Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Konfliktuskezelő, egyéni megküzdő-képesség fejlesztése Agresszió az iskolában, megoldások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Konfliktuskezelő, egyéni megküzdő-képesség fejlesztése Agresszió az iskolában, megoldások."— Előadás másolata:

1 Konfliktuskezelő, egyéni megküzdő-képesség fejlesztése Agresszió az iskolában, megoldások

2 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában AGRESSZIÓ AZ ISKOLÁBAN

3 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában ISKOLAI TAPASZTALATOK Változások az ifjúság kultúrájában, életmódjában, életszemléletében, kapcsolatrendszerében Ennek köszönhetően: - erőszakos viselkedések, - az agresszivitás növekedése - a tanulók kegyetlenkedése egymással és a tanárokkal.

4 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában ISKOLAI ERŐSZAK Olyan akció,amely A diákok egymás közti A diákok tanárokkal illetve más iskolai alkalmazottakkal A tanárok a tanulókkal (szülőkkel) A szülők az alkalmazottakkal szembeni erőszakos viselkedésében nyilvánul meg.

5 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában BULLYING Összefoglaló kifejezése egy olyan agresszív viselkedési forma megnevezésére, amely ismétlődően irányul gyenge, magányos gyerekre, aki képtelen önmagát megvédeni. Erőszakoskodás Zaklatás Terrorizálás

6 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában ISKOLAI PSZICHO TERROR Fogalma: Egy csoporton belül ugyanannak az egyénnek többség általi tartós kiközösítése, megalázása. Állandó szociális csoportban, a kortárscsoportban fordul elő.

7 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában AZ ISKOLAI ZAKLATÁS JELLEMZŐI Agresszív viselkedési forma, amelyre szándékos fájdalomokozás jellemző kiváltó ok nélkül. Az áldozat hosszabb időszakon át, több alkalommal szenvedi el. Az agresszor és az áldozat között nincs egyensúly az erőviszonyok tekintetében.

8 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában OKA Veszélytelen levezetése a csoportban (társadalomban) kialakult növekvő feszültségnek, agresszivitásnak.

9 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában FORMÁI Verbális: fenyegetés, megalázás, csúfolódás. Fizikai: lökés, rúgás, csípés, bezárás, verés. Szimbolikus: grimasz, mutogatás. Indirekt: kiközösítés, pletykák terjesztése, csapda állítása, szándékos elhallgatása valaminek.

10 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában MEGJELENÉS gyerek-gyerek pedagógus-gyerek pedagógus-pedagógus pedagógus-szülő szülő-gyerek

11 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában AZ ISKOLAI ERŐSZAK SZÍNTEREI Az iskola épülete, udvara. A hazavezető terek, utak. Az iskolával összefüggésben álló létesítmények: kollégium, sporttelep.

12 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában FOGALMAK bully (agresszor) – viktim (áldozat) tettes – áldozat - szemlélők támadó – megtámadott - nézők tettes – áldozat- tettes segítői - nézők agresszor – áldozat – nézők - bámészkodók

13 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában KÖVETKEZMÉNYEK A gyermekkori antiszociális magatartás növeli a bűnelkövetővé válás kockázatát. A zaklatók körében kialakul egy úgynevezett „kemény mag” (11%). Probléma: nagy befolyásuk van a többiekre. Az iskolai zaklatás a szemtanúkat is negatívan befolyásolja. A zaklatásnak a tanárok is célpontjaivá válhatnak.

14 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában A JELENSÉG KÖZÖS VONÁSAI Nincs összefüggés az iskolaméret és osztályméret, valamint a zaklatások aránya között. Az oktatásban a kognitív tudás háttérbe szorítja az érzelmi nevelést. A tanár személyének fontos szerepe van az agresszió alakulásában. A tanár jelenléte csökkenti az akciók előfordulásának valószínűségét. Az áldozat háttérbe szorul, ált. a támadóval foglalkoznak. A támadók nagyobb valószínűséggel válnak antiszociálissá. Az iskolai zaklatásban a kortárscsoport fontos tényező.

15 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában A CSOPORTSZERKEZETRŐL A csoport egyszerűsített modellje: csoportvezetők döntenek, megszabják a normákat. követők (többség), kívülállók (az agressziók áldozatai).

16 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában A KÍVÜLÁLLÓKRÓL Kívülállóvá válás oka lehet: akik elütnek a többiektől pl. testi eltérés, más viselkedésű. Kívülálló viselkedések: -harc a kívülálló szerep ellen pl. dicsekvéssel, -a szerep vállalása pl. osztály bohóca, -szövetségesek keresése, -menekülés a csoportból.

17 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában A PSZICHOTERROR JELEI pszichoszomatikus tünetek, társaságkerülés, különcködés, státusz-szimbóumok vásárlása, agresszív viselkedés, sok hiányzás.

18 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában A BÁNTALMAZÓK ÉRZÉSEI BÁNTALMAZÁS UTÁN Nincs bűntudata: 53%. Megkönnyebbülés: 44%. Miért? Miért? Miért?

19 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában A ZAKLATÓK JELLEMZŐI Hiányzik belőlük: empátia, ösztön-kontroll, indulat-kezelés, probléma-megoldás, törekvés az antiszociális viselkedés megváltoztatására.

20 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában MILYEN A TIPIKUS AGRESSZOR? agresszív viselkedési minta jellemzi: általában normaszegő, általában extrovertáltabb, erős igénye van a dominanciára, átlagosan kiegyensúlyozott, nem indulatból cselekszik, nem szorong, nincs bűntudata, az áldozattal szemben nem mutat együttérzést, ált. 2-3 főből álló csoport veszi körül és támogatja.

21 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában MILYEN A TIPIKUS ÁLDOZAT? Belső kontrollos, magának tulajdonítja a szerepét: „gyenge vagyok”, alacsony az önbecsülése. Nagy feszültség jellemzi, szorongó, érzékeny, aggódó, csendes. Bántásra sírással reagál. Magányos, nincs barátja. Pszichoszomatikus problémák jellemzik. Szüleihez (anyához) erősen kötődik.

22 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában A SZEMTANÚK JELLEMZŐI  Aktív támogatók: -pozitív attitűd az erőszak iránt, - segítik az erőszakot fizikailag is.  Passzív támogatók: -pozitív attitűd az erőszak iránt, -bátorítják a zaklatást.  Védelmezők: - pozitív attitűd az áldozat iránt, - próbálkoznak az áldozatot megvédeni.

23 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában AZ ISKOLAI ERŐSZAK A TANÁROK SZEMSZÖGÉBŐL Az iskolai erőszak kihatással van a tanárok munkájára, a tanár-szülő kapcsolatra. Leggyakrabban a következményekkel szembesülnek. Nem rendelkeznek elegendő ismeretekkel, hogy mi zajlik a tanulók között. Az erőszak nem kap kellő nyilvánosságot az iskolában.

24 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában A GYERMEKKORI VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKAT ELŐIDÉZŐ TÉNYEZŐK (ANGOL KUTATÁS) Családi konfliktusok. A szülők szociális devianciája. (bűnözés, pszichiátriai probléma) Társadalmilag hátrányos helyzet. (anyagi, lakáskörülmények) Rossz iskolai környezet. (alacsony színvonalú oktatás, a személyzet gyakori cserélődése)

25 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában AZ AGRESSZÍV VISELKEDÉS HÁTTERÉNEK NEVELÉSI TÉNYEZŐI A gondviselők (különösen az anya) érzelmei a gyermek iránt. Megengedő viselkedés a gyermek agressziójával szemben. Autoriter nevelési módszerek. A gyermek természete.

26 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában A MEGELŐZÉS SZINTJEI Intézményi: tájékoztatás, információnyújtás. Osztályban: osztályfőnöki óra, kooperatív tanulási technikák. Egyéni: okfeltárás, önsegítő csoportok, új közösségbe helyezés.

27 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában AZ ISKOLAI AGRESSZIÓKEZELÉS ÉS MEGELŐZÉS Az iskolai légkör. A képzés és oktatás során a szükséges készségek fejlesztése Célirányos felügyeleti rendszer. Fokozott ellenőrzés a szünetekben. Vonzó tanórán kívüli tevékenységek. Fórumok, megbeszélések a partnerek között.

28 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában A JÓ ISKOLAI LÉGKÖR A gyerekek és tanárok kölcsönös tisztelete. Világos és őszinte kommunikáció. Szabályok betartása és betartatása. Igazságosság. Versengés és kooperáció mértéke és jellege : - több területen folyó versenyzés, - csoportfeladatok.

29 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában A JÓ ISKOLAI LÉGKÖR A gyerekek és tanárok kölcsönös tisztelete. Világos és őszinte kommunikáció. Szabályok betartása és betartatása. Igazságosság. Versengés és kooperáció mértéke és jellege : - több területen folyó versenyzés, - csoportfeladatok.

30 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában FEJLESZTHETŐ KÉPESSÉGEK szociális kompetenciák, konfliktuskezelés, kommunikáció, önismeret, önértékelés, önkontroll, érzelemszabályozás, empátiafejlesztés, stressz-kezelés.

31 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában MEGELŐZÉS OSZTÁLYKÖZÖSSÉGI SZINTEN egyértelmű osztályszabályok, kooperatív tanulási technikák, az osztályfőnöki óra szerepének megerősítése, az erőszakoskodás káros hatásainak a tudatosítása, célirányos találkozók (szülők, tanárok, diákok között).

32 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában MEGELŐZÉS AZ EGYÉN SZINTJÉN a támadók és az áldozatok konkrét problémáinak a feltárása, tisztázó beszélgetések tanulókkal, szülőkkel, külső személyekkel, egyéni tanácsadás, csoportos támogató programok, proszociális viselkedés bátorítása, új környezetbe helyezés, iskolaváltás.

33 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában A TANÁR LEHETŐSÉGEI Amit nem tanácsos: Hagyni a dolgokat, Az osztály együttérzésére hivatkozni, - „erkölcsi prédikációk”, Bocsánatkérést követelni, Erőszakkal véget vetni (áttevődés, mintakövetés), Szigorú büntetésekkel fegyelmezni.

34 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában AMIT ÉRDEMES... Megelőzés: frusztráció csökkentése. Az áldozat mellé állni, beszélgetni vele. Közös beszélgetés az osztályban. A diák pozitív értékelés a tanórán. Közös osztályprogramok, versenyek, melyeken mindenki részt vesz. Projekt-módszerű oktatás.

35 TÁMOP / Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában LEHETŐSÉGEK Esetmegbeszélő csoport: az összes érintett jelenléte. Szupervízió: független szakember vezetésével(egyéni, csoportos). Mediáció: konfliktusos szituáció esetében. Segítségkérés: iskolapszichológus, védőnő, családsegítő, szakszolgálat, stb…

36 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Konfliktuskezelő, egyéni megküzdő-képesség fejlesztése Agresszió az iskolában, megoldások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések