Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázatok elméletben és gyakorlatban. Témakörök:  - pályázatok jogszabályi háttere  - pályázati kiírások értelmezése  - útmutatók, háttérdokumentumok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázatok elméletben és gyakorlatban. Témakörök:  - pályázatok jogszabályi háttere  - pályázati kiírások értelmezése  - útmutatók, háttérdokumentumok."— Előadás másolata:

1 Pályázatok elméletben és gyakorlatban

2 Témakörök:  - pályázatok jogszabályi háttere  - pályázati kiírások értelmezése  - útmutatók, háttérdokumentumok  - gyakorlati útmutatás  - költségvetés összeállítása  - megvalósítás  - elszámolás és egyéb adminisztráció  - fenntartási kötelezettségek

3 pályázatok jogszabályi háttere  Általános érvényű jogszabályok  Számviteli és adózási  Közbeszerzési tv.  Államháztartásról szóló törvény  Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  Stb.  Pályázathoz kapcsolódó  Törvények  Kormányhatározatok  Rendeletek

4 pályázati kiírások értelmezése  A pályázat kiírója  A pályázat célja  A pályázat keretösszege és forrása  Igényelhető támogatás  A támogatás formája  A finanszírozás módja (elő-, utó-, előleg lehetősége)  Saját forrás  A pályázók köre  Kizáró okok, ki nem részesülhet támogatásban  Megvalósítás időszaka  Benyújtás módja és határideje

5 pályázati kiírások értelmezése 2.  Elszámolható költségek köre  Nem elszámolható költségek köre  Pályázat tartalmi elemei  Adatlap  Költségvetés  Szakmai terv / Megvalósíthatósági Tanulmány / stb.  Jogi dokumentáció  Az elbírálás szempontjai  Kötelező elemek, megfelelőségi kritériumok  Szakmai szempontok  Horizontális szempontok  Opcionális vállalások

6  Döntéssel kapcsolatos információk (határidő, kiértesítés módja, stb.)  Jogorvoslat  Támogatási Szerződés megkötése  Támogatás folyósítása  Támogatás elszámolására és annak ellenőrzésére vonatkozó információk pályázati kiírások értelmezése 3.

7 útmutatók, háttérdokumentumok  Pályázati útmutató  Segédletek  Kitöltési útmutatók  Tájékoztatók a horizontális vállalásokról  Fenntarthatósági útmutató  Esélyegyenlőségi útmutató

8 gyakorlati útmutatás Ötlettől a projektig, projekttől a pályázatig…

9 Projekt - PÁLYÁZAT Projekt  megtervezett fejlesztési elképzelés Pályázat  a PROJEKT bemutatása a pályázat kiírója (TÁMOGATÓ) által megkövetelt formában és szerkezetben a támogatás elnyerése érdekében.

10 A projekt 1. Végtermék-centrikus meghatározás:  A támogatási rendszer legkisebb eleme.  Azok a produktumok (beruházások, szolgáltatások), amelyek hozzájárulnak a szélesebb közösség által kijelölt közép, vagy hosszú tavú stratégiai cél eléréséhez. 2. Tevékenység-centrikus meghatározás:  – egy adott kiinduló helyzetből  – adott időtartamon belül  – adott erőforrásokkal  – egy specifikus célt elérni kivánó tevékenységsorozat

11 A projekt fogalma Egyedi folyamatrendszer, amely kezdési és befejezési dátumokkal megjelölt, specifikus követelményeknek – beleértve az idő-, költség és erőforrás-korlátokat – megfelelő cél (produktum) elérése érdekében vállalt, koordinált és kontrollált tevékenységek csoportja.

12 A jó projekt ismérvei releváns  kereslet-vezérelt  cél-orientált  megfelel a stratégiai elvárásoknak megvalósítható  jól átgondolt, következetes  eredményei mérhetik  költségvetése reális  munkamegosztása világos  kockázatai ismertek fenntartható  a célcsoport szamara nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók.

13 Projekt-tervezési módszerek SWOT elemzés  Az ötletek közötti választást, a célok meghatározását segíti Problémafa – Célfa elemzés Érintettek és partnerség elemzése (Stakeholder analizis)  Személyek es személyek csoportjai amelyeket ÉRINT, akiknek ÉRDEKÉT SZOLGALJA  Kulcstényező a kommunikáció! Munka es humánérıforrás tervezés  A projektjavaslat világos, logikus es strukturált lesz  Az érintettek bevonása fontos a készítés folyamatába Indikátor tervezés  output, eredmény es hatás indikátorok Logikai keretmátrix (Logframe) módszer  A projektjavaslat világos, logikus es strukturált lesz  Az érintettek bevonása a készítés folyamatába  Alternatívák elemzését teszi lehetővé

14 A projektek közös elemei  Van produktuma, megvalósítandó célja  Létezik a megvalósítást leíró projektterv  Adott a megvalósításra szánt időkeret  Létezik a tevékenységekre bontott költségterv  Léteznek a produktumra vonatkozó minőségi elvárások, követelmények  Meghatározottak a bizonytalansági területek  Azonosítottak a kockázatok és reakciók

15 PARTNERSÉG Kik a partnerek? Azon személyek es szervezetek, akik a projekt előkészítése illetve a projekt megvalósítása során együttműködnek. Jól körülhatárolt tevékenységgel es feladatokkal, valamint anyagi es nem anyagi hozzájárulással rendelkeznek Partnerség építés Miért van szükség partnerekre?  Információszerzés  Többféle szaktudás egyesítése  Innováció, ötletek forrása új látásmód  Visszajelzés a saját munkáról  Megrendelések, új feladatok es források megszerzésének lehetősége

16 Indikátorok Indikátorokkal szemben támasztott követelmények:  Specific – specifikusak mennyiség és minőség tekintetében  Measurable – mérhető, objektív módon  Achievable – teljesíthető  Relevant – releváns, szelektív, független  Time-based – időhöz kötött

17 PCM, azaz Projekt Ciklus Menedzsment vezetés tervezésszervezésirányítás stratégiai szint teljesítmény

18 Szervezeti felépítés Munkamegosztás kialakítása szerint  funkciók  termékek  régiók Hatáskörmegosztás szerint  egyvonalas  többvonalas Koordináció szerint  technokratikus  strukturális  személyorientált

19 Team munka Egy csoport még nem csapat!  Közös (nem pusztán azonos) cél  Egyéni/csoport érdek  Közös stratégia  Szabálykövetés  Közös tudásbázis  Szinergikus hatás

20 A pokolba vezető út:  „Honnan tudnánk a jövőt?”  „Az ÉLET úgyis felborít mindent, minek tervezni?”  „Ugyan, erre gondolni sem szabad!”  Mindenki, Senki, Valaki, Akárki…  „Megbeszéltük, nem?”  „Ej, ráérünk arra még!”  „A pénz a legkevesebb.”  „Minden megy a maga útján.”  „Mindenki tudja a dolgát.”

21 Költségtervezés A projektek többsége a tervezett költségkeret túllépésével valósul meg!  projekttervezés hiányosságai  korai szakaszban alacsony becslések  teljesítési határok tisztázatlansága  terjedelmi változások menet közben  előre nem látható problémák  külső tényezők

22 Költségterv készítés  a költségkategóriákat meg kell határozni  az erőforrásokat költségkategóriákba kell sorolni  meg kell határozni a mértékegységeket  meg kell határozni a mennyiségeket  meg kell határozni az egységárakat  a költségeket hozzá kell rendelni az erőforrásokhoz  meg kell határozni a teljes költséget  figyelemmel kell lenni a pályázatban szereplő belső korlátokra!

23 Megvalósítás  Menedzsment szükségessége (szakmai vezető, pénzügyi szakember)  Bármit teszünk, előtte gondoljuk át a teljes folyamatot, mit szeretnénk elérni, hogyan fog történni, hogyan fogjuk dokumentálni, elszámolni, stb.  Olvassuk el a segédleteket! Minden le van írva! Kérdezzük meg a kapcsolattartónkat, pályázatkezelőt, stb.!  Likviditás! Meddig bírjuk finanszírozni a pályázatunkat?  Indikátorok teljesítése  Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság  Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)  Zárás, fenntartás

24 elszámolás és egyéb adminisztráció  A megvalósítás szakaszában folytatott megfelelő dokumentálás a sikeres elszámolás kulcsa  Megrendelők, szerződések, számlák, kifizetési bizonylatok, teljesítési igazolások, beszámolók, stb…  …ezek egymással való összhangja!!!  Az elszámolással, beszámolóval kapcsolatban is minden le van írva a segédletekben!

25 Köszönöm a figyelmüket! Dudás Tamás Tanácsadó dudasconsulting@gmail.com


Letölteni ppt "Pályázatok elméletben és gyakorlatban. Témakörök:  - pályázatok jogszabályi háttere  - pályázati kiírások értelmezése  - útmutatók, háttérdokumentumok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések