Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar rendi állam és a török párharca - Hunyadi János.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar rendi állam és a török párharca - Hunyadi János."— Előadás másolata:

1 A magyar rendi állam és a török párharca - Hunyadi János

2 A rendek előretörése  Zsigmond † leánya, Erzsébet férje  Albert lesz a király  trón elfoglalásának feltétele  engedmények adása  adóztatja az egyházat  idegeneket maga mellé  Albert  tartja be ígéreteit  bárók és a nemesség együttes fellépése  1439 – ogy. összehívása  a magyar rendiség megerősödése  királyi várak további  (honor-birtok  örökbirtok)  nádort már  a király választja ki  Kedvezőtlen külpolitikai fordulat  a török támad  elfoglalja Szendrő várát   Albert - támadó hadjárat  pestis a táborban  király †

3 Szendrő vára

4 Fellobbanó trónharcok  Albert †  nincs utód  trónviszály  Az özvegy Erzsébet  születendő gyermekének kívánja a trónt  Délvidéki bárók  külső segítséget hozni tudó királyt kívánnak  Délvidéki bárók meghívják a lengyel királyt  I. Ulászló 1440-1444  Erzsébet III. Frigyeshez menekül  születendő fiát megkoronáztatja  V. László 1440-1457  Polgárháború  Ulászló győz  de Erzsébet fenntartja fia trónigényét  támogatói segítik: Garai-Cillei liga és Giskra huszita rablólovag

5  Katonai pályája  Ozorai Pipó  majd Lazarevics István mellett kezdte  1430-tól királyi szolgálat  két év Milánóban a Viscontiak udvarában él  Megismerte a kor legfejlettebb hadseregeit de a török harcmodort egyaránt.  Hunyadi János fellépése  A Zsigmond által kiépített végvárrendszerre  támaszkodva fordulatot hoz a török elleni védekezésben  az aktív védelem taktikája  támadó hadjáratok szervezését teszi lehetővé Hunyadi János fellépése Ozorai Pipó Galeazzo Visconti

6 Hunyadi felemelkedése  Zsigmond † utáni belharcok során  emelkedik a bárók sorába  szörényi bán lesz 1439-ben  Albert † után  Ulászló pártjára áll  Oroszlánrésze van Ulászló győzelmében  Jutalma az  Erdélyi vajdaság  Temesi ispánság  Nándorfehérvári kapitányság  A déli végek tisztségi  „a harc a törökkel kézenfekvő” } Az ország legnagyobb báróinak egyikévé vált

7 Hunyadi birtokai

8

9 Hunyadi harcmodora:  a huszita a  török és a  condottieri (itáliai) harcmodor ötvözése  a szárnyakon lovasrohammal zavarja meg az ellenség lovasságát  a gyalogság bekeríti az ellenség gyalogságát  Hunyadi harcmodora viszonylag egyszerű: a szárnyakon lendületes lovasrohammal kell megzavarni az ellenség lovasságát, miközben a gyalogság megkezdi az árkarolást. Ha a lovasság jókor ér vissza az üldözésből, a győzelem akár megsemmisítő is lehet. A túlerőben lévő, ám gyűrűbe szorított török sereg ily módon nem tudja kihasználni számbeli fölényét, mert csak a kör szélén elhelyezkedő katonák tudnak harcolni, a belül összetorlódottak legfeljebb azt várhatják, mikor kerülnek sorra a mészárlásban. Hunyadi harcmodora Huszita szekérvár

10  A sorozatos török támadásra válaszul  1441 nyara - benyomul Szerbiába  legyőzi Isza bég seregét  1442 Mezid bég betör Erdélybe  Marosszentimre, vereség  Hunyadi a nép között toborzott seregével  Gyulafehérvárnál megveri  Újabb támadó hadjárat a török részéről   Átteszi a hadszínteret az országhatáron kívülre  1442 szept. 2. Törcsvári-szoros bejáratánál újra győz  szultáni elit egységek (a rumélia hadtest és a janicsárok) Hunyadi első sikerei janicsárok

11  Győzelme  Európa-szerte lelkes visszhang  első komoly veresége a töröknek  A lelkesedés azonban csak szavakban nyilvánult meg  Hunyadi egyedül látott neki nagyra törő terve kivitelezéséhez   1443-44: hosszú hadjárat  30 ezer főnyi sereg - több győzelem   1444. jún. 12. II. Murád (előzetes) békét köt Drinápolyban  100 000 arany hadisarc  szerbiai várak visszaadása (Szendrő, Galambóc)  30 000 fős segéderő a magyar királynak  I. Ulászló a pápa biztatására felrúgja a Váradon titokban (08.15.)  megkötött békeszerződést a pápa által ígért hajóhadban bízva ismét támadást indít És a folytatás

12  1444. szeptemberben indul a támadás  több várat elfoglalva tör Várna felé  majd a flotta támogatásával Drinápolyig halad  Várna - november 9  A délutáni órákban tűntek fel az első török csapatok  Kiderül hogy a  keresztény segítség nem lesz Várnánál,  átkelés nem valósítható meg  csapdába kerültek  A pápai legátus - védekezés  míg a támogatás megérkezik   Hunyadinak  tetszett, érvei  Az újabb támadás

13  nincs elég készlet, utánpótlás  támadással kell ellensúlyozni a létszámbeli hátrányt  Ezért a csata másnapi megvívása mellett tört lándzsát.  A haditanács végül ezt fogadta el  Csata: Török támadás  Hunyadi felfogja mind a két szárnyon  Majd felmorzsolja őket  Ulászló meggondolatlan cselekedete  a janicsárok közé rontott, utat keresve Murád felé  a szultánt egy janicsár egység védte  a király vakmerőn bevágtatott, a janicsárok rögtön körbevették  a janicsárok levágták a fejét, s lándzsára tűzték  a magyarok rendje felborul és a vereségre álló törökök megfordítják a csata kimenetelét

14

15 A várnai csata, Ulászló meggondolatlanul a szultán felé tőr

16 A meggondolatlan király veszte, fejét egy janicsár tartja magasba, mint egy győzelmi trófeát.

17

18

19 1. A ruméliai szpáhik megtámadják a ma- gyar balszárnyat, a körkörös ottomán tűz kezdetben súlyos veszteségeket okoz 2. Az anatóliai szpá- hik megtámadják a magyar jobbszárnyat 3. A janicsárok és az aszab íjászok lekötik (fárasztják) a magyar csapatokat, arra ösz- tönözve a váradi és az egri püspököt, hogy előre nyomuljanak. 4. Tálóczy a tartalék csapatokkal előnyomul, hogy felmentse (segítse) a püspöki csapatokat.

20 1. A ruméliai szpá- hikat egyesült erő- vel visszaveri a ma- gyar derékhadat és a balszárnyat 2. Az anatóliai szpá- hik és az akindzsi előőrsök megtörik a magyar jobbszár- nyat 3. Tálóczy vissza- vonul a szekértábor biztonságába 4. A wallach (oláh, román) kontingens kifosztja az ottomán tábort.

21 1. A ruméliai csapa- tok visszavonulnak, és nem játszanak további szerepet 2. A magyar derék- had és a balszárny le- köti a török balszár- nyat, és megöli az anatóliai beglerbéget 3. A (román) csapa- tok elvonulnak 4. Vezérük halálakor az anatóliai csapatok rendje megbomlik, és fejvesztve menekül 5. A magyar király 500 emberrel megtá- madja az ottomán derékhadat, és elesik 6. A király halálával a magyarok rendje felborul és a vereségre álló törökök megfordítják a csata kimenetelét

22  1444. király †  1445 ogy. elismerik V. Lászlót királynak  A király gyermek  hét főkapitányt választanak   tudják a rendet fenntartani az ország  1446 – a nemesség támogatásával Hunyadit kormányzóvá választják  teljes uralkodói jogkör (csökkentett birtokadományozás)  Célja: az ország egységét megteremteni  nem sikerül  a királyi birtokállomány is tovább   Az ország erejét a török ellen kívánja felhasználni   1448 - Hunyadi utolsó támadó hadjárata  Rigómező  vereség  megint nincs segítség (lásd: Várna)  A vereség   tekintélye  1452. V. László átvette a kormányzást  Hunyadi megtartotta hatalmát  ország főkapitánya, királyi jövedelmek kezelője Hunyadi kormányzósága

23

24 A nándorfehérvári diadal  Utolsó harca  1453-ban a török elfoglalja Bizáncot  lerövidül a felvonulási út  1456 Nándorfehérvár ellen indul   a pápa elrendeli „segítségként”" a déli harangszót,  Szilágyi Mihály védi a várat  Kapisztrán János szerzetes a „támogatás”  A nándorfehérvári diadal eseményei nandorfehervari_Diadal.swf !!!nandorfehervari_Diadal.swf

25 A déli végvárvonal kulcsa Nándorfehérvár

26 Hunyadi és Kapisztrán

27

28 Dugovics Titusz

29


Letölteni ppt "A magyar rendi állam és a török párharca - Hunyadi János."

Hasonló előadás


Google Hirdetések