Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Református istentisztelet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Református istentisztelet"— Előadás másolata:

1 Református istentisztelet
2017 január 15 vasárnap

2 2017. január 15. vasárnap, Istentisztelet rendje:
Orgona előjáték Köszöntés (állva) Kezdőének .130:1-4 Gyermekek köszöntése Főének (ülve) 391/a:1-5 Fohász (ülve) Igeolvasás (ülve) Imádság (állva) Igehirdetésre készülő ének (ülve) 417:1 Gyermekek kivonulása Textus (ülve) Igehirdetés József öröme. Imádság (ülve) Mi Atyánk (állva) Hirdetések (ülve) Adakozás (ülve) Záróének (ülve) 399:1-4 Áldás (állva) Orgona utójáték

3 2Korinthus 5:14– A Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.

4 16Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. 17Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.

5 18Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. 19Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.

6 20Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! 2Korinthus 5:14–20

7 2017. január 15. vasárnap, Istentisztelet rendje:
Orgona előjáték Köszöntés (állva) Kezdőének .130:1-4 Gyermekek köszöntése Főének (ülve) 391/a:1-5 Fohász (ülve) Igeolvasás (ülve) Imádság (állva) Igehirdetésre készülő ének (ülve) 417:1 Gyermekek kivonulása Textus (ülve) Igehirdetés Vidámíts meg! Imádság (ülve) Mi Atyánk (állva) Hirdetések (ülve) Adakozás (ülve) Záróének (ülve) 399:1-4 Áldás (állva) Orgona utójáték

8 Zsoltárok 90:15 – 17 15Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. 16Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. 17És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk!

9

10

11

12

13

14

15 Ökumenikus Imahét 2017 január 15 – 22

16

17 Átölel az Isten a Jézus Krisztusban

18

19 Zsoltárok 90:15 – 17 15Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. 16Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. 17És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk!

20

21 Zsoltárok 90:15 15Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk.

22 Zsoltárok 90:15 – 16 15Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. 16Láttassék meg a te műved a te szolgáidon!

23 Mert Krisztus szeretete szorongat minket. (2Kor
Mert Krisztus szeretete szorongat minket! (2Kor. 5:14) Legyenek láthatóvá a te tetteid szolgáidon! (Zsolt. 90:16

24 Zsoltárok 90:15 – 16 15Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. 16Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain.

25 Zsoltárok 90:15 – 17 15Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. 16Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. 17És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk!

26 18Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. 19Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket! Mikeás 7:18–19

27 8Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy
8Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy. 9Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. 10Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. 11Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. 12Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. 13Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz. Zsoltárok 103:8–13

28

29 Átölel az Isten a Jézus Krisztusban

30

31 Zsoltárok 90:15 – 17 15Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. 16Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. 17És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk!

32 2017. január 15. vasárnap, Istentisztelet rendje:
Orgona előjáték Köszöntés (állva) Kezdőének .130:1-4 Gyermekek köszöntése Főének (ülve) 391/a:1-5 Fohász (ülve) Igeolvasás (ülve) Imádság (állva) Igehirdetésre készülő ének (ülve) 417:1 Gyermekek kivonulása Textus (ülve) Igehirdetés Vidámíts meg! Imádság (ülve) Mi Atyánk (állva) Hirdetések (ülve) Adakozás (ülve) Záróének (ülve) 399:1-4 Áldás (állva) Orgona utójáték


Letölteni ppt "Református istentisztelet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések