Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VILÁGIMANAP 2011. március 4. péntek Chile HÁNY KENYERETEK VAN ?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VILÁGIMANAP 2011. március 4. péntek Chile HÁNY KENYERETEK VAN ?"— Előadás másolata:

1 VILÁGIMANAP 2011. március 4. péntek Chile HÁNY KENYERETEK VAN ?

2 BEVEZETÉS Az istentisztelet szolgálattevői bevonulnak és visznek magukkal Bibliát, keresztet, búzakalászt vagy gabonamagot, egy edényben földet és korsóban vizet. Az asztalhoz viszik, amely tarka terítővel van letakarva és rajta nagy gyertya ég. Négy asszony, különböző öltözékben a chilei viseletet jelenítik meg. Az első, aki megszólal, kosárban kenyeret tart, amit az istentisztelet alatt szétoszt.

3 Előadó: Chilében különböző kultúrájú népek élnek együtt, a dél-amerikai kontinens hosszan elnyúló, nyugati partszalagján. Különböző nyelvek és kultúrák léteznek egymás mellett, ápoljuk őket. 1.Hang: Én északon élek. Az aymarák nyelvét beszélem. Nyelvünkön köszöntök mindenkit: Napaykullayki. Most ti jöttök. Mind: Napaykullayki. 2.Hang: Én délről jöttem, ahol a mapucse nyelven így köszönnek: Mari Mari lamoén. Most ti következtek: Mind: Mari, Mari lamoén. 3. Hang: Én a Húsvét szigetekről való vagyok és a Rapa Nui nyelvet beszélem. Mindenkit így köszöntök: Iorana. Mondjátok ti is: Mind: Iorana. 4. Hang: Én spanyolul köszöntelek benneteket, Dél- Amerika sok országában beszélt nyelven: Buenosz tardesz. Mind: Buenosz tardesz. 1-4. asszonyok együtt: A Chileiek nevében, Isten hozott mindenkit erre az istentiszteletre. köszöntés

4 •Egyik: A kenyér fontos táplálékunk. Nem hiányozhat egy étkezésnél sem. A legszegényebb házaknál is a vendéget, a vendégszeretet jeleként, kávéval, máte- teával, vagy teával és saját készítésű kenyérrel kínáljuk. Az asszonyok a kenyér beledagasztják szeretetüket is, ezzel a szeretettel kapják meg, akiknek készült. Olyan világban élünk, ahol az éhséget még mindig szégyellnivalónak tartják, és a körülöttünk zajló sok lármától nem halljuk meg testvéreink segélykérő szavát. Ha kenyeret osztunk meg egymással, az mindig a szolidaritás és reménység jele, Krisztus által. •Figyeljünk Jézus kérdésére, amit tanítványainak így tett fel: •Hány kenyeretek van? •Kérdezzük meg mi is: Hány kenyerünk van? •Mind: Hány kenyerünk van? •Énekeljük a 8.zsoltárt: köszöntés Máte tea

5

6 Imafohász: Istenünk, kérünk Téged, hogy szereteted nagysága jusson el a népekig, akik Hozzád könyörögnek, hogy meghallgatásra találjanak. Azért imádkozunk, hogy segítségeddel újra szolidáris közösségé válhassunk, amelyikben tetteink mutatják meg reménységünket. Azért imádkozunk, hogy bizalommal és örömmel teli életet éljünk, s ezt sikerüljön kétségbeesett helyzetünkben is megvalósítani. Segíts kérünk, hogy megtaláljuk azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van Rád. Taníts minket Jézus Krisztus által élni. Ámen.

7 Hálaadás: 5 Móz 8,7-10 „ Mert jó földre visz be most téged Istened, az Úr, folyóvizeknek és mélyből fakadó forrásoknak a földjére, amelyek a völgyben és a hegyen erednek;búzát és árpát, szőlőt, fügét és gránátalmát termő földre, olajfáknak és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem szűkölködöl semmiben sem; olyan földre, amelynek a köveiben vas van, a hegyeiből pedig rezet bányászhatsz. Ehetsz jóllakásig, és áldani fogod Istenedet, az Urat azért a jó földért, amelyet neked adott. „

8 Előadó: Mózes ötödik könyvének ez a része úgy hangzik számunkra, mintha Chiléről szólna, a mi világunkról. Arra indít bennünket, hogy hálát adjunk Istennek. Egyik: Köszönjük Istenünk, hogy olyan országban élünk, amelynek földje természeti adottságokban gazdag. Köszönjük a tavakat, a folyókat, az óceánokat; A hófödte hegycsúcsokat, a völgyeket és dombokat, a pusztát és a ligeteket, a kis és nagy állatokat, ezt a csodálatraméltó környezetet, amivel megajándékoztál bennünket. Másik: Teremtő Istenünk, Te megengedted, hogy a föld különböző növényeket teremjen, a maguk neme szerint és azok termést hozzanak. Megteremtetted a fákat, amelyek gyümölcsöt hoznak. Köszönjük a búzát, a föld termését, amit gondjainkra bíztál. Kenyérré tudjuk átalakítani azt, hogy népedet táplálhassuk. Mind: Hálát adunk azokért a nőkért és férfiakért, akik az első keresztyén gyülekezetekhez hasonlóan, azon fáradoznak, hogy a kenyeret és az evangéliumot megosszák egymással Énekeljünk !

9

10 Ószövetségi olvasmány 1 Királyok 17,8-16 „ Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje: Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és lakj ott! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Odakiáltott neki, és ezt mondta: Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam! Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta: Hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal! De az asszony így felelt: A te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsómban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki: Ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad; de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem! Magadnak és a fiadnak csak azután készíts! Mert így szól az Úr, Izráel Istene: A lisztesfazék nem ürül ki, és az olajoskorsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony és a háza népe is minden nap. A lisztesfazék nem ürült ki, az olajoskorsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által. ”

11 Előadó: Áldjuk az Urat az özvegy jóságáért, aki utolsó maradékát megosztotta az idegennel. Bűnvallás és könyörgés bűnbocsánatért Előadó: Kedves Testvéreink! Szerte a világon el szeretnénk mondani nektek, mi minden rázta meg a történelem során Chile népét. Megvalljuk, hogy sokszor kudarcot vallottunk és nem úgy éltünk, ahogyan azt a testvéri szeretet megkívánta volna. De Isten segítségével a terheket könnyebben el tudtuk hordozni, a szolidaritás ereje pedig a reménység gyümölcsét hozta meg. A nehéz időkben megosztottuk egymással a szegénység kenyerét. Kérjük, kísérjék figyelemmel a továbbiakat:

12 •1. Hang: 1810 óta, mikor létrejött nemzetünk, a hatalom a társadalmat elnyomással és öldökléssel tartotta ellenőrzése alatt, így tudott gátat szabni a szociális követeléseknek. 1907-ben a salétrombányák munkásai családostól átkeltek a világ egyik legszárazabb vidékén, az ország északi részén található, Atacama sivatagon. Közös erővel próbáltak volna jobb életkörülményeket kiharcolni a hatalmon levő rétegnél. A fegyveres katonaság hátba támadta őket és mintegy 2000 embert mészároltak le a Santa Maria Iquique iskolánál. Tragikus haláluk mélyen tudatára ébresztette a chilei munkásság millióit katasztrofális sorsukra. Az emberek elkezdtek szerveződni és jogaikért küzdeni.

13 Könyörgés bűnbocsánatért: Istenünk, beismerjük, hogy nem vagyunk képesek megosztani egymással, amink van. Kérünk, bocsásd meg nekünk, ha az emberi méltóság elleni kilengések ellen nem lépünk fel nyilvánosan. Bocsásd meg nekünk, ha a gyengébbel szemben erőszakot alkalmazunk. Mind: Istenünk, könyörülj rajtunk. Könyörgés a szegényekért: Imádkozunk a szegényekért és éhezőkért, a kapzsik és nyerészkedők áldozataiért. Taníts minket szeretetteljes együttérzésre, hogy a világi javak adta jólétből senkit se rekesszünk ki. Mind: Szeretet Istene, taníts meg minket helyes cselekvésre.

14 2. Hang: A 19. század óta a Lota-i szénbánya Chile déli részén Concepción nevű város közelében, az ország legszegényebb vidéke volt. Munkásfelkelések, sztrájkok színtere volt az egész környék 1997-ig, mikor is a bányákat végleg bezárták. Ezernél is több munkást bocsátottak el. Lota bányászait feleségeik mindig támogatták. Nagy közösségi kemencékben sütötték a tipikus «bányászeledelt», a kenyeret. A bányászat befejeztével a férfiak munkanélkülisége folytán az asszonyok kezdték átvállalni a családfenntartás nehéz feladatát. Azt tették, amihez a legjobban értettek: kenyeret sütöttek. Ma is működnek a lotai közösségi kenyérsütödék. Műszakváltásban sütik a ropogósra sült kenyereket, amiket a piacon eladnak.

15 Könyörgés megbocsátásért: Istenünk, látjuk, hogy azt a gazdagságot, amivel bennünket megajándékoztál, igazságtalanul osztják el, és csak kevesen tartják a javakat a kezükben. Megvalljuk előtted, hogy bűnt követünk el, amikor az egyenlőtlenség és igazságtalanság ellen nem emeljük fel a szavunkat. Bocsásd meg nekünk, ha szemet hunyunk, vagy süketek vagyunk ezekkel szemben. Bocsáss meg nekünk, ha bezárjuk ajtónkat és a kezünket, s nem akarunk adni a rászorulóknak. Istenünk, bocsáss meg nekünk! Mind: Istenünk irgalmazz nekünk! Könyörgés nehéz helyzetben élő embertársainkért: Kegyelmes Istenünk, olyan sokan élnek gondok és aggodalmak miatt terhelt életet, s nem tudják, miből fogják ellátni családjukat napról-napra. Azokért az anyákért könyörgünk, akiknek a kenyérkereset miatt el kell hagyniuk otthonukat, s gyermekeiket magukra kell hagyniuk. Mind: Istenünk oltalmazd őket!

16 Mind:

17 3.Hang: 1973 és 1989 között Chilében, Augusto Pinochet tábornok ideje alatt a legkeményebb diktatúra volt. Pinochet Salvador Allendét katonai puccsal távolította el a hatalomból. A többi latin amerikai országhoz hasonlóan, a diktatúrák idején sokan meghaltak vagy eltűntek, sok embert letartóztattak. Chilei hazafiak - nők és férfiak egyaránt - kényszerültek elhagyni országukat. Sok „sareptai özvegyasszony” segítsége kellett ezekben az időkben, ők álltak helyt a szétszaggatott családok életében hosszú éveken át. A nyolcvanas években a politikai elnyomás ellenére működő aktív ellenállás a nagy anyagi szükséget próbálták enyhíteni. Helyi szinten ezt gyorsan magukévá tették az emberek. Ezeknek a csoportoknak puszta léte a gazdaságot piacosítani akaró kormány elnyomó politikáját provokálta. Különböző szervezetek és csoportok ún. „egy tál étel” (ollas communes) közös konyhákat állítottak fel és így gondoskodtak a rászorulókról, akiknek nem volt mit enni. Az „ollas communes”(ejtsd: ojjasz komunesz – ford.megjegyz.) arra is szolgált, hogy a személyes problémákat megbeszéljék és megpróbálják megoldani a napi gondokat.

18 Könyörgés bűnbocsánatért: Istenünk, bevalljuk előtted, hogy nem tudjuk mindig megosztani egymással, amink van. Beismerjük, hogy sokszor nem vagyunk képesek Illés próféta szavainak hinni. Látjuk azt a mérhetetlen gazdagságot, amivel körülveszel bennünket, de amikor jobban odafigyelünk, felismerjük, hogy milyen rosszul gazdálkodunk azzal, amit nagylelkűséged nyújt nekünk. Mind: Istenünk irgalmazz nekünk! Könyörgés minden emberért: Azokért az asszonyokért könyörgünk, akiket bántalmaznak, megerőszakolnak, és akikkel rosszul bánnak. Azokért az embertársainkért, akik AIDS-betegek, akik szeretetre vágynak, azokért az asszonyokért, akiknek a munkáját nem, vagy csak rosszul fizetik meg. A hajléktalanokért és azokért az asszonyokért, akiknek még annyi lisztjük és olajuk sincs, hogy a mindennapi kenyeret megsüthessék. Mind: Istenünk, oltalmazd őket!

19 4. Hang: A globalizáció lehetőségei, ami csak egyeseknek jelent előnyt, kapzsisává tette azokat, akiknek a kezében van a gazdasági hatalom. Országunkat befektetési területnek tekintik, amivel óriási profitra lehet szert tenni. A termelt javak és a föld eladásra kerül olyanoknak, akik a feltételeket diktálják. Hazánk természetes erőforrásait kifosztják, így a külföldi konszernek kezébe kerül minden. Az anyagi javak megszerzése sok ember legmagasabb életcélját jelenti. Ezért képesek elveket és értékeket feláldozni és embertársaiknak, testvéreiknek, óriási kárt okozni. Könyörgés bűnbocsánatért: Szerető Istenünk, irgalmazz nekünk, mert nem emeltük fel szavunkat jóllehet országunkat, a kenyeret jelentő termőföldjeinket tönkretették. Víztartalékainkat, amelyek számunkra és a jövő nemzedék számára életfontosságúak, nem óvtuk eléggé. Bocsásd meg nekünk, hogy nem tanúsítottunk ellenállást, és ezzel közömbössé váltunk testvéreink gondjával-bajával szemben. Mind: Istenünk könyörülj rajtunk!

20 Könyörgés a gyermekekért. Imádkozunk a világ gyermekeiért, akik minden este éhes hassal mennek aludni. Imádkozunk azokért az asszonyokért és férfiakért, akik munkát keresnek, de nem találnak. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, a megszomorodottakért. Imádkozunk az elnyomottakért és azokért, akiknek hozzátartozói eltűntek. Szavaink és cselekedeteink legyenek szeretetedről szóló bizonyságtételek ebben a világban. Mind: Irgalmas Isten, segíts minket, hogy szolgáljunk egymásnak!

21 Mind a négy női hang együtt: Ó Isten, mi tudjuk, hogy könyörülsz rajtunk. Az elszegényedett sareptai özvegyasszonyt arra indítottad, hogy azt keveset, amije volt, oda merje adni. Történetén keresztül azt ígéred nekünk, hogy a vékabeli liszt nem fogy el és a korsóbeli olaj nem fog elapadni. Ugyanígy a Te irántuk való kegyelmed sem, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Egyik: Istenünk, hallgasd meg imádságainkat. Segíts komolyabban venni felelősségünket: hogy gondoskodjunk az éhezőkről, és támogassuk mindazokat, akik az igazság és béke munkálói. Segíts meg minket, hogy irgalmasságod szerint éljünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

22 Mind: 2. Te csak az Istennek országát keresed, És az ő szent igazságát; Minden egyéb megadatik majd neked, Békéje, áldása vár rád! Halleluja, halleluja! Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!

23 Újszövetségi olvasmány és magyarázat Előadó: Márk evangéliumából hallgassunk meg egy történetet a kenyérszaporítás csodájáról: Egyik: Márk evangéliuma 6, 30-44 „Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: "Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé." Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani De amikor az idő már későre járt, odamentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki: "Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak." Ő azonban így válaszolt nekik: "Ti adjatok nekik enni!" Mire ők ezt mondták neki: "Talán mi menjünk el, és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik?"Jézus azonban megkérdezte tőlük: "Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg!" Amikor megnézték, így szóltak: "Öt kenyerünk van, meg két halunk."Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportba a zöld fűre. Le is ültek százas és ötvenes csoportokban. Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük; és a két halat is elosztotta mindnyájuknak. Miután mind ettek, és jól is laktak,összeszedték a kenyérdarabokat tizenkét tele kosárral; és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, ötezren voltak, csak férfiak. „

24 1.Hang:Egyeseknek sok kenyerük van, de nem érdekli őket az, hogy megosszák azokkal, akiknek nincs. 2.Hang:Egyeseknek sok kenyerük van, de még nem találták meg a módját, hogyan osszák meg másokkal. 3.Hang: Egyeseknek nincs más kenyerük, mint száraz kenyérvégek, amit mások a szemétbe dobtak. 4.Hang: Sok embernek alig van kenyere, és mégis megosztja a többivel. Előadó: Jöjjetek, felfedezni azt a csodát, amit Jézus ma mutat nekünk. Jézus megkérdezte tanítványait: Hány kenyeretek van? Bennünket is kérdez ma: Hány kenyeretek van? Hány kenyered van? (A négy női hang az istentiszteleti résztvevők közé vonul és a kezében tartott letakart kosárba néz, mielőtt beszélni kezd)

25 Előadó: Jézus arra kéri tanítványait, hogy a sok ember kisebb csoportokban üljön le. Mi most azt kérjük, hogy az egymás mellett ülők forduljanak oda egymáshoz és hármas-négyes kis köröket alkossanak. Beszélgessetek csoportonként a következő kérdésekről: Hány kenyerünk van? Milyen lehetőségeink vannak? Mit tudunk egymással megosztani? Papírt és ceruzát is kap mindenki, hogy csoportonként felírjátok lehetőségeiteket. Ezeket össze fogjuk gyűjteni. (Szakítsunk időt a csoportos tevékenységre, majd gyűjtsük kosarakba a feljegyzéseket)

26 1.Hang: Jézus vette a kenyeret, megtörte és odaadta tanítványainak, hogy vigyék oda az emberekhez. Ő a két halat is megosztotta a többiekkel. Mindenki evett és jóllakott. 2.Hang: A kenyér, amit Jézus tanítványainak adott, azt az üzenetet hordozta: «Adjatok nekik ti enni!» (A kosarakban levő kenyereket megmutatják a gyülekezetnek) 3. Hang: Mint az Evangéliumban, nekünk is van öt kenyerünk és két halunk és még sokkal több mindenünk. Vannak lehetőségeink és képességeink, amiket egymással megoszthatunk. (Azokat a kosarakat mutatják meg a gyülekezetnek, amiben a papírok vannak) 4. Hang: Fontos, hogy tudatában legyünk annak, amink van. Arra szólít minket Jézus, hogy amit felfedeztünk magunkban, egymásban, osszuk meg egymással.

27 Jézus Krisztus bátorságot és erőt ad, hogy el ne fáradjunk a kenyeret osztani a világban, amelyben élünk. Egyik: Istenünk, Aki az Ige Istene vagy, köszönjük ezt a történetet, és azokat, akik ezt feljegyezték és továbbadták nekünk. Köszönjük azt az erőt, ami ebben a történetben rejlik, s ezt érezzük mindnyájan, mikor olvassuk és hallgatjuk.

28 Ének : énekelhető kánonban, vagy egymás után 3-szor, egyre halkabban

29 •Igehirdetés •Adakozás Egyik hang: Adakozásunkkal szeretnénk kifejezni, hogy egy világban élünk és egymásnak testvérei vagyunk. Kitartóan imádkozunk egymásért és nemcsak gondjainkat, hanem anyagi javainkat is képesek vagyunk megosztani egymással. Idei perselypénzünkkel olyan családokat támogatunk, akik természeti katasztrófa (belvíz, árvíz, vörösiszap) áldozataiként szükséget szenvednek. Velük osztjuk meg kenyereinket!

30 Ének : ajánlott- Diez Amén /CD-n 8. szám/ ( Kenyérkosarainkat, perselyes kosarainkat, és „papírkosarainkat” a feldíszített asztalhoz visszük) Egyik: Könyörülő Isten, köszönjük minket megajándékozó feltétlen szeretetedet. Köszönjük, hogy ma imádkozásra összegyülekezhettünk és megköszönhettük, hogy Te minket – férfiakat és nőket – megteremtettél. Amint vagyunk, minden adottságunkkal együtt felajánljuk magunkat Neked testvéreink szolgálatára, azok számára, akiknek sürgősen szükségük van ránk. Jézus Krisztus nevében, aki az életét adta értünk, és kereszthalálra ment helyettünk. A mi Urunk által. Ámen.

31 A kenyerek kiosztása Isten a világnak túlcsorduló gazdagságot ajándékozott. Jézus Krisztus a közösség asztalához hív meg bennünket, ahol mindenki számára van kenyér elegendő. (A kenyerek kiosztásra kerülnek, a maradékot a feldíszített asztalra tesszük a kosarakban) Egyik: Ma Jézus Krisztusba vetett hitünk egyesített minket itt. Megosztottuk egymással örömeinket és gondjainkat, álmainkat és reménységünket. Együtt imádkozunk a világgal és a világért, a közösség és testvéri szeret, a bizalom jegyében. Isten gyermekei vagyunk, hát fogjuk meg egymás kezét, felemeljük kezeinket az ég felé és így imádkozzuk együtt azt az imádságot, amit Jézustól tanultunk: Mind: Miatyánk…

32 Kibocsátás és áldás: Isten áldjon meg Téged. Isten oltalmazzon Téged. Isten adjon békességet Neked. Isten áldjon, oltalmazzon és adjon békességet nekünk. Ámen. (Egyéni, személyes és közösségi áldás)

33 Záróének: 2. Hála, hogy ébren szentegyházad: Nappalokon és éjeken Szüntelen áldhat és imádhat, Nem hallgat el egy percre sem. 3. Mert int a hajnal könnyű szárnya, Nem pihen, partról partra kel, Zeng új dicséret és új hála, Néped imája nem hal el. 4. Már a nap távol testvért ébreszt, Még alig hamvad fénye itt, Friss ajak dicsér egyre téged, És magasztalja tetteid. 5. Így legyen! Mert tiéd az ország, A hatalom és dicsőség. Jő a nap, melyen majd együtt áld És együtt dicsér minden nép.

34 Puro, Chile, es tu cielo azulado; Puras brisas te cruzan también. Y tu campo de flores bordado Es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña Que te dio por baluarte el Señor Que te dio por baluarte el Señor, Y ese mar que tranquilo te baña Te promete futuro esplendor Y ese mar que tranquilo te baña Te promete futuro esplendor. Chile, az eged tisztán kéklik; Tiszta szellők fújnak rajtad át. És meződ virágokkal ékes Mely hasonló a boldog mennyországhoz. Fennséges hófödte hegyeid Melyeket az Úr bástyákul adott Melyeket az Úr bástyákul adott, És a tenger, mely békésen mossa partjaid Nagyszerű jövőt ígér És a tenger, mely békésen mossa partjaid Nagyszerű jövőt ígér.

35 Coro Dulce Patria, recibe los votos Con que Chile en tus aras juró: Que o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión Que o la tumba serás de los libres O el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión. Kórus Édes hazánk halljad eskünk Melyet oltárodra teszünk: Legyen az a szabadok sírja Vagy az elnyomás elleni menedék Legyen az a szabadok sírja Vagy az elnyomás elleni menedék Legyen az a szabadok sírja Vagy az elnyomás elleni menedék Vagy az elnyomás elleni menedék Vagy az elnyomás elleni menedék

36 Az imanapi liturgiát fordította: Dr. Békefy-Röhrig Klaudia


Letölteni ppt "VILÁGIMANAP 2011. március 4. péntek Chile HÁNY KENYERETEK VAN ?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések