Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3.2.3 „Építő közösségek” 1-2. kör Paradigmaváltás a közművelődésben 2000 – 2008. Dr. Németh János stratégiai tervező, vezető főtanácsos, OKM Közművelődési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3.2.3 „Építő közösségek” 1-2. kör Paradigmaváltás a közművelődésben 2000 – 2008. Dr. Németh János stratégiai tervező, vezető főtanácsos, OKM Közművelődési."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.2.3 „Építő közösségek” 1-2. kör Paradigmaváltás a közművelődésben 2000 – 2008. Dr. Németh János stratégiai tervező, vezető főtanácsos, OKM Közművelődési Főosztály Szombathely, 2009. szeptember 28.

2 „ Azt mondani, hogy művelődnünk kell, vagy már a saját életünk során meredek hanyatlás tanúi leszünk, az nagyjából helytálló.” (G. P. Snow) „ Egy pillanatra sem szabad abbahagyni a tanulást. A tanulás is olyan, mint a többi tevékenység: annál eredményesebb, minél többet gyakoroljuk. Aki többet tanul, az újat is könnyebben sajátítja el.” (Marx György)

3 Paradigmák a felnőtt kori tanulás európai és magyarországi gyakorlatában 1960 – 2010 között 1. Tudományos-technikai forradalom (TTF) (1960-1980) 2. Permanens művelődés (1980 – 1990-es évek közepe) 3. Tudás alapú társadalom (1990-es évek közepe - napjainkig)

4 Előzmények Alapdokumentumok 1.Felnőttkori tanulás: soha nem késő tanulni. Az Európai Közösségek Bizottságának Közleménye. (Brüsszel, 2006.) 2.Az Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/ek határozata (2006. november 15.) az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról 3.Az Európai Közösségek Bizottságának közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Cselekvési terv a felnőttkori tanulásról. Tanulni sohasem késő. 2007.

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL (2005.) a kormány meghatározta az emberi erőforrás fejlesztésének irányait az Európai Unió tervezésével összhangban a 2007-2013 közötti időszakra az LLL alrendszereinek és módszereinek definiálása (közművelődés, felnőttképzés, közösségi tájékoztatás - felnőttkori tanulás, új tanulási formák: nonformális, informálist tanulás)

6 Önálló tanulás szakképzés felsőoktatás közoktatás Az egész életen át tartó tanulás intézményi alrendszerei (LLL) Formális tanulásNem formális tanulásInformális tanulás felnőttképzés iskolarendszerűIskolarendszeren kívüli közművelődés tájékoztatás intézményei

7 Önálló tanulás Az egész életen át tartó tanulás és a közművelődés Nem formális tanulásInformális tanulás felnőttképzés közművelődés tájékoztatás intézményei Formális tanulás felnőttképzés

8 Az „axióma”: Minden képzés tanulási folyamatban realizálja céljait és kompetenciaváltozással jár, de nem minden tanulási folyamat, mely kompetenciaváltozással jár, kötődik formalizált képzési keretekhez. Példák: 1. okj-s, általános, nyelvi képzések, TÁMOP 3.2.3. 1. kör 2. klubok, körök, szakkörök, táborok, egyéb közművelődési tevékenységek, TÁMOP 3.2.3. 2. kör

9 Formális tanulás és képzés Szervezett és strukturált közegben (pl. oktatási, képzési rendszer, vállalati képzés keretei között) történő tanulás. A formális tanulás rendszerint a tudás megszerzését igazoló hivatalos elismeréssel (diploma, bizonyítvány) zárul.

10 Nonformális tanulás és képzés Tervszerű, nem kifejezetten tanulási célzatú, de jelentős tanulási elemet tartalmazó tevékenység keretében végzett tanulás. A nem formális tanulás az alapoktatási és képzési feladatokat ellátó rendszerek mellett zajlik, és általában nem zárul hivatalos bizonyítvánnyal. A nem formális tanulás lehetséges színterei: közművelődési intézmény, munkahely, civil és társadalmi szervezetek vagy a formális oktatási rendszerekben folyó tanulás kiegészítése céljából létrehozott képzőintézmények.

11 Informális tanulás A napi élettevékenység keretében történő, nem feltétlenül tudatos, jelentős arányban indirekt tanulási tevékenység (a családban, munkahelyen, baráti közösségekben, szabadidős tevékenység során, a tömegtájékoztatás által közvetített ismeretek elsajátítása)

12 A felnőttkori tanulás fejlődése a három paradigma időszakában 1. Paradigma (jellemző: formális tanulás és felnőttképzés) Munkaerő-piaci, szakmaszerző felnőttképzések Munkahelyi képzések, átképzések Nyelvi képzések 2-3. paradigma (jellemző: nonformális és informális felnőttkori tanulás és képzés) A társadalmi integrációt, beilleszkedést elősegítő, a kirekesztés felszámolását célzó képzések Általános érdeklődést szolgáló non-formális (informális) képzések életvezetési kérdések, szabadidő eltöltés, rétegspecifikus, oktatást kiegészítő, közösségfejlesztő, TÁMOP 3.2.3

13 A felnőttkori tanulás magyarországi intézményrendszere Piaci- vállalkozási szektor I. Paradigma Állami- önkormányzati szektor Nonprofit szektor Kulturális célokat szolgáló gazdasági társaságok Rt. Bt. Kft. Állami önkormányzati Kulturális, közművelődési és közgyűjteményi intézmények Egyesületek, alapítványok, kht. TIT MNT

14 Paradigmák a közművelődés magyarországi gyakorlatában 1950 – 2010 között utasítás (terv) törvény stratégia

15 Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztály KÖZMŰVELŐDÉSI STRATÉGIA 2007 – 2013. V. A STRATÉGIA PILLÉREI - BEAVATKOZÁSOK V.1. Kulturális vidékfejlesztés, területfejlesztés (regionális, kistérségi, önkormányzati szinteken + Agóra-multifunkcionális közösségi központok, IKSZT-k) V.2. A közművelődési intézmények szocio-kulturális szolgáltatásainak fejlesztése (nonformális és informális tanulási formák – „Építő közösségek”) V.3. Az élethosszig tartó tanulás (LLL) szakterületei (Esélyt a munkára, Innovatív szakszerűség) V.4. A kreativitás és önkifejezés alkotói és közösségei V.5. Az info-kommunikációs technológia szakmai megjelenésének formái

16 Közművelődés az LLL szolgálatában É p í tő k ö z ö ss é gek 10,75 Mrd Ft 1. kör: A közművelődési intézmények felnőttképzési kapacitásának erősítése 3,77 Mrd Ft 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában 6,97 Mrd Ft Szolgáltató közgyűjtemények Tud á sdep ó Expressz A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében 7,64 Mrd Ft Kulturális fejlesztések a TÁMOP-ban Kulturális fejlesztések a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásáért 2,38 Mrd Ft Szolgáltató közgyűjtemények M ú zeumok Mindenkinek Program Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése 1,58 Mrd Ft Központi módszertani fejlesztés 0,43 Mrd Ft Pályázat 1,15 Mrd Ft Digit á lis Tud á sb á zis 1,25 Mrd Ft

17 Építő közösségek: 1. kör: A közművelődési intézmények felnőttképzési kapacitásának erősítése 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában A) Kulturális szakemberek át- és továbbképzése, e-tanácsadók képzése B) Iskolai oktatáshoz kapcsolódó iskolarendszeren kívüli programok, tehetséggondozás C) Demokratikus jogok gyakorlását segítő kompetenciák fejlesztése D) Digitális írástudás és alapkompetenciák fejlesztése E) Nyelvi kompetenciák fejlesztése Kulturális f ejlesztések a TÁMOP-ban: közművelődés Megjelent: 2008. október 25.

18 Kiemelten értékelt, támogatott, stratégiai tevékenységek I. (húzó ágazatok) a formális oktatást kiegészítő, iskolán kívüli közművelődési programok megvalósítása, szoros együttműködés az oktatási intézményekkel; az egész életen át tartó tanulás nem formális és informális alkalmainak, tartalmainak és résztvevői körének bővítése a közművelődési intézményekben (ifjúság, generációk közötti együttműködés); A felnőttképzés rendezett jelenléte a közművelődésben;

19 Kiemelten értékelt, támogatott, stratégiai tevékenységek II. (húzó ágazatok) partnerség mindenben (hálózatosodás, civil szféra, közoktatás); szinergia, hozzáadott érték indikátorokkal történő igazolása – kreatív megoldások, folyamatos megújulás; szolgáltató jelleg működési és tartalmi érzékenysége; projektszemlélet beágyazódása a tervező- szervező munkában.

20 Stratégiai tudatosság, törvényi biztonság Érték vállalás közművelődés irányításábana – ennek kommunikálása (a klasszikus-modern kultúrafogalom mentén – 7 húzóágazat – intenzív egyéni lét multiverzuma (s-o, mag-héj) találkozását elősegítve) Költségvetésből is támogatott Közművelődési intézményekre alapozott Az értékelvű közművelődés alapjai

21 Aa) alkomponens: A kulturális szakterület szakemberei komplex képzésének kidolgozása és megvalósítása, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által akkreditált, tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés keretében, új képzés kidolgozásával vagy már létező képzés továbbfejlesztésével. 7 eredményes pályázó 5 Mrd Ft szerződéskötésre 2. kiírás megjelent, illetve a kapuban… Erről már Andrea Néhány adat


Letölteni ppt "TÁMOP 3.2.3 „Építő közösségek” 1-2. kör Paradigmaváltás a közművelődésben 2000 – 2008. Dr. Németh János stratégiai tervező, vezető főtanácsos, OKM Közművelődési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések