Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kudarcok és kiútkeresés.  A magyar munkásság nagy része külföldi  erős az osztrák hatás  Első szervezet - Buda-Pesti Munkásegylet - 1868  Önsegélyező.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kudarcok és kiútkeresés.  A magyar munkásság nagy része külföldi  erős az osztrák hatás  Első szervezet - Buda-Pesti Munkásegylet - 1868  Önsegélyező."— Előadás másolata:

1 Kudarcok és kiútkeresés

2  A magyar munkásság nagy része külföldi  erős az osztrák hatás  Első szervezet - Buda-Pesti Munkásegylet - 1868  Önsegélyező szándék  Jókai, Vidats, Deák közreműködése  Az első politizáló szervezet  Általános Munkásegylet - Ferdinand Lassalle hatása  politizálás  Önsegélyezés már kevés  általános választójog kivívása  Az első önálló intézmény  Munkás Betegsegélyező és Rokkantpénztár Magyarországi Szociáldemokrata Párt

3  Párizsi Kommün  rokonszenvtüntetések, sztrájkok  letartóztatások  un. Hűtlenségi per (1872)  tárgyalás  felmentés  liberális jogszellem  Frankel Leó tevékenysége  Szorosabb szervezeti kereteket javasol  javaslatait elutasítják  1880  Magyarországi Általános Munkáspárt  Első hazai szocialista párt

4  II. Internacionálé hatása 1890  átszervezik  Magyarországi Szociáldemokrata Párt  Elvi Nyilatkozat:  Termelőeszközök társadalmi tulajdona  ált. titkos váljog., anyagi körülmények javítása  szakmunkások ezrei sorakoznak mögé  Társadalom két problémáját csak érinti  Föld- és a nemzetiségi kérdés  Föld - társadalmi tulajdon  a parasztság nem támogatja  Internacionalizmus elve   karolja fel a nemzetiségi mozgalm.  Szociáldemokrata Párt – szoros kapcsolat a szakszervezetekkel

5 A Katolikus Néppárt  Egyházpolitikai harc  jelentős sérelmek érték az egyházat  érdekeik védelmére és a sérelmek orvoslására  Katolikus Néppárt (1895)  Programja ellenzéki program  mg.-t támogató adórendszer  ipari és kereskedelmi tőke fokozottabb adóztatása  munkavállalók állami védelme  XIII. Leó pápa enciklikája, a „Rerum novarum” hatása  Nyitottá válik a szocialista eszmék iránt a katolicizmust

6 Prohászka Ottokár

7 Obstrukció és zsebkendőszavazás  A XIX. sz. magyar ogy.-ben az ellenzék fegyvere  obstrukció (agyonbeszélés)  kísérlete a kormánytöbbség munkájának akadályozása  1903, Széll Kálmán lemondása, Tisza István az új kormányfő  kormányfőként le kívánja törni az obstrukciót  ellenzéket  házszabály-módosítás (zsebkendőszavazás)  az ellenzék összetöri az üléstermet  a király feloszlatja az ogy.-t  új választások

8 A „parlamenti csata” képe a zsebkendőszavazás után Justh Gyula vezetésével (jobbról a negyedik)

9  A király lépése  készülődés az új választásokra  A kormánypárt bomlani kezd „Koalíció” létrehozása  1905 – választás a Koalíció elsöprő győzelem arat  dualista ellenes, nemzeti jelszavak  Ferenc József lépése - a parlamentarizmus megcsúfolása   a győztes koalíciót kérte fel kormányalakításra  A Koalíció a dualizmus alapjait kérdőjelezte meg  Fejérváry kormány kinevezése (darabont-kormány)  nemzeti ellenállás kibontakozása  Koalíciós válság

10 adómegtagadás, önkormányzatok  engedelmeskedtek  sztrájkhullám  1905. 09.15. tüntetés az Országház előtt  A kormány ellentámadása  általános és titkos választójog bevezetése  A koalíció megosztása  MSZDP bevonása  zsarolás  A koalíció feladata alapvető követeléseit  1906 megalakulhatott a koalíció kormánya (Wekerle a kormányfő)  A koalíció kormánya sem tud újítani  nemzeti köv.  tudja megvalósítani  váljogi reform  túlhaladott  belső ellentét  a koalíció bomlásnak indul 

11 Wekerle Sándor, a koalíció kormányfője Kossuth Ferenc a koalíció kormányának tagja

12 Tisza István 2. miniszterelnöksége  1910 választás  a koalíció sima vereséget szenved  Tisza István vezette Nemzeti Munkapártja győz  szabadelvűeket szervezi újjá  Új ogy. éles ellentét a Munkapárt és az ellenzék között  véderőjavaslatot  választójogi program  1912 - Tisza házelnök lesz  országos tiltakozási hullám  Budapest SZDP  1912. 05.23. vérvörös csütörtök

13  Tisza politikája - „az ország biztonsága mindenek fölött”  A dualizmus fenntartása fontos  A magyar hegemónia törékeny  OMM nélkül nincs Szent Istváni Mo.  Balkán háborúk miatt  Az obstrukciót letöri – keresztülviszi a véderőjavaslatot  A birodalom katonai ereje jelentősen növekedett  Vészterhes idők  1913, az uralkodó Tiszát nevezi ki min.elnöknek  közeledés a nemzetiséghez és a munkássághoz (közelgő háború miatt)  Csak a horvátok esetében sikeres, a románokéban nem!!!

14 Tisza István

15 Mi a válság alapja  A dualizmus válsága  mind a két birodalom-félre kiterjed  Kiegyezés szerkezete magába hordozza  az ellenmondást  kétközpontú szerkezet   uralkodó-hű hadsereg  parlamenti alkotmányosság   abszolutisztikus felségjogok  Mi váltotta ki?  gazdasági fellendülés   nemzeti kérdés   nemzetiségi probléma


Letölteni ppt "Kudarcok és kiútkeresés.  A magyar munkásság nagy része külföldi  erős az osztrák hatás  Első szervezet - Buda-Pesti Munkásegylet - 1868  Önsegélyező."

Hasonló előadás


Google Hirdetések