Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013. évi Tagértekezletek 6.sz. körzet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013. évi Tagértekezletek 6.sz. körzet"— Előadás másolata:

1 2013. évi Tagértekezletek 6.sz. körzet
Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet

2 Általános adatok Üzemeltetett lépcsőházak száma: 146 db
4 db 7 emeletes lph. 73 db 10 szintes lph. 69 db 4 emeletes lph. Épületeinkben 3941 db lakás található A körzetükben tartozó épületekben 620 db lakás tartozik Gáz utca 9/a,b,c ; 11,13,15, 17/a,b Sarló utca 6,8,10,14 Királysor Ezek mellett közel 1000 db társasházi lakást is üzemeltetünk

3 Általános adatok A 146 db lépcsőház üzemeltetését 16 fő mindennapi munkájával látja el Tagjaink és a Szövetkezet képviseletét jogi, műszaki, gazdasági téren egyaránt ellátjuk Fizikai dolgozói állománnyal nem rendelkezünk A napi karbantartási, felújítási feladatokat Vállalkozók bevonásával oldjuk meg

4 Szövetkezetpolitika Tisztújító választások eredménye:
Az Önök körzetének igazgatósági tagjának Lajkó Csabát választották meg. A választások 2012 évben sikeresen lezajlottak, a szövetkezet az aktuális törvényi előírásoknak megfelelően működik. Az igazgatóságunk a 2012-ben 10 alkalommal tartott igazgatósági ülést Igazgatósági üléseken a szövetkezet gazdálkodásával, folyamatos működésével kapcsolatban 27 db igazgatósági határozatot hozott Törvényi változások Szövetkezeti tv. helyett Ptk.

5 Fontosabb 2012 évi igazgatósági határozatok
Adatvédelmi okok miatt a szövetkezet a honlapján levő lépcsőházi adatok közlését korlátozta Felszabaduló 7 db hő központok átalakítása garázzsá, 2 db régi bojler helyiségek átalakítása motortárolóvá Költségosztók elszámolásával kapcsolatos teendőket Hitelfelvétel gáz illetve elektromos hálózat rekonstrukció miatt Épületbiztosítás módosítása Hulladékszállítás miatti használati díj emelés

6 2012. évi gazdálkodási adatok
Pénzeszközeink alakulása OTP Banknál lekötött betéteink Ft Raiffeisen Bank lekötött betéteink: Ft Lekötött betéteink összesen: Ft LTP egyenleg, állami támogatással~ Ft Folyószámláinkon: Ft Hitelállományunk: OTP Bank fele: Ft Raiffeisen Bank fele: Ft Hitel összesen: Ft

7 2012. évi gazdálkodási adatok
Bevételek – kiadások alakulása Tervezett bevételeink: eFt – Tény: eFt Bevételi források használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási tev, kamat bevételek Tervezett költségeink: eFt – Tény: eFt Főbb kiadásaink: Villamos energia, Lph. fűtés, hulladék szállÍtás, bérek, Lph takarítás, lift karbantartás, felügyelet, hitelkamatok, költségosztók elszámolási ktg.-e, tiszteletdíjak

8 2012. Kintlévőségeink alakulása

9 2012. évi használati díjak alakulása
A tavalyi év költségcsökkentő főbb intézkedések eredménye: - Elektromos energia-beszerzés pályáztatása E-On helyett MVM partner - Techem Kft-vel egyeztetések - Karbantartási munkák szigorítása - Takarítási gyakoriság módosítása 5 napról 3 napra A tényköltségek a tervezett kereteken belül maradtak!

10 2013. évi használati díjak alakulása
Minden lépcsőháznál várható emelés Okai: - Hulladékszállítás ismételt emelése (előirányzott 8,1%) - Katasztrófavédelmi ellenőrzések miatt felkészülések, hiányosságok pótlása - Biztosítási módozat változtatás - Bankköltségek várható növekedése

11 2013. évi felújítási díjak alakulása
Tárgyévi beruházások függvénye Emelés: Ott, ahol az elmúlt években nagyobb beruházás történt, egyenlegük mínuszban van Ott, ahol a tárgyévben szükséges munkákat mindenképp el kell végezni Amennyiben a tervekre fedezet van, emelés nem várható Viszont gázszabványosítás miatt a magántulajdont érintő munkálatokat egy összegben, vagy részletekben felújítási alap visszapótlás címen, a felújítási díjon felül többletként kell majd megfizetni!

12 2013 évre várhatóbevétel – költségek alakulása
Tervezett bevétel: eFt Tervezett kiadások: eFt

13 Bevételeinket befolyásoló tényezők
Főbb bevételeink: üzemeltetési+felújítási hozzájárulás, bérleti díjak, vállalkozási tevékenység, kamat bevételek A közös költségek emelése korlátozott A helyiségeink bérlőinek megtartásáért engedményeket kell tennünk, megváltozott bérbeadási feltételek Vállalkozási tevékenység keretén belül a külső munkák vállalása egyre nehezebb Kamatbevételek növelése érdekében gazdasági osztályunk figyelemmel kíséri az aktuális lekötési lehetőségeket

14 Költségeinket befolyásoló tényezők
A mindenkori infláció A kormány által elfogadott áremelési lehetőségek, ill elvárások A mindenkor szükséges munkálatok elvégzése(gázszabványosítás) Lépcsőházaink használata (karbantartás, takarítás) Törvényi szabályozások (OTSZ) Ellenőrzéseknek való szükséges, minimum megfelelés

15 Hulladékelszállítás A hulladékdíjak drasztikus emelése tavaly évben megtörtént – közel 36% Ahol lehetett a konténerek száma csökkentve lett!

16 Takarítás Az egyik fő kiadási forrásunk a lépcsőházaink takarítási díja Ez a díj a városi viszonylatban nem magas A heti 5 napi takarításról – heti 3 napra való átállás jelentős kiadáscsökkentést eredményezett Heti 5 alkalom: Ft/hó/körzet Heti 3 alkalom: Ft/hó/körzet Természetesen ehhez a tagjaink együttműködése elengedhetetlen

17 Épületeink garanciális problémái
A garanciális időszak lejárt a körzet épületeinek többségén A kivitelezőkkel a garanciális időn belül bejelentett hibák kijavítását sikerült elérni Folyamatos egyeztetések, a folyamatosan változó önkormányzati állománnyal

18 Vagyonbiztosítás Biztosításunk a Signal biztosítónál van
Biztosítási módozat változtatása, tömbbiztosítás Előnye: tagjaink közti gyorsabb, egyszerűbb kárrendezés Hátránya: költségnövekedés

19 Időszakos felülvizsgálatok
Előírás: Érintésvédelem - Villamos tűzbiztonsági felülvizsgálat - villámvédelmi felülvizsgálat, - száraztűzivíz vezeték felülvizsgálata - Hő és füstelvezető rendszer felülvizsgálata, karb., ell - gáz vezeték felülvizsgálata – előírás, 2013-ban kerül sorra Folyamatosan készülnek, tartalmilag nem megnyugtatók A hiányosságok javítása kötelező!

20 2012 év eseményei Gáz utca 9/a,b,c – Villámhárító kiépítése
Gáz utca 9/a,b,c, 17/a,b – Csapadék elvezető rács pótlása Sarló utca 6 – Külső ajtó zárhatóvá tétele Sarló utca 8 – Tetőszigetelés Sarló utca 14 – csapadék elvezető cserealagsorban - elektromos rendszer karbantartási munkái

21 Felújítási irányelvek
A házbizottsági elnökök által közölt igények átvizsgálása, lehetőség szerinti teljesítése Jegyzőkönyvekben hiányosságok folyamatos felújítása, (melyekre a katasztrófavédelmi jkv. záros határidőket szab, illetve a 2013-as jkv. szintén határidős javításokat ír elő) Felkészülés a jövőbeni pályázatok fogadására

22 2013. évben várható fontosabb események a körzetben
Katasztrófavédelmi ellenőrzés Gázszabványosítás Egyéni biztosítások módosítása

23 Katasztrófavédelmi ellenőrzés
Februártól – márciusig tart a az épületeinken Menekülő úton és környezetében tűzveszélyes anyagok kipakolása TILOS ! Menekülési irányok jelzése Felülvizsgálati jkv. ellenőrzése Végzés: A HIÁNYOSSÁGOK MARADÉKTALAN PÓTLÁSA! Határidőre igazolni kell!

24 Várható felújítások 2013 Gázszabványosítási munkák (közös tehervállalással) Villámvédelmi rendszer felújítása Hő és füstelvezető rendszer felújítása Száraztűzivíz vezeték felújítása Vagyonvédelmi rácsok szükség szerinti áthelyezése

25 Gázszabványosítási munkák
A nemzetgazdasági miniszter 19/2012.(VII.20.) NGM sz. rendeletével elrendelte a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kötelező műszaki biztonsági felülvizsgálatát Ami minket érint: - a meglevő szerelvények a jelenlegi szabványoknak nem felelnek meg szerelvények cseréje, plusz aereco beépítés - a szerelvényeket le kell cserélni, határidők rendelet szerint: - 4.§ a) Az előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében december 31. b) Az és között üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében december 31. - a megfelelő műszaki tartalom elérésének útja: Tervezés, Engedélyeztetés (EON), Kizárás, Kivitelezés (minősített gázszerelővel), Felülvizsgálat (megfelelő minősítéssel), EON Műszaki ellenőri átadás-átvétel, Gázvisszanyitás

26 Villámvédelmi rendszer felújítása
Felülvizsgálat eredmény – Nem Megfelelő! Hiánypótlás jogszabály szerint határidős! Terveztetés – Kivitelezés!

27 Hő és füstelvezető rendszer felújítása
A meglevő elszívó ventillátorok a katasztrófavédelem számára nem elfogadható Bukóablakok elektronikus szabályozásának kialakítása Hő és füstelvezető rendszerenként karbantartási ellenőrzési napló vezetése – Szakvizsgával rendelkező szakember végezheti!

28 Száraztűzivíz vezeték felújítása
OTSZ szerint ahol van ott működő képes állapotban kell tartani Eltérési engedéllyel részlegesen megszüntető Kizárólag szakvizsgával rendelkező szakember végezheti Időszakosan ellenőrizni, karbantartani, nyomáspróbázni kell – Dokumentálva!

29 Vagyonvédelmi rácsok szükség szerinti áthelyezése
A jelenlegi kialakításuk nem megfelelő Lehetséges megoldások: - megszüntetése - nyitási irány megforgatása, ajtó áthelyezéssel

30 Fűtés elszámolás 104/2011(VI.29.) kormányrendelet szabályozza
A rendelet értelmében a korrekciós táblázatok elkészültek Kifüggesztése megtörtént Folyamatos adatrögzítés az Techem Kft-vel Előnyei: helyiségi korrekciók, max. fűtés ktg. Hátránya: min. fűtés hiányzik Tapasztalatok: az elszámolási problémák csökkennek

31 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "2013. évi Tagértekezletek 6.sz. körzet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések