Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogponthálózat dr. Lénárt Szilvia VDSZ Országos Iroda.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogponthálózat dr. Lénárt Szilvia VDSZ Országos Iroda."— Előadás másolata:

1 Jogponthálózat dr. Lénárt Szilvia VDSZ Országos Iroda

2 A projekt bemutatása z2009. február z7 régió - 144 helyszín zEU forrás, Új Magyarország Fejlesztési terv, Európai Szociális Alap társfinanszírozása. zTérítésmentes jogi segítség. zMunkavállalók, munkáltatók, vállalkozók.

3 A projekt bemutatása zMunkaerőpiacra való belépés, zmunkajog, zTB jog, zvállalkozóvá válás, társasági jog. zCélzott eredmény: csökkenhet a bírósági ügyek száma, rövidebbé válhat az ilyen ügyekre fordított idő, kevesebb költség merül fel az ügyfelek számára

4 A projekt bemutatása zA hálózat konzorciumban működik, régiónként más-más projektgazdával. A partnerek: yMagyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) yMagyar Iparszövetség (OKISZ) yIpartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) yÁltalános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ) yKereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) y+ A Társadalmi Párbeszéd Központ is közreműködik.

5 Kedvezményezettek zÉszak-Alföld: IPOSZ zNyugat-Dunántúl: MSZOSZ zKözép- Magyarország: MSZOSZ zDél-Alföld: ÁFEOSZ zKözép-Dunántúl: OKISZ zÉszak-Magyarország: KISOSZ zDél-Dunántúl: KISOSZ

6 Küldetés zPeres ügyek megelőzése zjogesetek értékelése ztanácsadás (munkajog, cégjog, Tb. jog) zMunkavállalók, munkáltatók, vállalkozók számára jogi szolgáltatás nyújtása, zKiemelt célcsoport: fiatalok, pályakezdők, hátrányos helyzetűek, munkanélküliek, vállalkozók.

7 Eredmény zJogtudatos magatartás fejlődése, zjogi ismeretek bővülése, zjogalkalmazásban tapasztalható zavarok csökkentése.

8 Adatok zAdatlapok száma a(z) Országos régióban:14451 db zSzakszervezeti tag:1374 db zMSZOSZ tag:871 db zMunkáltatói érdekképviselet tagja:137 db zMunkajogi adatlapok:8837 db zTB-s adatlapok:2381 db zCégjogos adatlapok:2543 db zNincs válasz:690 db

9 Adatok zTájékoztató jogokról és kötelezettségekről:9673 db zOkiratelemzés:741 db zIránymutatás okiratszerkesztésben:585 db zIratminta átadása:185 db zTájékoztatás a követhető/követendő eljárásokról:2644 db zTájékoztatás hatósági ügyintézés helyéről, ügyfelfogadási időről:398 db zEgyéb szolgáltatások:225 db

10 Kiemelkedő ügycsoportok zMunkaviszony létesítése, zA munkaviszony néhány tartalmi eleme, zMunkaviszony megszüntetése, zA munkaviszony megszűnését követő lehetőségek.

11 A munkaviszony létesítése zKötelező írásbeliség. zMIT? HOL? MENNYIÉRT? zTájékoztatás : Munkaszerződés megkötésével egyidejűleg szóban, de max. attól számítva 30 napon belül írásban tájékoztatni a munkavállalót (munkaköri feladatok, munkarend, munkabér elemei, szabadság…). zMunkáltatói jogok gyakorlója.

12 Állandó vagy változó? zFelek megállapodása. zÁllandó: a munka természetéből adódóan a szokásos telephelyen kívül végzi a munkát. zVáltozó: különböző telephelyekre való beosztás lehetősége. zHa a munkáltató új székhelyre, telephelyre költözik – NEM jár szerződésmódosítással. zMódosítás CSAK kivételesen.

13 Munkaviszony ideje zMunkaviszony kezdete = munkába lépés napja. zMunkaszerződésben megállapítani. zNincs megállapodás = szerződéskötést követő nap kell munkába állni. zMunkaidő mértékéről nincs rendelkezés = teljes munkaidő. zRészmunkaidő – munkaszerződésben, külön zHatározatlan időre jön létre, ha nincs eltérő megállapodás.

14 Munkaviszony ideje zHatározott: időtartamát megfelelő módon meghatározni (naptári időpont, esemény, feladat). zMunkavállaló jogos érdekeinek csorbítása – határozatlan. zHatározottból határozatlan – tovább dolgozik (30 napos). zÖsszesen 5 év – 6 hónapon belül újabb határozott idejű.

15 Próbaidő zLehetőség, zMunkaszerződésben, z30 nap alapvetően – felek, KSZ rövidebbet és hosszabbat is előírhat, zMax: 3 hónap zMeghosszabbítása tilos, zAzonnali hatályú megszüntetés

16 A munkaviszony tartalmi elemei zÁtirányítás: akár egész évre a KSZ alapján. zFegyelmi felelősség. zMunkaidő, szabadság kiadása. zMunkabér. zGyesről visszatérő munkavállalók. zMegváltozott munkaképességűek.

17 Munkaviszony megszűnése zA munkavállaló halála, zA munkáltató jogutód nélküli megszűnése, zA határozott időre létrehozott munkaviszony időtartamának lejárta.

18 Munkaviszony megszüntetése zKözös megegyezés, zRendes felmondás, zRendkívüli felmondás, zPróbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetés, zHatározott időtartamú munkaviszony megszüntetése.

19 Közös megegyezés zHatározatlan és határozott is, zSzabad mérlegelésen alapuló, feltétel nélküli akaratelhatározás, zÍrásban, közös szándék, zIdőpont: azonnali, későbbi – nélküle érvénytelen, zBármilyen kérdés rendezése (költségek, igények).

20 Határozott idejű munkaviszony megszüntetése zCSAK közös megegyezés, rendkívüli felmondás, próbaidő alatt azonnali hatállyal, zMunkáltató részéről történő megszüntetés: egyévi vagy hátralévő időre járó átlagkereset kifizetése a munkavállalónak.

21 Rendes felmondás zBármelyik fél, írásban, zKorlátozni tilos – semmis nyilatkozat, zMunkáltatói indoklás: munkavállaló képessége, munkaviszonnyal kapcsolatos magtartása, munkáltató működésével összefüggő ok. zIndoklás világos és okszerű legyen – bizonyítás (munkavállalónak nem kell) zKifogások elleni védekezés zMunkáltató személyében bekövetkező jogutódlás.

22 Rendkívüli felmondás zBármelyik fél, egyoldalú nyilatkozat, azonnali hatály. zOkok: - munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben megszegi, - egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi

23 Rendkívüli felmondás zKSZ-ben példálózó felsorolás, zOkszerű, világos indoklás, zKifogások elleni védekezés, indokok megismerése, zTudomásszerzéstől 15 nap, bekövetkezéstől 1 év. zAzonnali hatály, zMunkavállalói: végkielégítés, kártérítés.

24 Felmondási és felmentési idő, végkielégítés z1.Felmondási idő = felkészülés, Min. 30 nap, max. 1 év z2. Munkáltatói rendes felmondás yFelmondási idő fele yA munkavállaló kívánságának megfelelő időben, részletekben yÁtlagkereset z3. Ha munkáltatói rendes felmondás,a munkáltató jogutód nélküli megszűnése vagy a munkavállaló rendkívüli felmondása következtében szűnik meg. yJogutódlás yNyugdíjasnak nem jár

25 Felmondási korlát zKorlát: munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondás keretében csak különösen indokolt esetben szüntetheti meg, a munkavállaló öregségi nyugdíjra való jogosultságának megszerzését megelőző öt éven belül.

26 Felmondási tilalom zTilalom: a munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt. A felmondást már másnap lehet közölni, zde a felmondási idő nem kezdődhet el rögtön, hanem csak a felmondási védelem lejártát követő tizenöt, illetve ha a védelem időtartama a harminc napot meghaladja, akkor harminc nappal később. zA védelem alatt nem közölhető a felmondás. zNyugdíjasokra nem vonatkozik.

27 Eljárás a munkaviszony megszűnésekor zMunkavállaló: munkakör átadása, elszámolás. zMunkáltató: kifizetni a munkabért, járandóságokat, igazolások kiadása. – utolsó munkában töltött napon, illetve 3. munkanapon. zVersenytilalmi megállapodás.

28 Táppénz zJogosultság: ya fennálló vagy a megbetegedést közvetlenül (1- 3 nappal) megelőzően fennállott biztosítási jogviszony, ya keresőképtelen pénzbeli egészségügyi járulék fizetésére kötelezett, yorvos által megállapított és igazolt keresőképtelenség.

29 Táppénz zÖsszeg: Jövedelemfüggő z2009. augusztus 1-től új szabályok zMértéke függ a biztosításban töltött időtől, illetve az esetleges kórházi ápolástól: napi átlagkereset 60%-a (kétéves, folyamatos biztosítási jogviszony), illetve 50 %-a (két évnél rövidebb biztosítási jogviszony) zNapi összeg maximum: 9.533 forint.

30 Táppénz zPasszív táppénz: a biztosítási jogviszony megszűnését követő 1., 2., 3. napon válik keresőképtelenné a beteg, akkor a jogviszony megszűnését követően maximum 30 napig jár neki táppénz. zNapi összeg maximuma: 3.575 forint.

31 Álláskereső zA munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, znem nappali tagozatos, zöregségi nyugdíjra nem jogosult, rehab. járadékot nem kap, zmunkaviszonyban nem áll, kereső tevékenységet nem folytat (kiv: alkalmi), zegyüttműködik az állami foglalkoztatási szervvel, zálláskeresőként nyilvántartják.

32 Kereső tevékenység, ellátások zKereső tev.: minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár; vállalkozói igazolvánnyal rendelkező; gt-ben személyes közreműködés. zEllátások: álláskeresési járadék, vállalkozói járadék, álláskeresési segély, utazási kts.térítés, képzési támogatás, kereset- kiegészítés a képzés mellé

33 Álláskeresési járadék zÁlláskeresési járadék illeti meg azt, aki za) álláskereső, zb) az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább háromszázhatvanöt nap munkaviszonnyal rendelkezik, zc) rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül, zd) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

34 Álláskeresési járadék zHaladéktalanul jelentkezni a munkaügyi kirendeltségen - lakhely szerinti illetékesség. zOkmányok: igazolvány, lakcímkártya, munkáltatói igazolás a munkahely megszűnéséről stb.

35 Járadék zAz álláskereső korábbi, álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedév átlagkeresete alapján. zI. szakasz: a folyósítási időtartam fele, max. 91 napig - korábbi átlagkereset 60%-a. zMin: minimálbér 60%-a, max annak kétszerese. (minimálbér 120%-a)

36 Járadék zII. szakasz: a hátralevő jogosultság ideje, max 179 nap. zMérték:egységesen a minimálbér 60%-a. z71.500.- z60%: 42.900,-; 120%: 85.500,- zA járadék időtartama TB ellátásra jogosít.

37 Járadék folyósítása zHa nincs megfelelő munkahely, akkor a kezdő nap a kirendeltségen való jelentkezés. z!!!: Ha az álláskeresővé válást megelőző 90 napon belül munkavállalói rendes felmondás, munkáltatói rendkívüli felmondás: munkaviszony megszűnését követő 90 nap elteltével. De a kirendeltségen jelentkezni kell!!! zLeghosszabb időtartam 270 nap

38 Munkaügyi perek zA munkavállaló a munkaviszonyból származó igényének érvényesítése, valamint a szakszervezet, illetve az üzemi tanács (üzemi megbízott) e törvényből, illetőleg kollektív szerződésből vagy üzemi megállapodásból származó igényének érvényesítése érdekében e törvény rendelkezései szerint munkaügyi jogvitát kezdeményezhet. zA munkáltató - ha e törvény másképp nem rendelkezik - a munkaviszonnyal kapcsolatos igényének érvényesítése iránt munkaügyi jogvitát kezdeményezhet. zElévülés: 3 év

39 Békéltető zKollektív szerződésben, illetve a felek megállapodásában munkaügyi jogvita esetére békéltető személyét köthetik ki, aki a vitában egyezség létrehozását kísérli meg. zAz egyeztetést a békéltetőnél kell e törvény szabályai szerint kezdeményezni. zA békéltető az egyezséget köteles írásba foglalni, zEredménytelenség esetén az elévülési időn belül lehet bírósághoz fordulni.

40 Kivételek zA keresetlevelet az intézkedés közlésétől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni: za) a munkáltató egyoldalú intézkedésével végrehajtott munkaszerződés- módosítással; zb) a munkaviszony megszüntetésével, ideértve a közös megegyezésen alapuló megszüntetést is; zc) a rendkívüli felmondással; zd) a munkavállaló kötelezettségszegése miatt alkalmazott jogkövetkezménnyel (109. §); ze) a fizetési felszólítással (162. §), illetve a kártérítésre - ideértve a leltárhiány megtérítésére - kötelező határozattal [173. § (2) bekezdés] kapcsolatban.

41 Tárgyi illetékmentesség - 2008. február 5-ig zA feleknek függetlenül jövedelmi viszonyaiktól nem kellett előzetesen illetéket leróniuk és nem kellett a felmerülő költségeket (tanúdíj, szakértői díj) megelőlegezniük. zA költségekről a bíróság az eljárás befejezésekor rendelkezett. zA pervesztes munkáltató pervesztessége arányában viselte az illetéket és az egyéb felmerült költségeket. zA pervesztes munkavállaló csak az ellenfél felmerülő költségeit (ügyvéd) fizette.

42 Tárgyi költségfeljegyzési jog - 2008. február 6-a után zAz illetéket és a költségeket továbbra sem kell előre leróniuk a feleknek, de a per befejezésekor a költségek viseléséről a pernyertesség/pervesztesség arányában rendelkezik a bíróság. zPervesztes munkavállaló:ellenfél költségei, illeték, perben felmerült költségek.

43 Tárgyi költségfeljegyzési jog - 2008. február 6-a után zSzemélyes költségmentesség: szociális helyzet, jövedelmi viszony alapján. zJogi Segítségnyújtó Szolgálattól pártfogó ügyvéd kirendelése. Pervesztesség esetén a költségeit állni kell. zTB perek továbbra is költségmentesek maradnak.

44 2010. januárjától zOlcsóbb pereskedés, új költségkedvezmény. zAzokat a munkavállalókat illeti, akiknek a per által érintett munkaviszonyból származó átlagkeresete nem haladja meg a nemzetgazdasági bruttó átlagkereset két évvel korábbi mértékének a kétszeresét. zTeljes költségmentességet biztosít a per egész tárgyára.

45 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Jogponthálózat dr. Lénárt Szilvia VDSZ Országos Iroda."

Hasonló előadás


Google Hirdetések