Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ESZA Nonprofit Kft. helye a pályázatkezelésben, illetve a TISZK pályázatok az ÚMFT-ben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ESZA Nonprofit Kft. helye a pályázatkezelésben, illetve a TISZK pályázatok az ÚMFT-ben."— Előadás másolata:

1 Az ESZA Nonprofit Kft. helye a pályázatkezelésben, illetve a TISZK pályázatok az ÚMFT-ben

2 A pályázatkezelőről - ESZA, WSA, STRAPI • Az EU pályázatkezelési portfólió összevonásának célja a gyors és hatékony forráskijuttatás, az ügyfélkiszolgálás egyszerűsítése és átláthatóbbá tétele • Az összevonás kivitelezésének tervezése 2010. októberben indult el • Első lépésben az WSA EU pályázatkezelési feladatainak átvételének és az ESZA hazai pályázatkezelési portfóliójának átadásának előkészítése történt meg • Az előkészítést 5 szakmai munkacsoport végezte • A STRAPI feladatainak átvétele 2010. december közepén indult el • A kijelölő rendelet 2010. december 31-én jelent meg • A portfólió változás 2011. január 1-el lépett életbe • Portfólió változás • ESZA által kezelt Nemzeti Civil Alapprogramhoz tartozó hazai pályázati portfólió átadása a korábbi OKMTI, most Wekerle Sándor Alapkezelőnek (WSA), valamint Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázatainak átadása az NCSSZI részére • A WSA és a STRAPI által kezelt TÁMOP, TIOP, KMOP prioritások pályázati portfóliójának átvétele • A teljes TÁMOP és TIOP, valamint a kapcsolódó KMOP konstrukciók kezelése az ESZA-ban történik • A portfólió változás az ESZA összes működési területét érinti Informatika, infrastruktúra Gyors és hatékony forráskijuttatás és felhasználás Ügyfélszolgálat, kommunikáció Pályázat kezelési folyamatok Ellenőrzés, szabálytalanság kezelés Panaszkezelés Gazdálkodás és jog Szervezeti kultúra és humánerőforrás

3 ESZA Nonprofit Kft. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Service Level Agreement : NFT, ÚMFT, ÚSZT Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tulajdonos Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási szerződés: NCA, hazai pályázatok Nemzetgazdasági Minisztérium vállalkozási szerződés: hazai pályázatok Nemzeti Erőforrás Minisztérium vállalkozási szerződés: hazai pályázatok Intézményrendszer

4 Feladatok, tevékenységek

5 Az ESZA pályázati portfóliója a feladatok átvételével darabszámban háromszorosára, értékben több mint duplájára növekedett

6 Ügyfeleink

7 TISZK-ek a 2007/2008, 2009/2010-es kiírásokban TÁMOP 2.2.3-07/1TÁMOP 2.2.3- 07/2 TIOP 3.1.1-08/1KMOP 4.1.1/ATÁMOP 2.2.3- 09/1 TÁMOP 2.2.3.B-09/1 TIOP 3.1.1- 09/1 Összesen Kedvezménye zettek száma 12 db31 db20 db7 db18 db6 db12 db106 db Lekötött forrás 2 700 000 0009 700 000 00016 300 000 0005 400 000 0005 300 000 0001 100 000 0008 900 000 00049 400 000 000 Kifizetett előleg 847 377 827 3 414 192 2544 165 916 882674 879 3701 847 336 619298 627 2132 671 264 71913 919 594 884 Számla alapú kifizetés 1 623 479 2155 921 498 43611 263 340 8884 145 416 1642 264 624 192543 236 5161 654 268 79627 415 864 207 Összes kifizetett támogatás 2 470 857 0429 335 690 69015 429 257 7704 820 295 5344 111 960 811841 863 7294 325 533 51541 335 459 091 Forrásfelhasz nálás aránya 91,51%96,24%94,66%89,26%77,58%76,53%48,60%83,68%

8 Projektek zárásának, megvalósításának aktuális helyzete 2007-2008-as kiírások: összesen 70 Kedvezményezett TÁMOP 2.2.3-07/1: 12 projekt, 10 lezárt, 2 ellen szabálytalansági eljárás van folyamatban, 91.5 %-os forrásfelhasználás TÁMOP 2.2.3-07/2: 31 projekt, 29 lezárt, 1 ellen szabálytalansági eljárás van folyamatban, 1 ZPEJ feldolgozás alatt, 96.2 %-os forrásfelhasználás TIOP 3.1.1-08/1: 20 projekt, 9 lezárt, 1 szabálytalansági eljárás, 4 meghosszabbított projekt, amely még megvalósítás alatt van, a többi projekt zárása folyamatban, 94.6 %-os forrásfelhasználás KMOP 4.1.1/A: 7 projekt, 5 lezárt, 1 zárása folyamatban, 1 még megvalósítás alatt, 89.2 %-os forrásfelhasználás 2009-2010-es kiírások: összesen 36 Kedvezményezett TÁMOP 2.2.3-09/1, TÁMOP 2.2.3.B-09/1, TIOP 3.1.1-09/1: projektmegvalósítások még nagyrészt folyamatban TÁMOP 2.2.3.B-09/1: 4 szakmailag lezárt projekt, 1 záró jelentés került eddig benyújtásra, 2 projekt 1 éven túli meghosszabbításra került IH engedéllyel

9 Záró elszámolási csomag Záráshoz információk: ESZA honlapon az „Pénzügyi elszámolás részletes szabályai” elnevezésű dokumentum (http://www.esza.hu/dokumentumok/altalanos-penzugyi-utmutatok_520) A záró csomag ellenőrzése három részből áll:  ZKK ellenőrzése  ZPEJ ellenőrzése  Záró helyszíni ellenőrzés Amíg e három rész között egy is van, ami nem megfelelő, addig a teljes csomag nem hagyható jóvá és a ZKK-ban igényelt összeg sem fizethető ki.

10 Záró elszámolási csomag  Szakmai és pénzügyi ág találkozása  Kedvezményezettnek egyszerre kell benyújtania a két dokumentumot a TSZ-ben meghatározott időpontig (3.3.3 pont) elektronikusan (=online számlakitöltőn keresztül generált formanyomtatványok) és papír alapon  Fontos: a projekt fizikai megvalósulását követő időszakban a Kedvezményezett részéről csak pénzügyi teljesítés történhet, tehát számla nem állítható ki és semmilyen teljesítés a szállítók részéről nem megengedett.  A ZKK+ZPEJ benyújtásáról a KSZ levélben tájékoztatja a Kedvezményezettet, a határidő lejárta előtt 15 naptári nappal  Záró elszámolás esetén nem érvényesül a jó-tételek továbbengedésének a szabálya!  A ZKK és ZPEJ hiánypótlás/korrekció/elfogadás/elutasítás egyszerre, egy levélben történik.  Kifizetés csak a ZPEJ elfogadását követően történhet meg!

11 Záró elszámolási csomag Fontos!  ZKK tartalmazzon minden elszámolható, a projekttel kapcsolatosan felmerült költséget, ami még nem került eddig elszámolásra benyújtásra  Elszámolhatósági feltételeknek megfelelően kerüljön összeállításra, tekintettel arra, hogy további elszámolás benyújtására nincs lehetőség.  SZM, VB: a projekt fizikai zárását követően semmilyen módosításra nem lesz lehetőség  A Támogatási Szerződésük kritikus részein (indikátorok, költségvetés) az esetlegesen szükséges módosításokat még a záró csomag benyújtása előtt végezzék el, a vonatkozó kérelmeket nyújtsák be felénk még a projekt fizikai zárásáig  A hatályos költségvetésnek meg nem felelő tételek (pl. sortúllépés esetén) véglegesen elutasításra fognak kerülni  Indikátorok nem teljesülésekor szabálytalansági eljárás indul, mely visszakövetelést eredményezhet.  Előleg elszámolása: A kedvezményezettnek a ZKK-ban kell legkésőbb elszámolni az előleggel.

12 Záró helyszíni ellenőrzés A záró elszámolási csomag ellenőrzésének határidején belül záró helyszíni ellenőrzést folytat le a Kedvezményezetteknél a KSZ A projekt megvalósulásának teljes körű dokumentum alapú ellenőrzése: pénzügyi, szakmai teljesítés, közbeszerzések, nyilvánosság, horizontális szempontok teljesülése:  A támogatási szerződésben rögzítettek teljesítésének ellenőrzése  A benyújtott PEJ-ekben leírtak ellenőrzése  A végrehajtás a jogszabályi előírásoknak megfelelő Indikátorteljesítések:  A projekt során elért indikátorok teljesítésének igazoló dokumentumai (a dokumentum az indikátor fajtájától függ, de minden esetben egyértelműen, és objektíven mutatja a vállalt indikátor számszerű, dokumentált megvalósulását)  Teljesült és vállalt indikátor érték összehasonlítása: 100%-90% rendben 90%-75% arányos kifizetés 75% alatt meghiúsult a projekt, támogató eláll a szerződéstől.

13 Fenntartási kötelezettségek, fenntartási jelentés  A ZKK/ZPEJ értesítő levélben tájékoztatjuk a kedvezményezettet fenntartási jelentés benyújtási kötelezettségéről, amelynek részletes szabályait a pályázati útmutató és a támogatási szerződés tartalmazza Pályázati útmutató C10. pontja: -A támogatott beruházással létrehozott szolgáltatásokat az 1083/2006/EK rendelet szerint a projekt fizikai befejezését követően minimum 5 évig fenntartja es üzemelteti. -legalább 5 évig fenntartja es működteti a TISZK-et -A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve kifejlesztett szolgáltatások es eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe. -A projekttel kapcsolatos minden dokumentumot 2020. december 31-ig meg kell őrizni, elkülönítetten kell tartani -Amennyiben az indikátoroknál hatásindikátort vállalt, akkor azokat az ott leírtak szerint teljesíteni kell (és jelenteni róla)

14 Fenntartási kötelezettségek, fenntartási jelentés  A fenntartási időszak időtartama 5 év, melynek kezdete a projekt befejezését követő nap.  Jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma első PFJ esetén: a projekt befejezését követő nap. A jelentés tárgyát képező időszak záró dátuma a kezdőnaptól számított 12 hónap utolsó napja lesz. Projekt befejezése= TSZ 3.3.2 (esetenként eltérhet) pontja alapján „A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett zárójelentését elfogadta és az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta.” Tehát a fenntartási időszak kezdete a ZPEJ+ZKK elfogadásának napját követő nap.  A fenntartási jelentést, a jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napját követő 15 munkanapon belül kötelező benyújtani.

15 Projektmegvalósítás problémái Főbb problémák a projektmegvalósítás alatt:  Indikátor értelmezési és teljesítési problémák: az értelmezéseket az IH egységesen próbálta tisztázni az információs napokon, ahol lehetett, ott pedig szerződésmódosítással korrigáltuk az értéket, DE! a minimálisan elvárt célérték alá nem mehetett egy projekt sem  Horizontális szempontok módosítása: sok Kedvezményezett a projektirodára értelmezte a szempontokat, vagy a 2007-2008-as kiírások esetében pedig a pályázó Önkormányzatra, ezt szerződésmódosítással kellett kezelni, a TISZK intézményekre aktualizálni  Közbeszerzések esetleges sikertelensége, vagy elhúzódása a projekt időtartamának eltolódását okozta: projekthosszabbításokkal kezeltük, ahol az indokoltsága alátámasztott volt, ha túlnyúlt a pályázati útmutató által megszabott maximális projekthosszon, akkor az IH engedélyével  Tájékoztatás és nyilvánosság nem megfelelő teljesítése: EU-s logók hiánya, az arculati kézikönyv előírásainak be nem tartása  Nagyszámú szerződésmódosítás és változásbejelentés kezelése nehézkes, és néha elhúzódó egyeztetéseket eredményezett

16 Eredmények számokban, képekben  66 TISZK támogatása a 2007-2012 közötti időszakban, országosan összesen 86 TISZK létezik  309.859 tanulót érintettek a fejlesztések –közvetve, vagy közvetlenül (támogatott TISZK-ek össztanuló létszáma), ez a 2010-2011-i tanévre: 294.101 főre csökkent  Fenntartása a támogatással létrehozott szolgáltatásoknak és magának a TISZK intézményeknek a legkésőbb záró projekthez viszonyítva: 2017. decembere

17 32 TISZK infrastrukturális fejlesztése is megvalósult (TIOP, KMOP): TIOP-3.1.1-09/1, felújítás

18 KMOP-4.1.1/A: zöldmezős beruházás

19 Korszerű tanműhelyek, eszközbeszerzés

20 Tanártovábbképzések

21 Szakmai munkacsoportok: tananyagfejlesztés, közös stratégiák kidolgozása

22 Konferenciák, a nyilvánosság erősítése

23 Köszönöm a figyelmet! Sok sikert a projekt zárásához! Kovács Ágnes Uniós Programvezető ESZA Nonprofit Kft.


Letölteni ppt "Az ESZA Nonprofit Kft. helye a pályázatkezelésben, illetve a TISZK pályázatok az ÚMFT-ben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések