Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Eurogas Közgyűlés Belső energia piac harmadik csomag Elemzés és legfontosabb kérdések Antalya, 2009. máj.15. GA – Antalya, 2009. 05.15. Szakpolitikai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Eurogas Közgyűlés Belső energia piac harmadik csomag Elemzés és legfontosabb kérdések Antalya, 2009. máj.15. GA – Antalya, 2009. 05.15. Szakpolitikai."— Előadás másolata:

1 1 Eurogas Közgyűlés Belső energia piac harmadik csomag Elemzés és legfontosabb kérdések Antalya, 2009. máj.15. GA – Antalya, 2009. 05.15. Szakpolitikai szekció I I.2 napirendi pont

2 2 2 Az előadás felépítése A.Bevezető A szerkezete és főbb pontjai Intézményi eljárás B.A tartalom áttekintése Gázpiaci irányelv A földgázhálózatokhoz való hozzáférés feltételeinek szabályozása (Hozzáférés szabályozás) Az Energia szabályozók együttműködési ügynökségének létrehozása (ACER szabályozás)

3 3 3 A. Bevezető  A szerkezete és főbb pontjai A csomag az alábbi törvényalkotási intézkedésekből áll  Belső villamosenergia piaci irányelv  Belső földgázpiaci irányelv  A villamosenergia hálózatokhoz való hozzáférés feltételeinek szabályozása  A földgázhálózatokhoz való hozzáférés szabályozása  Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásának szabályozása A csomag fő pontjai  A TSO ellátás/termeléstől való különválasztását biztosító 3 opció  Fogyasztók jogai  Határon átnyúló együttműködés a TSO-k között (ENTSO)  ACER  Nemzeti szabályozó hatóságok nagyobb jogköre

4 4 4 A. Bevezető  Intézményi eljárás (együttdöntési eljárás)  A Bizottság eredeti javaslata 2007. szept.19.  Az Európai Parlament (EP) első olvasata 2008. júl.9.  Politikai megállapodás a Tanácsban 2008. okt. 10.  Tanács közös álláspontja 2008. december  EP 2. olvasat 2009. ápr. 22.  Zárószavazás a Tanácsban várhatóan 2009. júniusában

5 5 5 B. A fő elemek áttekintése  Gázpiaci irányelv (áttekintés)  Tartalom és hatály  Közszolgálati kötelezettségek, fogyasztóvédelem  Regionális szolidaritás/együttműködés  TSO-k szétválasztása / független átviteli szolgáltatók (ITO)  DSO-k kerete  Harmadik fél hozzáférése az átviteli és elosztó hálózatokhoz, LNG és tárolási kapacitások  Nagy új infrastruktúrák mentessége  A Nemzeti Szolgáltató Hatóságok célkitűzései, kötelezettségei és jogköre  Átültetés és hatályba lépés

6 6 6 B. A fő elemek áttekintése  Gázpiaci irányelv Tartalom és hatály  A földgáz átvitel, elosztás, ellátás és tárolás közös szabályozása  A szabályok nem diszkriminatív módon a biogázra is vonatkoznak A közszolgáltatás kötelezettségei, fogyasztóvédelem  A tagállamok meghatározzák a kiszolgáltatott fogyasztók koncepcióját, ami az energia szegénységet is jelezheti; legalább a háztartási fogyasztókra: A Melléklet  A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak az energiaszegénység problémájának kezelésére  Minden fogyasztó joga, hogy ellássa őt egy gázszolgáltató, függetlenül attól, hogy a tagállamban melyik szolgáltató van bejegyezve  A tagállamok feladata, hogy biztosítsák, hogy a fogyasztó három héten belül szolgáltatót válthasson, és a fogyasztók minden vonatkozó fogyasztási adatot megkapjanak  A tagállamok határozottan ajánlják, hogy a földgáz vállalatok optimalizálják a gáz használatát, pl. intelligens számlázási rendszerek, vagy smart gridek bevezetésével  A tagállamok biztosítják a fogyasztók tájékoztatását; a panaszok hatékony kezelését (e.g. energia ombudsman  Energia fogyasztók ellenőrző listája (Bizottság hozza létre az érdekelt felekkel, tagállamokkal és másokkal való konzultáció során)

7 7 7 B. A fő elemek áttekintése  Gázpiaci irányelv Regionális szolidaritás  A tagállamok együttműködnek, hogy erősítsék a regionális és kétoldalú szolidaritást, hogy védjék a földgáz ellátás biztonságát a belső piacon  Az együttműködés része: - A vészhelyzetekben alkalmazott nemzeti intézkedések koordinálása - A gáz összekapcsolások fejlesztése vagy magasabb szintre emelése - Kölcsönös segítségnyújtás A regionális együttműködés támogatása  A tagállamok és szabályozó hatóságaik együttműködnek annak érdekében, hogy nemzeti piacaikat integrálják  A tagállamok vagy szabályozó hatóságaik támogatják és erősítik regionális szinten az átviteli rendszerek szolgáltatói között az együttműködést, a határon átnyúló formában is, hogy versenyképes európai piac alakulhasson ki  Az Ügynökség együttműködik a nemzeti szabályozó hatóságokkal és a TSO- kkal, hogy biztosítsa a szabályozói keretek kompatibilitását

8 8 8 B. A fő elemek áttekintése  Gázpiaci irányelv A TSO-k különválasztása A TSO-k szolgáltatástól/átviteltől való különválasztásának három opciója: A tulajdonjog különválasztása (OU)  Ugyanazon személy(ek) nem gyakorolhatják a termelést vagy ellátást biztosító vállalat irányítási jogát, és a TSO vagy átviteli rendszer irányítási jogát (és viszont)  Szigorú szabályok az igazgatósági tagok kinevezésére  Az NRA tanúsítványa még azt megelőzően, hogy egy tagállam kinevezi TSO-nak Független rendszer-szolgáltatók (ISO)  Tagállam dönt az ISO kijelöléséről a TS tulajdonos javaslatát követően (Bizottság jóváhagyása szükséges)  ISO felel a TPA-ért, a hozzáférési díjak behajtásáért, az átviteli rendszer karbantartásáért és fejlesztéséért és a beruházás tervezésért Független átviteli szolgáltatók (ITO)  A TSO megkap minden emberi, műszaki, fizikai és pénzügyi forrást a kötelezettségének ellátásához és az átállás lebonyolításához  Hatékony döntéshozatali jogok, független alkalmazottak és management, felügyelő testület, megfelelési program és megfelelési tisztviselő

9 9 9 B. A fő elemek áttekintése  Gázpiaci irányelv A DSO-k kerete (jelenlegi irányelvhez képest csekély változás)  A tagállamok kijelölik, vagy felszólítják az elosztó hálózatot birtokoló vagy azt működtető vállalatokat, hogy jelöljenek ki a egy vagy több DSO-t  A DSO-k feladata, - hogy biztosítsák egy olyan rendszer hosszú távú rendelkezésre állását, mely képes kielégíteni az ésszerű gáz elosztás keresletet, egy biztonságos, megbízható és hatékony rendszert, mely figyel a környezetre és az energia hatékonyságra  A DSO-k különválasztása - legalább jogi formáját, szervezetét és döntéshozatalát tekintve független más, elosztással nem kapcsolatos tevékenységektől  Zárt elosztási rendszerek (új rendelkezés) - A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok vagy más illetékes hatóság egy földrajzilag behatárolt ipari, kereskedelmi vagy szolgáltatási vállalatnál a gázelosztó rendszert zárt elosztási rendszernek minősíti - A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok mentesítik a zárt elosztási rendszer szolgáltatóját a szabályozott díjak alól

10 10 B. A fő elemek áttekintése  Gázpiaci irányelv Harmadik fél hozzáférése a rendszerhez (átvitel, elosztás, LNG) (nincs változás a jelenlegi irányelvhez képest) A tagállamok biztosítják, hogy a TPA-s rendszer nyilvános díjakra épül  A díjakat vagy azok számítási módszerét hatálybalépésüket megelőzően az NRA-knak jóvá kell hagyni Harmadik fél hozzáférése a tároláshoz  A tagállamok választhatnak a tároláshoz való tárgyalásos alapú vagy szabályozott hozzáférés között, ha műszakilag és/vagy gazdaságilag szükséges a fogyasztók ellátása érdekében a rendszerhez való hozzáférés  A szabályozó hatóságok (amennyiben a tagállamok így rendelkeztek) vagy a tagállamok meghatározzák és közzéteszik azokat a kritériumokat, amelyek alapján eldönthető, mely hozzáférési rendszert kell alkalmazni a tárolási és linepack létesítményeknél  A tagállamok közzéteszik, vagy közzétételre kötelezik a tárolási és átviteli rendszerek szolgáltatóit, hogy mely tárolási létesítmény vagy azok mely része és mely linepack tartozik a különböző hozzáférési rendszerek alá

11 11 B. A fő elemek áttekintése  Gázpiaci irányelv Fő új infrastruktúra mentességek (alapvető rendelkezések léteztek, jelenlegi 22. cikk)  A nagy új gáz infrastruktúrák, pl. keresztkapcsolatok, LNG és tárolási létesítmények, mentességet kaphatnak egy meghatározott időszakra a különválasztási, TPA és szabályozott díjakra vonatkozó rendelkezések alól  A mentesség különböző feltételektől függ(pl. a beruházás erősítse a versenyt és az ellátás biztonságát, az infrastruktúra legyen külön a rendszer szolgáltatóitól, akinek a rendszereibe beépítik az infrastruktúrát  A Nemzeti Szabályozó Hatóságok minden esetben külön döntenek a mentességről; az Ügynökség benyújthat egy szakértői véleményt az érintett tagállam Nemzeti Szabályozó Hatóságnak, ha a kérdéses infrastruktúra több mint egy tagállam területén helyezkedik el  A mentesség megítélése előtt a Nemzeti Szabályozó Hatóság határozza meg az irányítási mechanizmusokat és szabályokat és a kapacitás allokációt  A Nemzeti Szabályozó Hatósága szükséges információ átadásával tájékoztatja a Bizottságot a mentességi határozatról; két hónapos időszakon belül a Bizottság módosíthatja vagy visszavonhatja a mentesség biztosítására vonatkozó döntést  A Bizottság határozata elfogadását követő két éven belül hatályát veszti, amennyiben az infrastruktúra építése nem kezdődik meg, és elfogadását követő öt éven belül, amennyiben az infrastruktúra nem kezdi meg működését, kivéve, ha a Bizottság úgy határoz, hogy minden késedelem a mentességet megkapó személy hatáskörén kívül eső, jelentős okok miatt történt

12 12  Gázpiaci irányelv Nemzeti Szabályozó Hatóság (NRA-k) Az Nemzeti Szabályozó Hatóság  A tagállam garantálja a Nemzeti Szabályozó Hatóság függetlenségét - A Nemzeti Szabályozó Hatóság független bármely állami vagy magán személyiségtő - A Nemzeti Szabályozó Hatóság nem kér és nem kap közvetlen utasítást a kormányzattól Általános célkitűzések  A Nemzeti Szabályozó Hatóság ésszerű intézkedéseket hoz a felsorolt célok megvalósítása érdekében, mint - támogatja (az Ügynökséggel együttműködve) a versenyképes, biztonságos és környezetileg fenntartható belső gázpiacot - fejleszti a regionális piacok megfelelő és versenyképes működését stb. Kötelezettségek és jogkörök (példa)  A szabályozott átviteli vagy elosztási díjak és módszerek meghatározása vagy jóváhagyása  Együttműködés más Nemzeti Szabályozó Hatósággal és az Ügynökséggel határon átnyúló kérdésekben  Különböző nyomon követő kötelezettségek (pl. TSO-k beruházási terve)  A Nemzeti Szabályozó Hatóságok legalább az alábbi jogkörökkel rendelkeznek : - kötelező érvényű határozatok hozatala a földgázvállalatokra vonatkozóan - szükséges és arányos intézkedések meghozatala és bevezetése a verseny hatékonyságának növelése és a piac megfelelő működése érdekében - a feladataik teljesítésére vonatkozó információ begyűjtése a földgáz vállaltoktól -büntetések kiszabása a kötelezettségüknek eleget nem tevő földgázvállalatokra

13 13 B. A fő elemek áttekintése  Gázpiaci irányelv Adatok megőrzése  A szolgáltatóvállalatoknak legalább öt évre visszamenően kell a hatóságok számára megőrizni az információt a gázszolgáltatási szerződésekről és a gázszármazékok tranzakciókról  A komitológia eljárás keretében iránymutatókat kell meghatározni Azonos feltételek  A Szerződéssel kompatibilis intézkedések és a Bizottság jóváhagyásának függvényében Átültetés  A tagállamok az Irányelv hatályba lépést követően legkésőbb 18 hónappal nemzeti törvény hatályba léptetésével felelnek meg az Irányelvből adódó kötelezettségüknek Hatályba lépés  Az Irányelv az Európai Unió Hivatalos Közlönyében való megjelenést követő 20. napon lép hatályba

14 14 B. A fő elemek áttekintése  A hozzáférés szabályozása  (áttekintés)  Fő elemek és hatály  Gázipari ENTSO, feladatok  Hálózati kódok kialakítása  TSO-k regionális együttműködése  TPA a vezetékekhez, tároláshoz és LNG  Hatályba lépés

15 15 B. A fő elemek áttekintése  A hozzáférés szabályozása Fő elemek és hatály  Diszkrimináció mentes szabályok meghozatala a földgáz átviteli rendszerek, LNG és tárolási létesítmények hozzáférési szabályaira  Jól működő és átlátható nagykereskedelmi piac kialakulásának támogatása Gázipari ENTSO, feladatok  Közösségi szinten minden TSO az ENTSO-n keresztül működik együtt  A TSO alapszabály-tervezetet nyújtanak be a Bizottságnak a Szabályozás hatálybalépést követő 18 hónapban  ENTSO kidolgozza a hálózati kódokat és elfogadja pl. közös hálózatműködtetési eszközöket, a nem kötelező érvényű Közösségi szintű 10 éves hálózatfejlesztési tervet A hálózati kódok kialakítása  A Bizottság, az Ügynökséggel, ENTSO-val és más érdekelt féllel való konzultációt követően összeállít egy éves prioritás listát, mely tartalmazza a fejlesztési kódok közé felveendő területeket  A Bizottság kérésére az Ügynökség nem kötelező érvényű keret-útmutatókat terjeszt be, melyek a kódok kialakításának világos és objektív elveit rögzítik  Az Ügynökség hivatalosan konzultál az ENTSO-val és más érdekelt féllel a keret- útmutatókról  A Bizottság kérésére az ENTSO a vonatkozó keret-útmutatóknak megfelelően beterjeszti a hálózati kódokat  Amennyiben az Ügynökség elégedett, benyújtja a Bizottságnak a hálózati kódokat és ajánlja elfogadásukat

16 16 B. A fő elemek áttekintése  A hozzáférés szabályozása A TSO-k regionális együttműködése  A TSO-k s regionális együttműködést alakítanak ki azENTSO-val; a TSO-k kétévente kiadják regionális beruházási tervüket (beruházási döntések e terv alapján)  A TSO-k támogatják azokat a rendszereket, amelyek diszkriminációmentes, piaci alapú megoldásokkal biztosítják a hálózat optimális irányítását, segítik az energia cserét, a határon átnyúló kapacitások koordinálást  A Bizottság meghatározhatja a regionális együttműködési struktúrák a földrajzi területét TPA a vezetékekhez, tároláshoz és LNG  A TSO-k és minden LNG tárolási rendszer szolgáltató (SSO) szolgáltatásait diszkrimináció mentesen kínálja (TSO-k/SSO-k pl. fix és megszakítható TPA-t kínálnak, hosszú- és rövidtávú szolgáltatásokat)  A kapacitás kihelyezés/torlódás kezelés elvei  Átláthatósági követelmények  Kapacitás jogok kereskedése  Iránymutatók (a harmonizáció minimális mértékét biztosítják) Hatályba lépés  A szabályozás Hivatalos Közlönyben való megjelenését követő 20. napon  A Szabályozás hatályba lépését követő 18 hónapban van érvényben

17 17 B. A fő elemek áttekintése  ACER szabályozás (áttekintés)  Az ügynökség státusa, összetétele  Feladatok  Konzultáció és átláthatóság  Hatályba lépés és átmeneti intézkedések

18 18 B. A fő elemek áttekintése  ACER szabályozás Az ügynökség státusza, összetétele  Jogi személyiségű közösségi testület  Az ügynökség összetétele - adminisztratív igazgató tanács - szabályozó testület - igazgató - fellebbezési tanács Feladatok Általános  Az Ügynökség az EP, Tanács, Bizottság kérésére vagy saját kezdeményezésére véleményt vagy ajánlást adhat minden olyan kérdésben, mely a létrehozásával kapcsolatos célokkal függ össze Konkrét feladatok  TSO-k együttműködése (pl. vélemény a hálózati kódokról)  Nemzeti szabályozó hatóság (pl. A nemzeti szabályozó hatóságok együttműködésének kereteit biztosítja)  A határon átnyúló infrastruktúra hozzáférésének és működési biztonságának feltételei (az Ügynökség csak akkor dönt pl. olyan kérdésekben, amelyek a nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörébe tartoznak, ha azok nem tudtak megállapodni)

19 19 B. A fő elemek áttekintése  ACER szabályozás Konzultáció és átláthatóság  Az Ügynökség kiterjedt konzultációba kezd a piaci szereplőkkel, TSO-al, fogyasztókkal, végfelhasználókkal, és ha szükséges, az illetékes hatóságokkal már a korai szakaszban  Az Ügynökség garantálja, hogy a lakosság és az érdekelt felek objektív, megbízható és könnyen elérhető információhoz jussanak  A konzultációs ülések minden jegyzőkönyvét és dokumentumát (pl. amelyeket a keret-iránymutatók kialakítása során írtak) nyilvánosságra kell hozni Hatálybalépés és átmeneti intézkedések  A szabályozás Hivatalos Közlönyben való megjelenését követő 20. napon  Az Ügynökség feladataira és a konzultációs mechanizmusra vonatkozó rendelkezések a Szabályozás hatályba lépését követő 18 hónapban van érvényben


Letölteni ppt "1 Eurogas Közgyűlés Belső energia piac harmadik csomag Elemzés és legfontosabb kérdések Antalya, 2009. máj.15. GA – Antalya, 2009. 05.15. Szakpolitikai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések