Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Bodó Barna - Politikai PR1 A politika nyelve I. előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Bodó Barna - Politikai PR1 A politika nyelve I. előadás."— Előadás másolata:

1 Dr. Bodó Barna - Politikai PR1 A politika nyelve I. előadás

2 Dr. Bodó Barna - Politikai PR2 1.1. Nyelv és politika A politikai tudás értelmezése - nyelvi jelenségek a középpontban – Politikusok beszédei – Politikai publicisztika Nyelvpolitikai harc – nyelvi győzelem, a demokrácia nyelvezete Politikai nyelv – politikai cselekvés – Német nyelvi csaták – egyesítés után – Tony Blair nyelvi fordulatai – Magyar példák – Băsescu

3 Dr. Bodó Barna - Politikai PR3 1.2. A diszkurzív politikatudomány A politika szövegvalóság (is) – a tényeket beszédfolyam szabályai tartják életben – a politikai létező nyelvi létező is egyben A történelmi-politikai nyelv töredezettsége, homályossága – A fogalomhasználat pontossága Beszédközpontú politikai valóság - diszkurzív politikatudomány – a beszélve cselekvő ember nincs kívül saját szövegein, beszédeivel együtt egy olyan valóságot alkot, amelyben alany és tárgy, objektív és szubjektív, megnevező és megnevezett összetartoznak a szöveg és a jelentés középpontba állítása a szemlélet megjelenése a politika vizsgálatában a diszkurzív politikai valóság értelmezése esetek és események vizsgálata

4 Dr. Bodó Barna - Politikai PR4 1.3. A politikai szemantika Diszciplína: politikai szemantika, diszkurzív politikatudomány – Fő képviselők: Harold D. Lasswell, Walter Dickmann, Reinhart Koselleck, Pierre Bourdieu, Murray Edelman Szabó Márton Irodalom – Szabó Márton: Politikai tudáselméletek, Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998 – Szabó Márton – Kiss Balázs – Boda Zsolt (szerk.): Szövegváltozatok a politikára: nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000 – Murray Edelman: Politica şi utilizarea simbolurilor, Polirom, Iaşi, 1999.

5 Dr. Bodó Barna - Politikai PR5 1.4. A nyelvpolitikai elemzés szintjei Alapkérdés: A viszony a nyelvi tőke és a hatalmi berendezkedés között? Alaptípusok – A nyelvi megnyilatkozások vizsgálata – A mondanivaló tematizációs vizsgálata A nyelvi megnyilatkozások A politikai valóság nyelvi-beszédmódbeli vonatkozásai Hogyan tükrözi a politikai nyelv a politika valóságát – az adott nyelv milyen objektív valóságra utal? A politikai mondanivaló tematizációja Formális elv – nincs eleve kijelölve, mi a lényeg

6 Dr. Bodó Barna - Politikai PR6 1.5. A nyelvi formák Társadalom és nyelv – Társadalmi valóság – nyelv és tudás előtt? A nyelv nem semleges médium – nem tükör – Nyelvi valóság A politikai valóság nyelvi valóság is – a politika nyelvi formákban mutatkozik meg A politikai szemantika – Tudásszociológiailag: konstruktivista – Filozófiailag: nyelvfilozófiai paradigmaváltások – Nyelvészetileg: szociállingvisztika Megközelítések – Nyelvpolitikai – H. Marcuse, P. Bourdieu, Helmuth Schelsky, R. Barthes – Lingvisztikai – H. Lasswell, W. Dieckmann, R. Koselleck

7 Dr. Bodó Barna - Politikai PR7 1.6. A hatalom nyelve Rendszeres kutatások – H.D. Lasswell (1902.1978) USA, Chicago A nyelv befolyásoló képessége a nyelv objektív szemléletű vizsgálata –ellenállás: a távolságtartó opportunizmus kérdése –személyiségünk és a nyelvi érintkezés –a nyelv „mitikus” ereje – „végső valóság”, egyéni és közösségi titkok kifejezője (elmondani – „ne szólj szám...” szintjei) Hatalom és nyelv – A nyelv politikai funkciója – befolyásolás – Politikai nyelv: Meddig, kikre terjed ki? pozícióőrzés? manipuláció?

8 Dr. Bodó Barna - Politikai PR8 1.7. A politikai értelem nyelvi formái A politikai funkció hatása a nyelvre – szemantikai – szintaktikai Nyelvi formák – Politikai mítosz – utópia, ideológia – Doktrína – Formula – Jelszavak – Szimbólumok

9 Dr. Bodó Barna - Politikai PR9 1.8. A politikai mítosz - Mítosz – magyarázó funkció - Politikai mítosz - politikai hiedelmeinek háttere - Meghatározás: - A politikai mítosz olyan reakciók kifejeződése, amelyek a társadalmi képzetek struktúrái szerint a kollektív mentalitásba ágyazódnak, mint egy adott társadalom válságára vagy az egyensúlyhiány feszültségeire adott válaszok. - Girardet szerint mitológiai alakzatotok: » összeesküvés-mítoszok » az aranykor mítosza » az egység mítosza » a megváltó mítosza - Feltevések: vallott és vállalt - Igaz vagy hamis - Félműveltség, zavaros nézetek

10 Dr. Bodó Barna - Politikai PR10 1.9. Mítoszformák - Formái - klasszikusan - Ideológia -A csoportmítosz azon elemei, amelyek felsőbbrendűségről szólnak - igazolás - Utópia -A hatalmi alapot támadják, új értékelosztást és társadalmi berendezkedést -radikális, merész: kommunizmus Ideológia - modern értelmezés – általános világnézeti jellegű (filozófiai és/vagy vallási és/vagy gazdasági és/vagy politikai) eszmék egységes elméletté szervezett rendszere, emberi társadalom kritikai leírása – a deszakralizált kor terméke Általános sztrájk – mozgósító ereje (G. Sorel) Jelleg: emlékeztet nagy mítoszok, legendák, mesék funkciójára

11 Dr. Bodó Barna - Politikai PR11 1.10. Doktrína - I Politikai doktrína: – A társadalom hatalmi viszonyait és cselekedeteit érintő feltételezések és követelmények (Lasswell) Elvek, elméleti nézetek rendszere – Lasswell: politikai felfogásokhoz köti – Normatív, követelmény jellegű Formái – Alkotmány, deklarációk, alapszabályok – Állam- és jogelméletek Értelmezése: polemikus

12 Dr. Bodó Barna - Politikai PR12 1.11. Doktrína - II A hatalom megmutatkozása – – Nem a nyers valóságában: becsomagolják, feldíszítik – „mese” A hatalom hogyan alakulhat át presztízzsé? – A presztízs hatalommá? Viszonyulás kérdése – Ch. Merriam – Credenda: hinni való dolgok – Mirinda: csodálni való dolgok Credenda: – Ösztönzés, hogy az ember elfogadja a hatalmat és képviselőit Mirinda: – Az érzelem világa – a politika és a tisztelet, csodálat – Más értékekkel együtt – utalás, kapcsolás

13 Dr. Bodó Barna - Politikai PR13 1.12. Formula A doktrína – túl általános, ritkán vonatkozik közvetlen cselekedetekre Formula – a doktrína konkretizálása – Rögzíti a társadalom közjogi helyzetét – Például: Doktrína: a király isteni jogának a kinyilvánítása és értelmezése Formula: a királyi előjogok rendszere, trónöröklés szabályai Formula – előíró – leíró összemosódnak

14 Dr. Bodó Barna - Politikai PR14 1.13. Kulcsszimbólumok Kulcsszimbólumok – a politikai tudás kulcsszavai: – USA – demokrácia, szabadság, emberi jogok – Románia – demokrácia, átmenet, integráció – Romániai magyarok – kisebbségi jogok, regionalizmus Jellemzés – Elemi terminusok – Közös vagy általános használatúak Funkciójuk: – Közösségi identitást teremtenek A kulcsszimbólumok: jellemzik a közösséget Eszmei csomópontok, összetartozást szimbolizálnak – Lojalitás: ezen szavak körül alakul ki

15 Dr. Bodó Barna - Politikai PR15 1.14. Jelszavak Elemi szavak, elemi mondatok – Jelszavak: a politikában a nyelv cselekvő szándék mentén alakul – Maximák: mondatok erkölcsi, életvezetési, gondolkodási szabályt-előírást fejeznek ki buzdítanak Jelleg: – Nem magyarázat, nem okoskodás Hatás – Közlés: ellentétre alapul (jó-rossz, igaz-hazug, helyes-helytelen) – Hatásosabb a magyarázatnál „Nem vagyunk egyformák, de összetartozunk.”

16 Dr. Bodó Barna - Politikai PR16 Könyvészet – Szabó Márton: Politikai tudáselméletek, Universitas- Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998 – Szabó Márton – Kiss Balázs – Boda Zsolt (szerk.): Szövegváltozatok a politikára: nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000 – Murray Edelman: Politica şi utilizarea simbolurilor, Polirom, Iaşi, 1999.


Letölteni ppt "Dr. Bodó Barna - Politikai PR1 A politika nyelve I. előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések