Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A földgázpiac szabályozása, az átalakulás tapasztalatai Budapest, 2009. október 8. Zarándy Tamás főosztályvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A földgázpiac szabályozása, az átalakulás tapasztalatai Budapest, 2009. október 8. Zarándy Tamás főosztályvezető."— Előadás másolata:

1 A földgázpiac szabályozása, az átalakulás tapasztalatai Budapest, 2009. október 8. Zarándy Tamás főosztályvezető

2 I.A földgázpiac megnyitása II.Az elmúlt időszak tapasztalatai III.További feladatok Tartalom

3 A földgázpiac megnyitása  2009. július 1-től hatályba lépett a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény;  A korábbi kettős piaci modellt egy tiszta versenypiaci modell váltotta fel;  Az új modellben elválik a földgázelosztás és a földgáz- kereskedelem  A felhasználók meghatározott köre egyetemes szolgáltatásra jogosult;

4 A Magyar Energia Hivatal szerepe A Hivatal szerepe megnőtt:  Jelentős Piaci Erőfölényes (JPE) helyzet kezelése;  Árszabályozás; árelemszabadpiaciellenőrzöttszabályozott hálózati (elosztási, szállítási) díj egyetemes szolgáltató árrése lakossági fogyasztón kívüli egyéb felhasználók árai lakossági fogyasztók árai (egyetemes szolgáltatásban) lakossági fogyasztók árai (versenypiacon)

5 Tevékenységek szétválasztása  Szervezeti szétválasztás  Jogi függetlenség  Szervezeti függetlenség  Döntéshozatali függetlenség  Számviteli szétválasztás

6 I.A földgázpiac megnyitása II.Az elmúlt időszak tapasztalatai III.További feladatok Tartalom

7 A 2009. januári gázkrízis tapasztalatai  2009. január 6. 18:30-tól az FGSZ elrendelte a megszakítható fogyasztók kizárását, és az I. korlátozási kategória bevezetését;  2009. január 7. 8:00 az FGSZ elrendelte a II. korlátozási kategória bevezetését;  2009. január 7.jogszabályok kihirdetése a földgáz biztonsági készlet felhasználásának engedélyezéséről, valamint 2009. január 10-ének szabadnappá nyilvánításról;  2009. január 8. 9:30 a II. korlátozási kategória feloldásra került;  2009. január 8-Magyarország hazai kitermelésből és nyugati importból származó gázt exportált a szerbiai, valamint bosznia- hercegovinai fogyasztók számára;  2009. január 15. 10:00 az I. korlátozási kategória is feloldásra került;  2008. december 19. Oroszország az ún. Early Warning Mechanism keretében tájékoztatta az EU-t, hogy az orosz-ukrán fél közötti pénzügyi elszámolási vita következtében problémák léphetnek fel a gázszállításokban.  2009. január 1. A Gazprom leállította az Ukrajnának szóló gázszállítást azzal, hogy az európai megrendelőknek szánt gázt továbbítja a tranzitvezetékbe.  2009. január 6. Megszűnt az Ukrajnán keresztüli európai földgázszállítás.  2009. január 7. A Gazprom tájékoztatása szerint leállította az Ukrajnán keresztüli európai tranzitszállításokat, mert az nem jutott el a megrendelőkhöz.  2009. január 20. Újraindult az Ukrajnán keresztüli orosz földgázszállítás Európába. Orosz-ukrán relációHazai vonatkozású események

8 Közép-európai országok tapasztalatai Az alternatív forrásokkal, vagy nagyarányú tárolói kapacitásokkal rendelkező országokat kevésbé érintette a krízis.  Szlovákia  Szerbia  Románia A nemzetközi tapasztalatok alapján Magyarország helyes úton jár az ellátásbiztonság fokozását célzó intézkedéseivel.

9 Tervezett jogszabály-módosítások  Elő kell segíteni az alternatív tüzelőanyagra történő áttérés lehetőségét (megtörtént);  A korlátozási koncepció újragondolása;  Át kell tekinteni a biztonsági földgáztárolással kapcsolatos szabályokat;  Új szabály kialakítása a gázzal való takarékoskodás gázkorlátozás nélkül elrendelésére;

10 Új válságrendelet  Többlépcsős szabályrendszer:  Földgázellátási zavar  Földgázellátási válsághelyzet  I. fokozat  II. fokozat  Válsághelyzet kezelése:  Rendszerirányító: operatív irányítás  Bizottság: kormányzati döntés-előkészítés  Kormánydöntések:  Kormányhatározat  Kormányrendelet

11 I.A földgázpiac megnyitása II.Az elmúlt időszak tapasztalatai III.További feladatok Tartalom

12 AZ EU ENERGIASTRATÉGIÁJA a második energiastratégiai felülvizsgálatról szóló közlemény alapján A Bizottság „Biztonsági és Szolidaritási Akciótervet” javasol a következő 5 területen:  infrastruktúra és ellátás-diverzifikáció;  energia külkapcsolatok;  kőolaj- és földgáztartalékok képzése;  energiahatékonyság;  az EU-n belüli források jobb kihasználása.

13 A HARMADIK BELSŐ ENERGIA PIACI CSOMAG Előzmények A Bizottság 2007. január 10-i közleményei:  „Európai energiapolitika" című közleménye  "A földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni lehetőségeiről" című közleménye  "Vizsgálat az európai gáz- és villamosenergia-ágazatról (zárójelentés)" című közleménye

14 A harmadik belső piaci energiacsomag A csomag öt fő célkitűzést jelölt meg, amelyek elérése az Európai Bizottság szerint biztosítja egy hatékony belső liberalizált energiapiac működését, ezek: I.a tevékenységek szétválasztása (unbundling); II.a nemzeti hatóságok függetlensége; III.a piaci átláthatóság javítása; IV.az átviteli rendszerirányítók (TSO) együttműködése; V. az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség létrehozása.

15 I. A tevékenységek szétválasztása Mind a villamos energia, mind a földgáz szektorban ha 2009. szeptember 3-án az átviteli rendszerben tulajdonnal rendelkező vállalkozás vertikálisan integrált vállalkozás része, a következő 3 opció áll rendelkezésére a szétválasztásra: 1.Teljes tulajdonosi szétválasztás (9. cikk) 2.Független Rendszerüzemeltető kijelölése (13. cikk) (ISO) 3.Független átvitelirendszer- üzemeltetőre vonatkozó követelményeknek való megfelelés (V. fejezet) + harmadik országokra vonatkozó kiterjesztés (11.cikk)

16 II. A nemzeti szabályozó hatóságokra vonatkozó előírások  A szabályozó hatóság függetlenségének erősítése és  hatáskörének kiterjesztése különösen:  piacszabályozási kérdésekben, a piac és a verseny megvalósulásának figyelemmel kísérése  a szétválasztással kapcsolatos felügyelet tekintetében  Információhoz való hozzáférés és  Fogyasztóvédelmi intézkedések terén.

17 III. A piaci működés javítása  Az átláthatósági követelmények javítása  Kibővített fogyasztóvédelmi intézkedések  Információk a mérési adatokról,  Intelligens mérési rendszer bevezetése, stb.

18 IV. Átviteli és szállítási rendszerüzemeltetők együttműködése  Egységes kereskedelmi és műszaki szabályzatok;  Kutatási és innovációs tevékenységek támogatása;  A hálózatüzemeltetés összehangolása;  Beruházás-tervezés;  Villamosenergia-piaci Átviteli rendszerüzemeltetők illetve a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának létrehozása.

19 V. Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége  Nemzeti Szabályozó hatóságok együttműködésének biztosítása  TSO-k együttműködésének felügyelete  Határon átnyúló infrastruktúrákhoz kötődő ügyekben határoz  Általános tanácsadó szerep, véleményt, ajánlást, ill. Iránymutatást adhat ki.

20 A harmadik belső energia piaci csomaggal kapcsolatos közösségi jogalkotási folyamat Az Európai Parlament és a Tanács az alábbi irányelveket és rendeleteket fogadta el:  713/2009/EK rendelet az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról  714/2009/EK rendelet a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  715/2009/EK rendelet a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/72/EK irányelve a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/73/EK irányelve a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! www.khem.gov.hu


Letölteni ppt "A földgázpiac szabályozása, az átalakulás tapasztalatai Budapest, 2009. október 8. Zarándy Tamás főosztályvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések