Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

M UNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI TDK TEHETSÉG - NAP Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit! " A valami a miNŐségnek köszönheti, hogy az ami. Ha elveszti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "M UNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI TDK TEHETSÉG - NAP Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit! " A valami a miNŐségnek köszönheti, hogy az ami. Ha elveszti."— Előadás másolata:

1 M UNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI TDK TEHETSÉG - NAP Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit! " A valami a miNŐségnek köszönheti, hogy az ami. Ha elveszti minőségét megszűnik annak lenni, ami" / Hegel/ NTP-TDK-13 Projekt címe: NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM

2 A K UTATÓCSOPORT MEGALAKULÁSÁVAL ÉS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN MEGTETT FŐBB LÉPÉSEK  0. Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Nkft. RE- N-A-TA TÁMOP 1.4.3. projekt munkáltatói koordinátori tevékenység  1. Kapcsolatfelvétel a SZTE ÁJTK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék vezetőjével- Megállapodás az Együttműködésben  2. SZTE ÁJTK Tudományos Diák Kör rendezvényén - Nők a munkaerőpiacon - című előadás megtartása SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

3 A K UTATÓCSOPORT MEGALAKULÁSÁVAL ÉS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN MEGTETT FŐBB LÉPÉSEK  3. A Tipikus Nők Kutatócsoport megalakulása tanszéki kezdeményezésre 2013.12.03.  4. A Kutatócsoport szakmai dokumentációinak előkészítése és elkészítése - Minőségpolitika, SZMSZ, Kutatási koncepció - a feladatok szétosztása  5. Kutatócsoporttagok részvétele - a RENATA projekt Munkáltatók részére nyújtott „Érzékenyítő tréningen” SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

4 A K UTATÓCSOPORT MEGALAKULÁSÁVAL ÉS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN MEGTETT FŐBB LÉPÉSEK  6. Kapcsolatfelvétel a KSH Csongrád Megyei Kirendeltségével - az első vidéki Kutatószoba megtekintése- kapcsolatépítés  7.CSR Konferencia Szabadka- 2 fő hallgató részvételével  8. Humán Klub rendezvényén való részvétel, amelyet a HSZOSZ és a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara közösen működtet Munkaügy =/ - nem egyenlő HR IBV Hungária Kft. Puskás Krisztina HR vezető SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

5 A K UTATÓCSOPORT MEGALAKULÁSÁVAL ÉS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN MEGTETT FŐBB LÉPÉSEK  9.SZTE Karrier Iroda Civil Műhely rendezvényén való részvétel - 2 fő hallgató  10. Humán klub rendezvényén való részvétel Női Erőforrás Menedzsment előadó Prof. Dr. Ternovszky Ferenc BGF tanszékvezető helyettes  11. Tudásklaszter Nkft RENATA projekt Nyílt nap - a Kutatócsoport bemutatkozása az első vidéki családbarát Közösségi Irodában Szeged, Tó u.  12. Tudásklaszter Nkft RENATA projekt Szakmai napon való részvétel - megismerkedés az Atipikus foglalkoztatási formákat feltáró munkakör elemzési szoftver, Proaktív családbarát vállalti politika kialakítását segítő szoftver működésével, valamint a Személyes tudástérkép szoftver működésével. SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

6 A K UTATÓCSOPORT MEGALAKULÁSÁVAL ÉS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN MEGTETT FŐBB LÉPÉSEK  13. BKIK Tanácsadó Klub rendezvényén való részvétel 1 fő hallgató – Tudásmenedzsment; Előadó: Prof. dr. Noszkay Erzsébet  14. BKIK Tanácsadó Klub 2014.05.15. „A Tipikus Nők” Kutatócsoport bemutatkozása  15. 2014.05.22. Konferencián való részvétel : Életutak – generációk - ünnepek szakmai konferencia és kiállítás, 4 fő vesz részt SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

7 T UDÁSKLASZTER T ÁRSADALOM ÉS V IDÉKFEJLESZTÉSI N KFT RE-N-A-TA TÁMOP 1.4.3. projektről néhány gondolat SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

8 M UNKAVÁLLALÓI CÉLCSOPORT Olyan kisgyermeket nevelő anyukák,akik a jelentkezés időpontjában : Középfokú vagy felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és Gyermekgondozási díjban(GYED)vagy gyermekgondozási segélyben(GYES) részesülnek,illetve Ezen ellátásokból nem több mint egy éve kikerültek Szeged és térsége vonzáskörzetében élnek A célcsoporttagok toborzása az ESETMENEDZSEREK (2fő) feladata SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

9 M UNKÁLTATÓI CÉLCSOPORTOK SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

10 A Tipikus N Ő K a munkaer ő piacon kutatócsoport „ Semmit Rólunk Nélkülünk!” SZTE ÁJTK Munkajogi és Szociális jogi Tanszék

11 T ÉMA VÁZLAT : I. A kutatócsoport általános ismertetése - Szervezeti felépítés, Minőségpolitika - Kutatási koncepció, Hallgatói motivációk II. A kutatás részterületeinek bemutatása - Európai Uniós foglalkoztatáspolitika - Nemzeti foglalkoztatáspolitika - Dél- alföldi régió vizsgálata - Nők életszerepeinek, életszakaszai, valamint hatásuk a munkaerőpiacra

12 I. A KUTATÓCSOPORT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE : Csoportvezető - Prof. Dr. Hajdú József Szakmai csoportvezető - Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Hallgatói csoportvezető - Polgár Angéla Tagok (alapító tagok) - Alexy Zsanett - Asztalos Tímea - Farkas Letícia - Korom Katalin - Polgár Angéla - Polyák Patrícia Külső tagok - Finta Csilla Varga Csilla Erika Szakértők - Felkérés alapján külső szakemberek, tanácsadók, munkáltatók

13 II. M INŐSÉGPOLITIKA : II. M INŐSÉGPOLITIKA : K ÜLDETÉSÜNK : 1. Fókuszban az ÉLETPÁLYA MINŐSÉG megalapozásának kérdésköre - az életpálya tudatos tervezésében a siker NŐNŐ - a NŐ, benne van a mi NŐ ségben 2. Tisztázni, hogy az atipikus foglalkoztatási forma aktív foglalkoztatási politikai eszköz-e ? Lehetséges-e a széleskörű elterjedése a női munkavállalókat illetően? 3. A témával kapcsolatos ismereteink bővítése és tapasztalataink megosztása

14 II. M INŐSÉGPOLITIKA : II. M INŐSÉGPOLITIKA : K ÜLDETÉSÜNK : 4. Az EU 2020 Stratégia vonatkozó célkitűzéseit figyelembe venni - INKLUZÍV NÖVEKEDÉS 5. Elköteleződésünk, hogy a NŐK képessé váljanak a változások felismerésére és kezelésére SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

15 II. M INŐSÉGPOLITIKA : II. M INŐSÉGPOLITIKA : C ÉL - OK avagy a küldetés megoldó kulcsa: 1.EU –s és nemzeti foglalkoztatás politika céljainak megismerése, elemzése 2. Dél-alföldi régió jellemzése, kiemelve: - atipikus formákat a gyakorlatban - nők esélyeit 3. A RENATA projekt szakmai megvalósulásának nyomon követése, mint jó gyakorlat SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

16 II. M INŐSÉGPOLITIKA : II. M INŐSÉGPOLITIKA : C ÉL - OK avagy a küldetés megoldó kulcsa: 4. Nők aktivitásának munkaerőpiacra gyakorolt hatásának feltárása, kiemelve: - életszakaszok, életszerepek változását 5. segíteni a nők foglalkoztatási lehetőségeinek minőségi és mennyiségi növekedését - a feldolgozott információk prezentálása, illetve - közvetítése a munkaerő-piaci szereplők felé SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

17 III. K UTATÁSI KONCEPCIÓ : III. K UTATÁSI KONCEPCIÓ : A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA : „Semmit rólunk nélkülünk!” tipikusatipikussá tipikus „A tipikus női szerepek teszik atipikussá a nők munkaerőként történő funkcionálását a tipikus munkaerőpiacon.” - A női életszakaszok, életszerepek megismerése, tudatos kezelése Vizsgálva a munkaerő-piaci szereplők -elvárásait - tényleges állapotát SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

18

19 III. K UTATÁSI KONCEPCIÓ : III. K UTATÁSI KONCEPCIÓ : A TÉMA AKTUALITÁSA : A felgyorsult társadalmi és gazdasági változásokhoz… az EMBEREK nehezen alkalmazkodnak elszenvedői, NEM pedig szereplői a folyamatoknak ez a probléma a női munkavállalókat is hatványozottan sújtja - Az EURÓPA 2020 stratégia, így a Nemzeti Foglalkoztatáspolitikai Stratégia célkitűzései is javítani kívánják: - a nők foglalkoztathatóságát - bővíteni az esélyeket az atipikus foglalkoztatási formák elterjesztésével SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

20 III. K UTATÁSI KONCEPCIÓ : A kutatás elméleti és módszertani eszközei: - szakirodalom, jogszabályi háttér- és statisztikai adatelemzés - interaktív információ és sajátvélemény gyűjtése és feldolgozása feltérképezzük a nők atipikus foglalkoztatását gátló és segítő tényezőket SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

21 III. K UTATÁSI KONCEPCIÓ : III. K UTATÁSI KONCEPCIÓ : I K ONKLÚZIÓK : Tudatos, felkészült Nők Tudatos, felkészült női munkavállalók Sikeres munkaerő-piaci aktivitás Sikeres Nők Értő, támogató társadalmi környezet Nők a munkaerőpiacon való érték szerinti elfogadása A munka és a családi élet egyensúlya NŐI életszerepek tartós harmóniája Tartósan pozitív társadalmi és gazdasági folyamatok Foglalkoztatás bővítése és javítása Magyarországon.

22 1. SZÉLES KÖRŰ, ÚJ TUDÁS ELSAJÁTÍTÁSA 2. K IHÍVÁS, ÚJ SZITUÁCIÓK  SZEMÉLYISÉGÜNK FEJLESZTÉSE 3. M UNKAÜGYI PÁLYA GYAKORLATI OLDALÁNAK MEGISMERÉSE 4. C SAPATMUNKA  FOKOZOTT EGYÜTTMŰKÖDÉS 5. N ŐKÉNT BELE TUDJUK HELYEZNI MAGUNKAT A PROBLÉMAKÖRBE IV. MEGHATÁROZÓ HALLGATÓI M OTIVÁCIÓINK :

23 II. A KUTATÁS RÉSZTERÜLETEINEK BEMUTATÁSA Európai Uniós foglalkoztatáspolitika SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

24 HOGYAN JÖTT LÉTRE A KÖZÖSSÉGI FOGLALKOZTATÁS POLITIKA? Kezdeti célkitűzések okai Európai Foglalkoztatási Stratégia Lisszaboni stratégia Európa 2020 Stratégia SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

25 N ŐK FOGLALKOZTATÁSI HELYZETE A STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN EFS – „NEGYEDIK PILLÉR” LiS – FOGLALKOZTATÁSI ARÁNY NÖVELÉSE EU2020 – INKLUZÍV NÖVEKEDÉS – „ FLEXICURITY” SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

26 A DATOK ÉS TÉNYEK NÉHÁNY KIEMELT TAGÁLLAM TÜKRÉBEN

27 FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁK ORSZÁGOS BONTÁSBAN SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

28 N ŐI FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁK SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

29 R ÉSZMUNKAIDŐS FOGLALKOZTATÁS SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

30 H ATÁROZOTT IDEJŰ FOGLALKOZTATÁS SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

31 II. A KUTATÁS RÉSZTERÜLETEINEK BEMUTATÁSA 1. Nemzeti Foglalkoztatáspolitika SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

32 C ÉLKITŰZÉSEK 2014-2020 Közeledés a EU-s irányelvekhez Munkaerő-piaci belépés segítése A munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség javítása SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

33 Állami szabályozó eszközök Munka Törvénykönyve 2012. évi I. törvény Foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény (1991. évi IV. törvény) Szociális Jog ide vonatkozó törvényei: A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény Kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényen (1997. évi LXXXIII. Törvény) Nemzeti Munkavédelmi Akcióterv (2011) SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

34 A M UNKAHELYVÉDELMI A KCIÓTERV I.A MUNKÁLTATÓKNAK A FOGLALKOZTATÁSRA TEKINTETTEL NYÚJTOTT ADÓKEDVEZMÉNYEK SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

35 ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK CSOPORTOSÍTÁSA MUNKAIDŐMUNKAVÉGZÉSMUNKASZERZŐDÉS JELLEGE SZERINT: Rugalmas kezdési és befejezési időpontok Munkakör /állásmegosztás (job sharing): Határozott idejű munkaviszony Rugalmas munkaidő: Szezonális foglalkoztatás TÍPUSAI: Több munkáltató által létesített munkaviszony Egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony „V-idő” „Munkaidő-bank számlák” Ideiglenes részmunkaidőMunkaerő-kölcsönzés Szabályozott részmunkaidőBedolgozói munkaviszony Rövidített munkahét Távmunka – távmunka- végzés TÍPUSAI: Munkavégzés helye szerint Munkavégzés rendszeressége szerint Önfoglalkoztatás TÍPUSAI: Önfoglalkoztatás szociális szövetkezeten belül Vállalkozóvá válás Osztott, vagy egyenlőtlen munkaidejű foglalkoztatás Munkavégzés behívás alapján ( on call work) A munkaidő önkéntes beosztása (self–rostering) Közfoglalkoztatás – A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

36

37

38

39

40

41

42 II. A KUTATÁS RÉSZTERÜLETEINEK BEMUTATÁSA Dél-alföldi régió munkaerő-piaci elemzése SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

43 A MUNKAERŐPIAC RÖVID ÁTTEKINTÉSE Bács-Kiskun megye Békés megye Csongrád megye SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

44 D ÉL - ALFÖLDI R ÉGIÓ MEGYÉINEK JELLEGZETESSÉGE Lakónépesség Foglalkoztatási helyzet Nyilvántartott álláskeresők Nyilvántartott pályakezdők SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

45 M EGHATÁROZÓ SZEMPONT AVAGY HOL TALÁLHATÓ A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MUNKAERŐK ? SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

46 I. A Z ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁS ADATOK 2009-2011 II. NEGYEDÉVÉRE VONATKOZÓAN - D ÉL - ALFÖLDI RÉGIÓ I./A. 2009. II. NEGYEDÉVI ADATOKRA KITEKINTVE F ORRÁS : HTTP :// DARMK. AFSZ. HU / ENGINE. ASPX ? PAGE = DARMK _ STATISZTIKA Élen a részmunkaidős és a határozott idejű munkaszerződés SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

47 I. A Z ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁS ADATOK 2009-2011 II. NEGYEDÉVÉRE VONATKOZÓAN - D ÉL - ALFÖLDI RÉGIÓ I./B. 2010. II. NEGYEDÉVI ADATOKRA KITEKINTVE F ORRÁS : HTTP :// DARMK. AFSZ. HU / ENGINE. ASPX ? PAGE = DARMK _ STATISZTIKA A munkaerő-kölcsönzés szerepe nőtt, míg a részmunkaidő és határozott idejű munkaszerződés előfordulása csökkent 2009. II. negyedévéhez képest SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

48

49

50

51

52

53

54

55 A NŐK aktivitásának, életszerepei, életszakaszai változásainak és azok munkaerőpiacra gyakorolt hatásainak vizsgálata II. A KUTATÁS RÉSZTERÜLETEINEK BEMUTATÁSA SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

56 T ÉMA ÁTTEKINTÉSE RÖVIDEN 1) Az európai nők története 2) Nők foglalkoztatása 3) Nők és a család 4) Gyerekvállalás, anyák a munkaerőpiacon SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

57 A Z EURÓPAI NŐK TÖRTÉNETE RÖVIDEN Korszakonként a nők szerepe a társadalomban  Őskor  Ókor (Görögország, Róma)  Középkor  Polgárosodás  Felvilágosodás  Francia forradalomtól az ipari forradalomig  Emancipáció

58 N ŐK FOGLALKOZTATÁSA Karrier női módra /Nagy Beáta/ Nők a vezetésben A nők és férfiak közti összehasonlítás, szerepváltozás, iskolai végzettség Csúcson a női foglalkoztatás SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

59 FEMINIZMUS helyett FAMILIZMUS SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

60 G YERMEKVÁLLALÁS, A NYÁK A MUNKAERŐPIACON Gyermekvállalás után a munkaerőpiacra való visszatérést segítő tényezők Kisgyermekes anyák foglalkoztatása SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

61 T OVÁBBI HOSSZÚTÁVÚ CÉLKITŰZÉSEK : „Fiatalokkal a fiatalokÉRT!” Életpálya minőség építő műhely létrehozása Csodavárás helyett - Csodává válás- lehetősége!

62 SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

63 Z ÁRÓ GONDOLAT : FONTOS, NE passzív szemlélők legyünk HANEM aktív megismerők AZÉRT, hogy minőségi munkavállalóként jelenjünk meg Sorsunk alakítása egyedül rajtunk NŐkön múlik! Sorsunk alakítása egyedül rajtunk NŐkön múlik! SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

64 Van bármilyen kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.

65 Köszönjük a figyelmet! „A miNŐség sohasem véletlen, mindig intelligens erőfeszítések eredménye.” /John Rusbin / SZTE-ÁJTK TDK - TEHETSÉG - NAP 2014.06.27.


Letölteni ppt "M UNKAJOGI ÉS SZOCIÁLIS JOGI TDK TEHETSÉG - NAP Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit! " A valami a miNŐségnek köszönheti, hogy az ami. Ha elveszti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések