Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

26/09/20161 Elektronikus számlázás ellenőrzési tapasztalatai Czöndör Szabolcs Elektronikus Kereskedelem Ellenőrzési Osztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "26/09/20161 Elektronikus számlázás ellenőrzési tapasztalatai Czöndör Szabolcs Elektronikus Kereskedelem Ellenőrzési Osztály."— Előadás másolata:

1 26/09/20161 Elektronikus számlázás ellenőrzési tapasztalatai Czöndör Szabolcs Elektronikus Kereskedelem Ellenőrzési Osztály

2 Elektronikus számla ÁFA tv. 168. §: Számla: minden olyan okirat, amely megfelel az e fejezetben meghatározott feltételeknek…. ÁFA tv. 175. §: Számlát elektronikus úton kibocsátani, illetőleg ilyen alapon rendelkezésre álló számlára e törvényben szabályozott jogot alapítani, kizárólag abban az esetben lehet, ha a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége és eredetiségének hitelessége biztosított…. 26/09/20162

3 Elektronikus számla az elektronikus aláírásról szóló törvény rendelkezései szerinti, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel kell ellátni; vagy az elektronikus adatcsererendszerben (a továbbiakban: EDI) elektronikus adatként kell létrehozni és továbbítani 26/09/20163

4 Jogszabályi környezet I.1999/93/EK irányelv az elektronikus aláírás közösségi keretszabályairól II.2001. évi XXXV. tv. az elektronikus aláírásról III.2000. évi C. tv. a számvitelről IV.2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról V.46/2007. (XII. 29.) PM rendelet az elektronikus számláról VI.47/2007. (XII. 29.) PM rendelet VII.114/2007. (XII. 29.) IHM rendelet VIII.APEH közlemény az elektronikus számlázásról IX.Egyéb jogszabályi kapcsolatok 26/09/20164

5 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Okiratok megőrzése (179. §): –A megőrzés egész időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell az okirat és az abban foglalt adattartalom sértetlenségét, eredetiségének hitelességét és olvashatóságát –Egyéb jogszabály az okirat megőrzésének feltételeire és módjára további rendelkezéseket is megállapíthat

6 46/2007. PM rendelet az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről Elektronikus úton kibocsátott és/vagy ilyen alapon rendelkezésre álló számla esetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 47. §-ának (2) bekezdésében előírt bemutatási kötelezettségnek a számla kibocsátásakor érvényben levő - az állami adóhatóság által közleményben közzétett - formátumnak megfelelő adatok átadásával kell eleget tenni

7 26/09/20167 Adóhivatal által elfogadott fájltípusok Print file TXT XML CSV XLS DBF MDB Az adózónak a mezőleírást is át kell adnia

8 47/2007. PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról Az elektronikus úton kibocsátott, illetőleg az ilyen alapon rendelkezésre álló számla helyszíni ellenőrzése során az adóhatóság részére –Biztosítani kell a számla olvashatóságához szükséges eszközöket –Rendelkezésre kell bocsátani az eszköz használatára vonatkozó dokumentációt –Meg kell adni az eszköz használatához szükséges felvilágosítást.

9 47/2007. PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról Az adóhatóság a számla kiállításának folyamatát úgy is ellenőrzi, hogy felügyelete alatt a számla kiállítója – próbajelleggel – állít ki számlát.

10 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól A megőrzésre kötelezettnek a megőrzési idő lejártáig folyamatosan biztosítania kell, hogy az elektronikus dokumentumok megőrzése olyan módon történjen, mely –kizárja az utólagos módosítás lehetőségét –védi az elektronikus dokumentumokat a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen –biztosítja az őrzött elektronikus dokumentumok értelmezhetőségét (olvashatóságát)

11 E-számlázás vizsgálata Gazdasági környezet Informatikai rendszer, ügyvitel Informatikai rendszer egyes részei Számlázó program Archiválás Kockázatos pontok

12 Informatikai problémák Mentés ≠ archiválás –Hosszú távú megőrzés –Előkereshetőség –Értelmezhetőség (olvashatóság) –Védelem –Hozzáférés Adatvesztés Információ kinyerésre fordított idő

13 26/09/201613 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "26/09/20161 Elektronikus számlázás ellenőrzési tapasztalatai Czöndör Szabolcs Elektronikus Kereskedelem Ellenőrzési Osztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések