Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Néhány megjegyzés a tanításra és tanulásra fordítható iskolai idő felhasználásnak régi/új lehetőségeiről Mayer József.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Néhány megjegyzés a tanításra és tanulásra fordítható iskolai idő felhasználásnak régi/új lehetőségeiről Mayer József."— Előadás másolata:

1 Néhány megjegyzés a tanításra és tanulásra fordítható iskolai idő felhasználásnak régi/új lehetőségeiről Mayer József

2 Az alapkérdés és egy lehetséges válasz Kérdés: Miképpen lehet eredményesebbé és hatékonyabbá tenni az oktatási intézményeket a tanulók és a tanulás támogatása érdekében? Válasz: Egy lehetséges út az egész napos iskola*, a lehetőségek iskolája [*Jogszabályi háttér: Nkt 4.§, Nkt 26.§, Nkt 27.§, Nkt 46.§, 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet]

3 „Van új a nap alatt?” – Szerintünk igen! Miért? Adottak a keretek – de újak fókuszok! (lásd erről: miért is beszélünk paradigmaváltásról?!) Mi az, amit meg szeretnénk haladni? Napközi Iskolaotthon Tanoda stb.

4 Milyen iskolát szeretnénk?

5 Melyek lehetnek azok a fontosabb kérdések, amelyekre mindenféleképpen választ kell találniuk? Képesek vagyunk-e (egyénként és közösségként) arra, hogy minden tanulóval egyéni ütemben haladjunk az osztálytermi és a nem osztálytermi jellegű foglalkozások során? Képesek vagyunk-e olyan segítő/támogató kapcsolati háló kialakítására, amelyben minden tanuló esetében működtethetővé válik az interperszonalitás gyakorlata? Képesek vagyunk-e olyan tananyagszervezésre, amely arra törekszik, hogy minden tanuló megtalálja a tanulás során azokat a tartalmi elemeket (is), amelyek kielégítik (és ezáltal motiválják) egyéni érdeklődését? Képesek vagyunk-e olyan értékelő-rendszer működtetésére, amely folyamatosan képes arról tájékoztatást nyújtani, hogy a tanuló önmagához mérten megfelelő módon teljesít-e a tanév egyes fázisaiban, legyen szó tanórai vagy tanórán kívüli programokról?

6 Nézzünk néhány adatot! 6

7 „Egydimenziós statisztika” 7

8 Mi a filozófia?

9 Inklúzió – szociális kompetencia Versenyképesség Tudás – tanulási kompetencia Tehetséggondozás, felzárkózás, személyiség gazdagítás Tanulási kudarcok csökkentése Iskolai konfliktusok számának csökkentése Tanulással kapcsolatos motiváció erősítése Szülők bevonása – társadalmi befogadás Az új paradigma filozófiája Tudáson és innováción alapuló gazdaság Magas foglalkoztatás, szociális és területi kohézió Az iskolából kimaradók arányának 10% alá csökkentése

10 A rendszer

11 Pedagógiai koncepció A tanulási- tanítási program Megismerés - beillesztés A tanítási – tanulási egységek leírása (lásd: → 11+12 dia!) Eszközök Alkalmazás Az értékelés és eszközei Célzottan fejlesztett továbbképzési programok támogatás, tanácsadás, szakmai fórumok, a program karbantartása Fenntartás Az egész napos iskola nevelési- oktatási programja (NOP) és az intézményi szintű adaptáció lehetséges lépései

12 Kerete az RJR-modell alapján (ráhangolódás, jelentésteremtés, reflexiók) A szakasz funkciója 7.45 – 8.30 45 perc Modulok: bevezetés, ráhangolódás Ráhangolódás 8.30 – 10.00 (90 perc) Tanóra Jelentés- teremtés, (tartalomfel- dolgozás, fejlesztés, felkészülés, szabadidő eltöltés stb.) 10.00 – 11.00 (60 perc) Modulok: sport – pihenés 11.00 – 12.30 (90 perc) Egyéni menü: differenciálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás, egyéni (házi) feladat adás. 12.30 – 13.30 (60 perc) Ebéd, szabadidő 13.30 – 14.30 60 perc Modulok: tudomány, művészet 14.30 – 15.30 (60 perc) Tanóra 15.30 – 16.00 (30 perc) Modulok – zárás Reflexiók A hétköznapok ritmusa

13 Az egész napos iskola modulrendszere

14 3. elem: A tanítási-tanulási egységek leírása, a tanulás- tanítási programot alkotó elemek részletes kifejtése A modulok részletes leírások egy-egy lezártnak tekinthető tanítási-tanulási egységről, amely teljesítése önmagában is lemérhető, illetve más rendszerekbe is beilleszthető. Tartalmazza a feldolgozás menetét, a tanulói tevékenységeket és az ajánlott eszközöket. a. A délutáni foglalkozások kiterjesztése, és a délelőtti, illetve a délutáni időszakra egyenletesen elosztott tanórák lehetősége (egész napos iskola) okán szervezési kérdéseket is meg kell oldani. b. Ide tartozónak tekintjük a tananyag megértéshez és elsajátításához kapcsolódó többlet pedagógiai támogatást, a felzárkóztatással és a tehetséggondozással kapcsolatos feladatok ellátását. c. A tanítási-tanulási egységek (modulok) az egyes tanórákon-foglalkozásokon felhasználható részletes forgatókönyvek, amelyek összhangban vannak a kerettantervek elvárásaival, lehetőséget teremtenek a tehetséggondozásra, differenciálásra, felzárkóztatásra.

15 Tanuló Oktató Tanuló osztály Elmozdulás a tanárközpontú oktatástól Iskolák és szervezetek könyvtár Tudás környezet szakértő internet Tudás portál kihelyezett képzés Teljesítmény- központú oktatás felé 15

16 Nézzünk példákat a lehetséges megoldásokra! A tartalomra: 02 Jelenismeret 2..pdf 02 Jelenismeret 3..pdf Szakiskola_9_átdolgozott_2015.pdf mikro-tantestület.doc PAP_24_1.doc

17 Mi várunk ettől a fordulattól?

18 18 1.Esély a gyengébb képességű tanulóknak a felzárkóztatásra, lehetőség a korrepetálásra. 2.Idő és tér a szociális kompetenciák elsajátítására. 3.Lehetőség a hétköznapi kompetenciák gyakorlati megerősítésére. 4.Lehetőség a tanulók alaposabb megismerésére. 5.Eredményesebb, hatékonyabb tanár – diák kapcsolat kialakításának esélye. 6.Sikerélményhez juttatása a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára. 7.A problematikus tanulók magatartásának javítása. 8.A sajátos nevelési igényű tanulók kompetencia-fejlesztéséhez szükséges szintér kialakítása. 9. A tanulók érzelmi intelligenciájának fejlesztése. 10.A szülők számára nyitottabbá válhat az iskola.

19 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Néhány megjegyzés a tanításra és tanulásra fordítható iskolai idő felhasználásnak régi/új lehetőségeiről Mayer József."

Hasonló előadás


Google Hirdetések