Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Református istentisztelet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Református istentisztelet"— Előadás másolata:

1 Református istentisztelet
2016 április 24. vasárnap

2 2016. április 24. vasárnap Istentisztelet rendje:
Orgona előjáték Köszöntés (állva) Kezdőének … 66:1,2,3 Gyermekek köszöntése Főének (ülve) ..510:1,2 Fohász (ülve) Igeolvasás (ülve) Imádság (állva) Igehirdetésre készülő ének (ülve) Gyermekek kivonulása Textus (ülve) Igehirdetés Imádság (ülve) Mi Atyánk (állva) Hirdetések (ülve) Adakozás (ülve) Záróének (ülve) 476:1-4 Áldás (állva) Orgona utójáték

3 Jelenések 2: 12 – 17 Levél a pergamoni gyülekezethez 12„A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van:

4 13Tudom, hol van a lakóhelyed: ahol a Sátán trónusa van, de ragaszkodol a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a Sátán lakik.

5 14De egy kevés panaszom van ellened; mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy tőrbe csalja Izráel fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak.

6 15Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. 16Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával.

7 17Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek
17Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek! Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja.”

8 2016. április 24. vasárnap Istentisztelet rendje:
Orgona előjáték Köszöntés (állva) Kezdőének … 66:1,2,3 Gyermekek köszöntése Főének (ülve) ..510:1,2 Fohász (ülve) Igeolvasás (ülve) Imádság (állva) Igehirdetésre készülő ének (ülve) Gyermekek kivonulása Textus (ülve) Igehirdetés Imádság (ülve) Mi Atyánk (állva) Hirdetések (ülve) Adakozás (ülve) Záróének (ülve) 476:1-4 Áldás (állva) Orgona utójáték

9 Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ézsaiás 43:1

10

11

12 Pergamon - pergamen

13

14

15

16 Zeusz – szótér

17 Augustus – Küriosz Jézus Krisztus - Küriosz

18 „Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. 2Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen; akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra”. Róma 13:1–2

19 Rómaiak az emberek lelkén is uralkodni akartak.

20 Hitvalló gyülekezet – Antipász vértanú

21 DE…

22 DE… Ha itt akarunk élni Pergamonban – be kell illeszkednünk a társadalomba!

23 „De egy kevés panaszom van ellened; mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy tőrbe csalja Izráel fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak”.

24 „Amikor Izráel Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Móáb leányaival, 2mert ezek meghívták a népet isteneik áldozatára. A nép ott evett, leborult azoknak az istenei előtt, 3és odaszegődött Izráel Baal-Peórhoz. De haragra gerjedt az ÚR Izráel ellen”. 4Mózes 25:1–3

25 „Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok isten és sok úr van, 6nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is őáltala”. 1Korinthus 8:5–6

26 „Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van”
„Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van”. (1) „Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak kardjával”. (16) „Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. 13Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk”. Zsidó 4:12–13

27 10Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében
10Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. 11Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben.

28 12Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. 13Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok.

29 14Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, 15felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével.

30 16Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. 17Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Efézus 6: 10 – 17

31 „Minden szabad nekem, de nem minden használ
„Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. 13Az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledelért, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért”. 1Korinthus 6:12–13

32 „Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek
„Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!” Sátán trónusa

33 Oltárokat épít: hamis istenek, testiség, pénz, hatalom, kommunizmus, szinkretizmus, liberalizmus, nem lehet máshogy…

34

35 „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!”
Ézsaiás 43:1

36 „Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!”

37 2016. április 24. vasárnap Istentisztelet rendje:
Orgona előjáték Köszöntés (állva) Kezdőének … 66:1,2,3 Gyermekek köszöntése Főének (ülve) ..510:1,2 Fohász (ülve) Igeolvasás (ülve) Imádság (állva) Igehirdetésre készülő ének (ülve) Gyermekek kivonulása Textus (ülve) Igehirdetés Imádság (ülve) Mi Atyánk (állva) Hirdetések (ülve) Adakozás (ülve) Záróének (ülve) 476:1-4 Áldás (állva) Orgona utójáték


Letölteni ppt "Református istentisztelet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések