Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csapdák és kiutak XV. Vezérigazgató Találkozó Röjtökmuzsaly 2008 április 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csapdák és kiutak XV. Vezérigazgató Találkozó Röjtökmuzsaly 2008 április 23."— Előadás másolata:

1

2 Csapdák és kiutak XV. Vezérigazgató Találkozó Röjtökmuzsaly 2008 április 23

3 Két kérdés Az elmúlt években veszélyes csapdákba futott bele az ország Mik ezek a csapdák? Hogyan lehet kiszabadulni belőlük?

4 A helyzet Szétzilálódtak a társadalmi közösségekhálózatokintézmények a társadalmi tudat Sérült, csökkent a társadalom teljesítőképessége a társadalom teljesítőképessége

5 Társadalmi csapdák Típusok A „közlegelő tragédiája” típusú csapdák Az egyensúlyvesztés csapdái A demokrácia csapdái A hibás döntések csapdája Az útelágazások csapdája

6 „A közlegelő tragédiája” típusú csapdák

7 1. A bizalomvesztés csapdája 2. A korrupció csapdája 3. Az adócsapda 4. A kontraszelekció csapdája

8 A tehenek Egy-egy tehén A kéttehenes A második A tehenek száma súlya gazdák tehenet összsúlya száma súlya gazdák tehenet összsúlya állatainak beengedők állatainak beengedők együttes súlya haszna együttes súlya haszna 10 1.000 -- -- 10.000 11 900 1.800 800 9.900 12 800 1.600600 9.600 13 700 1.400400 9.100 14 600 1.200 200 8.400 15 500 1.000 0 7.500 16 400 800 -200 6.400 17 300 600 -400 5.100 18 200 400 -600 3.600 19 100 200 -800 1.900 20 0 0 -1.000 0

9

10 A KÖZÉRDEK mint „KÖZLEGELŐ”

11 Mi tart össze egy közösséget, társadalmat? A közös múlt egy közös múlt-kép -- közös kultúra, hit, világkép, vallás Közös nyelv Közös életforma, közös mindennapi civilizáció Közös tudás, képességek, munkamódszerek a közös érdekek, a „közérdek”

12 A közérdek akkor jön létre, ha… ha az adott társadalomban kialakul a közös magánérdekek halmaza-- ha kialakul a közösség mértékadó többségében a közös érdekek, a közérdek tudata-- ha kialakul az a tapasztalat, hogy a közös érdekek által működtetett intézményrendszer s a közösség egésze jól működik --

13 A közérdek akkor jön létre, ha… ha kialakul az önkorlátozás hajlandósága s rendszere; vagyis az, hogy a közösség tagjai lemondanak önérdekeik egy részének közvetlen érvényesítéséről, hozzájárulnak a közérdek kialakulásához, s ezért cserében – közvetve – a közérdek érvényesüléséből profitálnak-- ha kialakul az adott társadalomban a kölcsönös bizalmak erős hálózata.--

14 1 A bizalomvesztés csapdája

15 A kölcsönös bizalom Három dimenziója van

16 Bizalom a közösség tagjai között A közösség szabályrendszerét, normáit betartja a közösség többi tagja is-- Érdekeik többsége azonos, vagy legalábbis nem zárja ki egymást -- Többé kevésbé hasonlóképpen látják a világot--

17 Bizalom a közösség intézményrendszerében A közösség az adott lehetőségeken belül jól vagy akár optimálisan működik -- jól szabályozza és szolgálja a közösség tagjainak együttélését, a közösség mindennapi életét-- dinamikus fejlődését--

18 Bizalom a közösség a vezetőiben A vezetők elhivatottak, a közügyet szolgálják, hozzáértők, hatékonyak, tisztességesek-- Jól működtetik, és szükség esetén jól alakítják a közösség szabályrendszerét-- Hozzáértéssel alakítják ki az ország fejlődésének stratégiáit-- jó sáfárok, a rájuk bízott társadalmi vagyonnal és társadalmi működő tőkével a közösség érdekében jól és tisztességesen gazdálkodnak --

19 A válság kialakulása A bizalmi háló elkezd szakadozni A közérdek tudata s ténye málladozik Megindul a társadalom szétzilálódása, hanyatlása Megindul a társadalom szétzilálódása, hanyatlása Kinyílik a bizalomvesztés csapdája

20 Bizalmi válság A bizalomvesztés során az emberek egyre kevésbé hajlandók korlátozni önérdekeiket hozzájárulni a társadalom közös „működő tőkéjéhez” betartani a társadalmi együttéléshez nélkülözhetetlen normákat egyre inkább egymás ellen fordulnak beindul a világképek ideológizálódása és polarizálódása az ellenfelek démonizálása

21 Bizalmi válság Az emberek úgy érzik, hogy magánérdekeik beleütköznek az úgynevezett „közérdekbe”, amely valójában az ország vezető csoportjainak magánérdeke a vezetők felelősek a válságért képtelenek az országot megfelelően kormányozni, a válságból kivezetni hiteltelenek; hitelesség-válság s ráadásul tisztességtelen és hűtlen sáfárok, akik „bajt bajra halmoznak”

22

23 Kiutak Ebből a csapdából csak nagy erőfeszítések árán lehet kiszabadulni. „Határhelyzet” sokk Fokozódó társadalmi nyomás Szakmák, városok, értelmiség, sajtó, EU „Royal Commission” – „Kerekasztalok” Jövőkép, stratégia Rövidtávú terhek és középtávú hasznok világos mérlege Közérdek világos megfogalmazása Mentalitás-váltás; Reformkor tudat Van megoldás tudat kialakítása

24 Kiutak Szakértő kormány – vagy előrehozott választások Új, hozzáértő, feddhetetlen vezetőréteg Damaszkuszi út vagy leváltás Hitelesség visszaszerzése Klientúra-politika és korrupció látványos korlátozása Politikai osztály látványos önkorlátozása

25 2 A korrupció csapdája

26

27 3ADÓCSAPDA

28

29 4 A KONTRASZELEKCIÓ CSAPDÁJA

30

31 Kiút EU pályázati rendszer minden köztisztviselői közhivatalnoki állásra Öt évente új pályázat Független zsűrik Közbeszerzések Anonim külföldi zsűrik Szigorú auditálás Zéró-tolerancia

32 Az egyensúlyvesztés csapdái

33 A Polányi-csapda Az individualizmus csapdája Az Ernyő és Kas csapdája

34 A Polányi féle csapda GAZDASÁG társadalom

35

36 Anglia 18. század GyarmatokGlobalizáció Kelet-Európa 1989 után

37 A Globalizáció csapdája Business Globalizáció + -- Hagyományos politikai világrend szétzilálódása Pax Americana -- Imperium Americanum Hagyományos társadalmak szétzilálódása Kiút: Social Globalization „Globális társadalom” Globális tudat „Glocalizáció”

38 Az átmenet csapdája 1989 után Az államszocialista rendszer összeomlása + Globális gazdaság betörése + -- Magánérdekek „megszaladása” + -- Gyenge társadalmi struktúrák, intézmények, hálózatok -- A társadalom struktúráinak, szöveteinek, hálózatainak súlyos roncsolódása -- A társadalmi tudat és magatartás súlyos roncsolódása --

39 Kiutak Az ország gazdasági hatékonyságának és teljesítményének növelése A társadalom belső interakcióinak, hálózatainak, szerveződéseinek, kiválóság szigeteinek erősítése A társadalmi tudat erősítése, alakítása OktatásMédiumok Nyilvánosság terei Anti-provincializmus program – nyitás Abszorbciós képesség növelése

40 Bécs Róma PÁRIZS LONDON BERLIN

41 - USA BRUSSELS HOLLYWOOD EXON KINA

42

43 Az individualizmus csapdája

44 INDIVIDUUM KÖZÖSSÉG INDIVIDUUM közösség közösség

45 Isten Isten Társadalom Társadalom Civilizáció Civilizáció individuum individuum

46

47 Kiút MÁSOK ÁLTAL IRÁNYÍTOTT Kivülről irányított BELÜLRŐL IRÁNYÍTOTT

48 Az Ernyő és Kas csapdája

49 Fenn az ernyő… Polgárosodás hiánya Dzsentri életmód Pazarló szegénység Tulajdonhiány Polgári felelősségtudat gyengesége Fogyasztói ”brainwashing” Hiteldömping

50 Fenn az ernyő… Politikai okok 1956 utánKádárék félelme 1975 utánA gazdasági rendszer romló teljesítménye Improduktív beruházások Improduktív beruházások Versenyképesség elvesztése Kádári populizmus 1989 utánVagyonvesztés Munkahelyvesztés kompenzálása Társadalmi egyenlőtlenség kompenzálása: „panem”

51 Fenn az ernyő… csapda 2001 után Pártok kampánypolitikája Pártok populista politikája Kormányok hibás gazdaságpolitikája Tőkebeáramlás elapadása Kína-szindróma Jövőmodell és stratégia hiánya

52 Kiutak Konszolidáció Új államháztartási törvény…

53 Kiutak Polgári tudat fejlesztése TulajdonMegtakarításFelelősségtudat Kiszámítható jövő EszközökIskolaMédiumok Életmód és viselkedésminták

54 A demokrácia csapdái

55 A kliens-állam csapdája GAZDASÁG  demokrácia Nem államkapitalizmus Kapitalizált állam Privatizált állam Kliens-államKliens-önkormányzat Kliens közintézmény

56 A kliens-állam csapdája MULTI HU

57 Kiutak Átláthatóság (skandináv modell) Felelős, számon kérhető, elszámoltatható kormány, önkormányzat, közintézmény Médiumok szerepe Polgári felelősségtudat és aktivitás szerepeZéró-tolerancia

58 A demokrácia oligarchizálódásánakcsapdája

59 19. SZÁZADI DEMOKRÁCIA FORMÁLIS + VÁLASZTÁSI + HIÁNYOS+ LIBERÁLIS+ -- POPULISTA+ OLIGARCHIKUS+ JOZEFINISTA+ DEMOKRÁCIA DEMOKRATÁK NÉLKÜL?

60 Oligarchizácó

61 A centralizáció csapdája

62 A csapda

63 Kiutak 21. századi modellek KORPORATISTA-- KONSZENZUÁLIS-- REPUBLIKÁNUS-- GRASSROOTS-- INTERAKTÍV-- DELIBERATÍV-- POSZTMODERN--

64 Kiutak Lassú folyamat Válság-periódusban nehéz Új választójogi törvény? Csak egyéni választókerület? Visszahívhatóság? Parlamenti tevékenység, bizottsági tevékenység, szavazás nagyobb nyilvánossága, monitorálása Éves beszámoló: milyen törvénnyel kapcsolatban hogyan s miért úgy szavazott hogyan s miért úgy szavazott Polgári ellenőrző körök

65 Kiutak Második Ház? Korporatista alapon? Regionális autonómiák? Városok, kistérségek federációja? Civil társadalom erősítése Polgári felelősségtudat fejlesztése OktatásMédiumokAkciók

66 Hibás döntések csapdája

67 Hibás döntések csapdája 1867Dualizmus? 1895Nemzetiségi autonómiák? 1914Háborúba lépés 1930 --Német orientáció 1938-1945 Német szövetség 1941Háborúba lépés 1944Kiugrási kudarc

68 Hibás döntések csapdája (1945-1989Kényszerpálya) 1990Modell választás + -- Német politikai modell + Amerikai (gyarmati) gazdasági modell + -- Gyors átállás +

69 Hibás döntések csapdája 1990 --„Privatizálás” + -- Vagyonvesztés-- „Olcsó munkaerő” modell -- Stratégia-hiány-- Reformok halogatása-- Utelágazás 2002 --Populista programok-- Centralizáció-- Demokrácia kiürítése-- Pártpolitika-- Klienspolitika-- Társadalom kikapcsolása--

70 Az útelágazások csapdája Aki nem tudja hova akar menni, az általában nem is ér el oda az általában nem is ér el oda

71 Honnan jövünk? Mi történt, történik velünk? 1989-2008 Rendszerváltás Befejezetlen rendszerváltás TulajdonviszonyokTársadalomszerkezet Hatalom konvertálása Elszalasztott forradalom Neo-kádárizmus „Értetek, de nélkületek”

72 Mi történt, történik velünk? 1989-2008 Nagy kompromisszum Államszocialista uralkodó osztály + Business Class Burzsoa forradalom Ellenforradalom (gyarmati burzsoázia) A demokrácia felívelése és hanyatlása JosephinizmusEvolúció

73 Hol vagyunk? Jelen-tudat ZűrzavarHanyatlás?Stagnálás? Átmeneti válság? Tartós válság? Államcsőd?Újraindulás?

74 Hova megyünk? Bizonytalanság Politikusok: Kapkodnak, dadognak Szakértők: Széttárják a karjukat Állampolgárok: Aggodnak Apad el az önbizalmuk Apad el az önbizalmuk

75

76 MODELLEK MODELLEK Amerikai: Solution business Ír: Hídfő Finn: Oktatás + koncentrálás Dán: Szövetkezés Olasz: Kis- és középvállalkozások Osztrák: Korporativizmus Szlovák: Gyors, bátor döntések

77 Roadmap Célmodell N-edik fázis Harmadikfázis Második fázis Első fázis

78 Aktorok Royal commission Szakértői műhelyek Külföldi szakértők SzakmákÉrdekcsoportok Business community Civil szervezetek VárosokPártok

79 „A nehézségek kellős közepén rejtőzik: a lehetőség”

80 „Csak két dolog végtelen: az univerzum és az emberi butaság. De az előbbiben… nem vagyok biztos.” Albert Einstein

81


Letölteni ppt "Csapdák és kiutak XV. Vezérigazgató Találkozó Röjtökmuzsaly 2008 április 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések