Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CompLex CD Önkormányzat BEVEZETŐ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CompLex CD Önkormányzat BEVEZETŐ"— Előadás másolata:

1 CompLex CD Önkormányzat BEVEZETŐ
JOGTÁR PLUSZ BEVEZETŐ A Jogtár Plusz adatbázisok lényege, hogy a CD Jogtár adatbázisát felhasználva és azt kiegészítve, egy-egy szűkebb szakmai körnek átfogó és magas szinten feldolgozott szakismereteket és információkat szolgáltassanak. E kiegészítő adatbázisokhoz való hozzáférés a Jogtárhoz szorosan kapcsolódó, Jogtár Plusz nevet viselő, külön CD-ROM-ok megrendelésével lehetséges. A CompLex CD Önkormányzat egy olyan elektronikus kiadvány, amely tartalmában és működésében a CD Jogtár különböző adatbázisaira épül, és azokat egészíti ki speciális – önkormányzatoknak szóló – ismeretekkel, információkkal. A CompLex CD Önkormányzat adatbázis a Jogtár nélkül nem használható, vagyis a két CD együttese alkot egy átfogó ismeretanyagot. A CompLex CD Önkormányzat anyagát évente négy alkalommal, külön CD-lemezeken frissítjük és bővítjük. Kattintson ide a bemutató leállításához Stop

2 AZ ÖNKORMÁNYZATI ADATBÁZIS TELEPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE
A CompLex CD Önkormányzat teljes anyaga a CD Jogtár telepítését követően, a D:/install.exe paranccsal installálható fel a merevlemezre (kb. 20 MByte szabad lemezterület szükséges). Az installálás után a CompLex CD Önkormányzat adatbázis használatához ismét a Jogtár korongját kell a meghajtóba helyezni. Ettől kezdve nem kell cserélgetni a két lemezt, hiszen a merevlemezre feltelepített önkormányzati anyagok a Jogtár „Adatbázis megnyitása” ablakából, a „Jogtár Plusz” adatbázisok / Önkormányzat sorából elérhetők lesznek és képesek együttműködni a többi Jogtár adatbázissal.

3 AZ ELSŐ ÖNKORMÁNYZATI ADATBÁZIS
A CompLex CD Önkormányzat sorra kattintva megjelenik egy tartalomjegyzék, melyben felsoroltuk és rendszereztük a CompLex CD Önkormányzat és a Jogtár által együttesen alkotott új önkormányzati szakadatbázis elemeit. Ezek között szerepelnek olyanok, amelyek a Jogtár adatbázisában is megjelennek (a fővárosi önkormányzat rendeletei, hatásköri jegyzék, kommentárok), és amelyek azt kiegészítő („Jogtár Plusz”) információk (jogi magyarázatok, iratminták, rendeletminták, polgári jogi szerződésminták, szabályzatminták, ügyleírások, határidő kalauz, módszertani anyagok, hasznos információk). A következőkben csak azokat a tartalmi egységeket és funkciókat tekintjük át, amelyek a CD Jogtárhoz képest többletet jelentenek.

4 TARTALMI KAPCSOLATOK JOGSZABÁLYOKBAN
Az Önkormányzat adatbázis legfontosabb háttere a CompLex CD Jogtár „Hatályos jogszabályok” adatbázisa. A CD Jogtár bemutatása során láthatjuk, hogy a joganyagok szövegében a más jogszabályra hivatkozó részek kék háttérszínnel jelölve jelennek meg, és ezekre kattintva megtekinthetjük a hivatkozott jogszabályt, illetve annak bizonyos részeit. Az Önkormányzat adatbázis néhány kiemelt jogszabály kapcsán egy ehhez hasonló lehetőséget kínál a háttérjogszabályok közötti, sőt az adott jogszabályon belüli mozgásra.

5 TARTALMI KAPCSOLATOK JOGSZABÁLYOKBAN
Ha a jogszabályok közül kiválasztjuk például az Ötv. vagy az Áe. jogszabályokat, akkor a jogszabály szövegében piros színnel jelölt szövegrészeket találunk, melyek a következőket jelenthetik: kereszthivatkozásokat a megnyitott jogszabályokon belül, közvetlen átjárási lehetőséget, rejtett tartalmi kapcsolatot háttérjogszabályokba témákhoz, fogalmakhoz kapcsolódóan. Az eltérő színű szövegrészekre (pl. választópolgár) kattintva ettől függően megjelennek a megnyitott jogszabály, illetve az adott témával, fogalommal összefüggő összes háttérjoganyag vonatkozó részeinek pontos meghatározásai. Az „Ugrás” gombra kattintással elérhetjük a kívánt jogszabályhelyet.

6 KÖZÖSSÉGI JOGSZABÁLYOK,
VÁLASZTÁSOK 2002 A Jogszabálygyűjteményen belül a évtől kezdődően megtalálja az önkormányzatokat érintő közösségi jogszabályokat tematikus elrendezésben, melyet a Belügyminisztérium EU Integrációs Irodája bocsátott rendelkezésünkre azzal a céllal, hogy az önkormányzatoknak közvetlenül lehetőségük legyen megismerni az őket érintő közösségi jogszabályokat. A évi választások lebonyolításához kíván segítséget nyújtani a CD a Választások 2002 összeállítással, melyben a választásokhoz kapcsolódó hatályos jogszabályokat, alkotmánybírósági határozatokat és legfelsőbb bírósági döntéseket gyűjtöttük össze.

7 ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HATÁROZATOK
ÖNKORMÁNYZATOKAT ÉRINTŐ BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK Az Alkotmánybírósági határozatok címszó alatt a szerzők az önkormányzatokat közvetlenül érintő alkotmánybírósági határozatokat gyűjtötték össze, tematikus csoportokba rendezve. A szerzők kiemelik az egyes döntések lényegét, röviden összegzik a döntés érdemi részét és ahol szükségesnek ítélik, megjegyzéssel egészítik ki azokat. Az Önkormányzatokat érintő bírósági határozatok címszó alatt a helyi önkormányzatokat közvetlenül érintő, a Bírósági Határozatokban közreadott közigazgatási tárgyú (önkormányzatok szervezete, működése; vagyongazdálkodás; hatósági munka stb.) határozatokat találják meg tematikus csoportokba rendezve.

8 FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEK TÁRA, KOMMENTÁROK
A Felhatalmazó rendelkezések tára azon jogszabályok gyűjteménye, tematikus csoportokba rendezése, melyek felhatalmazást tartalmaznak az önkormányzatok számára helyi rendelet alkotására vonatkozóan. A Kommentárok címszó alatt a legfontosabb jogszabályok értelmezését, részletes, jogszabályi hivatkozásokkal kiegészített magyarázatát találják. Mind a kék, mind a piros színnel jelölt hivatkozások átjárási lehetőséget biztosítanak az ott jelölt jogszabályhoz, jogszabályhelyhez.

9 IRATMINTATÁR Az Önkormányzati adatbázis meghatározó része ez az iratmintatár, amely több mint kétezer iratmintát tartalmaz, és folyamatosan bővül, hatályosul. A hatályos joganyagnak megfelelő iratminták rendszerezetten, csoportokban, szükség esetén azon belül alcsoportokban helyezkednek el. E tematikus elrendezés alapján a keresett iratminta gyorsan és egyszerűen elérhető. A minták bal felső sarkában szereplő „W” betűre kattintással a program automatikusan megnyitja a Microsoft Word-t és betölti a megfelelő dokumentumot, melyben a minta kitölthető, szerkeszthető. Az iratmintákban megjelölt jogszabályi hivatkozások kattintással megjeleníthetők.

10 POLGÁRI JOGI SZERZŐDÉSMINTÁK
Ebben az adatbázisrészben az önkormányzatok feladatát azzal kívánjuk megkönnyíteni, hogy a leggyakrabban előforduló polgári jogi szerződéseket minta formájában közzétesszük. A hatályos joganyagnak megfelelő szerződésminták rendszerezetten, csoportokban (pl. bérleti szerződés) helyezkednek el. E tematikus elrendezés alapján a keresett szerződésminta gyorsan és egyszerűen elérhető. A minták bal felső sarkában szereplő „W” betűre kattintással a program automatikusan megnyitja a Microsoft Word programot és betölti a megfelelő dokumentumot, melyben a minta kitölthető, szerkeszthető. A szerződésmintákban megjelölt jogszabályi hivatkozások kattintással megjeleníthetők.

11 RENDELETMINTATÁR, SZABÁLYZATMINTATÁR
A Rendeletmintatárral az önkormányzatok jogszabályalkotó tevékenységét igyekszünk segíteni. A szerző ahol szükségesnek látta, lábjegyzetet, megjegyzést helyezett el, hogy magyarázza a mintában foglaltakat, esetleg felhívja a figyelmet gyakori rendeletalkotási problémákra vagy hogy saját javaslatát fűzze a leírtakhoz. A Szabályzatmintatár hasonlóképpen a hivatalok belső szabályzatainak elkészítéséhez nyújtanak megoldásmintákat. A két mintatárban megjelölt jogszabályi hivatkozások kattintással megjeleníthetők, a „W” ikonra kattintva pedig a minták behívhatók a szövegszerkesztő programba, ahol igény szerint átírhatók, nyomtathatók.

12 KÖZSZOLGÁLATI MÓDSZERTAN
A Közszolgálati módszertan című részben a folyamatosan változó közszolgálati joganyag gyakorlati feldolgozásával segítjük a szakszerű jogalkalmazási munkát. Az egyes anyagok gyakorlati szempontokat követve járják körül az aktuális közszolgálati témát; így a köztisztviselők illetményrendszerét, a munkáltatók jogosultságait és kötelezettségeit, a fegyelmi felelősséget. A közszolgálat területéről kérdés–felelet formájában ad módszertani útmutatást, továbbá táblázatos formában mutatja be a köztisztviselői és közalkalmazotti illetményrendszert, a fegyelmi, kártérítési felelősség rendszerét.

13 ÜGYTÁR, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK
Az Ügytár a napi jogalkalmazói munka során leggyakrabban előforduló ügytípusokat tartalmazza, végigvezetve az olvasót az adott ügy menetén, bemutatva az eljárási költségeket, a jogorvoslati lehetőségeket, természetesen hivatkozva a vonatkozó jogszabályokra. Az Ügytáron belül külön csoportba (Engedélyezési ügyek) rendeztük azokat az ügyeket, amelyek valamilyen engedély megszerzésére irányuló eljárást mutatnak be. A évtől indult rovatunk, a Pénzügyi információk, melyben olyan pénzügyi, gazdálkodási kérdésekre adunk választ, amely kérdések önkormányzatoktól érkeztek a rovatot szerkesztő pénzügyi szakemberhez.

14 HATÁRIDŐ KALAUZ A Határidő Kalauz naptári napokra és feladatcsoportokra bontva dolgozza fel a jogszabályok által előírt kötelező önkormányzati feladatokat. A szögletes zárójelben lévő hivatkozási számokra kattintva elérhető a feladat részletes leírása, a hivatkozott jogszabályra kattintva pedig a feladatot meghatározó jogszabály. A évtől a CD Önkormányzat installálásával – amennyiben jóváhagyja – feltelepül számítógépére egy személyre szabható Határidő kalauz. Ez a program tartalmazza a törvény által kötelezően előírt feladatokat, továbbá lehetőséget biztosít saját feladatok bejegyzésére. A Határidő kalauz ikonja a képernyő jobb alsó sarkában található. A számítógép indításakor – amennyiben az adott napon jogszabály által előírt vagy Ön által bejegyzett feladat található – automatikusan megnyílik a program, mutatva az aznapi határidős feladatokat.

15 KULCSFOGALMAK A legfontosabb önkormányzati jogszabályokban [pl. Ötv., Áe., szabálysértésekről szóló törvény (új)] a Jogtár biztosította tárgyszavas keresés mellett lehetőség van az ún. kulcsfogalmak szerinti keresésre is. A kulcsfogalmak listája bővebb, mint a hagyományos tárgyszavaké és gyakorlati szempontokat követ. A fogalmak melletti hivatkozásokra kattintva közvetlenül elérhető az adott szóhoz kapcsolódó jogszabályhely. Amennyiben egy-egy kulcsfogalomhoz több törvényhely is kapcsolódik, ezek mindegyike egyenként is elérhető. Itt található az új szabálysértési törvény és végrehajtási rendeletének egy speciális feldolgozása, mely táblázat formájában rendszerezi a szabálysértési tényállásokat, feltüntetve a jogszabályhelyet, jogkövetkezményt és az eljáró szerveket.

16 PRAKTIKUS INFORMÁCIÓK
Ebben a blokkban az önkormányzatok mindennapi ügyintézéséhez szükséges címlistákat (önkormányzatok, megyei önkormányzatok, megyei közigazgatási hivatalok, okmányirodák, gyámhivatalok stb.) gyűjtöttük össze ábécérendben, naprakész adatokkal. Az Illetékesség címszó alatt arról kaphatnak információt az önkormányzatok, hogy egy-egy településen mely szervek illetékesek eljárni, és megtekinthetik ezen szervek adatait (címét és telefonszámát). Megtekinthetik továbbá az egyes közigazgatási szervek fő adatai mellett történetük és jogállásuk leírását is. Az okmányirodákat megyénkénti bontásban, ügyfélfogadási rendjük feltüntetésével találja meg.

17 CompLex CD Adó-TB Jogtár Plusz, CompLex CD EU Jogtár,
Tisztelt ügyfeleink és leendő ügyfeleink! Köszönjük, hogy ezt a rövid bemutatót megtekintették. Felhívjuk figyelmüket további elektronikus kiadványainkra: CompLex CD Jogtár, CompLex CD Adó-TB Jogtár Plusz, CompLex CD EU Jogtár, CompLex CD Iratmintatár, CompLex CD HMJ, CompLex CD Munkaügy, CompLex CD Tűzvédelem, CompLex CD Céghírek. Kilépés


Letölteni ppt "CompLex CD Önkormányzat BEVEZETŐ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések