Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Református istentisztelet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Református istentisztelet"— Előadás másolata:

1 Református istentisztelet
2016 május 1. vasárnap

2 2016. május 1. vasárnap Istentisztelet rendje:
Orgona előjáték Köszöntés (állva) Kezdőének … 276 Gyermekek köszöntése Főének (ülve) … 461:1-6 Fohász (ülve) Igeolvasás (ülve) Imádság (állva) Igehirdetésre készülő ének (ülve) :1-6 Gyermekek kivonulása Textus (ülve) Igehirdetés Imádság (ülve) Mi Atyánk (állva) Hirdetések (ülve) Adakozás (ülve) Záróének (ülve) 458:1,2,3 Áldás (állva) Orgona utójáték

3 Jelenések 2: 18 – 29 Levél a thiatirai gyülekezethez 8„A thiatirai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Isten Fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és a lába hasonló az aranyérchez:

4 19Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és állhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél.

5 20De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozati húst egyenek; 21pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából.

6 22Íme, betegágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből; 23gyerme-keit pedig megölöm döghalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyá-jatoknak cselekedeteitek szerint.

7 24Nektek pedig, a többi thiatirainak, akik nem fogadjátok el azt a tanítást, akik nem ismertétek meg a Sátán mélységeit - amint azt nevezik -, ezt mondom: nem vetek rátok más terhet, 25de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök.

8 26Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, 27hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket; 28ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én Atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. 29Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!”

9 2016. május 1. vasárnap Istentisztelet rendje:
Orgona előjáték Köszöntés (állva) Kezdőének … 276 Gyermekek köszöntése Főének (ülve) … 461:1-6 Fohász (ülve) Igeolvasás (ülve) Imádság (állva) Igehirdetésre készülő ének (ülve) :1-6 Gyermekek kivonulása Textus (ülve) Igehirdetés Imádság (ülve) Mi Atyánk (állva) Hirdetések (ülve) Adakozás (ülve) Záróének (ülve) 458:1,2,3 Áldás (állva) Orgona utójáték

10 19Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és állhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. 20De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt… Jelenések 2

11

12

13

14 Iparosok, kereskedők

15 Iparosok, kereskedők Céhek

16 Iparosok, kereskedők Céhek Minden mesterségnek istene, kultusza

17 Iparosok, kereskedők Céhek Minden mesterségnek istene, kultusza Bálványünnepek

18 Iparosok, kereskedők Céhek Minden mesterségnek istene, kultusza Bálványünnepek Aki kimarad - lemarad

19 1. Kiközösítés 2. Elmaradt szórakozás

20 Montanizmus

21

22 Azt tanították: Meg kell ismerni a Sátán mélységeit!

23 1. Megmarad a munka 2. Lelki fejlődés

24 Nem ez a keresztyén szabadság!

25 Róma 6:1–4 „Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem
Róma 6:1–4 „Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? 2Szó sincs róla! Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? 3Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halá-lába kereszteltettünk? 4A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a ha-lálba, hogy amiképpen Krisztus feltá-madt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk”.

26 „A thiatirai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Isten Fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és a lába hasonló az aranyérchez…” (18)

27 „A thiatirai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Isten Fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és a lába hasonló az aranyérchez…” (18) Mindent lát – minden gonoszságot eltapos

28 „Az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt (Priszka vagy Maximilla prófétanő), azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálványáldozati húst egyenek, 21pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából”.

29 Isten hosszútűrő!

30 22Íme, betegágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomo-rúságba, ha meg nem térnek csele-kedeteikből; 23gyermekeit pedig megölöm döghalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgá-lója, és megfizetek mindnyája-toknak cselekedeteitek szerint”.

31 Jézus látja, mi van a szívben!

32 „Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és állhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél”. (19)

33 „Más példázatot is mondott nekik: „Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. 25De amíg az emberek aludtak, eljött az ellen-sége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. 26Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot ho-zott, megmutatkozott a konkoly is.

34 27A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és azt kérdezték tőle: Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly? 28Ellenség tette ezt! - felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy kimenjünk, és összeszedjük a konkolyt?

35 29Ő azonban így válaszolt: Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. 30Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe.” Máté 13:24–30

36 „Eddig jól futottatok: ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. 9Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. 10Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni; de aki megzavar titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az”. Galata 5:8–10

37 Először a gyülekezetből csak néhányan, aztán egyre többen kezdték el vallani és gyakorolni a montanista tanokat – közben a másik része, akik növekedtek hitben, szeretetben, szolgálatban, állhatatosságban nem szóltak semmit, nem tettek semmit, hanem elnézték. Végül – a sírfeliratok tanulsága szerint – az egész gyülekezet montanistává lett.

38 „Nektek pedig, a többi thiatirainak, akik nem fogadjátok el azt a tanítást, akik nem ismertétek meg a Sátán mélységeit - amint azt nevezik -, ezt mondom: nem vetek rátok más terhet, 25de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök”. (24-25)

39 Krisztust követni: élni ebben a bűnnel, bajjal teli világban Isten dicsőségére – miközben ez lehetetlenek látszik, vagy annak tűnik.

40 „25de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök”
„25de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök”. 26Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, 27hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket; 28ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én Atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot”.

41 „Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. 12Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. 13Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja”. 1Timóteus 2:11–13

42 „Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!”

43 2016. május 1. vasárnap Istentisztelet rendje:
Orgona előjáték Köszöntés (állva) Kezdőének … 276 Gyermekek köszöntése Főének (ülve) … 461:1-6 Fohász (ülve) Igeolvasás (ülve) Imádság (állva) Igehirdetésre készülő ének (ülve) :1-6 Gyermekek kivonulása Textus (ülve) Igehirdetés Imádság (ülve) Mi Atyánk (állva) Hirdetések (ülve) Adakozás (ülve) Záróének (ülve) 458:1,2,3 Áldás (állva) Orgona utójáték


Letölteni ppt "Református istentisztelet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések