Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I.."— Előadás másolata:

1 Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I.

2 A szg. a számokat mindig meghatározott számú számjeggyel ábrázolja Bináris/kettes számrendszer (van feszültség, nincs feszültség) 0 és 1 Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Számábrázolás 012345678910 01 11100101110111100010011010 Tizes számrsz. Kettes számrsz.

3 1010011011 2 = =1·2 9 + 0·2 8 + 1·2 7 + 0·2 6 + 0·2 5 + 1·2 4 + + 1·2 3 + 0·2 2 + 1·2 1 + 1·2 0 = =2 9 + 2 7 + 2 4 + 2 3 + 2 1 + 2 0 = = 512 + 128 + 16 + 8 + 2 + 1 = = 667 10 Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Számrendszerek – bináris átváltás 35 : 2 =17,maradék: 1 17 : 2 =8,maradék: 1 8 : 2 =4,maradék: 0 4 : 2 =2,maradék: 0 2 : 2 =1,maradék: 0 1 : 2 =0,maradék: 1 35 10 = = 100011 2

4 Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Számrendszerek – hexa átváltás 0000 = 01000 = 8 0001 = 11001 = 9 0010 = 21010 = A (10) 0011 = 31011 = B (11) 0100 = 41100 = C (12) 0101 = 51101 = D (13) 0110 = 61110 = E (14) 0111 = 71111 = F (15) Bináris 1001101100100011 Hexadecimális 9B23

5 Kiegészítve balról a számot nullákkal, a kívánt mennyiségű számjegyből fog állni Bit - az információ legkisebb egysége (kettes számrendszer egy számjegyének felel meg) Byte – 8 bit 1 kB=2 10 bit = 1024bit Szó - egyszerre feldolgozható bitek száma (pl.: 32 bites processzor) 2 10 = 0000 0001 2 Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Számábrázolás

6 utasítássorozat, részletes útmutatás, mely valamely probléma megoldására alkalmas struktúráját szekvenciák, szelekciók illetve iterációk adják, amelyeket tetszőleges mélységben egymásba lehet ágyazni algoritmus leírásának –egyértelműnek, –pontosnak, –lépésenként végrehajthatónak kell lennie Cél: bemenő (input) adatokból kimenő (output) adatokat állítson elő Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Algoritmus

7 Segítségével a program viselkedését, folyamatát részletekbe menően ábrázolhatjuk – algoritmus leíró eszköz Nyilak, csomópontok –Tevékenység csomópont: Tevékenység végrehajtódik –Döntés csomópont Igaz, hamis elágazás Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Folyamatábra

8 Egyéb jelölések: Példa: ciklusutasítások megvalósítása Elöltesztelős ciklus Hátultesztelős ciklus i : ciklusváltozó i < 10 : feltétel Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Folyamatábra – folyt.

9 Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Folyamatábra – Példa 1 Készítsen folyamatábrát téglalap kerületének számítása! Olvassa be az oldalakat. Ellenőrizze a program, hogy az oldalakra pozitív értéket adtak-e meg! Számítsa ki a kerületet. Adja vissza az eredményt!

10 Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Folyamatábra – Példa 1

11 Elemzés – problémaelemzés, helyzetfelmérés, igényfelmérés, célok felállítása, idő és költségbecslés Tervezés – adatstruktúrák és algoritmusok kialakítása, ez a legnehezebb, legösszetettebb része a fejlesztésnek Kódolás – az elkészült terv implementálása, azaz a forráskód elkészítése adott nyelven Tesztelés – próbafuttatások végzése, ilyenkor merülnek fel a felhasználás közbeni problémák, melyeket orvosolni kell; szélsőséges helyzetek vizsgálata Dokumentálás – igen fontos része a fejlesztésnek az egyes fázisok pontos leírása, a felhasználói leírás; ez a továbbfejlesztésnél, felhasználásnál játszik fontos szerepet Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Szoftverfejlesztés lépései

12 Szimbólumok (műveleti, relációs jelek, stb.) Fenntartott szavak (a rsz. által használt kulcsszavak) Azonosítók (programnév, változók, konstansok, eljárások, függvények nevei) Címkék (label kulcsszóval adható meg, goto utasítással elérhető) Elválasztójelek (szóelválasztó a szóköz, sorvég jel a pontosvessző, a program végén lévő end után pont) - lásd késöbb - Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. A Pascal nyelv építőelemei

13 program nev; {Programfej} uses egysegnev; {Beépített utasítások} var valtozonev:tipus; {Deklarációs rész} {ide kerül a konstans, eljárás, függvény deklaráció is} begin {Végrehajtó rész, főprogram} programtörzs end. Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. A Pascal program szerkezete

14 Egy hely, ami alkalmas egy érték tárolására a számítógép memóriájában Név - nevet kap, mely segítségével a későbbiekben a változóban lévő objektumra hivatkozni lehet Érvényességi kör - lokális változók - globális változók Tartalom, típus - szám, szöveg, boolean kifejezés, konstans, stb. - fontos megadni, hogy mekkora memóriaterületen tároljuk az adatot Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Változók

15 Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Változó típusok Egész típusok shortint8 bitelőjeles-128...127 integer16 bitelőjeles-32768…32767 longint32 bitelőjeles-2147483648…2147483647 byte8 bitelőjel nélküli0...255 word16 bitelőjel nélküli0...65535 Valós típusok real6 bájt11-12 j.-2.9E-39...17E38 single4 bájt7-8 j.-1.5E-45...3.4E38 double8 bájt15-16 j.-5.0E-324...1.7E308 Karakter típuschar1 bájtASCII(0... 255) Karakterlánc típus stringASCIIh max:255 Logikai típusboolean1 bájt0, 1False,True

16 Változó var valtozonev1 : tipus; valtozonev2, valtozonev3 : tipus; Tömb nev : array[1..10] of integer; matrix : array[1..10,1..10] of integer; Típusdefniálás type nev = set of elemek felsorolása; Record típus type nev = record a,b,c,d:típus; end; Konstans const konstansvaltozo = ertek; Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Delkaráció - szintaktika

17 Elöl tesztelős ciklus while kifejezes do utasitas; Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Iteráció - szintaktika

18 hátul tesztelős ciklus repeat utasitas until feltetel; Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Iteráció - szintaktika

19 növekményes ciklus fel for kezdo to veg do utasitas; növekményes ciklus le for kezdo down to veg do utasitas; Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Iteráció - szintaktika

20 választás case kifejezes of ertek:utasitas; … else utasitas; end; Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Szelekció - szintaktika

21 feltételes utasítás if feltetel then utasitas; if feltetel then utasitas else utasitas; Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Szelekció - szintaktika

22 maradékos osztás mod egészosztás div és and léptetés balra shl igaz, hamis true, false Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Műveletek

23 Függvények - programrészleteket foglal össze egy egységbe - visszatérési értéke van function nev(argumentumok):tipus; Pl.: Abs(numerikus kifejezés); függvény valós vagy egész szám abszolút értékét adja vissza Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Függvények, eljárások

24 adatbevitel Readln[(változóaz.)]; Read[(változóaz.)]; megjelenítés képernyőn Write[(kifejezés)]; Writeln[(kifejezés)]; képernyő pozíció GotoXY(Xpoz, Ypoz); képernyő törlés ClrScr; képernyő sor törlése ClrEol; /crt unit/ véletlen szám (0- h) Radom(h); négyzet Sqr(i); négyzet gyökvonás Sqrt(i); kerekítés Round(i); Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Függvények - példa

25 1. Olvasson be két számot és az összegükkel térjen vissza ! Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Feladatok program osszeg; uses newdelay, crt; var a,b,c: integer;{bekért számok és eredmény tárolására} begin clear; c:= 0; {lenullázott kezdőérték} readln(a); {beolvassuk az egyik adatot } readln(b); {beolvassuk a következő adatot } c:= a+b; {összeg } writeln(‘A megoldás: ’,c); {kiírjuk a végeredményt} readkey; end.

26 Írás write(fájl_változó, kifejezéslista); writeln(fájl_változó, kiflista); Olvasás read(fájl_változó, kifejezéslista); readln(fájl_változó, kifejezéslista); Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I. Szöveges fájlok – I/O műveletek


Letölteni ppt "Programozási és szoftverfejlesztési ismeretek I.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések