Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Albel Andor: Alföld SPA és a klaszterek 2003-2007 Gyula-Magyarkanizsa, 2007-08-23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Albel Andor: Alföld SPA és a klaszterek 2003-2007 Gyula-Magyarkanizsa, 2007-08-23."— Előadás másolata:

1 Dr. Albel Andor: Alföld SPA és a klaszterek 2003-2007 Gyula-Magyarkanizsa, 2007-08-23

2 . A Dél-alföldi Fürdőegyesület 1999-ben jött létre, elsősorban a dél-alföldi térség termálturizmusának (fürdőtelepülések – fürdők) összefogására, és a helyzet felmérésére, majd a fejlesztések áttekintésére, ösztönzésére, az érdekek érvényesítésére. Tehát a tagok közötti együttműködés alapja a minél eredményesebb és fenntartható termálturisztika. Később csatlakoztak a közhasznú egyesülethez tanácsadó cégek, gyógy- és termálszállók (panziók), kempingek. 2003 decemberében döntött az egyesület közgyűlése a Klaszter kiépítésében – és elsősorban a beszállítói, és oktatási intézményi körből keresett meg vállalkozókat és intézményeket.

3 Magyarkanizsa: Horgászfesztivál

4 A H Á L Ó ZAT FEJLESZT É S É RE VONATKOZ Ó SZERZŐD É S (tervezet, amely az aláírásokkal érvényesül) A SZERZŐDÉS TÁRGYA Jelen Szerződés szerint a hálózat (2. pontban felsorolt) alapító tagjai létrehozzák a Dél-alföldi Termál Klasztert, és megállapodnak annak működési feltételeiről.

5 Klaszter ülés

6 SZ Á ND É K A H Á L Ó ZATI EGY Ü TTMŰK Ö D É S FEJLESZT É S É RE, MŰK Ö DTET É S É RE A hálózat (2. pontban megnevezett) alapító tagjai jelen szerződésben és az 1. számú mellékletben mellékelt szándéknyilatkozataikban kinyilvánítják azon akaratukat, hogy létrehozzák és a Dél-alföldi Termál Klasztert. A Klaszter működtetésével a Dél-alföldi Gyógy, -és Termálfürdők Közhasznú Egyesületét, annak elnökségét és dr.Albel Andor ügyvezető elnököt bízzák meg. A Klaszter székhelye az Egyesület székhelye: 5700. Gyula, Rábai Miklós u. 3. Telefon/fax: 66-468-591; E-mail címe: datermalklaster@t-online.hu datermalklaster@t-online.hu

7 Cseh tanulmányút

8 A HÁLÓZAT TAGJAINAK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI A KLASZTERTAGOK JOGAI - A Klasztert érintő kérdésekkel kapcsolatos információkhoz való hozzájutás -Képviseleti joggal felhatalmazott képviselője útján részvétel a Dél-alföldi Termál Klaszter működésében (bizottságaiban), a Klaszter egyes szervezeti egységeinek munkájában. A tagok választhatnak és választhatók. -Képviselője útján részvétel a Klaszter tagok számára nyitott rendezvényein

9 Megállapodás aláírása az Észak- alföldi Termálklaszterrel

10 A HÁLÓZAT TAGJAINAK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI A KLASZTERTAGOK JOGAI Igénybe veheti a Dél-alföldi Termál Klaszter tagok részére nyújtott szolgáltatásait (elsődlegesen marketing, oktatás, informatika, pályázati tanácsadás, kutatás- fejlesztés) - - Képviselője útján javaslattételi jog a Klaszter működésével kapcsolatosan felmerülő bármely kérdésben - Képviselője útján közreműködés a Klaszter döntéshozatali eljárásaiban

11 Megállapodás aláírása az Észak- alföldi Termálklaszterrel

12 A KLASZER TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI -A tagok vállalják, hogy a Klaszter működésében aktívan részt vesznek. -A tagok vállalják, hogy a szervezetükben, tevékenységükben, adataikban bekövetkező, a Klaszter működését érintő bármely változást, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül írásban bejelentik a Klaszter Bizottságánál

13 A KLASZER TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI -A tagok vállalják, hogy rendszeresen alávetik magukat a fejlődés megítélését lehetővé tevő, az esetleges problémák megoldására irányuló közös feladatoknak, a sikeres működéshez és tervezéshez nélkülözhetetlen adatgyűjtéseknek és felméréseknek -A tagok vállalják az éves tagdíj megfizetését a gesztor Fürdőegyesület alapszabályában rögzített mértékben, majd a későbbiekben megalkotandó és közösen elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott feltételek és keretek között.

14

15 Részlet az Együttműködési megállapodásból Magyarországon a fürdők környezetében megalakultak a közös érdekek alapján működő klaszterek, -Dél –alföldi Termálklaszter, Észak alföldi Termálklaszter, majd a kettő szövetsége- tömörítve elsősorban a fürdőintézményeket, szállásadókat, egészségügyi, -és oktatási intézményeket, marketing cégeket, kivitelezőket és más szolgáltatókat. A Vajdaság egészségturisztikai kínálata kitűnő értékeket és lehetőségeket hordoz, melyek egy komplex fejlesztési program során az egészségturizmus európai kínálatának élvonalába emelhető.

16 A Felek együttműködésének szakaszai - A bevezető szakaszban el kell érnie a feleknek a célok megismerését, a közös feladatok megértését, az összefogás jelentősségét, „Alföldi Spa” követelményrendszerével való azonosulást. Az Európai Turisztikai Képzési Mintaterületek kialakításának célját és feladatit. - A koordinációs szakaszban a meglévő és a közösen elfogadott tevékenységek irányításához kifejlesztenek egy összefüggő struktúrát. Kialakítják az EU Gyógy, -és Rurális Turisztikai Képzési mintaterület szervezeti és szakmai együttműködési kereteit. - A fejlesztési szakaszban az Európai Turisztikai trendek alakulásának és a desztináció lehetőségeinek és igényeinek megfelelően kialakítják és fejlesztik a tevékenységüket. (innováció).

17 A szerződő felek közös érdeke, hogy az együttműködésük útján megismertessék a világgal az Nagyalföld egészségturisztikai kínálatát és desztinációkat menedzseljenek, valamint az érintettek közötti együttműködésben rejlő előnyöket kihasználják. A szerződő felek az együttműködés keretein belül a következő feladatokat tűzik ki: -„Alföld Spa” egyedi jegyeinek feltárása, standardok létrehozása és a közös marketing tevékenység, - Információs bázis kialakítása, egy közös portál létrehozása, -A Gyógy, -és Rurális turizmus Európai Turisztikai Képzési Mintaterületének kialakítása a térségben, -Hármas megállapodás megkötése az Észak – alföldi Termálklaszter bevonásával, -Határon átívelő további együttműködések szorgalmazása Románia Nyugati régiójának fürdőtelepüléseivel (Kárpát medence Termálrégió), -Az "Alföld Spa" logójának (közös) használata a REK részéről.

18

19 Interreg III/a pályázat A projekt céljai:  Közvetlen célkitűzés a Dél-Alföldi régió, valamint a Vajdaság fürdőtelepülésein működő termál-és gyógyfürdők fejlődésének és hatékonyabb működésének ösztönzése a termál- és gyógyturizmusban érintett szakemberek képzésével, szakmai szemináriumok megrendezésével. A két régió fürdőtelepülésein működő gyógy- és termálfürdők gyógyászati és egyéb (wellness, fitness) szolgáltatásainak minőségi fejlesztése. A határon átnyúló kapcsolatok ösztönzése, hosszútávú szoros szakmai együttműködés a turizmus, főként az egészségturizmus terén.

20 Interreg III/a pályázat A projekt célcsoportjai, az egészségturisztikai szolgáltatások végső haszonélvezői a Vajdaság területén lévő termál- és gyógyfürdők helye szerint: -bejáró (ambulantos) betegek (Kanizsa, Csóka, Törökkanizsa, Horgos, Zenta, Szabadka) – gyógyulás céljából -bentfekvő (sztacionár) betegek : Szerbia (Újvidék, Belgrád, Niš,Kragujevac), Ausztria, Németország – gyógyulás céljából -pihenni vágyó vendégek (wellness és anticellulitisz program) - hotel vendég (éjszakázás) - sportolók (edzőtábor)- sportcsarnok, uszoda, masszázs, - nyugdíjasok – pihenés vagy gyógyulás lakosság (Kanizsa és a környező városok)– uszoda, masszázs, szauna, wellness és anticellulitisz program, sportcsarnok csoportjai:egészségturisztikai szolgáltatást igénybe vevő vendégek.

21 Köszönjük a figyelmüket! Sok sikert kívánok a Vajdasági egészségturisztikai klaszter működéséhez a klasztert alkotó települések önkormányzatainak!


Letölteni ppt "Dr. Albel Andor: Alföld SPA és a klaszterek 2003-2007 Gyula-Magyarkanizsa, 2007-08-23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések