Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Integrációs elméleti alapok, az integrációk típusai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Integrációs elméleti alapok, az integrációk típusai"— Előadás másolata:

1 Integrációs elméleti alapok, az integrációk típusai

2 Integráció szó értelmezése
Egyesülési folyamat Részeknek egésszé való összeolvadás Egyesülés Beilleszkedés Beolvasztás Hozzácsatolás

3 Integráció fogalma „egyesülési folyamat, részek egésszé való összeolvadása, egységesülés, beilleszkedés, beolvadás, hozzácsatolás összegződés” (Bakos F.: „Idegen szavak és kifejezések szótára” Akadémiai kiadó 1989) „az integráció két vagy több gazdasági egység egyesülése egy bizonyos egészbe.” (F. Perroux, 1954) „Az integráció fogalma alá esik minden olyan folyamat, amely nagyobb fokú közösséghez vezet” (R. Marjolin, 1953)

4 Integráció fogalma az integráció….a különböző, regionálisan összetartozó területek közötti együttműködésben a belföldi gazdasági kapcsolatokhoz hasonló feltételeket teremt.” (Aush S. 1969) „a kooperáció legelőrehaladottabb formája” (F, Hatog, 1963) "szuverén államok vagy nemzetgazdaságok önkéntes, komplex, gazdasági és politikai összekapcsolódásának folyamata" (Palánkai T., 2001)

5 Integrációk jellemzői
Önként Nemzeti-nemzetek feletti Hatékony együttműködés, önállóság Egységesülés Hosszú történelmi folyamat: gazdasági-politikai Több szinten végbemenő folyamat

6 A nemzetközi integráció okai és előnyei
- Költséghatékonyság - Nagyobb vásárlóerő (felvevőpiac) - Alacsonyabb fogyasztói árak - Termelőegységek méretének a növekedése - Ipari ágazatok együttműködése - K+F jellegű munkák növekedése Hátrányai: - Mozgástér beszűkülése (pl:kvóták) - Joganyag átvétele (EU jogszabályok) - Piacok megnyitása – konkurencia megjelenése

7 tényleges gazdasági együttműködés nincs még
Az integráció lépcsői 1., preferenciális vámövezet (preferencia=kedvezmény, előnyben részesítés) egymásnak vám- és egyéb kereskedelmi kedvezményeket nyújtanak. 2., szabadkereskedelmi övezet: szabadkereskedelem egymás között. Külsőkkel szemben a nemzeti kereskedelmi politika szerint. 3., Vámunió: szabadkereskedelem egymás között. Külsőkkel szemben egységes kereskedelmi politika (vám). ezeknél az integrációknál a nemzetgazdaságok lényegében önállóan működnek tényleges gazdasági együttműködés nincs még

8 Az integráció további lépcsői
4.,közös piac áru, szolgáltatások, munkaerő és tőke szabadon áramolhat (a termeléshez és az értékesítéshez szükséges feltételek szabad áramlása) 5.,gazdasági unió az unió tagállamainak gazdasága összefonódik nem önálló nemzetgazdaságok vannak közös gazdaságpolitika, közös beruházások 6.,monetáris unió a gazdasági unió legmagasabb szintje közös valuta közös pénzalapok (az elmaradott térségek felzárkóztatásáért)- közös monetáris politika 7.,politikai unió az integrációs folyamatok legmagasabb foka a tagállamok politikai intézményei is összefonódnak (egységes politikai szerveződés) az önálló államok is megszűnnek ezzel

9 Integrációs formák alakulása az EU-ban

10 Az EU integráció fejlődésének jelentős állomásai
- A Római Szerződés Egyesülési Szerződés (Merger Treaty) Az Egységes Európai Okmány Az EU-s szerződés Amszterdami szerződés Nizzai szerződés Lisszaboni szerződés

11 Az Európai Unió: 500 millió ember – 28 ország

12 Hány ember él az EU tagállamaiban?
Population Lakosság millió főben, 2015-ben összesen 508 millió

13 EU és USA népességszám

14 Az EU és a világ többi része területének összehasonlítása
Terület, 1000 km²-ben

15


Letölteni ppt "Integrációs elméleti alapok, az integrációk típusai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések