Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DREZDAI TŰZVÉSZ a „Fraunenkirche” feltámadása és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DREZDAI TŰZVÉSZ a „Fraunenkirche” feltámadása és."— Előadás másolata:

1

2 A DREZDAI TŰZVÉSZ a „Fraunenkirche” feltámadása és

3 Drezda látképe 1900 körül.

4 A híres „Zwinger”, azaz Főtér 1900 körül

5 A Stadtschloss, vagyis a „Város Palota”

6 Az 1743-ban épült Frauenkirche „Miasszonyunk" katedrális

7 A Színház és a Hofkirche (Udvari Kápolna)

8 Az Elba folyó gyönyörű hídja.

9 A Pillnitz-kastély

10 Az „Albrechtsberg-kastély” is igazi mediterrán hangulatú.

11 Drezda városképének kialakítója „Erős Ágost” választófejedelem volt.

12 Erős Ágost I. Frigyes Ágost,azaz „Erős Ágost” 1670-ben Drezdában született. 1694-től 1733-ig szász választófeje- delem, majd kétszer is Lengyelor- szág királya és ezzel Litvánia nagy- fejedelme volt: 1697-1704 között és 1709-től 1733-ig. Az „Erős” melléknevet testi erejével érdemelte ki, két kezével lópatkókat, ujjaival pedig pénzérméket tudott meghajlítani. Sok barokk stílusú épület választófe- jedelemi uralkodása alatt épült,olasz mintára és sok képzett kézművest hí- vott meg Olaszországból,építeni az ő álmai városát. Ezért Drezdát a szász Firenzének is nevezik.

13 II. Ágost gondolája, amellyel az Elbán hajózgatott. Gyakran, ami- kor fiatal nőket látott a folyó partjai mentén, felkérte őket, hogy csatlakozzanak hozzá a hajóján. Számos alkalommal ennek kö- vetkezményei lettek! A sok-sok szeretőjétől 267 törvénytelen gyermeke született. Az első törvénytelen fia (Maurice de Saxe) Franciaország marsallja lett,de a legjelentősebb von Cossel volt.

14 I. Frigyes Ágost, azaz „Erős Ágost” szász választófejedelem, azaz II. Ágost lengyel király és litván nagyfejedelem Varsóban halt meg 1733-ban. Végakarata volt, hogy testét Lengyelországban,de a szívét a Drezdában lévő Hofkirche-ben(Udvari Kápolna)temessék el,mert „Szívemben mindig Drezdai leszek”. Testét a krakkói Wawel katedrálisban helyezték végső nyugalomra.

15 1945.február 13-án az esti égbolt Drezda pusztulását hozta:a poklot a földön!

16 Drezda első éjszakai angol bombázása 1945. február 13-án volt. Sok tűzoltót és mentőt, orvost és ápolót, valamint rom eltakarí- tót hívtak a környező városokból is. A bombák okozta tűz maga az elolthatatlan pokol volt, és a sebesültek mentése is szinte lehe- tetlennek bizonyult. A második váratlan éjszakai bombázás másnap, február 14-én is könyörtelen és ádáz volt. A mentésben, kárelhárításban részt- vevők alkották az újabb halottak zömét, a ledobott gyújtóbom- bák pedig soha nem látott tűzvihart idéztek elő. A végső csapást a több hullámban támadó amerikai légierő mér- te a még égő városra február 15-én.

17 A viszonylag sértetlen,alvásra készülődő Drezdát 1945.február 13-án támadták meg az angolok. Kb. 700-800 bombázó mint- egy 3000 robbanóbombát dobott le,amelyek a háztetőkön átha- tolva, belülről rombolták szét a város erősre épített lakóházait. A második hullámban már mintegy 700-1000 bombázó érke- zett és több tízezer kisebb, de rendkívül hevesen égő napalm, foszfor és termit bombát dobtak le, ezzel halálra ítélve nem csak az épületeket, de a lakosságot is. Stratégiai szempontból ez tökéletesen működött, a megtorló tá- madás „sikeres” volt, bár felmerült, hogy háborús bűntett-e? Tűzvihar száguldott át a városon, egy generált-hurrikán, mint a szélvész és mindez a rendkívül magas, 1000 C fokos hő miatt. Hivatalosan a halottak számát 35.000-re becsülik, de ez a szám teljesen irreális,mert sok tízezer fő,Sziléziából menekült német élt sátortáborokban a város szélén, és őket sem kímélték. A valóságban akár 130.000 ember is életét veszthette a bombá- zások három napja alatt.

18 1945.február 13.: Az első éjszakai támadásra repülő brit bombázók.

19 Február 14.: Brit Stirling bombázók a második támadásra indulnak

20 … és a gyújtóbombáikkal pokollá vátoztatták az alvó Drezdát!

21 Február 15.:Amerikai bombázó kötelékek,útban Drezda romjai felé.

22 A B-17 nehézbombázók a város környékét lerombolva …

23 … a város fölött is kioldva halálos terhüket, befejezték a pusztítást.

24 Drezda egy hétig égett. A füst ennél is tovább maradt a romok fölött.

25 A belvárosban mindenütt holttestek hevertek.

26 Gyászos, de sürgető feladat: a holtak összegyűjtése …

27 Megcsonkított, összeégett holttestek végeláthatatlan tömege …

28 Temetésükre nincs mód. Elégetésük a járványveszélyt előzi meg.

29 Holttestek a máglyán. (Színes AGFA COLOR fénykép)

30 Az egykor gyönyörű város romjai.

31 Egy nő bolyong a romok között …

32 Ezt a világhírű fotót 1945-ben id. Reichard Peter készítette a városháza romjaira felmászva. A szobor mintha azt akarná mondani: Nézzd meg,mi történt az én szeretett Drezdámmal!

33 „És akik elfelejtették, hogyan kell sírni, majd megtanulják új- ra, ha látják ezt a lerombolt várost, Drezdát.” Gerhart Hauptmann költő,aki 1912. év irodalmi Nobel-díjasa.

34 Drezda 1949-ben. Az újjáépítést a férfiak hiánya késlelteti.

35 Szürreális kép:Birkák legelnek az egykori Frauenkirche mellett …

36 Kezdődik a lerombolt Frauenkirche törmelékeinek elszállítása.

37 A régi Frauenkirche romja, mintegy emlékeztetője volt a II. Világháborúnak. Több, mint 48 évig állt Drezda központjában. Úgy építették újjá a templo- mot,hogy a fellelhető több- ezer eredeti kövét beépítet- ték. Egy bonyolult számítógépes programmal határozták meg,hogy melyik kő hol volt eredetileg.

38 A templom helyreállítása (1994 – 2005)

39 Ennek a régi drezdai panorámaképnek a bal szélén a "Frauen- kirche" is látható. Mérföldkőnek számított, hogy a polgárok egy csoportja gyűjtést kezdeményezett a helyreállítására és eh- hez marosan világszerte csatlakoztak adakozók. Az újjáépítés folyamata 1994-ben kezdődött el és 2005-ben fejeződött be. A közel egy évtizedes munka a mai gépesítettség mellett hosszúnak tűnő folyamat, de nem az egyszerű ujjáépí- tés volt a szakemberek célja, hanem olyan restaurálás, amely- nél a fellelhető eredeti anyagokból mindent az eredeti helyére építenek vissza, a már említett számítógépes programot alkal- mazva. Néhány szakember és kőműves a munkáját ajánlotta fel a rekonstrukciós pénzalap kiegészítéseként.

40 Jól halad az építkezés …

41 … és a „Frauenkirche” gyorsan formálódik.

42 Grant McDonald brit művész, a fémszobrász, megbízást kap a Frauenkirche kupolájára ke- rülő arany kereszt elkészítésére. A költségek előteremtésére az Egyesült Királyság egész terü- letén gyűjtést szerveztek.Sok adomány érkezett a világ más területéről is, ahol britt embe- rek élnek. Ezzel segítik elő a világ egyik legszebb épületének a feltámadását.Köszönet érte! A sors iróniája,hogy a művész édesapja részt vett a Drezda elleni támadásokban.

43 Ik wens jullie allen een gezond 2007 Gro etje s jant jebe ton Az új toronyosisak és az aranyozott kereszt megérkezett …

44 … és helyére került a kupolán.

45 A templom is szinte teljesen kész

46 Ez olyan, mint a csoda: A szép új Frauenkirche A jól látható sötét foltok az újra felhasznált régi kövek,amelyeket eredeti helyükre építettek vissza

47 Drezda ismét úgy néz ki, mint egykor, elpusztítása előtt …

48 … de a megolvadt régi kereszt mementóként emlékeztet a múltra.

49 Csodálatos az új belső kupolája és a rotunda látképe is.

50 Az új Frauenkirche templom egykori pompájában áll!

51 Gyönyörű az újjáépült „Zwinger” de …

52 … a „Semper Operaház” is csodálatos.

53 Ez már egy nagyon szép és békés drezdai délután

54 ahol tűzvész helyett a naplemente vöröses fénye járja át a kupolát.

55 … és Drezda ismét alváshoz készül. A béke legyen mindig veled!

56 Ez az összeállítás Drezda meg- semmisítését próbálta meg be- mutatni, és azt is, hogy mivé válhat az ember egy háború- ban. A III.Birodalom egy cso- mó politikai atrocitás után ki- robbantotta a II.világháborút. De ezért főként országuk egy- kori politikusait kell hibáztatni. Tanulnunk kell a múltból, és ez ma fontosabb, mint valaha: Mert most is tanúi lehetünk egy rémálomnak, amely ott tombol a Közel-Keleten!

57 Angol pps: IKKE WIKIPÉDIA alapján pontosított,hangeffektekkel kiegészített magyar változat: dorKa.


Letölteni ppt "A DREZDAI TŰZVÉSZ a „Fraunenkirche” feltámadása és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések