Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ARCULAT ELEMZÉS A Public Relations elmélete és gyakorlata (KTL 620-2) Készítette: Nádaskai Gabriella Informatikus könyvtáros, II. évfolyam.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ARCULAT ELEMZÉS A Public Relations elmélete és gyakorlata (KTL 620-2) Készítette: Nádaskai Gabriella Informatikus könyvtáros, II. évfolyam."— Előadás másolata:

1 ARCULAT ELEMZÉS A Public Relations elmélete és gyakorlata (KTL 620-2) Készítette: Nádaskai Gabriella Informatikus könyvtáros, II. évfolyam

2 A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma Sárospatak „Híd a múlt és jövő között”

3 TEVÉKENYSÉG A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma a Rákóczi-kultusz ápolásának legjelentősebb magyarországi képviselője. Rendezvényeivel, állandó és időszaki kiállításaival 1950 óta várja a történelem iránt érdeklődőket.

4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma küldetése a történelemi ismeretek, a kultúra különböző ágainak (képzőművészet, zene) széles körben való terjesztése. Különös gondot fordít kutató- és alkotómunkára. Fontos feladata, hogy lehetőséget biztosítson a kollégáknak és más kutatóknak a szakmai fejlődésre. Eszközei: oKulturális programok, rendezvények oSzakmai programok oÖnálló kiadványok oGyűjtemények

5 GYŰJTEMÉNYRÉSZEK oTörténeti gyűjtemény oNéprajzi gyűjtemény oKépző- és iparművészeti gyűjtemény oRégészeti gyűjtemény oKönyvtár

6 HELYSZÍNEK VÖRÖS-TORONY oBokályos ház oÖregpalota PALOTASZÁRNY oReneszánsz konyha oSub rosa LORÁNTFFY-LOGGIA A MÚZSÁK TEMPLOMA

7 Vörös-torony Perényi Péter 1534-37 között építtette az ötszintes lakótornyot és a hozzá csatlakozó várfalakat. A városfalak 1541-re már álltak, a korabeli építési felirat szerint.

8 Bokályos ház I. Rákóczi György fejedelmi fogadószobája. Bethlen Gábor gyulafehérvári palotája mintájára, Törökországból hozatott színes, mázas csempével burkolták e szobát. A gránátalmás, virágos díszítés, és a mára lepusztult falfestés az egykori pompakedvelést tükrözi.

9 Öregpalota Jelentős szerepet játszott az 1703 és 1711 között lezajlott függetlenségi küzdelemben. A szabadságharc vezérlő fejedelme, II. Rákóczi Ferenc 1708-ban Patakra hívta össze az utolsó kuruc országgyűlést, amely az Öregpalotában ülésezett. Ezen mondták ki a végig katonáskodó jobbágyok hajdúszabadságát. Ma koncertek, konferenciák gyakori helyszíne.

10 Reneszánsz konyha A Múzeum enteriőr kiállításai hiteles történeti terekben élnek a Vörös- toronyban, a főúri könyvtárban, a reneszánsz konyhában. Nem csupán kiállítás! Ma is használható, vacsorák, lakomák kedvelt helyszíne.

11 Sub rosa A hagyomány szerint ebben a sarokerkélyes szobácskában találkoztak a Wesselényi-féle szervezkedés vezetői. A mennyezeti stukkó rózsája a titkosságra utal.

12 Lorántffy-loggia A Lorántffy Zsuzsanna által 1646-ban építtetett lépcső és árkádos folyosó. Sárospatak a fejedelemasszony kedvenc birtoka volt.

13 A Múzsák Temploma Az egykor volt trinitárius kolostor - 2002 óta a múzeum tulajdona - templomtere és pincegalériája időszaki kiállítások kedvelt helyszíne. oKass János kiállítás oRugendas család csataképei

14 KULTURÁLIS PROGRAMOK Színvonalas kiállításainkkal egy-egy történelmi korszak alaposabb megismerését segítjük elő a szakma és a nagyközönség számára egyaránt. A konferenciák tematikájához rendszeresen kapcsolódik egy-egy időszaki kiállítás pl. Lorántffy Zsuzsanna; Étkezési kultúra a 16-17. században (ld. kép); A 800 éves város, Patak; 50 éves a Múzeum, stb.

15 Állandó kiállítások „Beszélő kövek” Építéstörténeti kiállítás A Vörös-toronyból kiemelt eredeti késő reneszánsz faragványok mint monumentális műtárgyak jelennek meg.

16 „Rákócziak dicső kora” Új állandó történeti kiállításunk 2003. október 25-től várja a látogatókat a palotaszárny emeleti termeiben. Mint ahogy a cím is tükrözi, nem csak II. Rákóczi Ferencről és az általa vezetett szabadságharcról szól, hanem a magyar történelemben oly jelentős szerepet vitt Rákóczi- családról is áttekintést ad, egyben felvillantva városunk 17-18. századi történelmének azon szakaszát, mely országos, sőt nemzetközi hírűvé tette vidékünket és Patakot.

17 Javaslat Javaslat! Sajnos az időszaki kiállítóhelyek kihasználtsága nem egyenletes. Nagyobb gondot kell fordítani arra, hogy ne legyen olykor több hétig is üres egy-egy terem, hiszen látogatóinkat tiszteljük meg azzal, ha folyamatosan megújuló, változatos programokkal várjuk őket. Egy-egy színvonalas kiállítás, koncert intézményünk névjegye is egyben!

18 Szakmai programok Évente két alkalommal rendezünk tudományos konferenciát, a történet- és néprajztudomány jeles szakemberei részvételével, a legújabb kutatási eredmények megismertetésére. oSárospataki reneszánsz művelődéstörténeti konferencia (áprilisban) oBodrogköz népessége, települései konferencia (októberben)

19 Ifjúsági- és gyermekprogramok A tudományos munka mellett az ifjúság nevelésére nagyobb gondot kell fordítani! Ilyen speciális foglalkozások lehetnek, pl.: oMúzeumpedagógiai órák oJátszóház oTörténelmi vetélkedők Bár vannak kezdeményezések, ezek száma nem jelentős. A múlt értékeinek megismertetése a fiatalokkal nem lehet másodrendű feladat, hiszen ők a „jövő tudósai”.

20 Múzeumpedagógiai órák, játszóház A „minden korosztály” kérdése fontosabb kell, legyen! A múzeumpedagógiai foglalkozások főként a kisiskolásokhoz szólnak. A játszóház kézműves foglalkozásain a legkisebbek is találhatnak kedvükre való elfoglaltságot.

21 Egyetemistáknak Egyetemistáknak! A néhány évvel ezelőtt oly népszerű régészeti tábor lehetőségét ismét biztosítani kell, bővíteni a résztvevők számát! A régészeti feltárásokban való részvétel során a hallgatók az elméleti mellett gyakorlati tapasztalatokat is szerezhetnek a tudományról.

22 Kiadványok A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei című periodika intézményünk tudományos kiadványa, mely 1956 óta jelenik meg. Az elmúlt évtizedekben nagyon sok sikeres munka látott napvilágot múzeumunk gondozásában. Törekedni kell arra, hogy ez a jövőben se változzon!

23 Konferenciaköteteink a történettudomány új eredményeit teszik széles körben ismertté. Legújabb kötetünk: A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa I-II. (2003.)

24 KÖNYVBEMUTATÓK, ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK Kiadványaink megismertetésének leghatékonyabb módszerei a könyvbemutatók, író-olvasó találkozók szervezése. Ezekre a programokra szélesebb körben kell felhívni a figyelmet, hogy ne csak a szakmabeliek, hanem más érdeklődők is értesüljenek róla!

25 KÖNYVTÁR A könyvtár 1950-ben alakult a múzeumban őrzött régészeti és történelmi témájú szakkönyvekből. Gyűjtőköre elsősorban Zemplén megye és Bodrogköz régészeti és történelmi szakirodalma, a múzeumi gyűjtemények feldolgozásához szükséges magyar és külföldi szakkönyvek és folyóiratok, műtárgyvédelmi és muzeológiai, valamint az újkori és legújabb kori, magyar történeti forráskiadványok, művelődéstörténeti és történelmi témájú munkák. A könyvtárban megtalálható a múzeumi valamennyi önálló kiadványa, katalógusa is.

26 A Könyvtár állománya Az állomány 2003 végén 20 227 kötet volt. A szakfolyóiratok előfizetés vagy kiadványcsere útján érkeznek. A Magyar Nemzeti Múzeum kiadványai is segítik a teljes körű tájékoztatást (A kiállítási katalógusok mellett Folia Archaeologica, Folia Historica, Régészeti Füzetek, Bibliotheca Humanitatis, Inventaria Praehistorica Hungariae, Catalogi Musei Nationalis Hungariae, stb).

27 Szolgáltatások A könyvtárban hazai és külföldi kutatók, egyetemisták egyaránt kutathatnak. Állományát csak helyben lehet használni. Az olvasók számára jelenleg még a hagyományos feldolgozás módszerével készített katalógusok állnak rendelkezésre. oHelyben használat oFénymásolat készítés oSzaktájékoztatás

28 Javaslat Javaslat! A könyvtárnak is fel kell vennie a „harcot” a technika kihívásaival. Elengedhetetlen, hogy állománya elektronikus adatbázisba kerüljön, megkönnyítve így a keresést, az állományban való tájékozódást. A SZIRÉN integrált könyvtári rendszer használata lenne a legmegfelelőbb e célra. A szaktájékoztatásban ma már nem elegendő csupán a helyi források ismerete. Lehetővé kell tenni, hogy más intézmények online adatbázisaiban is kereshessen az olvasó (OPAC), illetve a könyvtáros ismerje ezeket.

29 Muzeális külön-gyűjtemény Könyvtárunk legértékesebb darabjai a régi könyvek. A kb. 2000 darabos 16-19. századi műtárgy értékű könyvgyűjtemény történeti értéket képvisel.

30 47 db 16. századi és kb. 170 db 17. századi könyvet őrzünk, melyek jó része a Rákóczi-család egykori könyvtárából származik. Ezek közé tartozik egyik legbecsesebb dokumentumunk: Comenius: Orbis Sensualium Pictus, mely a Sárospataki Nyomdában készült a 17. században.

31 Adattár A könyvtárhoz szorosan kapcsolódik az Adattár, a város múltja után kutatók igazi kincsestára. Ennek része az ún. Horkay-féle anyag, mely a régi – 19-20. századi – Sárospatakot ábrázoló, fotók, képeslapok gazdag gyűjteménye. Az anyag szakmai feldolgozását, digitalizálását, katalogizálását a közeljövőben meg kell oldani!

32 NYOMTATVÁNYOK A Múzeum nyomtatványain (levélpapír, boríték) a „veduta” emblémát használja, mely a sárospataki vár 16. századi ábrázolása alapján készült.

33 „MUNKARUHA” Egy kulturális intézmény esetében különösen fontos a megjelenés. Ezen a területen is van mit javítani. Meg kell valósítani, hogy a titkárság dolgozói, a tárlatvezetők, teremőrök elegáns formaruhában várják a látogatókat, nyújtsanak információt.

34 MEGKÖZELÍTHETŐSÉG  Vasúton: Budapest -Miskolc-Sátoraljaújhely vonalon  Személyautóval, busszal: Miskolctól a 37-es főúton

35 ELÉRHETŐSÉGEK Cím: MNM Rákóczi Múzeuma 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet u. 19. Telefon: 47/ 311-083 Fax: 47/ 511-135 E-mail: rakmuzsp@axelero.hu rakmuzsp@axelero.hu URL: www.spatak.hu www.spatak.hu


Letölteni ppt "ARCULAT ELEMZÉS A Public Relations elmélete és gyakorlata (KTL 620-2) Készítette: Nádaskai Gabriella Informatikus könyvtáros, II. évfolyam."

Hasonló előadás


Google Hirdetések