Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Digitális írástudás, digitális kompetenciák a statisztika tükrében Eszenyiné dr. Borbély Mária, Debreceni Egyetem Informatikai Kar XX. Budapesti Nemzetközi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Digitális írástudás, digitális kompetenciák a statisztika tükrében Eszenyiné dr. Borbély Mária, Debreceni Egyetem Informatikai Kar XX. Budapesti Nemzetközi."— Előadás másolata:

1 Digitális írástudás, digitális kompetenciák a statisztika tükrében Eszenyiné dr. Borbély Mária, Debreceni Egyetem Informatikai Kar XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, Tartalmak a digitális térben ­- digitális jelen-lét, Budapest, 2013. április 19. 1

2 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai: g) 62 a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában

3 2010 Digitális Agenda Környezeti tényezők : 1. Hozzáférés az IKT - hoz •Számítógépek •Internet •Okos telefonok •Tabletek Egyéni kompetenciák: 2. Az alap használathoz szükséges jártasságok •Alapszintű számítógép használat és jártasság •Alapszintű internet használat és jártasság 3. Az élethelyzetnek megfelelő aktív alkalmazások •Munka/hivatás •Tanulás •Kommunikáció •Társadalmi érintkezés •Szabadidő •Közösségi háló 4. Személyes attitűdök •Kritikus, megfontolt használat •Felelős használat •Jogi és etikai szempontok •Magabiztos használat •Kreatív használat

4 EU27-ek számítógép használata 2011 – Eurostat

5

6 Eurostat: alap számítógépes jártasság szintjei • fájl vagy mappa másolása vagy mozgatása; • másolás és beillesztés alkalmazásával információ másolása és mozgatása egy dokumentumon belül • alapvető aritmetikai műveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) alkalmazása táblázatkezelőben • fájlok tömörítése • új eszközök hozzáadása és installálása, például nyomtató vagy modem • számítógépes program írása speciális programozási nyelven. • Alacsony szintű alapvető számítógépes jártasság: Ide azok a személyek tartoznak, akik 1-2 számítógép-függő feladatot hajtottak már végre a felsoroltakból. • Közepes szintű alapvető számítógépes jártasság: 3 vagy 4 számítógép használathoz kapcsolódó feladatot teljesítők csoportja. • Magas szintű alapvető számítógépes jártasság: 5 vagy 6 tényezőt megvalósítók csoportja

7 EU27-ek átlaga alapján a legkisebb csoport az alacsony szinten állóké, és a magas szinten állók száma meghaladja a közepes szinten állókét. A magas szinten állók aránya legnagyobb a finn, luxemburgi, osztrák, svéd, észt, litván és spanyol használók között, de az utolsó három országban kevesebb a számítógépet használók száma. Hollandiában többen állnak közepes, mint magas szinten. Románia és Bulgária a jártassági szintek szerkezetében is lemaradást mutat, az alacsony szinten állók száma meghaladja a magas szinten állókét.

8 Magyarország eredményei EU átlag körüliek, a magas szinten állók aránya átlag feletti. Az alacsony szinten állók száma stagnál vagy csökken,a közepes szinten állók száma mérsékelten, a magas szinten állók száma erőteljesebben nő.

9 A legáltalánosabban végzett tevékenység a fájlok és mappák mozgatása, másolása, majd ezt követik a táblázatkezelő használata során végrehajtott alapvető aritmetikai műveletek mindkét vizsgált életkori csoportban. A köztük lévő digitális írástudásbeli különbség egyértelmű, de nem annyira jelentős, hogy digitális szakadékról beszéljünk, helyesebbnek tűnik digitális résnek hívni ezt a jelenséget. Számítógépes prezentáció, valamint számítógépes program készítésében a teljes életkori csoport lemaradása még jelentősebb, de ezeken a területeken a fiatal korcsoport sem nyújt kimagasló teljesítményt.

10 Az alapvető műveletek terén a magyarok, különösen a fiatalok felkészültsége meghaladja az EU átlagot. DE: a fájlok, mappák kezelésében elért érték a 15-17. helyre elég a fiatal, a 12. helyre a 16-74 éves korosztályban. A táblázatkezelésben a 16-24 évesek a 6. helyen, a 16-74 évesek pedig a 11. helyen állnak. A számítógépet használó 16-24 év közötti magyar fiatalok 25%-a írt már számítógépes programot, ez lényegesen jobb arány, mint az EU27-ek átlaga. Ezen a téren a fiatal korosztály alapján az 5., a teljes életkori csoportot tekintve pedig az alacsony érték ellenére is a 7. helyen állunk. Az informatikai végzettségűek aránya az egyetemet végzettek körében Magyarország 2,0%-ról 3,4%-ra nőtt 2005-2009 között. A programozási rangsorban előttünk álló országok közül Ausztriában a 2009-ben végzettek 5,6%-a, Spanyolországban 5,1%-a volt informatikus.

11 Magyarországon a generációs rés az EU27 átlagát meghaladó, az országok rangsorában ezzel az értékkel mindössze a 18. helyen állunk. DE: a kis korosztályos rés nem jelent feltétlenül széleskörű digitális jártasságot. Bulgária a 6., Románia pedig a 8. helyen áll, de ennek az a magyarázata, hogy mindkét vizsgált életkori csoportban a leggyengébb értékekkel rendelkeznek. Az EU27-ek átlagánál kisebb generációs réssel bíró összes többi ország esetében viszont már igaz, hogy a lakosság egésze általánosan jó szinten birtokolja a digitális írástudást.

12 A fiatal korosztály összesített pontszáma alapján Magyarország a 15. A generációk közötti jelentős eltérés és a fiatal korosztály viszonylagos gyenge helyezése az EU27-ek rangsorában arra enged következtetni, hogy a magyar fiatalok fejlődése a számítógépes jártasság megszerzésében viszonylag lassú, az idősebb korosztály lemaradása pedig még mindig jelentős.

13 Eurostat: alap internet használat és jártasság szintjei • internetes keresők használata információkereséshez • e-mail küldése csatolt fájlokkal • üzenetek küldése chat-szobába vagy egyéb online társalgási fórumra • internetes telefonálás • fájlmegosztás, filmek, zenék cseréje • weblap-szerkesztés. • Alacsony szintű alapvető internetes jártasság: Ide azok a személyek tartoznak, akik 1-2 internetes feladatot hajtottak már végre a felsoroltakból. • Közepes szintű alapvető internetes jártasság: 3 vagy 4 internet használathoz kapcsolódó feladatot teljesítők csoportja. • Magas szintű alapvető internetes jártasság: 5 vagy 6 tényezőt megvalósítók csoportja a hat felkínált lehetőségből.

14 Az internetes jártasság 2011-es szintjei és a használat elterjedtsége szerint a legszélesebb körű internet használat Svédországot, Hollandiát, Dániát és Luxemburgot jellemzi. Az Eurostat legfrissebb, 2012. decemberi jelentése is ugyanezekről az országokról állapítja meg, hogy háztartásaiknak több mint 90%-a rendelkezik internet hozzáféréssel. Bulgária, Görögország és Románia esetében ez a szám alig haladja meg az 50%-ot.

15 Az internet használók legnagyobb csoportja a közepes jártassági szinten áll az EU27-ek legfejlettebb internet kultúrájú országaiban is, és ez jellemzi a nagy átlagot, beleértve Magyarországot is. Romániában, ahol a legkisebb az internetezők száma, a használók legnagyobb csoportja az alacsony jártassági szintet éri el.

16 Eurostat: 2012-es internet használat • 2012-ben az EU27-ek országaiban a legátalánosabban végzett internetes tevékenység az elektronikus levelezés és az internetes keresők használata volt, az előbbit az internet-használók 89%-a, az utóbbit pedig 83%-uk végezte a megkérdezést megelőző három hónapban. • 2012-ben az EU27-ek háztartásainak 72%-a rendelkezett szélessávú internet eléréssel. • 2012-es tevékenységlista: Online hírek-és újságolvasás, üzenet küldése a közösségi médiába, internetes bankolás, utazás és szállásszolgáltatás igénybevétele és weboldal vagy blog készítése. Nemzeti karaktert tükröző internet használat kibontakozása

17 Online hírek-és újságolvasás OrszágokA tevékenységet használók aránya A háztartások szélessávú internet kapcsolata EU2761%72% Litvánia92%61% Észtország91%74% Magyarország86%68% Franciaország38%77%

18 Üzenet megosztás közösségi oldalakon OrszágokA tevékenységet használók aránya A háztartások szélessávú internet kapcsolata EU2752%72% Hollandia70%83% Svédország58%87% Portugália75%60% Franciaország40%77% Németország42%82%

19 Online hírek-és újságolvasás Üzenet megosztás közösségi oldalakon • A háztartások szélessávú internet hozzáférésének kiterjedtsége és a vizsgált élethelyzetnek megfelelő aktív alkalmazások között nincs egyértelmű kapcsolat. • A markáns eltérések magyarázata a nemzeti karakterekben, a kulturális szokásokban, stb. kereshetők. • A franciák körében az online hírolvasás népszerűtlenségére magyarázat lehet az életmódjukba szervesen beépülő kávéházi kultúra. • A magyar internet használók nagy tábora olvassa az online híreket, de hol tesszük mindezt, ha háztartásaink internet hozzáférése nem ad erre magyarázatot?

20 Internetes banki tevékenység OrszágokA tevékenységet használók aránya A háztartások szélessávú internet kapcsolata EU2754%72% Finnország91%85% Észtország87%74% Dánia86%85% Hollandia86%83% Svédország85%87%

21 Az egyes országok háztartásainak szélessávú internet hozzáférési adatait korrelációba állítva a lakosság internetes banki tevékenyégének adatsorával szignifikáns, nagyos magas korrelációs együtthatót kapunk.

22 Online utazási szolgáltatások, szállásfoglalás OrszágokA tevékenységet használók aránya A háztartások szélessávú internet kapcsolata EU2750%72% Finnország69%85% Németország62%82% Dánia60%85% Írország61%65% Svédország58%87% Csehország58%68% Spanyolország58%67%

23 Az egyes országok háztartásainak szélessávú internet hozzáférési adatait korrelációba állítva a lakosság internetes utazási szolgáltatások használati adatsorával szignifikáns, magas korrelációs együtthatót kapunk. A magyar internet használóknak mindössze negyede vesz igénybe online utazási szolgáltatásokat, míg az EU átlag 50%, ugyanakkor a háztartásaink szélessávú internet hozzáférésének mértéke alig marad az EU átlag alatt. (68%)

24 Weboldalak és blogok készítése • Weboldalak és blogok készítésében a hollandok után a második helyen állunk a tagállamok rangsorában. A hollandoknak 17%-a, a magyaroknak 16%-a készít weboldalt vagy blogot, az EU27 átlag pedig mindössze 9%.Magyarország teljesítménye nem meglepő, hiszen a számítógépes jártasság területei közül is a programozás eredménye volt a legerősebb, ezzel hazánk az európai élmezőnybe tartozik.

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Eszenyiné dr. Borbély Mária Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatika Tanszék E-mail: borbely.maria@inf.unideb.hu


Letölteni ppt "Digitális írástudás, digitális kompetenciák a statisztika tükrében Eszenyiné dr. Borbély Mária, Debreceni Egyetem Informatikai Kar XX. Budapesti Nemzetközi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések