Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fiatal mezőgazdasági termelők támogatás végrehajtásának tapasztalatai 2016. május 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fiatal mezőgazdasági termelők támogatás végrehajtásának tapasztalatai 2016. május 26."— Előadás másolata:

1 A fiatal mezőgazdasági termelők támogatás végrehajtásának tapasztalatai 2016. május 26.

2 Jogszabályok EUME számítás 2015. évi támogatási kérelmek Kötelezettségek Ellenőrzések Gyakran előforduló hibák Tartalom

3 A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény Az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet; Az EMVA-ból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet; Jogszabályok

4 A támogatás igénybevételének feltételei A támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be; A rendelet alapján nem adható támogatás annak, aki: a rendelet szerinti támogatási kérelme benyújtása előtt már nyújtott be támogatási kérelmet vagy pályázatot az MVH-hoz, és amelynek forrása részben, vagy egészben az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap, illetve az Európai Halászati Alap volt „A” Szakmai szempontok és „B” Horizontális szempontok rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 47 pontot; „C” Pénzügyi terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 4 pontot; vagy „D” Üzleti terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 20 pontot.

5 A támogatás igénybevételének feltételei Elérhető pontszám: Szakmai szempont: 50 pont Horizontális szempont:17 pont Ebből: végzettség15 pont állattenyésztés, kertészet vagy együtt a kettő az EUME több mint 50%-át adja csak növénytermesztés0 pont aranykalászos gazda csak növénytermesztéssel nem éri el a minimális 47 pontot, ami az alapjogosultság feltétele Max. 67 pontot lehet elérni. 6-10 pont

6 A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 17/2015. (V.7.) számú közleménye a tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított Standard Fedezeti hozzájárulás (SFH) értékek listájáról és a 10/2015. (IV.30.) számú IH Közlemény módosításáról Támogatási kérelem benyújtás évének január 1-jei árfolyama: 315,54 Ft/euró Működtetési időszak 5 éve alatt alkalmazandó. EUME számítási segédtáblázat nyújt segítséget (64/2015. (V. 7.) számú MVH Közlemény) EUME számítás I.

7 EUME számítás módja Az EUME számítás képlete: Σ (SFH érték x mennyiség)/(1200 x adott évi EKB által közzétett január 1 napján közzétett Ft/EUR árfolyam) Példa: az termelő rendelkezik 6 ha őszi búzával, 3 ha szabadföldi zöldséggel és éves átlagban 30 hízóval Az őszi búza SFH értékeke: 194 060 Ft/ ha A szántóföldi zöldség SFH értéke: 950 331 Ft/ha A sertés/hízók/ SFH értéke: 20 376 Ft/állat fenti képlet alapján: (194 060 x 6)/ (1200x 315,54)=3,08 EUME A gazdaság üzemmérete (950 331x 3)/ (1200x315,54)=7,53 EUME Σ 11,69 EUME (20 376 x30)/ (1200-315,54)= 1,08 EUME

8 Számítás alapja: Terület  Egységes területalapú támogatási kérelem adatai  Földhasználati nyilvántartás Állatállomány  Napi állatállományok éves átlaga alapján számított állatlétszám (TIR, ENAR, BIR)  Állatállomány-nyilvántartás EUME számítás II.

9 Beérkezett támogatási kérelmek: 6 943 darab Jóváhagyott támogatási kérelmek: 3 152 darab Kötelezettségvállalás összege: 35 milliárd Ft Csongrád megyei adatok Beérkezett támogatási kérelmek: 356 darab Alapjogon elutasított 73 darab Forráshiány miatt elutasított88 darab Visszavont, lemondott6 darab Jóváhagyott támogatási kérelmek: 189 darab Támogatási összeg 90 %-ának igénylése. Működtetési időszak kezdete: 2016. január 1-től 2015. évi támogatási kérelem Országos adatok

10 Kötelezettségek Egyéni vállalkozói tevékenység fenntartása, az ügyfél köteles a gazdaságot személyes közreműködésével vezetni, kötelező képzés elvégzése, a támogatási kérelemben tett vállalásokat, nyilatkozatokat a működtetési időszak végéig fenn kell tartani, a vállalt üzemméret teljesítése és fenntartása, állatállomány bejelentése, megléte, kötelező nyilvántartások vezetése, földterület bejelentése, gazdálkodási napló vezetése, vállalt árbevétel teljesítése (könyvelés).

11 Kötelezettségek Támogatási kérelemben vállalt kötelezettségek nyilatkozat alapján: Bsc szintű végzettség, Főállású mezőgazdasági termelő (3. év vagy 4. év kezdetétől), Állattenyésztés/kertészet arányának vállalása, Életvitelszerű tartózkodási hely, Főállásban foglalkoztatottak száma, Gazdálkodás 30 km-es sugarú körön belül.

12 Támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának igénylése: 4. évre vállalt üzemméret teljesítése esetén, legkorábban 2017. július 1-31. között legkésőbb 2020. július 1-31. között Életvitelszerű tartózkodási hely igazolása: 1000 fő alatti lakosságszámú település, Ingatlan-nyilvántartás alapján (külterületi) tanya vagy major, Illetékes önkormányzat jegyzőjének igazolása arról, hogy az ingatlan gazdálkodásra alkalmas. Kifizetési kérelem

13 Adminisztratív ellenőrzés Kifizetési kérelmet benyújtó ügyfelek Helyszíni ellenőrzés Kifizetési kérelmet benyújtó ügyfelek Adott évben kifizetési kérelmet be nem nyújtók A mesterséges körülmények megteremtését az MVH kiemelten fogja ellenőrizni, és szankcionálni! Ellenőrzések

14 Véletlenszerű kiválasztás  A kiválasztott ügyfelek 25%-a  Bárki lehet attól függetlenül, hogy már volt-e ellenőrizve, és mindent rendben talált az MVH Kockázatelemzéses kiválasztás  A kiválasztott ügyfelek 75%-a  Kockázatosnak ítélt ügyfelek nagyobb súlya Direkt kiválasztás Helyszíni ellenőrzés

15 Teljes gazdaság vizsgálata Az ellenőrzés a pillanatnyi állapotokat méri fel és vizsgálja az ellenőrzést megelőző működtetési időszak éveit is Támogatási kérelemben megadott adatok, vállalások teljesítésének vizsgálata Bizonylatok, számlák, nyilvántartások, könyvelés, adóbevallás ellenőrzése Helyszíni ellenőrzés II.

16 Tényleges gazdálkodás nincs, vagy minimális Az ügyfél nincs tisztában a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeivel Ténylegesen gazdálkodóknál: –Figyelmetlenségek –Vis maior –Tévhitek (Csak a 4. évre kell teljesíteni a vállalt üzemméret elérését) Helyszíni ellenőrzések során feltárt hiányosságok

17 A támogatási kérelemben adott évre vállalt EUME mérettől való elmaradás; 4. évre vállalt EUME méret nem teljesítése; Elmaradás a 4. és 5. évre vállalt árbevételtől; Földhasználati adatok bejelentésének elmulasztása; Tenyészet Információs Rendszerbe történő bejelentési kötelezettség elmulasztása; Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése vagy megszüntetése; Támogatási kérelemben többletpontért vállalt kötelezettségek nem teljesítése. Gyakran előforduló hibák az adminisztratív és helyszíni ellenőrzések során

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A fiatal mezőgazdasági termelők támogatás végrehajtásának tapasztalatai 2016. május 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések