Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MUNKÁLTATÓI JOGUTÓDLÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MUNKÁLTATÓI JOGUTÓDLÁS."— Előadás másolata:

1 A MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MUNKÁLTATÓI JOGUTÓDLÁS

2 I. A MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

3 Munkaviszony módosulása/munkaszerződés módosítása M UNKAVISZONY MÓDOSULÁSA A munkaviszony tartalma automatikusan, felek akaratától függetlenül változik meg (pl. JSZ, KSZ változása miatt). M UNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA A felek a munkaszerződést egybehangzó a.nyilatkozattal módosítják.

4 A munkaszerződés módosítására vonatkozó szabályok Végleges, tartós jellegű változtatás MSZ megkötésére vonatkozó szabályok: – közös megegyezéssel, – írásba kell foglalni, – kötelező tartalmi elemek, – szóban kötött megállapodás érvénytelenségére csak a munkavállaló hivatkozhat 30 napon belül.

5 BH 2002/458. A szerződés módosítása a felek egyező akaratnyilvánításával történhet. A szerződési szabadsággal összeegyeztethetetlen az az álláspont, amely szerint a felmondás okszerű indokát képezheti, ha az egyik fél nem járul hozzá a munkaszerződés-módosításhoz.

6 MUNKAIDŐ Tájékoztatás: teljes és részmunkaidő határozatlan idejű jogviszony távmunka Munkáltató mérlegelési jogköre 15 napon belül dönt az ajánlatról

7 1.A munkaszerződés módosítása mikor szükséges? 2.Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás esetei 3.A munkaszerződés kötelező módosításának esetei

8 1. A munkaszerződés módosítása mikor szükséges?

9 MUNKAKÖR MÓDOSÍTÁSA KELL, ha tartósan/véglegesen a munkakörébe nem tartozó munkát végez. KELL, ha a munkaköri leírás módosítása megváltoztatja a munkakört. NEM KELL, ha a munkaköri leírás egyetlen feladattal bővül, amely nem változtatja meg a munkakör jellegét.

10 Mikor szükséges módosítani a munkakört? Ha tartósan megváltozik az elvégzendő munkák jellege. Példák: 1.Ha a takarítót az iroda takarítása mellett az öltözők takarítására utasítják – Nem szükséges módosítás. 2.Ha a recepcióst marketing vezetői feladatokkal is megbízzák – Közös megegyezés.

11 MUNKAVÉGZÉSI HELY MÓDOSÍTÁSA KELL, ha a munkavállalót véglegesen vagy tartósan a szokásos vagy a szerződéses munkahely által körülhatárolt helyen kívül kívánja foglalkoztatni.

12 2. Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás esetei

13 Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás Kirendelés, kiküldetés, átirányítás helyett – Korlátok: Méltányos mérlegelés elve (Mt. 6. § (3) bek.) Időbeli korlát: 44 munkanap/352 óra naptári évenként KSZ felfelé is eltérhet -Alapbér összege

14 3. A munkaszerződés kötelező módosításának esetei

15 a) Várandós munkavállaló munkaköre Nő terhessége megállapításától – gyermeke 1 éves koráig: – állapotának egészségügyi szempontból megfelelő munkakört kell felajánlani, ha munkakörében nem foglalkoztatható - orvosi vélemény – Ha nincs megfelelő munkakör: munkavállalót fel kell menteni és alapbért kell fizetni.

16 További esetek b) Kisgyermekes munkavállalók részmunkaidős foglalkoztatása – napi munkaidő felére c) Szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság után a munkabér módosítása – átlagos béremelés

17 II. VÁLTOZÁS A MUNKÁLTATÓ SZEMÉLYÉBEN - MUNKAJOGI JOGUTÓDLÁS

18 1. A MUNKAJOGI JOGUTÓDLÁS UNIÓS JOGI SZABÁLYAI 77/187/EGK 98/50/EK irányelvek 2001/23/EK Európai Bíróság joggyakorlata

19 A munkáltatói jogutódlás hatása a munkaviszonyokra Jogelőd (A) Jogutód (B) Munkavállalók (x + y) Munkavállalók (x + y) Jogok Köt. Vállalat átruházása Jogok és kötelezettségek átszállása

20 A munkáltatói jogutódlás fogalma az uniós jogban 2001/23/EK irányelv: „Ezt az irányelvet kell alkalmazni valamely vállalkozás, üzlet vagy ezek egy részének más munkáltató részére szerződés alapján történő átruházása vagy összefonódása esetén” [1. cikk (1) bek. a) pont]. Nem jogutódlás: a vállalkozás tulajdonjogának megszerzése részvények vagy üzletrészek megvásárlásával (share transfer)

21 C- 24/85 Spijkers A vállalatot működő egységként adták el? vállalat vagy üzlet típusa a vállalat vagyontárgyait, épületeket, ingóságokat átruházták-e az új munkaadó átvette-e a munkavállalók többségét vagy sem a vevőkört átruházták-e az átruházás előtt és azt követően folytatott tevékenység hasonlósága volt-e és milyen ideig a tevékenység folytatásában megszakítás

22 2. A MUNKÁLTATÓI JOGUTÓDLÁS A MAGYAR MUNKAJOGBAN A.Jogszabályon alapuló (általános) jogutódlás – nem nevesített B. Jogügyleten, megállapodáson alapuló (különös) jogutódlás

23 JOGÜGYLETEN ALAPULÓ JOGUTÓDLÁS 36. § (1) A gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja) jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.

24 BH 2009/90. vállalkozási szerződés vállalkozási szerződés ‚A’ társaság játékautók összeszerelésével foglalkozott, a helyiségeket az önkormányzattól bérelte ‚A’ társaság részére ‚X’ fővállalkozó biztosította a bérmunkát ‚A’ társaság + ‚X’ fővállalkozó ‚szándéknyilatkozatot’ írt alá ‚B’ társasággal a bérmunka átvételére és a munkavállalók továbbfoglalkoztatására ‚A’ társaság elbocsátotta a munkavállalókat – másnap ‚B’ társaság ismét felvette őket, 60 nap próbaidőt kötött ki. (A) társaság X fővállalkozó (B) társaság ÖK

25 BH 2009/90. Gazdasági egység megőrizte identitását, mert a munkavállalók azonos munkakörben, munkahelyen, munkafeltételekkel továbbdolgoztak a jogutódnál, a jogutód továbbfolytatta a vállalkozási szerződésben meghatározott bérmunkát, átvette a munkaeszközöket.

26 A MUNKAJOGI VÉDELEM HÁROM PILLÉRE 1.A munkaviszony(ok) automatikus átszállásának elve 2.Felmondási védelem 3.A munkáltatók tájékoztatási és konzultációs kötelezettsége

27 1. A munkaviszony(ok) automatikus átszállásának elve A jogutódlás időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelességek a jogutódlás időpontjában a jogelődről a jogutód munkáltatóra szállnak át Munkaviszonyok átszállása ex lege bekövetkezik: – Nem szükséges a jogelőd és jogutód munkáltatók nyilatkozata, – Nem szükséges az érintett munkavállaló(k) hozzájárulása!

28 Jogelőd és jogutód munkáltatók egyetemleges felelőssége Átszállást megelőzően esedékessé vált követelésért (pl. elmaradt munkabér) Jogutódlást követő egy évig

29 2. Felmondási védelem A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás önmagában nem szolgálhat munkaviszony felmondással történő megszüntetésének indokául De: egyéb okból pl. átszervezésre, vagy a tevékenység megszüntetésére hivatkozással a munkaviszony megszüntethető.

30 Munkavállalói felmondás Ha a munkafeltételek a jogutódlást követően a munkavállaló hátrányára megváltoznak: – a munkáltatói rendes felmondás esetén járó juttatásokat munkavállalói felmondás esetén is biztosítja, de – indokolási kötelezettség, – munkáltatói jogutódlást követő 30 napon belül.

31 3. Tájékoztatási és konzultációs kötelezettség (265. §) Tájékoztatás: – ÜT Jogutódlás megelőző időpontban: legkésőbb a jogutódlást megelőzően 15 nappal Jogelőd és jogutód munkáltatót is terheli Konzultáció követi

32 A konzultáció tartalma Konzultációnak ki kell terjednie: – Intézkedések elveire – Hátrányos következmények elkerülésének módjára, eszközére, enyhítését célzó eszközökre. „Megállapodás megkötése érdekében” kell folytatni (?)

33 Tájékoztatás Munkavállalók közvetlen tájékoztatása, ha azok önhibájukon kívül nem rendelkeznek képviselővel: – időpontra/tervezett időpontja – oka – munkavállalókat érintő jogi, gazdasági és szociális következmények

34 KSZ sorsa (282. §) Az átvétel időpontjában hatályos kollektív szerződést egy évig köteles fenntartani. Nem terheli, ha a)a kollektív szerződés hatálya egy évnél korábban megszűnik, vagy b)az átvevőnél van kollektív szerződés.

35 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MUNKÁLTATÓI JOGUTÓDLÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések