kölcsönös megfeleltetés vonatkozásában 2008. Március 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Természetvédelmi követelmények a Kölcsönös megfeleltetés vonatkozásában 2008. Március 26."— Előadás másolata:

1 Természetvédelmi követelmények a Kölcsönös megfeleltetés vonatkozásában 2008. Március 26.

2 Jogszabályi háttér 1782/2003/EK rendelet III. melléklete Környezetvédelemre vonatkozó irányelvek: •Vadon élő madarak védelme: 79/409/EGK •Felszín alatti vizek védelme: 80/68/EGK •Szennyvíziszap felhasználása: 86/278/EGK •Nitrát szennyezés elleni védelem: 91/676/EGK •Természetes élőhelyek védelme: 92/43/EGK

3 Jogszabályi háttér •A Tanács 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről (HL L 103., 1979.4.25., 1. o.) 3. cikk, a 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdése, 5., 7. és 8. cikk •A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.) 6., 13., 15. cikk és a 22. cikk b) pontja

4 Jogszabályi háttér A kölcsönös megfeleltetést érintő cikkek magyar joganyagba való átültetése:  A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény  A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény  Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet  A Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007 Kormány rendelet  A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

5 Természetvédelmi nemzeti szintű követelmények •Natura 2000 területen engedélyköteles tevékenységek korlátozása (gyepek feltörése, felülvetése; fák, facsoportok kivágása; telephely létesítése) •Natura 2000 területen földhasználati szabályok betartása! •Vadászati szabályok (vadászati idények betartása; vadászati módszerek tilalma; vadászható fajok)

6 A Natura 2000 gyepterületek földhasználati szabályai I. Mi a Natura 2000? Közösségi jelentőségű értékes élőhelytípusok és fajok védelmére kijelölt területek összessége. Az EU csatlakozással a hazánkban kijelölt területek a Natura 2000 hálózat részeivé váltak.

7 Natura 2000 gyepterületek földhasználati szabályai II. A 269/2007. (X. 18.) Kormányrendeletben felsorolt földhasználati szabályok 3 fő csoportba sorolhatók: •Általános előírások és legeltetés szabályai •Engedélyhez kötött tevékenységek előírásai •Kaszálás szabályai

8 Földhasználati szabályok ellenőrzése KövetelményMeg nem felelési eset/ ellenőrzés A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani. A gazdálkodó valamely gyepparcelláját/- parcelláit nem kaszálással vagy legeltetéssel hasznosítja. (Gyógynövénytermesztés, vetőmagtermesztés, sportcélú hasznosítás, talajvédelmi hasznosítás stb.) -Helyszíni ellenőrzés: Vannak-e állatok a gyepterületen illetve látszik-e kaszálás nyoma? -Legeltetési napló bejegyzései alapján

9 Földhasználati szabályok ellenőrzése KövetelményMeg nem felelési eset/ ellenőrzés Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető. A gazdálkodó valamely gyepparcelláján/- parcelláin szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló vagy bivalyon kívül más állatfajt legeltet. - Helyszíni ellenőrzés: A felsoroltakon kívül található-e más állatfaj a gyepterületen? - Legeltetési napló bejegyzései alapján

10 Földhasználati szabályok ellenőrzése KövetelményMeg nem felelési eset/ ellenőrzés A gyepterület túllegeltetése tilos. A gazdálkodó valamely parcelláján/- parcelláin a gyep a magas állatsűrűséggel történő legeltetésből eredően károsodik, melynek során a gyepben az állományalkotó fűfélék rövidre rágása és taposás következtében a gyep foltokban kiritkul vagy a talajfelszín fedetlenné válik. - Helyszíni ellenőrzés alapján.

11

12

13 Földhasználati szabályok ellenőrzése KövetelményMeg nem felelési eset/ ellenőrzés A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos. A gazdálkodó valamely gyepparcelláján/- parcelláin egyértelműen megállapítható, hogy a gyepfelszín a gazdálkodási tevékenység során maradandóan károsult (pl. mély keréknyom…). - Helyszíni ellenőrzés alapján.

14 Földhasználati szabályok ellenőrzése KövetelményMeg nem felelési eset/ ellenőrzés Tápanyag- utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos. A gazdálkodó valamely gyepparcelláján/- parcelláin trágyakijuttatás történt, azaz a tápanyag-utánpótlás nem csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származik. - Helyszíni ellenőrzés - Trágyázási napló alapján.

15 Földhasználati szabályok ellenőrzése KövetelményMeg nem felelési eset/ ellenőrzés A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át - beleértve a természetvédelmi érdekből hatósági határozattal elrendelt eseti korlátozással érintett földterületeket is - kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni. A gazdálkodó valamely gyepparcelláján/ parcelláin a terület kevesebb, mint 5%-át hagyják kaszálatlanul, és ezt a megfelelő indoklással nem jelentette írásban az illetékes nemzeti park igazgatóságnak. - Helyszíni ellenőrzés, területmérés alapján. A gazdálkodó valamely gyepparcelláján/- parcelláin a terület több, mint 10%-át hagyják kaszálatlanul. - Helyszíni ellenőrzés, területmérés alapján. A gazdálkodó valamely gyepparcelláján/- parcelláin egyértelműen megállapítható, hogy két egymást követő kaszálás alkalmával ugyanazt a területet hagyták kaszálatlanul. - Helyszíni ellenőrzés alapján.

16 Földhasználati szabályok ellenőrzése KövetelményMeg nem felelési eset/ ellenőrzés A belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület öntözése tilos. A gazdálkodó valamely gyepparcelláján/- parcelláin egyértelmű jele van annak, hogy a belvizet elvezetik (pl. vízelvezető árok…egyéb) vagy a területet öntözik (pl. öntözőrendszer). - Helyszíni ellenőrzés alapján. Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos. A gazdálkodó valamely gyepparcelláján/- parcelláin napnyugtától napkeltéig tartó időszakban gépi munkavégzés történt.

17 Földhasználati szabályok ellenőrzése KövetelményMeg nem felelési eset/ ellenőrzés A nád irtásához: - Natura 2000 gyepterületeken a felügyelőség engedélye szükséges, - helyi jelentőségű védett természeti területnek minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a települési önkormányzat jegyzőjének (a fővárosban a főjegyzőnek) az engedélye szükséges. A gazdálkodó valamely gyepparcelláján/-parcelláin történt nádirtás esetében nem rendelkezik az illetékes hatóság érvényes engedélyével, illetve a nád irtását nem az engedélyben foglaltaknak megfelelő módon/helyen végzi. - Helyszíni ellenőrzés és az engedély ellenőrzése alapján.

18 Földhasználati szabályok ellenőrzése KövetelményMeg nem felelési eset/ ellenőrzés Az október 31. és április 23. között történő legeltetéshez: - Natura 2000 gyepterületeken a felügyelőség engedélye szükséges, - helyi jelentőségű védett természeti területnek minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a települési önkormányzat jegyzőjének (a fővárosban a főjegyzőnek) az engedélye szükséges Amennyiben a gazdálkodó valamely gyepparcelláján/-parcelláin október 31. és április 23. között legeltetés történt, nem rendelkezik az illetékes hatóság érvényes engedélyével. - Helyszíni ellenőrzés, legeltetési napló és az engedély ellenőrzése alapján.

19 Földhasználati szabályok ellenőrzése KövetelményMeg nem felelési eset/ ellenőrzés Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges. Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként vesz részt: - Natura 2000 gyepterületeken a felügyelőség, - helyi jelentőségű védett természeti területnek minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a települési önkormányzat jegyzője (a fővárosban a főjegyző). Amennyiben a gazdálkodó valamely gyepparcelláján/-parcelláin vadgazdálkodási létesítmény, berendezés kialakítása történt, nem rendelkezik a vadászati hatóság engedélyével, illetve a vadgazdálkodási létesítmény, berendezés kialakítását nem az engedélyben foglaltaknak megfelelő módon/helyen végzi. - Helyszíni ellenőrzés és az engedély ellenőrzése alapján.

20 Földhasználati szabályok ellenőrzése KövetelményMeg nem felelési eset/ ellenőrzés A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. A gazdálkodó valamely gyepparcelláján/-parcelláin a kaszálást nem a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterületre szorítása nélkül végzi. - Helyszíni ellenőrzés alapján.

21

22 Földhasználati szabályok ellenőrzése KövetelményMeg nem felelési eset/ ellenőrzés A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelező. A gazdálkodó valamely gyepparcelláján/-parcelláin a kaszálás során nem használ vadriasztó láncot. - Helyszíni ellenőrzés alapján - Géppark ellenőrzése: Van-e a gazdaság tulajdonában vadriasztó lánc?

23

24

25 Földhasználati szabályok ellenőrzése KövetelményMeg nem felelési eset/ ellenőrzés Az inváziós és termőhely- idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer- kijuttatással. A gazdálkodó valamely gyepparcelláján/-parcelláin inváziós vagy termőhely-idegen növényfajok megtelepedése és terjedése észlelhető. - Helyszíni ellenőrzés: Előfordul-e a gyepterületen olyan lágy- vagy fásszárú növényfaj, amely veszélyezteti az adott Natura 2000 gyepterületre jellemző közösségi jelentőségű fajokat, valamint természetes élőhelytípusokat, illetve az adott Natura 2000 élőhely természetes társulásának nem képezi részét?

26 Fásszárú inváziós és termőhely- idegen növényfajok Magyar név Tudományos név akác Robinia pseudo-acacia amerikai kőris Fraxinus americana bálványfa Ailanthus altissima keskenylevelű ezüstfa Elaeagnus angustifolia fekete fenyő Pinus nigra erdei fenyő Pinus silvestris gyalogakác Amorpha fruticosa kései meggy Prunus serotina zöld juhar Acer negundo

27 Lágyszárú inváziós növényfajok Magyar név Tudományos név alkörmös Phytolacca americana japánkeserűfű fajok Fallopia spp. kanadai aranyvessző Solidago canadensis magas aranyvessző Solidago gigantea parlagfű Ambrosia artemisifolia selyemkóró Asclepias syriaca süntök Echinocystis lobata

28 Földhasználati szabályok ellenőrzése KövetelményMeg nem felelési eset/ ellenőrzés Az inváziós és termőhely- idegen növényfajok megtelepedése és terjedése elleni speciális növényvédőszer-kijuttatáson kívül egyéb vegyszerhasználat tilos. A gazdálkodó valamely gyepparcelláján/- parcelláin az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedése és terjedése elleni speciális növényvédőszer-kijuttatáson kívül egyéb vegyszer került felhasználásra. (Speciális növényvédőszer- kijuttatás alatt a pontos, cseppmentes és célirányos vegyszer-kijuttatás értendő - így különösen a tuskó-, sarj- vagy levélkenés, a pontpermetezés, illetve a tőinjektálás technológiájának alkalmazása) - Helyszíni ellenőrzés és permetezési napló alapján.

29 Földhasználati szabályok ellenőrzése KövetelményMeg nem felelési eset/ ellenőrzés A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. A gazdálkodó valamely gyepparcelláján/-parcelláin a kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább öt munkanappal írásban nem jelentette be a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. - Helyszíni ellenőrzés, illetve az illetékes nemzeti park igazgatóságnál az írásos bejelentés ellenőrzése alapján (Adminisztratív ellenőrzés).

30 Földhasználati szabályok ellenőrzése KövetelményMeg nem felelési eset/ ellenőrzés Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos. A gazdálkodó valamely gyepparcelláján/-parcelláin a lekaszált szálas takarmányt nem vitték le 30 napon belül a gyepterületről. - Helyszíni ellenőrzés, illetve a Gazdálkodási Napló bejegyzései alapján.

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Természetvédelmi követelmények a Kölcsönös megfeleltetés vonatkozásában 2008. Március 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések