Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Székesi Bercsényi Miklós családja a székelyföldi – marosszéki – Székes nevű helységről kapta előnevét. Bercsényi Miklós 1665 októberében született Temetvény.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Székesi Bercsényi Miklós családja a székelyföldi – marosszéki – Székes nevű helységről kapta előnevét. Bercsényi Miklós 1665 októberében született Temetvény."— Előadás másolata:

1

2 Székesi Bercsényi Miklós családja a székelyföldi – marosszéki – Székes nevű helységről kapta előnevét. Bercsényi Miklós 1665 októberében született Temetvény sziklavárában, katolikus főúri családban. Temetvény várának romjai

3 A „fényes tehetségű, nagy reményekre jogosító ifjú” katolikus nevelésben részesült, először a nagyszombati jezsuitáknál tanult, majd 1680-ban a nagyszombati egyetem hallgatója lett. Pázmány Péter alapította Nagyszombati Egyetem

4 A fiatal Bercsényi sokat tanult, érdeklődése sokirányú volt, és a kor nemesi szokásaihoz híven, legalább ilyen lelkesedéssel vívott és lovagolt, és jó táncos hírében is állt.

5 A török elleni felszabadító háború kezdetén azonban otthagyta az iskolát, és csatlakozott a harcolókhoz. Bercsényi Miklós a Szent Liga harcai során számos alkalommal kitüntette magát, Buda 1686-os visszafoglalásában is részt vett. Buda ostroma 1686-ban

6 A Bercsényiek 1687. szeptember 14-én érdemeik elismeréseképpen megkapták a grófi címet. A következő években is a török ellen harcolt. Bercsényi család címere.

7 1696-ban ismerkedett meg II. Rákóczi Ferenccel, birtok- szomszédok voltak. A következő években közös vadászatok, hosszú és bizalmas beszélgetéseik során barátságuk fokozatosan elmélyült. Rákóczi erről a következőt írta: „folyton bizalmasabbá levénk egymáshoz, s őszinte barátságunk nőttön nőtt, minélfogva én az én keserűségeimet tártam ki őelőtte, s ő viszont övéit előttem, kölcsönös orvoslatot keresvén”.

8 Mindketten elégedetlenek voltak a Habsburg abszolutista uralommal. Tervezgetéseik végét jelentette azonban az a meggondolatlan levelezés, amely révén XIV. Lajos francia királlyal akartak kapcsolatba lépni. Az udvar kezdettől tudott a levelezésről, Rákóczit letartóztatták. Bercsényi Lengyelországba (Brezán várába) menekült. Később csatlakozott hozzá Rákóczi is, akinek sikerült megszöknie.

9 Bercsényi a francia támogatásból Lengyelországban 800 fős segédhadat toborzott és ezek élén tért haza 1703-ban. Katonai tapasztalatai sokat értek a szabadságharc során, 1703-ban már generális és fontos szerepet játszott a Tiszántúl és a Felvidék felszabadításában. képen Rákóczi Brezáni kiáltványa Bercsényi kézírásával

10 A Rákóczi-szabadságharc zászlaja

11 A szabadságharc során Bercsényi Miklós mindvégig Rákóczi hűséges segítője, a szabadságharc egyik legjelentősebb hadvezére és politikusa maradt, annak ellenére, hogy politikai ellentétei voltak Rákóczival. Például fájlalta a katolikus vallást ért sérelmeket.

12 Az 1705-ös szécsényi országgyűlésen oroszlánrészt vállalt a kuruc állam – megszervezésében, ő lett a szenátus elnöke és a kuruc hadak főgenerálisa. Szécsényi országgyűlés konföderációt kimondó dokumentuma.

13 Fontos szerepe volt abban, hogy az 1707-es ónodi országgyűlés kimondta a Habsburg-ház trónfosztását. Ónodi országgyűlés

14 Bercsényi Miklós a szabadságharc során diplomáciai feladatokat is ellátott. A gróf 1710 során Lengyelországba utazott, Nagy Péter orosz cár támogatásának megszerzése reményében. A szabadságharc bukása után pedig nem is nyílt több alkalma a visszatérésre. Rákóczihoz hasonlóan a kuruc főgenerális is elutasította a szatmári békében felkínált amnesztiát, Brezán várában maradt.

15 1716-ban a Habsburg-török háborúban már bujdosótársaival együtt török zsoldban állt. A törökök azonban kudarcot vallottak. 1718 végén Rákóczi közbenjárására Bercsényi Konstantinápolyba került, majd 1720-ban költözött Rodostóba. Itt Bercsényi külön házat és tartásdíjat kapott, és Rákócziénál kisebb, de vidámabb udvart tartott. Rodostói ház másolata Kassán.

16 1725. november 6-án halt meg, Rodostóban temették el. Sírjára valószínűleg Rákóczi íratta a következőt: „Címeinél fogva híres, érdemeit tekintve dicsőséges és most egy maréknyi föld fedi a száműzöttet”. Rákóczi emlékhely Rodostón.

17 1906-ban pedig hamvait – a fejedelem maradványaival együtt – hazaszállították Magyarországra, és a kassai Szent Erzsébet székesegyházban temették újra. Bercsényi Miklós szarkofágja

18 Bercsényi Miklós nevét ma is viseli katonai alakulat és több intézmény, köztük iskolánk is.

19 A család nevét Bercsényi Miklós fia, László tette igazán híressé Európában: Franciaország marsallja, a huszárság elterjesztője lett. Bercsényi László

20 A Bercsényi-huszárok ma is létező ezrede a legrégebben fennálló francia katonai egység. Az alábbi képen az alakulat címere látható.

21 A katolikus gróf Bercsényi Miklóst nem véletlenül jellemezték a kortársak a következőképpen: „lángeszű és vasjellemű”.

22 Részletesebb életrajz Bercsényiről iskolánk honlapján található: http://bercsenyi.com/iskolank-nevadoja/ Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Székesi Bercsényi Miklós családja a székelyföldi – marosszéki – Székes nevű helységről kapta előnevét. Bercsényi Miklós 1665 októberében született Temetvény."

Hasonló előadás


Google Hirdetések