Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

F.1. számú Jelzési Utasítás alapjai előadásvázlat Horváth Bálint A.508. +36 (96) 503-400/3370.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "F.1. számú Jelzési Utasítás alapjai előadásvázlat Horváth Bálint A.508. +36 (96) 503-400/3370."— Előadás másolata:

1 F.1. számú Jelzési Utasítás alapjai előadásvázlat Horváth Bálint A.508. horvath.balint@sze.hu +36 (96) 503-400/3370

2 Jelzés:  A vasútüzemben alkalmazott, meghatározott információtartalmú közlési mód.  A jelzés parancs, amely utasítást ad a jelzés megfigyelésére kötelezett dolgozónak valamely szolgálati ténykedés, vagy biztonsági intézkedés azonnali végrehajtására. 2 A vasúti jelzés fogalma Előadó: Horváth Bálint

3 A vasúti jelzések adhatók:  helyhezkötött és hordozható jelzőkkel,  járműveken alkalmazott berendezésekkel,  hordozható jelzőeszközökkel,  a figyelmeztetések pedig ugyanilyen figyelmeztető jelekkel. 3 Előadó: Horváth Bálint

4 Jelzőeszköz:  Vasúti jelzések adására alkalmas, általában szabványosított, hordozható, kitűzhető vagy kézi eszköz. (Pl. jelzőtárcsa, jelzőzászló,vonatindító jelzőeszköz, kézi jelzőlámpa, jelzősíp). Kézi jelzés:  Meghatározott információtartalmú közlési mód, amelyet a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközzel, kézzel vagy valamilyen tárggyal adnak. 4 Alapfogalmak Előadó: Horváth Bálint

5 Rálátási távolság: az a távolság, amely a jelző biztonságos megfigyeléséhez szükséges. A főjelzőket úgy kell elhelyezni, hogy jelzéseik a mozdonyról vezérlőkocsiról folyamatosan láthatók legyenek a vasúti pályára engedélyezett, km/h-ban kifejezett sebesség tízszeresének 1/3 részével egyenlő, méterben mért távolságból, de legalább 200 m-től. Szelvényezés: A vonal kiindulási pontjától kezdve, a vasúti pálya 100 méterenkénti szakaszokra osztása, folyamatos sorszámozással. 5 Alapfogalmak Előadó: Horváth Bálint

6 Szabadlátás korlátozottsága: a napszaknak megfelelő jelzéseket terepviszonyok, építmények (épület, terepalakulat, növényzet stb.) miatt nem lehet a vonatról a rálátási távolságból, tolatásnál a mozgás szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan látni. Távolbalátás korlátozottsága: a napszaknak megfelelő jelzéseket időjárási ok (köd, sűrű havazás, hófúvás, porfelhő stb.) miatt nem lehet legalább 200 m-ről biztosan látni. Alapfogalmak 6 Előadó: Horváth Bálint

7 Forgalmi szempontból lehetnek: — főjelzők, — előjelzők, — ismétlőjelzők, — tolatási mozgást szabályozó jelzők és — egyéb jelzők. 7 Jelzők típusai I. Előadó: Horváth Bálint

8 Szerkezetük szerint lehetnek: — fényjelzők és — alakjelzők. Alakjelző: Vonatforgalmat vagy tolatási mozgást szabályozó, a vasúti pálya mellett elhelyezett, helyhezkötött jelző, amely a jelzést a jelzést adó szerkezet — kar, tárcsa — megfelelő helyzetével, illetve jelzőfénnyel (fényekkel) fejezi ki. Fényjelző: Olyan helyhezkötött jelző, amely a jelzéseket napszaktól függetlenül jelzőfénnyel adja. Amennyiben a fényjelző egy fénnyel sem ad jelzést (a jelző sötét) a követendő eljárást az F.2. sz. Forgalmi Utasítás tartalmazza. 8 Jelzők típusai II. Előadó: Horváth Bálint

9 Működésük szerint lehetnek: — önműködő jelzők, — félig önműködő jelzők és — nem önműködő jelzők. Az önműködő jelzőkön a jelzések üzemszerűen, emberi beavatkozás nélkül, a közlekedő vonat hatására változnak meg. A félig önműködő jelzőket a jelzők kezelésével megbízott (a jelzőt kezelő) dolgozó állítja továbbhaladást engedélyező állásba, a „Megállj!” jelzés azonban a közlekedő vonat hatására jelenik meg. A nem önműködő jelzőket a jelző kezelésével megbízott (a jelzőt kezelő) dolgozó állítja továbbhaladást engedélyező és továbbhaladást megtiltó állásba. 9 Jelzők típusai III. Előadó: Horváth Bálint

10 Biztosítottságuk szerint lehetnek: — biztosított jelzők (szerkezeti függés a váltó(k) és a jelző(k) között, kivéve váltózárkulcs-azonosító berendezésnél) — nem biztosított jelzők. 10 Jelzők típusai IV. Előadó: Horváth Bálint

11  A főjelzők feladata, hogy megtiltsák, vagy megengedjék a vonatok továbbhaladását.  A főjelzők továbbhaladást engedélyező jelzéseikkel általában jelzik a továbbhaladás sebességét is.  A főjelzők fajtái:  bejárati jelző  kijárati jelző  fedezőjelző  térközjelző 11 Főjelzők I. Előadó: Horváth Bálint

12 Az önműködő térközjelző árboca fehér színű, amely azt jelzi, hogy a vonat olyan főjelzőhöz érkezett, amely mellett „Megállj!” jelzés esetén a forgalmi utasítás szabályai szerint, akár megállás nélkül is el szabad haladni. 12 Főjelzők árbócai I. Előadó: Horváth Bálint

13 Valamennyi más fény és alak főjelző árbóca vörös- fehér sávozású, amely azt jelzi, hogy a főjelző mellett a vonattal csak akkor szabad elhaladni, ha: — a főjelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés jelenik meg, — a továbbhaladásra Hívójelzéssel, élőszóban, vagy Írásbeli rendelkezéssel engedélyt adnak. 13 Főjelzők árbócai II. Előadó: Horváth Bálint biztosítottnem biztosított főjelző árbóca

14 A tolatásjelzővel egyesített fény főjelző árboca vörös-fehér sávozású és a fehér sávot középen rézsútos irányú keskeny kék sáv szakítja meg. Az ilyen jelzőárboc azt jelzi, hogy a jelző vörös fénye a vonatokra és a tolatási mozgásokra is érvényes. 14 Főjelzők árbócai III. Előadó: Horváth Bálint

15 A közlekedő vonatoknak az Utasításban meghatározott szolgálati helyekre (állomások, nyíltvonali pályaelágazások, deltaelágazások, pályaelágazásnak minősülő sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazások előtt) behaladását engedélyező vagy megtiltó főjelző. Lehet:  biztosított  nem biztosított A bejárati jelzőt a fedezendő pont előtt legalább 100 méter távolságra kell elhelyezni. 15 Bejárati jelző Előadó: Horváth Bálint

16 ― egyéni : a szolgálati hely egy vonatindító vágányáról engedélyezi, vagy tiltja a vonatok kihaladását. ― csoportos : a szolgálati hely egy-egy vágánycsoportjáról engedélyezi, vagy tiltja a vonatok kihaladását. ― közös : a biztosított szolgálati hely kijárati vágányutakkal érintett, utolsó váltója után kell alkalmazni, amely a szolgálati helyről engedélyezi, vagy tiltja a vonatok kihaladást. 16 Kijárati jelző Előadó: Horváth Bálint

17 Fedezőjelzőt kell alkalmazni: — pályaelágazásnak nem minősülő nyíltvonali sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazásoknál, — a menetrend szerinti vonattalálkozásra be nem rendezett megállórakodóhelyeknél, rakodóhelyeknél, — a pályaszinti vágánykeresztezéseknél, vágányfonódásoknál, — vasúti-közúti forgalomban közösen használt hidaknál a fedezendő pont előtt. A fenti esetekben a fedezőjelzőt a fedezendő ponttól legalább 100 méter távolságra kell elhelyezni. 17 Fedezőjelző Előadó: Horváth Bálint

18  Térközi közlekedésre kiépített pályán minden térköz elején térközjelzőt kell alkalmazni.  Lehet biztosított és nem biztosított.  Térközi közlekedésre berendezett pályán alkalmazott bejárati, kijárati és fedezőjelzők betölthetik a térközjelző szerepét is.  Önműködő térközi közlekedésre berendezett pályán kezdő térközjelzőt kell alkalmazni az utolsó kijárati váltó után abban az esetben, ha szolgálati helynek nincs kijárati jelzője, vagy ha van, de az nem ad előjelzést az első önműködő térközjelzőre. 18 Térközjelző Előadó: Horváth Bálint

19 Az alábbi főjelzők szabványos állása a továbbhaladást megtiltó állás:  állomások (rendező-pályaudvarok) bejárati és kijárati jelzői,  rendező pályaudvarok vonatfogadó vágányain alkalmazott tolatásjelzővel egyesített fény fedezőjelzők,  állomások ütközőbakban végződő vonatfogadó vágányainak végén alkalmazott fény fedezőjelzők,  állomások ütközőbakban végződő vonatfogadó vágányainak végén alkalmazott tolatásjelzővel egyesített fény fedezőjelzők (fejpályaudvarok),  nem önműködő térközjelzők,  útsorompót ellenőrző fedezőjelzők. 19 Főjelzők szabványos állása I. Előadó: Horváth Bálint

20 Az alábbi főjelzők szabványos állása a továbbhaladást engedélyező állás:  önműködő biztosított térközjelzők,  önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályákon a nyíltvonali bejárati jelzők,  csak fedezőjelző szerepet betöltő fedezőjelzők,  önműködő üzemmódra kapcsolt állomásokon a be- és kijárati jelzők. 20 Főjelzők szabványos állása II. Előadó: Horváth Bálint

21  A biztosított fő-és előjelzők sebességjelzést adnak.  A sebességek 0-160 km/h között jelezhetők.  A továbbhaladást engedélyező jelzések jelzik az érkezési és továbbhaladási sebességet, ugyanakkor előjelzést adnak a következő jelzőn várható jelzésre is.  A jelzések nem utalnak a közlekedés irányára, továbbá a helytelen vágányra történő kihaladásra. 21 Fényjelzők jelzései I. Előadó: Horváth Bálint

22 Az alkalmazható sebességre kétféle módon adhatnak parancsot: — a főlapon lévő fények színével, folyamatosságával, villogásával és a főlap alatt elhelyezett kiegészítő jelzésekkel vagy — a főlapon lévő fények színével és meghatározott esetekben a főlap alatt, illetve fölött elhelyezett számkijelzéssel. Egy szolgálati helyen és az előjelzőin csak az egyik alkalmazható! 22 Fényjelzők jelzései II. Előadó: Horváth Bálint

23 Megállj! : egy vörös fény 1.főszabály: Ha a fényjelző főlapján csak egy fény világít és az nem vörös színű, akkor ez azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelzőhöz a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel szabad érkezni. A következő jelzőn várható jelzésre: — ennek az egy fénynek a színe, folyamatossága, villogása vagy — folyamatosan világító sárga fény és a főlap fölött elhelyezett külön jelzőlapon megjelenő számkijelzés ad előjelzést. 23 Fényjelzők jelzései III. Előadó: Horváth Bálint

24 2. főszabály: Ha a fényjelző főlapján két fény világít, — ezek közül egyik sem lehet vörös színű — akkor az alsó fény mindig sárga színű és sohasem villog. Ez azt jelzi, hogy a jelzőhöz a vonat elejével legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad érkezni. A következő jelzőn várható jelzésre: — a felső fény színe, folyamatossága, villogása vagy — folyamatosan világító kettő sárga fény és a főlap fölött elhelyezett külön jelzőlapon megjelenő számkijelzés ad előjelzést. 24 Fényjelzők jelzései IV. Előadó: Horváth Bálint

25 25 Fényjelzők jelzései V. Előadó: Horváth Bálint

26 Ha a főlapon lévő alsó sárga fény alatt külön jelzőlapon egy vízszintes helyzetű zöld lámpasor, vagy 8-as számkijelzés is van, akkor az azt jelzi, hogy a jelzőhöz a vonat elejével legfeljebb 80 km/h sebességgel szabad érkezni. A következő jelzőn várható jelzésre: — a felső fény színe, folyamatossága, villogása vagy — folyamatosan világító kettő sárga fény és a főlap fölött elhelyezett külön jelzőlapon megjelenő számkijelzés ad előjelzést. 26 Fényjelzők jelzései V. Előadó: Horváth Bálint

27 Ha a főlapon lévő alsó sárga fény alatt külön jelzőlapon 12-es számkijelzés is van, akkor az azt jelzi, hogy a jelzőhöz a vonat elejével legfeljebb 120 km/h sebességgel szabad érkezni. A következő jelzőn várható jelzésre: — a felső fény színe, vagy — folyamatosan világító kettő sárga fény és a főlap fölött elhelyezett külön jelzőlapon megjelenő számkijelzés ad előjelzést. 27 Fényjelzők jelzései VI. Előadó: Horváth Bálint

28 A következő jelzőhöz történő, legfeljebb: — 120 km/h érkezési sebességre a főlap fölött elhelyezett külön jelzőlapon megjelenő 12-es számkijelzés ; — 80 km/h érkezési sebességre villogó zöld fény vagy a főlap fölött elhelyezett külön jelzőlapon megjelenő 8-as számkijelzés ; — 40 km/h érkezési sebességre villogó sárga fény vagy a főlap fölött elhelyezett külön jelzőlapon megjelenő 4-es számkijelzés ; — 40 km/h-nál kisebb érkezési sebességre a főlapon folyamatosan világító egy, vagy kettő sárga fény ad előjelzést. 28 Fényjelzők jelzései VII. Előadó: Horváth Bálint

29 Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbha- ladást engedélyező jelzés várható. 29 Példák a fényjelzők jelzéseire I. Előadó: Horváth Bálint

30 Szabad a vonatnál alkalmazható legna- gyobb sebességgel. A következő jelzőn a vonatnál legfeljebb 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedé- lyező jelzés várható. 30 Példák a fényjelzők jelzéseire II. Előadó: Horváth Bálint

31 Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel. A következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást enge- délyező jelzés várható. 31 Példák a fényjelzők jelzéseire III. Előadó: Horváth Bálint

32 Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbha- ladást engedélyező jelzés várható. 32 Példák a fényjelzők jelzéseire IV. Előadó: Horváth Bálint

33 Szabad legfeljebb 80 km/h sebességgel. A következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást enge- délyező jelzés várható. 33 Példák a fényjelzők jelzéseire V. Előadó: Horváth Bálint

34 Szabad legfeljebb 80 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbha- ladást engedélyező jelzés várható. 34 Példák a fényjelzők jelzéseire VI. Előadó: Horváth Bálint

35 Villogó fehér fény a főlap alatt külön jelzőlapon és egy vörös fény a főlapon. Hívójelzés mellett az F.2. sz. Forgalmi Utasításban szabályozott módon lehet közlekedni olyan sebességgel (legfeljebb 15 km/h), hogy a vonat a jelentkező akadály előtt megállítható legyen. Hívójelzés feloldása: Külön jelzőlapon fordított helyzetű, zöld fénnyel világító V-betű 35 Hívójelzés Előadó: Horváth Bálint

36 „Megállj!” 36 Alak főjelzők Előadó: Horváth Bálint nappal sötétben fényvisszaverős

37 Szabad sebességcsökkentés nélkül 37 Alak főjelzők Előadó: Horváth Bálint nappal sötétben fényvisszaverős

38 Szabad csökkentett, legfeljebb 40 km/h sebességgel 38 Alak főjelzők Előadó: Horváth Bálint Nappal sötétben fényvisszaverős A biztosított alak bejárati jelző akkor engedélyez kettő karral (kettő zöld fénnyel) továbbhaladást, ha a jelző után kitérő irányba álló váltó, vagy váltók vannak, és azon (azokon) csökkentett, legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad közlekedni. A csökkentett sebesség a kitérő irányba álló váltón (váltókon) történő teljes áthaladásig érvényes.

39 Nem biztosított bejárati alakjelző 39 Alak főjelzők Előadó: Horváth Bálint Nappal sötétben fényvisszaverős

40 A főjelzők jelzésére általában előjelzést kell adni. Az előjelzés adható: — a főjelző előtt alkalmazott külön előjelzővel, — fényjelzőkkel felszerelt pályákon pedig a főjelző előtt lévő biztosított főjelzővel is. Az előjelző jelzése azt jelzi, hogy milyen jelzés várható a következő főjelzőn. A főjelző és a hozzá tartozó előjelző, valamint az egymásra előjelzést is adó biztosított fény főjelzők egymástól általában a vonalra érvényes általános fékúttávolságra vannak elhelyezve. 40 Előjelzők Előadó: Horváth Bálint

41 Fajtái szerkezetük szerint:  alakjelzők  fényjelzők Fajtái jelzésképük szerint:  kétfogalmú: a főjelzőn megállj! vagy szabad sebességcsökkentés nélkül jelzés várható  háromfogalmú: a főjelző szabad sebességcsök- kentéssel jelzésére is előjelzést ad 41 Előjelzők Előadó: Horváth Bálint

42 42 Fény előjelzők Előadó: Horváth Bálint A főjelzőn Vonatnál alkalmazható legnagyobb Legfeljebb 80 km/h Legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható „Megállj!” jelzés várható.

43 A főjelzőn Megállj! jelzés várható 43 Alak előjelzők Előadó: Horváth Bálint A főjelzőn sebesség- csökkentés nélkül tovább- haladást engedélyező jelzés várható A főjelzőn csökkentett, legfeljebb 40 km/h sebességgel tovább- haladást engedélyező jelzés várható

44 44 Előjelzővel egyesített alak főjelző Előadó: Horváth Bálint

45 A fény főjelző és az előjelzője között vagy pedig két fény főjelző között ismétlőjelzőt akkor kell alkalmazni, ha a főjelző jelzései a szabadlátás korlátozottsága miatt nem láthatók a mozdonyról, vezérlőkocsiról az előírt rálátási távolságból. Az ismétlőjelző nem ad sebességjelzést, hanem csak azt jelzi, hogy a következő fény főjelzőn továbbhaladást engedélyező, vagy továbbhaladást megtiltó jelzés van-e akkor, amikor a vonat eleje az ismétlőjelzőhöz érkezik. Az ismétlőjelző jelzőlapján a továbbhaladást engedélyező vagy a továbbhaladást megtiltó állásra utaló jelzés fölött fehér fény van. 45 Ismétlőjelző Előadó: Horváth Bálint

46  „Megállj!” : a fénysorompón a megtévesztő fehér fény megmaradt  Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel : az útsorompó lezáródott  Hívójelzés : a fénysorompó használhatatlan (sötét) 46 Útsorompót ellenőrző fedezőjelző Előadó: Horváth Bálint „Megállj!” Szabad Vmax Hívójelzés Hívójelzés feloldása

47  Tolatásjelzővel egyesített fény főjelzőket is alkalmaznak. Ebben az esetben a fényjelző vörös fénye a tolatási mozgásokat is megtiltja.  A tolatásjelző „Tilos a tolatás!” jelzése azt jelzi, hogy az engedélyezett tolatás csak a tolatásjelzőig végezhető. 47 Tolatásjelző Előadó: Horváth Bálint

48 Szabad a tolatás: A tolatásjelző „Szabad a tolatás” jelzése engedélyezi: a) a tolatási mozgást a tolatásjelzőn túli vágányszakaszon is, az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírt feltételek mellett, b) a sajátcélú vasúti pályahálózatot kiszolgáló menet közlekedését, c) biztosított tolatásjelzők esetén az egyedül közlekedő mozdony tolató mozgásának megkezdését, d) a vasúti járműmérlegen alkalmazott tolatásjelzőn, a vasúti járműmérlegre történő ráhaladást. 48 Tolatásjelző Előadó: Horváth Bálint

49 Mellékvonali Forgalomirányításra (MEFI) és a Mellékvonali Rádiós Forgalomirányításra (MERÁFI) berendezett vonalak vonatkeresztezésre kijelölt szolgálati helyein az egyes létesítmények (berendezések) működésének (használhatóságának) ellenőrzésére és a vonatszemélyzet részére történő visszajelentése céljából lehet alkalmazni. A Mellékvonali ellenőrző jelzők által adott jelzéseket a forgalomirányító rendelkezései egészítik ki.  A fenti szolgálati helyeken az alkalmazható legnagyobb sebesség legfeljebb 30 km/h.  Min. 200 méteres rálátási távolságot biztosítani kell. 49 Mellékvonali ellenőrző jelző Előadó: Horváth Bálint

50 Bejárati irányú ellenőrző jelző: Szabad: rugós váltó végállásban, többi váltó, vágányzáró szerkezet szabványos, lezárt állásban, útsorompó használható Megállj! : rugós váltó nincs végállásban, vagy más váltó, vágányzáró szerkezet nincs szabványos, lezárt állásban Hívójelzés : útsorompó használhatatlan, max. 15 km/h-val meghaladható Szabad, hibajelzés: útsorompónak a biztonságot nem veszélyeztető hibája van Szabványos állás: ”Szabad” jelzés Kijárati irányú ellenőrző jelző: Ott szükséges, ahol az állomás területén útsorompó található, csak ennek használhatóságáról ad visszajelzést. Szabványos állás: ”Megállj!” jelzés, ami azt jelzi, hogy az útsorompó nyitott állapotban van, vagy még nem záródott le 50 Mellékvonali ellenőrző jelző Előadó: Horváth Bálint

51  mozdonyvezető fokozott figyelési kötelezettsége  ” Figyelj” jelzés (egy hosszú hang a kürttel) adása, ha személy –, vagyon – vagy forgalombiztonsági ok indokolja. 51 Útátjárójelző Előadó: Horváth Bálint szelvényszám Fénysorompóra figyelmeztető jel (vonat által vezérelt, nyíltvonali útátjárónál)

52 Útátjárójelzőt kell elhelyezni: — útsorompóval fel nem szerelt útátjárók előtt; — fénysorompóval felszerelt útátjárók előtt; — teljes sorompóval felszerelt útátjárók előtt; — ahol a Közlekedési Hatóság önálló gyalogos átkelőhely létesítését rendelte el. 52 Útátjárójelző Előadó: Horváth Bálint

53 Szabványos állása: sötét A közlekedő vonat hatására — kettő felváltva villogó, vagy egy villogó fehér fénnyel ad jelzést a vonatszemélyzet részére akkor, ha a fénysorompó lezáródott. 53 Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző Előadó: Horváth Bálint

54  közút felől  úgynevezett Andráskereszt 54 Vasúti átjáró kezdete jelző Előadó: Horváth Bálint egy keresztező vágány kettő vagy több keresztező vágány

55  Ábralemezes (van kivilágítható változata)  Forgólapos (fényvisszaverős kialakítású is lehet) 55 Váltójelzők Előadó: Horváth Bálint Egyszerű váltó váltójelzőinek jelzései:  A váltó a csúccsal szemben, illetve a gyök felől haladó menet részére is egyenes irányba áll.

56  A váltó a csúccsal szemben haladó menet részére kitérő irányba áll.  A váltó a gyökkel szemben haladó menet részére kitérő irányba áll. 56 Váltójelzők Előadó: Horváth Bálint

57  A váltó főirányból főirányba áll.  A váltó mellékirányból mellékirányba áll. 57 Átszelési váltó váltójelzőinek jelzése Előadó: Horváth Bálint

58  A váltó főirányból mellékirányba áll.  A váltó mellékirányból főirányba áll. 58 Átszelési váltó váltójelzőinek jelzése Előadó: Horváth Bálint

59  Szabványos állás: álló helyzetű A betű  Szürke ellensúly: központi állítású váltó (ha van)  Vörös-fehér ellensúly: helyszíni állítású váltó  Sárga ellensúly: rugós váltó 59 Váltók ellensúlya Előadó: Horváth Bálint

60 Kötelező alkalmazni:  Fordítókorongon  Tolópadon  Átrakó vágányok zsámolyozó vágányain  Csonkavágányok végén: csak „Megállj!” jelzést adó változat 60 Vágányzáró jelző Előadó: Horváth Bálint „Megállj!” „Szabad!”

61 a) állomásokon, megállóhelyeken és megállórakodóhelyeken a személyszállító vonatok megállási helyének megjelölésére akkor, ha azt személy- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi, b) sajátcélú vasúti pályahálózatokon, csatlakozóvágányokon a fedezendő útátjárók előtt az útátjárót fedező dolgozó leszállása céljából, c) ipartelepek kapuja előtt a kapu nyitása vagy más fedezendő pont előtt fedezés céljából, d) fénysorompóval felszerelt nyíltvonali útátjáró előtt azon vágány mellett — az útátjáró fedezése vagy a fénysorompó kezelése céljából, — amelyen a vágányzár idejére a vonatérzékelést kikapcsolták, e) a MEFI, MERÁFI forgalomra berendezett vonalak szolgálati helyein a rugós váltóval kijelölt vonatfogadó vágány mellett a berendezés üzemszerű működtetése miatt. 61 Megállás helye–jelző Előadó: Horváth Bálint

62  A Biztonsági határjelző a vasúti ágyazatba épített, fehér-fekete-fehér mázolású betongerenda vagy síndarab.  A Biztonsági határjelző két összefutó vágány között azt a helyet jelöli meg, amelyen belül az egyik vágányon lévő járművek nem veszélyeztetik a másik vágányon történő vonatközlekedést, illetve tolatást.  A megálló vonatokat mindenkor a bejárati vágány túlsó végén lévő biztonsági határjelzőn belül kell megállítani. 62 Biztonsági határjelző Előadó: Horváth Bálint

63  A Tolatási határjelző állomások legkülső váltói után a nyílt pálya felé azt a helyet jelöli meg, amelyen túl csak akkor szabad tolatást végezni, ha a tolatásvezető a forgalmi szolgálattevőtől arra külön engedélyt kap.  A jelzőt a bejárati jelzőn belül legalább 50 m-re — villamosított vonalakon az állomás előtti szakaszoláson belül — kell elhelyezni. 63 Tolatási határjelző Előadó: Horváth Bálint

64  Lassan bejárandó pályarész: ahol forgalmi szempontból a pályán alkalmazható sebességnél kisebb sebességgel lehet közlekedni.  Értesíteni kell róla az érintetteket. 64 Lassan bejárandó pályarész Előadó: Horváth Bálint Lassúmenet előjelző Lassúmenet eleje jelző Lassúmenet vége jelző

65  fekete arab szám jelzi az alkalmazható sebesség tizedértékét  lassan bejárandó pályarész elejétől számított általános fékúttávolságban kell kitűzni  Kettős lassúmenet előjelző: motorkocsikra és mozdonnyal továbbított vonatokra eltérő sebességkorlátozás (alsó a motorkocsikra, felső a mozdonnyal továbbított vonatokra érvényes) 65 Lassúmenet előjelző Előadó: Horváth Bálint

66 Állomáson: csak Megállj-jelző Nyílt pályán: Megállj-jelző előjelző és Megállj jelző  köztük általános fékúttávolság  az előjelzőnek 200 m-ről láthatónak kell lennie Megállj-jelző kitűzése : járhatatlan pályarész kezdetétől 50 m-re 66 Járhatatlan pályarészek fedezése Előadó: Horváth Bálint Megállj-jelző előjelző Megállj-jelző

67  „Pályán dolgoznak” jelzővel, munka- területtől fékúttávolságban kitűzve  A mozdonyvezető „Figyelj!” jelzést (egy hosszú hang a légkürttel) köteles adni.  Kétvágányú pályán mindkét vágány mellé ki kell tűzni, akkor is, ha csak az egyiken van munkavégzés. 67 Munkaterületek fedezése Előadó: Horváth Bálint

68  Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző jelzése: „Áramszedőt le!”  Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző jelzése: „ Áramszedőt fel!”  „Villamos mozdony állj!” 68 Villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők Előadó: Horváth Bálint Csak kitérő irányban álló váltón közlekedő mozdonyra vonatkozik

69 A felhatalmazást végző dolgozó a vonatindító jelzőeszközt nappal zöld lapjával, sötétben zöld fényével vállmagasságban, mozdulatlanul a vonatkísérők felé fordítva tartja. Kiegészíthető Vonatkísérők a helyükre! jelzéssel (egy hosszú hang). 69 Kézijelzések I. Felhívás Előadó: Horváth Bálint

70  vonatkísérők adják  nappal egyik kar, sötétben fehér fényű lámpa magasan tartva  személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója köteles zöld szegélyűn, fehér tárcsával adni a jelzést 70 Kézijelzések II. Indulásra készen Előadó: Horváth Bálint

71  vonatindító jelzőeszköz, sötétben zöld fényű jelzőlámpa fel-le mozgatása a mozdonyvezető felé fordulva 71 Kézijelzések III. Felhívás az indításra Előadó: Horváth Bálint

72  Menetrend szerint megálló nem személyszállító-, vagy forgalmi okból megálló személyszállító vonatok rendkívüli áthaladtatása céljából kell adni.  Nappal összecsavart jelzőzászlót a vágányra merőlegesen nyújtott karral vízszintesen tartva, szabad kezével pedig a zászló felé intve kell adni.  Sötétben zöld fényű jelzőlámpát függőleges irányban fel- és lefelé mozgatva kel adni. 72 Kézijelzések IV. Felhívás az áthaladásra Előadó: Horváth Bálint

73  Használhatatlan vagy nem kezelt főjelző mellett  nappal négyszögletes zöld jelzőtárcsát fel-le mozgatva,  sötétben zöld fényű jelzőlámpát vízszintesen mozgatva kell adni az F.2. utasítás által előírt esetekben. 73 Kézijelzések V. Szabad az elhaladás Előadó: Horváth Bálint

74  Nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa fel- és lefelé, majd derékmagasságban kifelé mozgatása a mozdonyvezető felé többször ismételve  A vonat fogadására köteles dolgozó köteles adni, ha  a vonat szétszakadását kétségbe- vonhatatlanul megállapítja;  a vonaton nincs zárjelző. 74 Kézijelzések VI. A vonat szétszakadt! Előadó: Horváth Bálint

75  Nappal kibontott jelzőzászló vagy más tárgy, sötétben bármilyen színű fényt adó kézi jelzőlámpa körbeforgatása a vonat felé fordulva  A vonat fogadására köteles dolgozó köteles adni, ha  a vonat elején egyik lámpa sem világít  személy-, vagyon vagy forgalom-biztonsági ok szükségessé teszi. A megállítás okát közölni kell!  Tolatás során gyakran alkalmazott jelzés (ekkor csak jelzőzászlóval vagy fehér fényű lámpával adható). Tolatáskor kiegészíthető jelzősíppal adott három rövid hanggal. 75 Kézijelzések VII. Megállj Előadó: Horváth Bálint

76 A váltókezelő, vagy a jelzés adására felhatalmazott más állomási dolgozó nappal kibontott jelzőzászlót ferdén lefelé, sötétben fehér fényű jelzőlámpát vállmagasságban a vonat felé fordítva tart. „Lassan jelzést kell adni: — foglalt vágányra történő behaladáskor; — utasvédelmi okból; — egyidejű menetek szabályozásakor; — behaladás közben végzett tolatások alkalmával. 76 Kézijelzések VIII. Lassan Előadó: Horváth Bálint

77  Tolatás közben alkalmazzák.  Nappal kibontott sárga színű jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű kézi jelzőlámpa függőleges irányban fel- és lefelé mozgatása a mozdonyvezető felé.  A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott egy hosszú hanggal. 77 Kézijelzések IX. Távolodj tőlem! Előadó: Horváth Bálint

78  Tolatás közben alkalmazzák.  Nappal kibontott sárga színű jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű kézi jelzőlámpa vízszintes ide-oda mozgatása a mozdonyvezető felé.  A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott egy rövid és egy hosszú hanggal (● ▬). 78 Kézijelzések X. Közeledj felém! Előadó: Horváth Bálint

79 Figyelj! : egy hosszú hang (▬). Főbb esetek, amikor a jelzést alkalmazni kell: – útsorompó/fénysorompó használhatatlansága, – mindenkor, ha adását személy, vagyon- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi, – közösen használt vasúti és közúti hídhoz való közeledéskor a ráhaladás előtt, – a „Pályán dolgoznak!” jelzőnél. Vonat állt meg a bejárati jelző előtt: kettő hosszú hang (▬ ▬) 79 A mozdonyszemélyzet hangjelzései I. Előadó: Horváth Bálint

80 Tolást megkezdeni! : három hosszú hang (▬ ▬ ▬) – mozdonyvezető adja a tolómozdony vezetőjének Tolást megszüntetni! : kettő hosszú, egy rövid és egy hosszú hang (▬ ▬ ● ▬) A féket húzd meg! : három rövid hang (●●●). – sebesség szabályozása céljából, ha a mozgatandó jármúveken a kéziféket kezelik A féket ereszd meg! : Egy hosszú, egy rövid és egy hosszú hang (▬ ● ▬). 80 A mozdonyszemélyzet hangjelzései II. Előadó: Horváth Bálint

81 A vonat indul! : Egy rövid hang (●).  nem személyszállító vonat mozdonyvezetője indulás előtt és rendkívüli áthaladás közben,  a személyszállító vonat mozdonyvezetője pedig rendkívüli megállás esetén, indulás előtt, valamint rendkívüli áthaladás közben köteles adni. Veszély! jelzés. : „A féket húzd meg!” jelzés többször egymás után (●●● ●●● ●●●). – Ha a mozdonyvezető szükségesnek látja. – A vonatkísérők kötelesek előbb a vészféket, majd a kéziféket működtetni. A vonatot vészfékkel állították meg. : „A féket ereszd meg!” jelzés kétszer (▬ ● ▬ ▬ ● ▬). 81 A mozdonyszemélyzet hangjelzései III. Előadó: Horváth Bálint

82 Vonat elejének jelzése: homlokfalon 2 db, ezek felett pedig középen 1 db fehér fényű lámpa (tolt vonatnál 1 db fehér fényű lámpa a homlokfalon) Vonat végének a jelzése: 1 db kör alakú, fehér szegélyű, vörös színű fényvisszaverős kialakítású zárjelző tárcsa. Sötétben a vonat végén beépített egy vagy két lámpát is be kell kapcsolni úgy, hogy vörös fénnyel világítson. Tolatást végző járművek: tolatást végző mozdony elejét és végét 1 vagy 2 fehér fényű lámpával kell jelezni 82 Vonatok elejének és végének jelzése Előadó: Horváth Bálint

83  Alakjelző: jelzést adó berendezés el van távolítva róla  Fényjelző: jelzőlámpái fekete-sárga lemezzel letakarva 83 Figyelembe nem veendő jelzők Előadó: Horváth Bálint

84  Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén az állomásközben lévő használhatatlan fehér árbocú térközjelzőket és azok jelzéseit a vonatközlekedés lebonyolítása során, figyelmen kívül kell hagyni.  A vonatok személyzetét minderről Írásbeli rendelkezés útján értesíteni kell. 84 Figyelmen kívül hagyandó jelzők: Előadó: Horváth Bálint

85  átmenetileg üzemen kívül helyezett főjelző, előjelző, ismétlőjelző, tolatás- és gurításjelző  jelzést adó alkatrészére, illetve jelzőlapjára fekete- sárga sávos ferde keresztet — érvénytelenítő jelzést — kell erősíteni.  A vonatok személyzetét minderről Írásbeli rendelkezés útján értesíteni kell. Bejárati jelzőt és előjelzőjét csak akkor szabad érvényteleníteni, ha a jelzőket már pótolták. 85 Érvénytelen jelzők Előadó: Horváth Bálint

86 Ha a vonat olyan előjelzőhöz, ismétlőjelzőhöz vagy főjelzőhöz közeledik, amelyen érvénytelenítő jelzés van, de a vonatszemélyzet nem kapott értesítést a jelző érvénytelenségéről, — függetlenül attól, hogy a jelző milyen állásban van — a vonattal: — az előjelzőtől, illetve az ismétlőjelzőtől úgy kell továbbhaladni, mintha az a főjelzőn „Megállj!” jelzés várható jelzést adna és a főjelzőnél meg kell állni; — a főjelző előtt meg kell állni, majd megállás után a mozdonyvezető köteles tájékozódni, és a kapott értesítésnek megfelelően cselekedni. 86 Érvénytelen jelzők: Előadó: Horváth Bálint

87 Használhatatlan nak kell minősíteni a jelzőt akkor, ha: a) az bármely ok miatt nem kezelhető, vagy nem működik, b) a jelzést adó alkatrésze sérült, törött, vagy feles állásban van, c) az kétes jelzést ad, d) olyan mértékben megsérül (pl. baleset vagy egyéb ok miatt kidől, összetörik stb.), hogy funkcióját nem képes betölteni. 87 Használhatatlan jelzők: Előadó: Horváth Bálint

88  A vonatok személyzetét értesíteni kell a jelző használ- hatatlanságáról.  Ha „Megállj!” állásban válik használhatatlanná, ki kell világítani  Ha továbbhaladást engedélyező vagy feles állásban válik használhatatlanná:  Meg kell kísérelni „Megállj” állásba állítani.  Ha ez nem lehetséges, a vonat személyzetét a jelző állásáról értesíteni kell.  A főjelzőhöz Megállj-jelzőt, az előjelzőhöz Megállj-jelző előjelzőjét kell kitűzni.  Mindkét esetben „Szabad az elhaladás!” jelzéssel vagy élőszóval kell a vonatok közlekedését szabályozni. 88 Használhatatlan alak főjelzők: Előadó: Horváth Bálint

89  A vonatok személyzetét értesíteni kell róla.  Használhatatlan fény főjelzőn a vörös, előjelzőn a sárga fényű lámpát működtetni kell.  Ha ez nem lehetséges, sötétben és a távolbalátás korlátozottsága esetén bejárati jelzőre és nem biztosított fény térközjelzőre vörös, előjelzőire pedig sárga fényű lámpát kell elhelyezni.  A vonatközlekedést „Szabad az elhaladás!” jelzéssel, vagy élőszóval, vagy Hívójelzéssel kell szabályozni 89 Használhatatlan fényjelzők: Előadó: Horváth Bálint

90 Ha valamely fény főjelző lámpája nem világít és a jelző használhatatlanságáról a mozdonyvezető nem kapott Írásbeli rendelkezést, akkor köteles a vonatot a főjelző előtt megállítani, s onnan csak az F.2. sz. Forgalmi Utasításban szabályozott módon szabad elindulni és továbbhaladni. 90 Használhatatlan fényjelzők: Előadó: Horváth Bálint


Letölteni ppt "F.1. számú Jelzési Utasítás alapjai előadásvázlat Horváth Bálint A.508. +36 (96) 503-400/3370."

Hasonló előadás


Google Hirdetések