Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Theologia pastoralis Assisi Szent Ferenc mondása: „Hirdesd az evangéliumot – és ha szükséges, használj szavakat is”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Theologia pastoralis Assisi Szent Ferenc mondása: „Hirdesd az evangéliumot – és ha szükséges, használj szavakat is”"— Előadás másolata:

1 Theologia pastoralis Assisi Szent Ferenc mondása: „Hirdesd az evangéliumot – és ha szükséges, használj szavakat is”

2 Theologia pastoralis lelkipásztorkodástan (lat. theologia pastoralis): a teológia tudományának gyakorlati része. -Tárgya a lelkipásztorkodás, mely magában foglalja a lelkipásztor személyét, sajátos lelkipásztori tevékenységi köreit, s mindazokat, akik felé tevékenysége irányulhat (személyt, a kisebb-nagyobb közösségeket). -Célja az Egyház minél hatékonyabb tanító, megszentelő és Istent dicsőítő tevékenysége a különböző kulturális, társadalmi helyzetekben.

3 Theologia pastoralis Ez a szemeszter a gyakorlati teológia részeként az evangelizációval, annak munkatársaival (papok, diakónusok, világiak, nők), kereteivel (plébánia és egyházi közösségek), valamint részfeladataival (család, öregek, betegek, deviánsok) foglalkozik. Szükséges tankönyv: Tomka Ferenc: Lelkipásztori teológia és az új evangelizáció (Szent István Társulat, Budapest 2006.) Megrendelhető: http://www.stephanus.hu

4 A magyar népesség vallási eloszlása A magyar népesség vallási eloszlása a 2001-es népszámlálás adatai alapján 51,9% + 2,6% + 15,9% + 3,0% + 0,1% + 1,1% = 74,6% Tíz emberből 7 tartozik valamely valláshoz!

5 Ám 10 emberből 10 kérdez – ha van, aki válaszol neki. szinte minden községben van templom vannak vallási ünnepek irodalomban, képzőművészetben, zenében találkozunk vallási vonatkozásokkal sajtóban, hírekben találkozunk vallási kérdésekkel

6 Fogalmi alapvetés hit hitvallás vallás vallásosság vallásosságra nevelés nevelés

7 Kezdő „röpdolgozat” Kezdő „röpdolgozat” (gyermeki kérdések alapján)

8 1. Hol találhatók a Zsoltárok? A = Újszövetség B = Ószövetség C = mindkettőben

9 2. Miért esznek az emberek dec. 24-én este halat? A = a hal keresztény jelkép B = a hal nem számít húsnak C = mert csak frissen sütve jó

10 3. Hány éve szokás karácsonyfát állítani? A = kb. 2000 éve B = kb. 200 éve C = kb. 20 éve

11 4. Melyik evangélista írta le a betlehemi gyermekgyilkosságot? A = Szent Lukács B = Szent Kriminálisz C = Szent Máté

12 5. Ki a nuncius? A = diplomata B = főpap C = szertartó

13 Megoldás 1.Hol találhatók a Zsoltárok? A Szentírás Ószövetségi részében. 2.Miért esznek az emberek dec. 24-én este halat? Dec. 24.: Karácsony böjtje – a hal böjtös étel, „nem hús”. 3.Hány éve szokás karácsonyfát állítani? Kb. 200 éve, Németalföldi szokásként terjedt el. 4.Melyik evangélista írta le a betlehemi gyermek- gyilkosságot? Szent Máté evangélista. 5.Ki a nuncius? Diplomata, a Vatikán nagykövete egy-egy országban.

14 Fogalmi alapvetés hit hitvallás vallás vallásosság vallásosságra nevelés nevelés

15 A HIT az ismeretszerzés egyik formája szembenáll-e a tudományossággal? az „azt hiszem” jelentése ateizmus

16 Ady Endre: Az Úr érkezése Mikor elhagytak, Mikor lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten. Nem harsonával, Hanem jött néma, igaz öleléssel, Nem jött szép, tüzes nappalon, De háborús éjjel. És megvakultak Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, De őt, a fényest, nagyszerűt, Mindörökre látom.

17 Fogalmi alapvetés hit hitvallás vallás vallásosság vallásosságra nevelés nevelés

18 A HITVALLÁS tömör, de teljes foglalata mindannak, amit Isten önmagáról elénk tárt egyben imádság is közösséget is teremt az azonos hitet vallókkal – hitélet

19 Fogalmi alapvetés hit hitvallás vallás vallásosság vallásosságra nevelés nevelés

20 VALLÁS „…élményszerű találkozás a szenttel és az ember válasz-cselekménye” (Gustav Mensching) emberiség kultúrájának egyik területe vizsgálata két nagy ágra bomlik: a vallástörténetire és a valláselméletire

21 Hét vallási dimenzió: –élmény - „vallási élmény”; –társadalmi - egynél több személy közös élménye; közösség –narratív - a vallási élmény története és lényege az utókor számára; –tanítási - az élmény tartalmának rendszerezett kifejtése; –etikai - a vallás tanításainak megfelelő magatartás; –rituális - a vallási élmény keltésének és életben tartásának rendszeres gyakorlatai; –anyagi - a vallás tárgyi megjelenése és szervezeteinek gazdálkodása

22 Világvallásokszázalék Keresztény 33.32% Római Katolikus 16.99% Protestáns 5.78% Ortodox 3.53% Anglikán 1.25% Muzulmán 21.01% Hindu 13.26% Buddhista 5.84% Szikh 0.35% Judaizmus 0.23% bahá’í 0.12% egyéb vallás 11.78% nem vallásos 11.77% ateista 2.32%

23 Világvallások

24 Vallások természeti vallások távol-keleti vallások Keresztény egyházak egyházszakadás –Keleti egyházszakadás: 1054 –Reformáció: 1517 –Anglikanizmus: 1535 újkori időkben is alakultak „egyházak”, amiket vagy felekezeteknek, vagy szektáknak nevezünk (már nem vezethetők vissza a krisztusi egyház- alapításra, hanem emberi kezdeményezések)

25 Fogalmi alapvetés hit hitvallás vallás vallásosság vallásosságra nevelés nevelés

26 A VALLÁSOSSÁG Vallásosnak nevezzük az embert, aki a vallás tanait igazságként, valóságként elfogadja, és a vallás hét dimenziója szerint törekszik élni az életét. „bele kell nevelődni”

27 Fogalmi alapvetés hit hitvallás vallás vallásosság nevelés vallásosságra nevelés

28 NEVELÉS „Ha a neveléstudomány ki akarja tűzni a nevelés céljait, s fölépíteni a célok egy következetes és harmonikus rendszerét, a célok megállapításánál azt kell mérlegelnie, hogy mi az, ami a jövő nemzedék szempontjából értékes. A kultúra javából azt kell átadnunk a következő nemzedéknek, ami értékes, azokat a tulajdonságokat és képességeket kell bennük fejleszteni, amelyeket az ő jövendő életük és hivatásuk szempontjából értékesnek tartunk.” LAPPINTS Árpád: Érték és nevelés

29 A nevelés célja szerint alapvetően (önmagunkban is) tisztázandó kérdések: mit értünk érték alatt? értékek rangsora saját értékrend háromféle értékelési alap –érzelmi –vágybeli –ítéleti

30 A nevelés folyamatának legalapvetőbb jellemzői: a) A nevelés emberek közötti kapcsolat b) A nevelés az emberek közötti tudatos kapcsolat c) A nevelés az emberek közötti tudatos kapcsolat a fejlesztés szándékával d) A nevelés az emberek közötti tudatos kapcsolat a szellemi-pszichikai fejlesztés szándékával e) A nevelés az emberek közötti tudatos, megtervezett kapcsolat a szellemi-pszichikai síkon történő fejlesztés szándékával

31 Fogalmi alapvetés hit hitvallás vallás vallásosság nevelés vallásosságra nevelés

32 VALLÁSOSSÁGRA NEVELÉS A valláspedagógia célja a hitben való nevelés. –vallásoktatás –Egyfajta kultúra megismerését, elsajátítását jelenti, hogy megértse – függetlenül vallási meggyőződésétől – egy adott vallási magatartás alapelemeit, a vallás inspirációjára született társadalmi mozgást, művészeti alkotásokat stb. –katekézis –Túl a kulturális értékeken, felkészíti a tudatos és elkötelezett részvételre. Ez a részvétel a Krisztus által hozott isteni életbe és abba a közösségbe kapcsol, amelyet a Krisztusban hívők alkotnak, az Egyházba.

33 Kereszténység, katolikus vallás hitünk kereszténység katolikus vallás az Egyház felépítése szerzetesség Mit köszönhetünk az Egyháznak? GYIK (gyakran ismételt kérdések) Mi nem vallásosság?

34 Hitünk nem Isten létére vonatkozik – 19 Ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttük, maga Isten tette számukra nyilvánvalóvá. 20 Mert ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. (Róm 1,19-20) Isten tulajdonságai Isten terve, célja az emberrel – 16 Mert nem kieszelt meséket vettünk alapul, amikor tudtul adtuk nektek Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, mert hiszen szemlélői voltunk fenségének. (2Pét 1,16) Jézus Krisztus személye

35 Kereszténység, katolikus vallás hitünk kereszténység katolikus vallás az Egyház felépítése szerzetesség Mit köszönhetünk az Egyháznak? GYIK (gyakran ismételt kérdések) Mi nem vallásosság?

36 A kereszténységről keresztény (christianos), azaz Jézus Krisztust követő Egyház egyházszakadás –Keleti egyházszakadás: 1054 –Reformáció: 1517 –Anglikanizmus: 1535 újkori időkben is alakultak „egyházak”, amiket vagy felekezeteknek, vagy szektáknak nevezünk (már nem vezethetők vissza a krisztusi egyház- alapításra, hanem emberi kezdeményezések)

37 Kereszténység, katolikus vallás hitünk kereszténység katolikus vallás az Egyház felépítése szerzetesség Mit köszönhetünk az Egyháznak? GYIK (gyakran ismételt kérdések) Mi nem vallásosság?

38 Katolikus vallás zsidóságból megtérők pogányságból megtérők Jeruzsálemi zsinat Római katolikus

39 Kereszténység, katolikus vallás hitünk kereszténység katolikus vallás az Egyház felépítése szerzetesség Mit köszönhetünk az Egyháznak? GYIK (gyakran ismételt kérdések) Mi nem vallásosság?

40 Az egyház felépítése hierarchikus területi

41 Kereszténység, katolikus vallás hitünk kereszténység katolikus vallás az Egyház felépítése szerzetesség Mit köszönhetünk az Egyháznak? GYIK (gyakran ismételt kérdések) Mi nem vallásosság?

42 Szerzetesség remeték remete-közösségek szerzetes rendek –legismertebb szerzetesrendek –apáca, nővér –részlet a „Napfivér Holdnővér” c. filmből


Letölteni ppt "Theologia pastoralis Assisi Szent Ferenc mondása: „Hirdesd az evangéliumot – és ha szükséges, használj szavakat is”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések