Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai."— Előadás másolata:

1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt A „Központi szociális információs fejlesztések” c. kiemelt projekt bemutatása A „Központi szociális információs fejlesztések” c. kiemelt projekt bemutatása Vincze Viktória Budapest, 2009. november 3.

2 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Új Magyarország Fejlesztési Terv  Magyarország 2007-2013 évekre szóló legfontosabb stratégiai dokumentuma  Összesen mintegy 8,7 ezer Mrd forintnyi fejlesztési forrás prognosztizálható  6 prioritás, 15 operatív program  Átfogó cél: a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítése

3 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közlekedés Környezeti és energetikai fejlesztés Állam- reform Terület- fejlesztés Prioritások és programok Gazdaságfejlesztési OP Közlekedésfejlesztési OP Környezeti és Energetikai OP Társadalmi Megújulás OP Társ.-i Infrastruktúra OP Elektronikus közig. OP Államreform OP Konvergencia Regionális OP-k Közép Magyarországi ROP Technikai Segítség- nyújtás OP

4 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Humánerőforrás-fejlesztési operatív programok Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Európai Szociális Alapból finanszírozandó humán- jellegű fejlesztések Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozandó – az TÁMOP-hoz kapcsolódó - infrastrukturális fejlesztések Az OP-k a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Irányító Hatóságok) koordinációjával, az OKM, az SZMM, az EÜM együttműködésével készülnek.

5 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg TÁMOP prioritástengelyei  Foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése  Alkalmazkodóképesség javítása  Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek  A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében  Társadalmi befogadás, részvétel erősítése (10,8%)  Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés  Technikai segítségnyújtás

6 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg TÁMOP 5. prioritás intézkedései  A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása  Beruházás a jövőnkbe, gyermek és ifjúsági programok  A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása - munka-erőpiaci integrációjuk előmozdítása érdekében  A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása  Helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése  A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs programokkal (IRM intézkedés)

7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A TÁMOP 5.4 programjai 5.4.1. Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása 5.4.2. Központi szociális információs fejlesztések 5.4.3. Házi segítségnyújtás fejlesztése 5.4.5. A fizikai és infó-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének fejlesztése 5.4.7. A látássérült emberek számára elemi rehabilitációs szolgáltatás fejlesztése 5.4.8. A komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése

8 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A TÁMOP 5.4.2. program céljai szociális ágazat működésének modernizációja ágazati szolgáltatások átláthatóvá tétele központi elektronikus szolgáltatások fejlesztése az ágazati adminisztráció elektronikus rendszerének kialakítása A központi ágazati adatszolgáltatási és információs rendszer továbbfejlesztése

9 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A program célcsoportjai Lakosság: ellátást igénybe vevők Szolgáltatók: információk áramlása, jogszabályok, szakmai elvárások elektronikus elérése Hatóságok: adattartalmak cseréje, elektronikus ügyintézés, tájékoztatás Ágazati és helyi irányítás: megalapozottabb tervezés, fejlesztés, ellenőrzés Szakemberek: naprakész szakmai információk

10 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Programelemek Hatósági feladatok elektronizálása: Intézményi adatok elektronikus gyűjtése, rendszerezése Adatszolgáltatási tartalmak (jelentések továbbfejlesztése) A működési engedélyezés, ellenőrzési rendszer egységesítése, elektronizálása Elektronikus információs és dokumentációs rendszer kifejlesztése

11 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Programelemek Szociális ágazati portál kifejlesztése: Informatikai keretrendszer megtervezése A különböző modulok tartalmi és formai kialakítása Web-alapú tájékoztatási módok és tartalmak, kapcsolati hálók tervezése A tevékenység-adminisztrációt segítő alkalmazások Szolgáltatói és lakossági tájékoztatási rendszerek kiépítése

12 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Programelemek Elektronikus nyilvántartások rendszerének kidolgozása: Települési, megyei önkormányzatok szolgáltatástervezési koncepciójának összegyűjtése, megjelentetése Országos szolgáltatástervezési koncepció készítése A helyi döntéstámogatások elősegítése Szakmai- módszertani anyagok elérhetővé tétele

13 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Programelemek Szakmai- szolgáltatói alkalmazások: Szociális szakemberek információhoz juttatása Szakmai bemutatók, videó-konferencia Adattárak, publikációs lehetőségek Fórum oldal Help-desk szolgáltatások Távoktatás lehetősége

14 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A megvalósítás folyamata 2007: elő-megvalósítási tanulmány 2008.08-09.: A Végrehajtást Előkészítő Fórum (VEF) ülései 2008. 12.: A tervezési felhívás közzététele 2009 02.: A projektterv benyújtása 2009.10.28 : A Támogatási Szerződés aláírása 2009-2011: A projekt végrehajtása

15 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések