Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Déri Lajos, vezető tervező MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság Budapest, 2016. április 1. A SZIGETKÖZI DUNA-SZAKASZ FENNTARTHATÓ VÍZGAZDÁLKODÁSÁNAK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Déri Lajos, vezető tervező MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság Budapest, 2016. április 1. A SZIGETKÖZI DUNA-SZAKASZ FENNTARTHATÓ VÍZGAZDÁLKODÁSÁNAK."— Előadás másolata:

1 Előadó: Déri Lajos, vezető tervező MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság Budapest, 2016. április 1. A SZIGETKÖZI DUNA-SZAKASZ FENNTARTHATÓ VÍZGAZDÁLKODÁSÁNAK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI „STRATÉGIA ÉS KÖRNYEZET – PÁRBESZÉD A SZIGETKÖZ JÖVŐJÉRŐL”

2 SOLVEX Kft. kapcsolódó tervei MOSONI-DUNA ÉS LAJTA FOLYÓ TÉRSÉGI VÍZGAZDÁLKODÁSI REHABILITÁCIÓ (2011) A SZIGETKÖZI HULLÁMTÉRI VÍZPÓTLÓ RENDSZER IDEIGLENES ÜZEMELÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (2015) NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERV ( Államhatár – Esztergom ) SZIGETKÖZI ÖNÁLLÓ TERVRÉSZ (2014-2015) SZIGETKÖZI DUNA-SZAKASZ Területileg „kakukktojás” projekt FERTŐ TÓ STRATÉGIAI TANULMÁNY 1. FÁZIS (2012-2014) Fontos szemléletformáló Eredmény: közel 60 osztrák és magyar szakértő szemléletének közös nevezője

3 SZIGETKÖZ – DUNA MÁSZ FELÜLVIZSGÁLAT ÉS LNV KÜLÖNBSÉG FELSZÍNGÖRBÉK Kisebb vízhozam - magasabb vízállás

4 2013 - Duna történelmi árvize 1979/2013. (XII. 23.) Korm. határozat a vízkárelhárítás és az öntözés hatékonyságának növelését biztosító intézkedésekről 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERVEK (NMT) KÉSZÍTÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI, JOGSZABÁLYI HÁTTERE

5 NMT KÉSZÍTÉSE 2D HIDRODINAMIKAI MODELLVIZSGÁLATOK: DIGITÁLIS TEREPMODELL (DTM) FELHASZNÁLÁSÁVAL JELENLEGI ÁLLAPOT VIZSGÁLATA „ALIG ERDŐS”, LIGETES (I. KATONAI FELMÉRÉSHEZ HASONLÓ) ÁLLAPOT VIZSGÁLATA TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK HATÁSAINAK VIZSGÁLATA JELENTŐSEBB INTÉZKEDÉSEK: ZÁTONYOK VISSZABONTÁSA (ÁTALAKÍTÁSA) ÁRVÍZI LEVEZETŐ SÁVOK KIJELÖLÉSE MELLÉKÁGAK REHABILITÁCIÓJA TÖLTŐBUKÓK, KÖZÉPVIZI FOLYÓSZABÁLYOZÁSI MŰVEK VISSZABONTÁSA SOLVEX – BME KONZORCIUM

6 ÉRINTETT TERÜLET ADATAI NAGYVÍZI MEDER TERÜLETE (Szlovák és magyar terület összesen) 116 km 2 MAGYARORSZÁGI TERÜLET 65 km 2 FELSZÍNBORÍTÁS ÁTALAKÍTÁSÁVAL ÉRINTETT TERÜLET A MAGYAR OLDALON (4,6% ! ) 3,0 km 2CÉLÁLLAPOT LIGET, „FELNYÍLÓ” ERDŐ, RÉT, FÁS LEGELŐ FERTŐ-HANSÁG NPI KEZELÉSÉBE ? KASZÁLÁS, ÁRTÉRI LEGELTETÉS NMT KÉSZÍTÉSE SOLVEX – BME KONZORCIUM

7 MODELLEZÉSI EREDMÉNYEK ÁSVÁNYRÁRÓ TÉRSÉGÉBEN - TEREPMODELL ÉS ÁRAMKÉP SOLVEX – BME KONZORCIUM

8 MODELLEZÉSI EREDMÉNYEK ÁSVÁNYRÁRÓ TÉRSÉGÉBEN - LEVEZETŐ SÁVOK, ZONÁCIÓ Árvízi levezető sávok Árvízi levezető sáv Töltőbukók/depóniákvisszabontása Zátonyvisszabontás SOLVEX – BME KONZORCIUM

9 ÁRVÍZI LEVEZETŐ-KÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL KEDVEZŐ NAGYVÍZI VÖLGYSZELVÉNY JELENLEGI ÁLLAPOTRA JELLEMZŐ NAGYVÍZI VÖLGYSZELVÉNY MORFOLÓGIAI FOLYAMATOK

10 ZÁTONY KÉPZŐDÉS A DENKPÁLI ÁGVÉG FELETTI ÖREG-DUNA SZAKASZON

11 ZÁTONY VISSZABONTÁSA A DENKPÁLI ÁGVÉG FELETTI ÖREG-DUNA SZAKASZON ÁRVÍZI LEVEZETŐ SÁV KIALAKÍTÁSA

12 Az árvízi levonulás tetőző felszíngörbéjének csökkentése és a védművek terhelésének mérséklése érdekében szükséges az Öreg-Duna meder és hullámtér vízhozam átbocsátó képességének növelése, az érdesség csökkentése: –Főmedri szárazulatok kiterjedésének mérséklése, lehetőleg tartós víz alá helyezése –Hullámtérben és a főmeder zátonyain, part sávjain az erdőborítottság csökkentése –Hullámtérben levezető sávok kialakítása pl. művelési ág változtatással –Mellékágak létesítményeinek átalakítása, szelvényeinek helyreállítása –Nagyvízi mederkezelési tervekben megfogalmazott intézkedések végrehajtása, melyek fő magját képezik az Árvízkockázat-kezelési Tervekben megfogalmazott programoknak is Mindkét oldali hullámtéren beavatkozások szükségesek, magyar-szlovák közös megoldásokban kell gondolkodni MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK AZ ÁRVÍZI LEVEZETŐ KÉPESSÉG JAVÍTÁSÁRA A főmederben a nagyobb zátonyoknál, szigeteknél állandó vízborítású árapasztó vápa kialakítása

13 TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁSA KISBODAK – DUNASZIGET KÖRNYÉKE (I. KATONAI FELMÉRÉS 1763-1787 KÖZÖTTI ÁLLAPOT) LIGET LIGET KORÁBBAN FOLTSZERŰ ERDŐK A LIGETEK KÖZÖTT

14 TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁSA KISBODAK – DUNASZIGET KÖRNYÉKE (JELENLEGI ÁLLAPOT) JELENLEG ÖSSZEFÜGGŐ ERDŐTERÜLETEK A LIGETEK HELYÉN

15 A védművek magassági biztonsága csökken, terhelésük növekszik, a töltésmeghágás és védmű tönkremenetel veszélye növekszik. Egy esetleges töltésszakadás regionális katasztrófát okozna. A védművek fejlesztése nagyon költséges, melyet a gazdasági megfontolások mellett altalaj problémák is ellehetetlenítenek. 2013. évben több jelentős buzgárjelenség felhívta a figyelmet az altalaj kimerülésére. A tervezési alapértékek változása és a magassági biztonsági előírások a földmű magasítását és ezzel párhuzamosan jelentős térbeli kiterjedését indokolnák, mely egyes helyeken a töltés menti települések miatt nem megvalósítható SZIGETKÖZ TÉRSÉGÉBEN AZ EMELKEDŐ ÁRVÍZSZINTEK KÖVETKEZMÉNYEI A töltés további magasítása műszakilag nehezen, költségesen valósítható meg az altalaj „kimerülése” miatt

16 Az árvízi biztonság növelése nem valósítható meg az ökológiai hatások figyelembe vétele nélkül – ökológiai rehabilitáció nem valósítható meg az árvízi biztonság figyelembe vétele nélkül Két egyenrangú cél Mindkét cél eléréséhez fenntartható megoldást kell találni VGT szempontjait figyelembe kell venni NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK FIGYELEMBE VÉTELE (Felső-Rajna szakasz, USA (Florida állam) Kissime folyó)

17 1992 - Bősi erőmű üzembehelyezése 1992.okt.-1995.máj. - HTVP intézkedések 1995 - Dunakiliti fenékküszöb üzembehelyezése 2001 - HTVP üzemeltetési engedély 2015 – Vízpótlás térbeli kiterjesztés az Alsó-Szigetközre TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS "Szigetközi Hullámtéri Vízpótló Rendszer (HTVP) kialakulása"

18 A Dunakiliti duzzasztómű nyílásainak segítségével ( fojtás, vagy nyitás ) részleges szabályozási lehetőség DUNAKILITI DUZZASZTÓ ÉS A FENÉKKÜSZÖB

19 SZIGETKÖZI VÍZPÓTLÓ RENDSZER (m 3 /s)

20 2002 A HTVR ÜZEMRENDJE A DUNA VÍZJÁRÁSÁT KÖVETI Duna vízhozama (m 3 /s) Hullámtér vízhozama (m 3 /s) Üzemelési szabályzat szerint

21 FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK ÁLLAPOTA HASONLÓ HIDROLÓGIAI HELYZETŰ IDŐPONTOKBAN

22 A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÁLTOZÁSA (RAJKAI SZELVÉNYBEN)

23 Sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálatai, állapotértékelései 1995. és 2011. között megtörténtek. A diagnosztika során vett iszap- és vízminták vizsgálata sehol nem mutatott ki beavatkozási határérték feletti szennyező anyag koncentrációt. sp.1.1.2 A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata szerint a Szigetköz alegységet érintő sp.1.1.1 jelű Szigetköz nevű, és az sp.1.1.2 jelű Hanság, Rábca völgy É-i rész nevű sekély víztestek kémiai állapota jó minősítést kapott. (forrás: VGT2 alegy_6010_1-1 melléklet) A TALAJVÍZ MINŐSÉGE

24 A lebegtetett hordalékot alapvetően a Dunacsúni tározó visszatartja, csak árvízkor van jelentős anyagtranszport Az Öreg-Duna medersüllyedésének okai: hajózási célú történelmi gázlókotrások, kis- és középvízi szabályozási művek építése, görgetett hordalék elmaradása, ipari kotrások (pl. Pozsony) HORDALÉK KÉRDÉS

25 A DUNAKILITI FENÉKKÜSZÖB FELETTI MEDERFELVÉTEL

26 MEDERFELVÉTEL

27 Elkészült a Dunakiliti fenékküszöb és mellékág-rendszer vízpótlása, de fennálló súlyos probléma a főmeder helyzete A növényzet benövi, a kavicspadok állandósulnak, a meder szűkül, az árvízlevezetés feltételei romlanak Meghatározó árvízlevezető keresztmetszet a főmeder HTVP Főmeder Többlet vízhozam átadásakor 1.130 m 3 /s Főmeder Üzemrend szerinti állapotban HTVP ÖREG-DUNA MEDRÉNEK HELYZETE Duna főmeder

28 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT (SEA) 2009-ben változatelemzés – Szűkítés – Optimális Feltöltés – Revitalizáció (SVP, PriFUK) – SZITE – Meander (INTERREG) – Meander (400) – Szélesítés (Oldalirányú erózió) 2015-ben SEA közös felülvizsgálat – Korábbi tanulmányok eredményei arra utalnak, hogy a négy fenékküszöbös (komplex műtárgyas) változat áll legközelebb a megegyezéshez és megvalósításhoz – Tervezési alapadatok hiányoznak (pl. megnövelt, átadott vízhozam) Milyen további lépések várhatók a megoldáshoz? – Stratégiai Környezetvédelmi Vizsgálat – közös következtetések utóélete MŰTÁRGYRA VONATKOZÓ EDDIG ISMERT SZITE JAVASLAT

29 A bemutatott árvízi problémák miatt a megoldás sürgető A Szigetközben fennálló problémákat az árvízvédelmi biztonság kérdését és az ökológiai célokat csak egyenrangú célkitűzésként lehet kezelni és komplex intézkedéssel megoldani Hiányzik a szlovák Nagyvízi Mederkezelési Terv A közös árvízi biztonság megteremtésének komplex áttekintésére lenne szükség A 2014-ben elkészített modell (ami már sokkal pontosabb mint a 2009-es) felhasználásával és a kerületi feltételek tisztázásával (pl. megnövelt, átadott vízhozam) tovább kellene folytatni az egyes változatok elemzését, és vizsgálni azok hatásait ÖSSZEGZÉS

30 ÜZENET Végezetül kívánok minden - a Szigetköz kérdésében megszólaló - szakértőnek konstruktív együttműködést, megértést, egymáshoz igazodó szemléletformálódást, egymás érvelésének megértését, Végezetül kívánok minden - a Szigetköz kérdésében megszólaló - szakértőnek konstruktív együttműködést, megértést, egymáshoz igazodó szemléletformálódást, egymás érvelésének megértését, bölcs közös döntést. Cím H-9700 Szombathely, Vízöntő utca 9/C fszt. 1. Mobil: +36 30 256 8140 Tel: +36 94 508 650 E-mail: solvex@solvex.hu Web: www.solvex.hu


Letölteni ppt "Előadó: Déri Lajos, vezető tervező MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság Budapest, 2016. április 1. A SZIGETKÖZI DUNA-SZAKASZ FENNTARTHATÓ VÍZGAZDÁLKODÁSÁNAK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések