Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Református istentisztelet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Református istentisztelet"— Előadás másolata:

1 Református istentisztelet
2016 október 16. vasárnap

2 2016. október 16. vasárnap Istentisztelet rendje:
Orgona előjáték Köszöntés (állva) Kezdő ének (állva) 89:1,4 Gyermekek köszöntése Főének (ülve) 339:1–4 Fohász (ülve) Igeolvasás (ülve) Imádság (állva) Igehirdetésre készülő ének (ülve) 297 Gyermekek kivonulása Textus (ülve) Igehirdetés Isten terve megvalósul Imádság (ülve) Mi Atyánk (állva) Hirdetések (ülve) Adakozás (ülve) Záróének (ülve) 458:1,2,3 Áldás (állva) Orgona utójáték

3 Ezsdrás 5 1De Haggeus próféta és Zakariás próféta, Iddó fia, prófétált a Júdában és Jeruzsálemben levő zsidóknak, Izráel Istene nevében, aki fölöttük volt. 2Akkor Zerubbábel, Sealtiél fia és Jésúa, Jócádák fia hozzáfogott, és elkezdte Isten házának az építését Jeruzsálemben. Velük voltak Isten prófétái, akik támogatták őket..

4 3Abban az időben odament hozzájuk Tattenaj, a Folyamon túli tartomány helytartója és Setar-Bóznaj meg hivatalnoktársaik, és ezt mondták nekik: Ki adott nektek parancsot arra, hogy ezt a házat fölépítsétek, és gerendázatát elkészítsétek?

5 4Azután ezt kérdezték tőlük: Hogy hívják azokat a férfiakat, akik ezt az épületet építik? 5De a zsidók vénein rajta volt Istenük szeme, ezért nem akadályozták őket, míg jelentés nem ment Dáriushoz, és levélben válasz nem érkezett rá.

6 6Ez annak a levélnek a szövege, amelyet Dárius királynak küldött Tattenaj, a Folyamon túli tartomány helytartója és Setar-Bóznaj meg hivatalnoktársai, a Folyamon túli tartomány tisztviselői. 7Beadványt küldtek ugyanis hozzá, mely a következőképpen volt megírva:

7 „Dárius királynak teljes békesség
„Dárius királynak teljes békesség! 8Tudtára adjuk a királynak, hogy elmentünk Júda tartományába, a nagy Isten házához. Azt most kőtömbökből építik, és a falakra gerendákat helyeznek. Ezt a munkát gondosan végzik, és sikeresen folytatják.

8 9Megkérdeztük az ott levő véneket, és ezt mondtuk nekik: Ki adott nektek parancsot arra, hogy ezt a templomot felépítsétek, és gerendázatát elkészítsétek? 10Nevüket is megkérdeztük, hogy tudassuk veled, és megírjuk azoknak a férfiaknak a nevét, akik az élükön állnak.

9 11Ők azonban ilyen szavakkal feleltek nekünk: Mi a menny és föld Istenének a szolgái vagyunk, és újjáépítjük ezt a templomot, amely sok évvel ezelőtt épült. Izráelnek egy nagy királya kezdte építeni, és be is fejezte. 12Őseink azonban haragra ingerelték a menny Istenét, ezért ő Babilónia királyának, a káldeus Nebukadneccarnak a kezébe adta őket, aki ezt a templomot lerombolta, a népet pedig fogságba vitte Babilóniába.

10 13De Círusnak, Babilónia királyának uralkodása első esztendejében parancsot adott Círus király, hogy Istennek ezt a házát építsék fel. 14Sőt Isten házának az arany- és ezüstedényeit is, amelyeket Nebukadneccar elhozott a jeruzsálemi templomból, és bevitt Babilon templomába, előhozatta Círus király Babilon templomából, és átadatta egy Sésbaccar nevű embernek, akit helytartóvá tett,

11 15és azt mondta neki: Vedd át ezeket az edényeket, menj, és helyezd el a jeruzsálemi templomban, és az Isten háza épüljön fel a régi helyén! 16Ekkor Sésbaccar el is jött, lerakta Isten házának az alapját Jeruzsálemben, és azóta egészen mostanáig épül, de még nincs készen.

12 17Most azért, ha a király jónak látja, nézessen utána Babilóniában, a királyi kincstárban, hogy adott-e parancsot Círus király Isten jeruzsálemi házának a felépítésére, és a király erről szóló határozatát küldje meg nekünk!”

13 Ezsdrás 6 1Ekkor Dárius parancsot adott, hogy nézzenek utána ennek a levéltárban, ahol a kincseket szokták elhelyezni Babilóniában. 2És találtak Ahmetá várában, Média tartományában egy irattekercset, amelyre ez volt írva emlékeztetőül: 3Círus király uralkodásának első évében parancsot adott Círus király Isten jeruzsálemi házára nézve: Építsék fel azt a templomot, legyen olyan hely, ahol áldozatokat mutatnak be! (…)

14 6Most azért, Tattenaj, a Folyamon túli tartomány helytartója és Setar-Bóznaj meg hivatalnoktársaik, a Folyamon túli tisztviselők, maradjatok onnan távol! 7Hagyjátok békén az Isten háza építését! A zsidók helytartója és a zsidók vénei hadd építsék föl Isten házát a régi helyén!

15 9Adják meg nekik napról napra hiánytalanul, amire még szükség van: bikákat, kosokat és bárányokat égőáldozatul a menny Istenének, továbbá, búzát, sót, bort és olajat a jeruzsálemi papok rendelkezése szerint, 10hogy mutassanak be jóillatú áldozatot a menny Istenének, és imádkozzanak a királynak és fiainak az életéért.

16 11Arra is parancsot adok, hogy ha valaki ezt a rendeletet megszegi, annak a házából vegyenek ki egy gerendát, és őt akasszák és szegezzék rá, házát pedig tegyék szemétdombbá emiatt. 12Az Isten pedig, aki ott szerzett nevének lakást, pusztítson el minden olyan királyt és népet, aki arra vetemedik, hogy megszegve ezt a rendeletet, lerombolja Istennek ezt a házát Jeruzsálemben! Én, Dárius adtam ezt a parancsot, pontosan végre kell hajtani!

17 13Akkor Tattenaj, a Folyamon túli tartomány helytartója és Setar-Bóznaj meg hivatalnoktársaik pontosan végrehajtották azt a rendeletet, amelyet Dárius király küldött. 14Így a júdai vének sikeresen folytatták az építkezést Haggeus prófétának és Zakariásnak, Iddó fiának a prófétálása szerint. Be is fejezték az építkezést, ahogyan Izráel Istene megparancsolta, és Círus, Dárius meg Artahsasztá perzsa királyok elrendelték.

18 15Elkészítették a templomot Dárius király uralkodásának a hatodik évében, az Adár hónap harmadik napjára. 16Akkor örömmel ünnepelték meg Izráel fiai, a papok, a léviták meg a többiek, akik a fogságból hazatértek, az Isten háza fölszentelését. Ezsdrás 5 – 6

19 2016. október 16. vasárnap Istentisztelet rendje:
Orgona előjáték Köszöntés (állva) Kezdő ének (állva) 89:1,4 Gyermekek köszöntése Főének (ülve) 339:1–4 Fohász (ülve) Igeolvasás (ülve) Imádság (állva) Igehirdetésre készülő ének (ülve) 297 Gyermekek kivonulása Textus (ülve) Igehirdetés Isten terve megvalósul Imádság (ülve) Mi Atyánk (állva) Hirdetések (ülve) Adakozás (ülve) Záróének (ülve) 458:1,2,3 Áldás (állva) Orgona utójáték

20 14Be is fejezték az építkezést... Ezsdrás 6:14

21 B.C. 597 & 587

22 B.C. 538 Cyrus king of Persia

23

24

25

26 Nem építhettek velünk együtt templomot a mi Istenünknek, hanem mi magunk akarjuk azt felépíteni Izráel Istenének, az ÚRnak, ahogyan megparancsolta nekünk Círus király, Perzsia királya. Ezsdrás 4:3

27 23Mihelyt felolvasták Artahsasztá király levelének a szövegét (…) sietve Jeruzsálembe mentek a zsidókhoz, és karhatalommal megakadályozták munkájukat. 24Ekkor szüntették meg a munkát Jeruzsálemben az Isten házánál, és szünetelt az Dárius perzsa király uralkodásának a második esztendejéig. Ezsdrás 4:23,24

28 A templomépítést megakadályozzák

29 Isten akarata megvalósul

30

31 12Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Efézus 6:12

32 A sátán támadása 1 kívülről 2 belülről

33 6Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. 1Mózes 3:6

34 A sátán célja: hogy megszűnjön az Istennel való kapcsolat!

35 1De Haggeus próféta és Zakariás próféta, Iddó fia, prófétált a Júdában és Jeruzsálemben levő zsidóknak, Izráel Istene nevében, aki fölöttük volt. 2Akkor Zerubbábel, Sealtiél fia és Jésúa, Jócádák fia hozzáfogott, és elkezdte Isten házának az építését Jeruzsálemben. Velük voltak Isten prófétái, akik támogatták őket. Ezsdrás 5:1–2

36 4Azután ezt kérdezték tőlük: Hogy hívják azokat a férfiakat, akik ezt az épületet építik? 5De a zsidók vénein rajta volt Istenük szeme, ezért nem akadályozták őket, míg jelentés nem ment Dáriushoz, és levélben válasz nem érkezett rá. Ezsdrás 5:4–5

37 1. Isten hatalma alatt van-e az életünk?

38 1. Isten hatalma alatt van-e az életünk. 2
1. Isten hatalma alatt van-e az életünk? 2. Hisszük-e, hogy az Isten akarata, terve megvalósul?

39 Ragaszkodj hozzá. Igéjével tanácsol, bátorít, vezet, éltet
Ragaszkodj hozzá! Igéjével tanácsol, bátorít, vezet, éltet! Az Isten terve megvalósul!

40 Újra épül a templom

41 Az elkészült templom

42 1Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét
1Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét! 2Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! 3Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, 4megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Zsoltárok 103:1–4

43 2016. október 16. vasárnap Istentisztelet rendje:
Orgona előjáték Köszöntés (állva) Kezdő ének (állva) 89:1,4 Gyermekek köszöntése Főének (ülve) 339:1–4 Fohász (ülve) Igeolvasás (ülve) Imádság (állva) Igehirdetésre készülő ének (ülve) 297 Gyermekek kivonulása Textus (ülve) Igehirdetés Isten terve megvalósul Imádság (ülve) Mi Atyánk (állva) Hirdetések (ülve) Adakozás (ülve) Záróének (ülve) 458:1,2,3 Áldás (állva) Orgona utójáték


Letölteni ppt "Református istentisztelet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések