Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A CompLex CD Adó-TB egy olyan elektronikus kiadvány, amely tartalmában és működésében a CD Jogtár különböző adatbázisaira épül és azokat egészíti ki adózási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A CompLex CD Adó-TB egy olyan elektronikus kiadvány, amely tartalmában és működésében a CD Jogtár különböző adatbázisaira épül és azokat egészíti ki adózási."— Előadás másolata:

1 A CompLex CD Adó-TB egy olyan elektronikus kiadvány, amely tartalmában és működésében a CD Jogtár különböző adatbázisaira épül és azokat egészíti ki adózási és társadalombiztosítási ismeretekkel, információkkal. Az Adó-TB adatbázis a Jogtár nélkül nem használható, vagyis a két CD-ROM együttese alkot egy átfogó adózási, társadalombiztosítási és számviteli ismerettárat. A CompLex CD Adó-TB anyagát évente négy alkalommal, külön CD- lemezeken frissítjük és bővítjük. A CD ADÓ-TB MINT „JOGTÁR PLUSZ” ADATBÁZIS Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ

2 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ AZ ADÓ-TB ADATBÁZIS TELEPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE A CompLex CD Adó-TB teljes anyaga a CompLex CD Jogtár telepítését követően, a D:\install.exe paranccsal installálható fel a merevlemezre (kb. 50 MByte szabad lemezterület szükséges). A telepítés után az Adó-TB adatbázis használatához ismét a Jogtár korongját kell a meghajtóba helyezni. Ettől kezdve nem kell cserélgetni a két lemezt, hiszen a winchesterre feltelepített anyagok a Jogtár „Adatbázis megnyitása” ablakából, a „Jogtár Plusz adatbázisok/Adó-TB” sorából elérhetők lesznek. A negyedéves frissítésű CompLex CD Adó-TB tartalma mindig az egyes frissítésekkel egy időben megjelenő CompLex CD Jogtár hatályosságához igazodik, azaz például a 2002. I. negyedévi CompLex CD Adó-TB a 2002. január 31-ei lezárású Jogtárhoz. Ez azt jelenti, hogy a CD Adó-TB fenti frissítése nem képes együttműködni régebbi, például a 2001. november 30-ai CD Jogtárral. Ezzel szemben egészen a következő, II. negyedévi frissítésig az Adó-TB adatbázisok mindig képesek „kommunikálni” a legfrissebb havi frissítésű Jogtár-adatbázisokkal (a fenti példát folytatva a 2002. I. negyedévi frissítés a február és a március végi lezárású Jogtárakkal). A CompLex CD Adó-TB előfizetéséhez – a Jogtárhoz hasonlóan – szintén kérhető hálózati kiegészítés, vagyis ezekhez az anyagokhoz is biztosított a több felhasználós hozzáférés.

3 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ Az „Adatbázis” menü „Adatbázis megnyitása” funkció kiválasztása után a „Jogtár Plusz adatbázisok/ADÓ-TB” sorra kattintva megjelenik egy lista, amelyben felsoroltuk és rendszereztük a CD ADÓ-TB és a Jogtár által együttesen alkotott adózási és társadalombiztosítási szakadatbázis elemeit. Ezek között vannak olyanok, amelyek a Jogtárról már „ismerősek” lehetnek (Számviteli kérdések, APEH-normák), és vannak teljesen új („Jogtár Plusz”) információk: kommentárok, számítási példák, jogesetek, nyomtatványok, hasznos információk stb. A következőkben áttekintjük a CD ADÓ-TB legfontosabb tartalmi egységeit és funkcióit. MEGNYITÁS, TARTALMI ÁTTEKINTÉS

4 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ TARTALMI KAPCSOLATOK JOGSZABÁLYOKBAN Az ADÓ-TB adatbázis legfontosabb háttere a CD Jogtár „Hatályos jogszabályok” adatbázisa. A joganyagok szövegében a más jogszabályra hivatkozó részek kék színnel jelölve jelennek meg, és ezekre kattintva megtekinthetjük a hivatkozott jogszabályt, illetve annak meghatározott részeit. Az ADÓ-TB adatbázis néhány kiemelt fontosságú joganyag esetében egy ehhez hasonló lehetőséget kínál az egyes jogszabályok közötti, sőt az adott törvényen belüli mozgásra is. Ha a jogszabályok közül kiválasztjuk az áfa-, az szja-, a társasági adó, az adózás rendjéről szóló, valamint a társadalombiztosítási törvények bármelyikét, ezek szövegében más színnel jelölt részeket találunk, melyek a következőket jelenthetik: • kereszthivatkozásokat a megnyitott jogszabályon belül, • közvetlen átjárási lehetőséget, rejtett tartalmi kapcsolatokat háttérjogszabályokba, témákhoz, fogalmakhoz kapcsolódóan.

5 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ Az eltérő színű szövegrészekre kattintva megjelennek a megnyitott jogszabály vagy az adott témával, fogalommal összefüggő összes háttérjoganyag kapcsolódó részeinek meghatározásai. Az „Ugrás” gombra kattintással elérhetjük a hivatkozott jogszabályhelyet. TARTALMI KAPCSOLATOK JOGSZABÁLYOKBAN

6 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ KERESZTHIVATKOZÁSOK AZ EGYES ADATBÁZISRÉSZEK KÖZÖTT A közvetlen átjárási lehetőség nemcsak jogszabály és jogszabály között, hanem joganyag és magyarázata, illetve a joganyag és a kapcsolódó számítási példák, adótippek között is biztosított. Előbbit a bekezdések végén található „könyvecske” ikonok, az utóbbit a „P” betűk jelzik. Ezekre kattintva megjelennek a kommentár kapcsolódó fejezetcíme(i), illetőleg az adott jogszabályhelyhez tartozó számítási példák, adótippek száma és címe. A hivatkozott fejezetet vagy gyakorlati példát szintén az „Ugrás” gomb használatával érhetjük el. Ezek a kapcsolatok csak a hatályos időállapotok között funkcionálnak.

7 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ Az adó- és tb-jogszabályok és 2000. év végétől az új számviteli törvény értelmezését minden egyes adóhoz, járulékhoz, hozzájáruláshoz, befizetéshez kapcsolódóan részletes, gyakorlatias, jogszabályi és egyéb hivatkozásokkal kiegészített magyarázatok segítik. A kommentároknál is működik a jogszabályoknál ismert időgépes megoldás, vagyis nemcsak a 2002. évre vonatkozó törvénymagyarázatok, hanem ezek korábbi évekre érvényes változata is megtalálható a lemezen. MAGYARÁZATOK

8 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ A magyarázatok felépítése nem az egyes adó- és társadalombiztosítási törvények szerkezetét, hanem gyakorlati szempontokat követ, ezért – eltérően a CD Jogtáron található kommentároktól – nem jeleníthetők meg a jogszabályok szövegével egységes szerkezetben. E helyett a törvények szövegéből a kapcsolódó kommentár megfelelő helyére az egyes szakaszok, illetve bekezdések végén található „könyvecske” ikonra kattintva juthatunk el. A kommentárokban kék színnel jelölt jogszabály-hivatkozások ugyanúgy működnek, mint a jogszabályok között, a bekezdések végén található „P” betűkre kattintással pedig – a korábban már megismert módon – a kapcsolódó számítási példákat tekinthetjük meg. MAGYARÁZATOK

9 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ Programunk önmagában is alkalmas – adószakértő által hitelesítetten – számszakilag hibátlan adatok előállítására. Az adatállomány kinyomtatható, illetve feladható az APEH által kiadott nyomtatványkitöltő program számára. 0153-as SZJA bevalláskitöltő program

10 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ E részben közel kétszáz, az áfa-, az szja- és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényhez kapcsolódó számítási példa, hosszabb-rövidebb esettanulmány és adótipp található. Mint korábban már bemutattuk, a számítási példákat és a tippeket összekötöttük az érintett joganyagokkal, illetve a példákat a kapcsolódó kommentárokkal, azaz a három nagy adótörvényben és magyarázataikban a bekezdések végén „P” betűk jelzik, hogy az adott bekezdéshez példa vagy más gyakorlati információ kapcsolódik. SZÁMÍTÁSI PÉLDÁK, TIPPEK, ESETTANULMÁNYOK

11 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ Az „Ügyviteli határidők” cím alatt kötelezettségnemekhez, illetőleg naptári napokhoz rendelve feldolgoztuk az összes adó- és tb-törvényben szereplő határidős teendőt. E helyen nemcsak a konkrét naptári naphoz rendelt teendőket találjuk meg, hanem meghatározott eseményekhez kapcsolódó kötelezettségeket is. Az egyes kötelezettségek bemutatásakor hivatkozásokat találunk más szorosan kapcsolódó határidős teendőkre is: a hivatkozások mögötti piktogramok segítségével ezeket egy kattintással elérhetjük. ÜGYVITELI HATÁRIDŐK

12 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ APEH-NORMÁK A CD JOGTÁRON ÉS „HATÁLYOS” APEH-ÁLLÁSFOGLALÁSOK A CD ADÓ-TB-N E cím alatt 1989-ig visszamenőleg adónemenként összegyűjtöttük az APEH és a Pénzügyminisztérium Adó és Ellenőrzési Értesítőben megjelent állásfoglalásait, iránymutatásait, irányelveit, közleményeit. Ezek az anyagok megkereshetők az adónemenkénti listák alapján, vagy megjeleníthetők egy-egy adótörvénnyel egybeszerkesztve, mindig azon paragrafusoknál, amelyekre az adott kapcsolódó APEH- normában hivatkozás történik (lásd a „Szöveg” menü „Kapcsolódó APEH anyagok” menüpontját). A CD ADÓ-TB egyik különlegessége az áfa-, az szja- és a társasági adóról szóló törvények aktuális időállapotához kapcsolódó, „hatályos” APEH-állásfoglalások gyűjteménye. Ilyen válogatások ezentúl évente készülnek majd, de visszamenőleg mindig megőrizzük majd az előző évieket is. Ennek megfelelően az idén már több év hatályos állásfoglalásai érhetőek el az adott adónemekhez kapcsolódóan. • Ezek az anyagok a Jogtár teljes listájához képest értelemszerűen az állásfoglalásoknak csak szűkebb körét tartalmazzák, hiszen egy adott évben hatályos jogszabályokhoz kötődnek. • Sok esetben az éppen hatályos jogszabályhoz csak kivonatos formájukban illeszkedő, feldolgozott iránymutatásokat is tartalmaznak. • A gyűjteményben vannak olyan hivatalos állásfoglalások is, melyek az AEÉ-ben nem jelentek meg. • A jogszabály megfelelő helyeihez a szerkesztők hozzárendelnek olyan állásfoglalásokat is, amelyek a korábbi adótörvények hatályon kívül helyezése miatt nem kapcsolódnak közvetlenül a jelenlegi jogszabályokhoz, de még mindig helytállóak és mérvadónak tekintendők.

13 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ Fontos tudni, hogy e válogatások csak az ADÓ-TB adatbázisból érhetők el, a CD Jogtáron a jogszabályokkal egybeszerkesztve nem, ott továbbra is azok az állásfoglalások szerepelnek, amelyek eddig. A három feldolgozás szerkezete azonban a törvények struktúráját követi, így a Szöveg/Alcímek funkció segítségével itt is könnyen megtalálhatók a megfelelő részek. APEH-NORMÁK A CD JOGTÁRON ÉS “HATÁLYOS” APEH ÁLLÁSFOGLALÁSOK A CD ADÓ-TB-N

14 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ E részben 1995-ig visszamenőleg összegyűjtöttük a „Számvitel – Adó – Könyvvizsgálat” (SZAKMA) című folyóiratban megjelent számviteli kérdéseket és válaszokat. A számviteli kérdések kikereshetők lista alapján, vagy megjeleníthetők a számviteli törvénnyel, illetve egy-egy adótörvénnyel egybeszerkesztve, mégpedig mindig azon paragrafusoknál, amelyekre hivatkozás történik (lásd a „Szöveg” menü „Kapcsolódó számviteli kérdések” menüpontját). SZÁMVITELI KÉRDÉSEK

15 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ A CD ezen részében olyan számviteli segédanyagok találhatóak, amelyek a gyakorlati szakemberek munkáját segítik elő: • Számlakeret-tükör, számlarend, • Szerkeszthető formátumú számviteli szabályzatok, •Beszámolósémák (ezen menüpont alatt az éves beszámolótól kezdve – a konszolidált beszámolón keresztül – a cash flow kimutatásig sok hasznos kitölthető excel formátumú táblázat található). SZÁMVITELI SEGÉDLETEK

16 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ E részben a három nagy adónemhez kapcsolódóan első- és másodfokú bírósági határozatokat, valamint legfelsőbb bírósági ítéleteket válogattunk össze, mindenekelőtt olyanokat, amelyek a CD Jogtáron jelentek meg. JOGESETEK

17 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ A CD ADÓ-TB-n „Besorolási jegyzékek” címszó alatt külön adatbázisban szerepelnek a Kereskedelmi Vámtarifa, az ÉJ, és az SZJ áfa-törvényben meghatározott időállapotai és az egyes táblázatok utolsó oszlopában az adott vámtarifa-, illetve jegyzékszámhoz tartozó áfa-kulcsok. E címszó alá rendeltük a többi KSH jegyzéket, más kapcsolódó KSH közleményeket és egyéb anyagokat is (Vámtarifa magyarázatok, szolgáltatások meghatározása, szakmakód- jegyzék stb.). BESOROLÁSI JEGYZÉKEK

18 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ Az ADÓ-TB adatbázis mintegy archívumként tartalmazza két, a kiadónk által megjelentetett folyóirat – az ADÓ és a Társadalombiztosítás hírlevelek – 2000–2001-es számainak anyagát. A havi megjelenésű kiadványok kiváló kiegészítői a negyedévente megjelenő CD-ROM-nak. HÍRLEVELEK

19 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ Az Európai Unió adójogára nyújt kitekintést az a két tanulmány, amely az általános forgalmi adó, illetve a közvetlen adók uniós szabályait, joggyakorlatát mutatja be. EU-ADÓJOG

20 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ Az adatbázisban megtalálhatók az adózással és a társadalombiztosítási kifizetőhelyi teendőkkel kapcsolatos nyomtatványok, bevallások, egyéb nyomtatványok és adatközlő lapok eredeti formájukban, kitöltési útmutatóikkal együtt. A nyomtatványok oldalképei tetszőlegesen kicsinyíthetők, nagyíthatók és nyomtathatók. NYOMTATVÁNYOK

21 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ E blokkban az adó- és tb-ügyek napi intézéséhez szükséges címlisták; számlaszámok; hasznos adatok; hivatalos listák és egyéb információk találhatók. Néhány példa ezek közül: • Szja-adótáblák • Járulékfizetés felső határa • Munkaadói, munkavállalói és bérgarancia járulék • Rehabilitációs hozzájárulás • Közteherjegy sávjai • Minimálbérek • Jegybanki alapkamat • APEH üzemanyagárak •Kiemelt térségek, vállalkozási övezetek, ipari parkok • Szociálpolitikai és egészségügyi ellátási egyezmények • Beruházás-védelmi megállapodások • Kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények HASZNOS INFORMÁCIÓK

22 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ A legfontosabb jogszabályokban a Jogtár biztosította tárgyszavas keresés mellett lehetőség van ún. kulcsfogalmak szerint is keresni. A kulcsfogalmak listája bővebb, mint a hagyományos tárgyszavaké és gyakorlati szempontokat követ. A fogalmak melletti hivatkozásokra kattintva közvetlenül elérhető az adott szóhoz kapcsolódó jogszabályhely. Amennyiben egy- egy kulcsfogalomhoz több törvényhely is kapcsolódik, ezek mindegyike egyenként előhívható. KULCSFOGALMAK

23 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ Az ADÓ-TB adatbázis megnyitását követően hatékonyan kereshetünk a Jogtárról már ismert „Keresés az adatbázisban” (F2) funkcióval. Ebben az esetben a bal felső sarokban levő ablakban választhatók ki azok a fő tartalmi egységek, amelyekben keresni szándékozunk. A funkció használata a továbbiakban szinte teljesen megegyezik a Jogtáron történő kereséssel. HOGYAN KERESSÜNK AZ ADÓ-TB ADATBÁZISBAN?

24 Kattintson ide a bemutató leállításához Stop Comp Lex CD Adó-TB JOGTÁR PLUSZ A keresést indíthatjuk a fenti, „Kulcsfogalmak” c. részből is, amennyiben tudjuk, hogy mely jogszabállyal kapcsolatos a keresett téma. Ezt követően, elérve az adott jogszabály megfelelő helyét, a különböző kereszthivatkozások mentén is körbejárható egy-egy téma (a pirossal kijelölt szövegrészekre kattintással más jogszabályokba ugorhatunk, a „könyvecske” ikonra kattintva megnézhetjük a kommentár kapcsolódó fejezeteit, a „P” betűkre kattintással számítási példákat hívhatunk elő. Ha egy hosszabb szöveges anyagban keresünk, a keresett rész megtalálására jól használható a „Szöveg alcímek” (F7) funkció, amely megmutatja az anyag tartalmi felépítését. Ha ez a tartalomjegyzék túl hosszú, meggyorsíthatjuk a keresést azzal, ha ugyanitt alkalmazzuk a „Keresés az aktuális ablakban” (Ctrl–K) funkciót is. HOGYAN KERESSÜNK AZ ADÓ-TB ADATBÁZISBAN?

25 Tisztelt ügyfeleink és leendő ügyfeleink! Köszönjük, hogy ezt a rövid bemutatót megtekintették. Felhívjuk figyelmüket további elektronikus kiadványainkra: Comp Lex Comp Lex CD Jogtár, Comp Lex Comp Lex CD Önkormányzat Jogtár Plusz, Comp Lex Comp Lex CD EU Jogtár, Comp Lex Comp Lex CD Iratmintatár, Comp Lex Comp Lex CD HMJ, Comp Lex Comp Lex CD Munkaügy, Comp Lex Comp Lex CD Tűzvédelem, Comp Lex Comp Lex CD Céghírek. Tisztelt ügyfeleink és leendő ügyfeleink! Köszönjük, hogy ezt a rövid bemutatót megtekintették. Felhívjuk figyelmüket további elektronikus kiadványainkra: Comp Lex Comp Lex CD Jogtár, Comp Lex Comp Lex CD Önkormányzat Jogtár Plusz, Comp Lex Comp Lex CD EU Jogtár, Comp Lex Comp Lex CD Iratmintatár, Comp Lex Comp Lex CD HMJ, Comp Lex Comp Lex CD Munkaügy, Comp Lex Comp Lex CD Tűzvédelem, Comp Lex Comp Lex CD Céghírek. Kilépés


Letölteni ppt "A CompLex CD Adó-TB egy olyan elektronikus kiadvány, amely tartalmában és működésében a CD Jogtár különböző adatbázisaira épül és azokat egészíti ki adózási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések