Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sebességszabályozás, sebesség, sebességválasztás II.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sebességszabályozás, sebesség, sebességválasztás II."— Előadás másolata:

1 Sebességszabályozás, sebesség, sebességválasztás II.
Dr. Mocsári Tibor Főmérnök, osztályvezető 2014. április 4.

2 TARTALOM A forgalomcsillapítás alkalmazási területei:
(átkelési szakaszokon), településközpontokban (gyalogos zóna), lakó-pihenőövezetekben, korlátozott sebességű (30 km/ó) zónákban. (Közúti járművek sebessége) (Forgalomcsillapító elemek hatása a járművezetők sebességválasztására) ITS, a forgalomtechnika anyagai a „Közúti forgalom csillapítása” c. ÚME alapján 2014. április 4.

3 „Zöld szemmel” Ismétlés I.
Átkelési szakaszon kialakuló sebességprofil a forgalomcsillapítás bevezetése előtt és után 2014. április 4.

4 „Zöld szemmel” Ismétlés II.
Külterületi és a lakott területi jellemzők közötti különbségek Külterület? Nem! Lakott területen kívül! Belterület? Nem! Lakott területen! Lakott területen kívüli útszakaszok környezetének jellemzői Tipikus települési jellemzők nagy, összefüggő szántóföldek, erdők őshonos növényzet elszórt facsoportok a gyalogutak általában hiányoznak nincs közvilágítás gondozott, nyírt zöldfelületek, kertek, udvarok a növényzet többnyire örökzöld és térformáló, a fák szabályosan (egy-, ill. kétsorosan) ültetettek, többnyire vannak gyalogutak van közvilágítás 2014. április 4.

5 „Zöld szemmel” Ismétlés III.
Település határán kapuzat az oldaltér megfelelő kialakításával Kapuhatást eredményez, ha a „Lakott terület kezdete” tábla után közvetlenül mindkét oldalon beépítés van. A hiányzó beépítést nagy koronájú fákból álló rövid fasorral lehet pótolni. A nagy koronájú fák párhuzamosan az úttal a széléhez közel, vagy tölcsérszerű (a település felé szűkülő) elrendezésben telepíthetők. Célszerű együtt alkalmazni az útpálya és oldaltér elemeit. A bejárati kapuzat kiegészíthető, kombinálható sebességkijelzők, figyelmeztető jelzések, feliratok, közvilágítás alkalmazásával is. 2014. április 4.

6 „Zöld szemmel” Ismétlés IV.
Település határán kapuzat az oldaltér megfelelő kialakításával (előtte-utána) 2014. április 4.

7 „Zöld szemmel” Ismétlés V.
A növényzet jelentősége átkelési szakaszokon: • téralkotó: fellazítja a közlekedési felületeket, az út esztétikai megjelenését javítja (jellemző településkép); • befolyásolja a forgalmat: a zöld középsziget sebességcsökkentő, elválasztó hatású; • környezetbarát vízelvezetés: síkvidéken a növényzettel beültetett szikkasztóteknő, szikkasztóárok; • biológiai hatású: a forgalom okozta zajt, port, károsanyag-kibocsátást szűri, árnyékot biztosít; • a lakosok életkörülményeit javítja. 2014. április 4.

8 Településközpontok I. A gyalogos (és kerékpáros) övezeteket a települések központjában, történelmi belvárosában célszerű kijelölni, ahol üzletek, hivatalok, szórakozóhelyek, lakóépületek vegyesen, de koncentráltan találhatóak. A gyalogos övezetekbe a járműforgalom csak korlátozottan és engedéllyel hajthat be. A gyalogos felületek és kerékpárutak, -sávok kialakításával a gyalogos és kerékpáros konfliktusok elkerülésére kell törekedni. 2014. április 4.

9 Településközpontok II.
Gyalogos övezetek létesítésénél biztosítani kell: - a taxi kiszolgálást, - parkolást (a lakók, illetve az üzletekbe, hivatalokba gépjárművel érkezők részére parkolókat kell létesíteni a gyalogos övezet közvetlen közelében), az üzletek áruszállítását, mozgáskorlátozottak akadálymentes közlekedését, - a tűzoltók, a rendőrség, a mentők, a kommunális járművek és a műszaki hibaelhárítás járműveinek behajtási lehetőségét. 2014. április 4.

10 Településközpontok III.
Gyalogos övezetek létesítésénél biztosítani kell: - a közösségi közlekedési kapcsolatot, Átvezetés Sugár-irányú bekötés Átszelés Külső körutas Érintő egyoldali kétoldali félköríves 2014. április 4.

11 Településközpontok IV.
Egy lehetséges úthálózati alkalmazás: 2014. április 4.

12 Településközpontok V. Egy belépési pont kialakítása: 2014. április 4.

13 Településközpontok VI.
Gyalogos övezetek létesítésénél biztosítani kell: - az egyértelmű jelzéseket. Szeged Budapest KRESZ!!! Gyalogos-, kerékpáros zóna Gyalogút 2014. április 4.

14 Szabályozási hiányosság
KRESZ kontra ÚME Melyik a hatályos „Gyermekek” veszélyt jelző tábla? A Bécsi Jelzési Egyezményben: És egyirányú-e az út?

15 Lakó-pihenő övezet I. Lakó-pihenő övezetet tisztán lakó, vagy üdülő funkciójú területen célszerű létesíteni, ahol a terület a lakás a pihenés célját szolgálja, a megjelenő gépjárműforgalom célforgalmi jellegű. A forgalom számára fenntartott közterületet oly módon kell kialakítani, hogy járművel a 20 km/óra sebességet ne lehessen túllépni, így kell a gyalogosok, kerékpárosok biztonságát, az ott élők megfelelő életkörülményeit biztosítani. 2014. április 4.

16 Lakó-pihenő övezet II. Létesítésének feltételei:
• a terület max. kiterjedése lehetőleg ne haladja meg az 1 km-t; • úthálózata a környezet úthálózatától jól elkülöníthető, az átmenő forgalomtól mentesíthető legyen: a térség átmenő-forgalmát az övezetet határoló utaknak kell levezetni; • forgalmi út, gyűjtőút, közösségi közl. útvonal ne keresztezze; • ne legyenek benne forgalomvonzó létesítmények (ipari, mezőgazdasági üzemek, nagy forgalmú közintézmények, kereskedelmi létesítmények); az egy útvonalon be- és kilépő forgalom ne haladja meg a j/óra csúcsóra forgalmat; a határoló utakon lévő közösségi közlekedési megállóhelyek m gyaloglási távolságon belül elérhetők legyenek. 2014. április 4.

17 Lakó-pihenő övezet III.
Kialakítása: • a lakó-pihenő övezet bejáratát „Lakó-pihenő övezet” jelzőtábla, kijáratát „ Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtáblával kell megjelölni (megengedett sebesség 20 km/óra); 2014. április 4.

18 Lakó-pihenő övezet IV. Kialakítása:
• az övezetbe vezető utak bejáratát a figyelemfelhívás, megkülönböztetés érdekében burkolatszint-emeléssel, sávszűkítéssel célszerű kialakítani; kétirányú kerékpárutat a közvetlen kapcsolat érdekében a főút lakó-pihenő övezet bejárata felőli oldalán célszerű létesíteni; az övezeten belül biztosítani kell a parkolást, kijelölve a parkolóhelyeket az áruszállítást, a kommunális járművek, a mentő, tűzoltó, rendőrségi, műszaki hibaelhárító járművek közlekedését; 2014. április 4.

19 Lakó-pihenő övezet V. Kialakítása:
az övezet kijelölésekor felül kell vizsgálni a területen alkalmazott forgalomszabályozást, a meglévő jelzőtáblákat a lakó-pihenő övezetek kijelölése csak táblázással nem oldható meg eredményesen, elengedhe-tetlenek a sebességcsökkentő építési kialakítások; 2014. április 4.

20 Lakó-pihenő övezet VI. Kialakítása:
az övezeten belüli útkereszteződések egyenrangúak; az átmenőforgalom kiküszöbölésére, a sebességcsökkenés elérésére a belső úthálózat egyenes, átmenő útjait át kell alakítani, vagy – új tervezésnél eleve így kell kialakítani. Célszerű úthálózati alakzatok ennek elérésére az útzárak, a zsákutcák (max. 200 m), a hurok rendszerű úthálózatok (max. 500 m), tengelyelhúzások, útpályaszűkítések ( ábra), pályaszintemelések ( ábra), illetve ezek kombinációi ( ábra). Az útzáraknál, a zsákutcás megoldásoknál, minden esetben biztosítani kell a kerékpárosok mindkét irányú közlekedését; 2014. április 4.

21 Lakó-pihenő övezet VII.
Kijelölés egy települési úthálózaton: zsákutcafej 2014. április 4.

22 Lakó-pihenő övezet VIII.
Négyszöghálós úthálózat átalakítása zsákutcafej hurokutca 2014. április 4.

23 Négyszöghálós úthálózat átalakítása
Lakó-pihenő övezet IX. Négyszöghálós úthálózat átalakítása zsákutcafej hurokutca 2014. április 4.

24 Útpályaszűkítés kialakítása
Lakó-pihenő övezet X. Útpályaszűkítés kialakítása 2014. április 4.

25 Korlátozott sebességű övezet I.
A lakó-pihenő övezetnél szükséges építési kialakítás nélkül, csupán kijelöléssel létesíthető korlátozott sebességű övezet. Nagyobb lehet a laksűrűség, a területfelhasználás vegyes, az általában előírt 30 km/óra sebesség betartása nem igényli a közterület sajátos, költséges átalakítását, kismértékű átépítések alkalmazhatók. 2014. április 4.

26 Korlátozott sebességű övezet II.
Kijelölésének feltételei: • a terület nagysága legfeljebb 100 ha ( m²) lehet, legnagyobb kiterjedése legfeljebb 1000 m; • a terület lakó- vagy üdülőterület, esetenként intézmény területtel vegyesen. A beépítettség módjára, a laksűrűség mértékére vonatkozó korlátozás nincs; jól lehatárolható legyen, minden oldalról forgalmi (gyűjtő) út határolja, az övezeten belül viszont nem lehet forgalmi út, valamint párhuzamos közlekedés (irányonként több forgalmi sávos út); a belső úthálózatot (utanként<400 j/óra) tehermentesíteni kell az átmenő forgalomtól, a határoló utak alkalmasak legyenek a területről kiszorított átmenő forgalom levezetésére; 2014. április 4.

27 Korlátozott sebességű övezet III.
Kijelölésének feltételei: • nem lehetnek nagy tehergépjármű forgalmat vonzó létesítmények; közösségi közlekedési útvonalak lehetőleg ne haladjanak keresztül az övezeten, a megállók 300- (500) m–es gyaloglási távolságon belül legyenek; az övezeten nem haladhat át normál nyomtávú közforgalmú vasútvonal vagy nagy forgalmú iparvágány. 2014. április 4.

28 Korlátozott sebességű övezet IV.
Kialakítása: • bejáratát „Korlátozott sebességű övezet” jelzőtábla, kijáratát „Korlátozott sebességű övezet vége” jelzőtábla jelzi, ahol a megjelölt sebességnél gyorsabban nem szabad haladni. Ez a sebesség általában 30 km/óra; 2014. április 4.

29 Korlátozott sebességű övezet V.
Kialakítása: • a korlátozott sebességű övezetben a útkeresztezések egyenrangúak, vagy körforgalmak - jelzőlámpás forgalomirányítás az övezeten belüli csomópontoknál nem megengedett; önálló kerékpárutak, kerékpársávok létesítésére általában nincs szükség; • kijelölésével egyidőben felül kell vizsgálni a területen alkalmazott forgalomszabályozást, a meglévő jelzőtáblákat. 2014. április 4.

30 Korlátozott sebességű övezet VI.
Kialakítása: a korlátozott sebességű övezet bejáratát az úttest szintjének küszöbszerű megemelésével, vagy más építési beavatkozással célszerű feltűnővé tenni; 2014. április 4.

31 Korlátozott sebességű övezet VII.
NE ÍGY!!!! (szintemelés gyűjtőúton) 2014. április 4.

32 Korlátozott sebességű övezet VIII.
Kialakítása: • a sebesség csökkentése utcabútorok, forgalomcsillapító bordák, növény kazetták kihelyezésével, az útfelület szűkítésével kertészeti eszközökkel, vagy a parkolás váltakozó oldalon történő kijelölésével lehetséges, de ezen elemek nem akadályozhatják a megengedett sebességgel történő folyamatos haladást. 2014. április 4.

33 Pályaszintemelés kialakítása
Eszköztár I. Pályaszintemelés kialakítása Részbeni szintemelés Egyes lemezszintemelés 2014. április 4.

34 Pályaszintemelés kialakítása
Eszköztár II. Pályaszintemelés kialakítása Osztott lemezszintemelés 2014. április 4.

35 Becsatlakozás átalakítása:
Eszköztár III. Becsatlakozás átalakítása: 2014. április 4.

36 Keresztezés átalakítása:
Eszköztár IV. Keresztezés átalakítása: 2014. április 4.

37 Íves keresztmetszetű pályaszintemelés:
Eszköztár V. Íves keresztmetszetű pályaszintemelés: Tervezési sebesség, (km/h) Körív sugara (m) húrhossza 20 11 3,0 25 15 3,5 30 4,0 35 31 5,0 40 53 6,5 2014. április 4.

38 Trapéz keresztmetszetű pályaszintemelés:
Eszköztár VI. Trapéz keresztmetszetű pályaszintemelés: Tervezési sebesség (km/h) Rámpa Hossza (m) Hosszesése (%) 20 0,7 14,3 (1:7) 25 0,8 12,5 (1:8) 30 1,0 10,0 (1:10) 35 1,4 7,1 (1:14) 40 1,6 6,25 (1:16) 2014. április 4.

39 Példa pályaszintemelés pályaszerkezetére:
Eszköztár VII. Példa pályaszintemelés pályaszerkezetére: 2014. április 4.

40 Sebességcsökkentő küszöbök kialakítása
Eszköztár VIII. Sebességcsökkentő küszöbök kialakítása 2014. április 4.

41 Eszköztár IX. Forgalomcsillapító eszközök alapvető típusai
2014. április 4.

42 Eszköztár IX. Forgalomcsillapító eszközök alapvető típusai
2014. április 4.

43 Társadalmi egyeztetés I.
A forgalomcsillapításhoz, mint a közlekedés lebonyolódását lényegesen befolyásoló intézkedéshez, a közlekedés résztvevői igen eltérően viszonyulnak: gyalogosok, kerékpárosok: maximálisan támogatják; helyben lakó gépjármű tulajdonosok: többnyire támogatják; közelben lakó gépjármű tulajdonosok: elutasítják vagy megszokják; átutazók: általában elutasítják; kevésbé toleráns járművezetők: elutasítják, bírálják. 2014. április 4.

44 Társadalmi egyeztetés II.
Az érintetteket célszerű a helyszínen, lakossági fórumon tájékoztatni a tervezett, javasolt intézkedésről: itt valamennyien elmondhatják aggályaikat, (pl. romlik egy telek megközelíthetősége, vagy nem tartják eléggé hatékonynak a tervezett intézkedést stb.), de a szakemberek is elmagyarázhatják az intézkedés részleteit, hatásait. Olyan megoldást célszerű elfogadtatni és később megvalósítani, amely a helyes közlekedési magatartást váltja ki valamennyi közlekedő részéről. 2014. április 4.

45 A témát érintő jogszabályok:
A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény és az annak végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet A közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet Az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet A forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési előírásairól szóló 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet A nyomvonalas jellegű építmények keresztezéséről és megközelítéséről szóló 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM rendelet Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 5/2004 (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 2014. április 4.

46 ITS - Intelligens közlekedési rendszerek
Közlekedési információs, forgalomirányító rendszerek Célok: az eljutási/utazási idő csökkentése, az utazás minőségének növekedése, közlekedésbiztonság, megbízhatóság, üzemanyag-fogyasztás csökkentése. 2014. április 4.

47 ITS - Intelligens közlekedési rendszerek
Közlekedési információs, forgalomirányító rendszerek Alkalmazási területek: modern útüzemeltetésben – forgalmi menedzsment (az autópálya‐hálózat forgalomszabályozó és információs rendszerei, forgalomirányító központok); multimodális, valós idejű közlekedési információk; elektronikus útdíjgyűjtés; egységes személyközl. elektronikus fizetési rendszer (e‐ticketing); teherszállítás / logisztika ITS‐alkalmazásai; közlekedésbiztonságot támogató eSafety rendszerek; e-Call integrált európai segélyhívó szolgáltatás. 2014. április 4.

48 ITS - Intelligens közlekedési rendszerek
Közlekedési információs, forgalomirányító rendszerek Adatforrás: Feldolgozó központ: Kommunikációs rendszer: Felhasználók: 2014. április 4.

49 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Mocsari.Tibor@kkk.gov.hu
2014. április 4.


Letölteni ppt "Sebességszabályozás, sebesség, sebességválasztás II."

Hasonló előadás


Google Hirdetések