Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Viselkedési formák, és ezek hatása a lelki életre Michael G. Hamilton 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Viselkedési formák, és ezek hatása a lelki életre Michael G. Hamilton 1."— Előadás másolata:

1

2 Viselkedési formák, és ezek hatása a lelki életre Michael G. Hamilton 1

3 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved Jung pszichológiai megközelítése : Négy alapvető preferencia, ami meghatározza, hogyan viszonyulunk a világhoz, és hogyan dolgozzuk fel az onnan jövő információkat.  B vagy K (Befelé forduló vagy Kifelé forduló ) Meghatározza, mire figyelünk szívesebben.  Ék vagy Ö (Érzékelő vagy Ösztönös) Inkább ilyen módon fogadjuk az információkat.  G vagy Ér (Gondolkodó vagy Érző) Ahogy feldolgozzuk az információt  E vagy Ész (Elbíráló vagy Észlelő) Az élet menetéhez való hozzáállás

4 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved MBTI preferenciák Kifelé forduló (K) Olyan emberek, akik a külvilágra, külső hatásokra figyelve töltődnek fel energiával koncentrálnak. Ráhangolódnak a külső körülményekre. Szívesebben kommunikálnak szóban. Úgy tanulnak a legjobban, ha valamit megcsinálnak vagy megbeszélnek. Közösségi emberek, és jól ki tudják fejezni magukat. Befelé forduló (B) Olyan emberek, akik belső világukra és tapasztalataikra figyelnek. Úgy töltődnek fel energiával, hogy elmélkednek a gondolataikon, emlékeiken, érzéseiken. Szívesebben kommunikálnak írásban. A gondolatokat elmélkedve dolgozzák ki. A privát kört fontosnak tartják és visszafogottak. Elmélkedve tanulnak a legjobban.

5 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved MBTI preferenciák Érzékelő (Ék) Akik a valóságos, körülhatárolható információt fogadják be – ami valósággal megtörténik. A jelen valóság felé fordulnak. Tényszerűek és konkrétak. Megfigyelik és észben tartják a részleteket. A tapasztalatban bíznak. Ösztönös (Ö) Úgy szerzik az információt, hogy a dolgok egészére figyelnek, és a tények közötti összefüggésre, kapcsolatra összpontosítanak. A jövőbeli lehetőségek felé fordulnak. Az adatok rendszerére és jelentésére figyelnek. Akkor emlékeznek a részletekre ha azok valamilyen rendszerhez kapcsolhatók. Bíznak a megérzésben.

6 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved MBTI preferenciák Gondolkodó (G) Akik döntéseiket a választásuk vagy tetteik logikus következményeit figyelembe véve hozzák meg. Elemzők Az ok okozat összefüggést használják érveléseikben. A logikára támaszkodnak a problémamegoldásban. Tisztességesek – mindenkivel egyformán akarnak bánni. Érző (Ér) Döntéseiket annak figyelembevételével hozzák meg, hogy mi fontos nekik és az érintetteknek. Együttérzőek A személyes értékrend vezérli őket. Felmérik döntéseik hatását az emberekre. Tisztességesek – mindenkit egyénileg akarnak kezelni.

7 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved MBTI Preferences Elbíráló (E) Akiknek a környezetében mindennek tervezetten kell haladni, rendezetten és irányítottan. Pontosan beosztják az időpontokat. RendszeresekMódszeresek Megpróbálják elkerülni az utolsó percekben beálló stresszhelyzeteket. Észlelő (Ész) Akiknek a környezetében legyen minden rugalmas és spontán. Inkább tapasztalni és megérteni akarják az életet, mint uralni azt. Spontán módon élnek RugalmasakKönnyedek Ösztönzően hat rájuk az utolsó percek stresszhelyzete.

8 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved Carl Jung tizenhat alapvető preferenciája B Ö G EB Ö G ÉszB Ö ÉrEB Ö ÉrÉsz B ÉkG EB ÉkG ÉszB ÉkÉrEB ÉkÉrÉsz K Ö G EK Ö G ÉszK Ö ÉrEK Ö ÉrÉsz K ÉkG EK ÉkG ÉszK ÉkÉrEK ÉkÉrÉsz

9 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved Lelki hajlam Kifelé forduló: közös istentisztelet, közösség, imacsoportok stb. Érzékelő: füstölők, gyertyák, képek, zászlók, kántálás stb. Befelé forduló: egyedüllét, egyéni ima, elmélkedés, meditáció stb. Ösztönös: saját gondolatain elmélkedik, bibliai jeleneteket elképzel magában.

10 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved Lelki hajlam Gondolkodó: Istenhez érvek által jut el, a Szentírás elméleti elemzésével stb. Elbíráló: Az áhítatokat jól meg kell tervezni, jól kell megvalósítani, irányítani stb. Érző: A kapcsolatokra összpontosít, a lelki gondolatok alkalmazása a kapcsolatokra. Észlelő: Kedveli a spontaneitást, a nem megszokott istentiszteleti formákat, változatosságot stb.

11 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved Egyik sem jobb – Egyik sem rosszabb Mindegyik függ a másiktól

12 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved 1 Korinthus 12:14-21 Mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért? És ha a fül ezt mondaná: mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért? Ha az egész test szem, hol a hallás? ha az egész hallás, hol a szaglás? Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, amint akarta. Ha pedig az egész egy tag volna hol volna a test? Így azonban sok tag van ugyan, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem.

13 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved Holisztikus lelkiség (1Kor 12:14-21) (M. Robert Mulholland Jr., ‘Invitation to a Journey: A Roadmap for Spiritual Formation’) Mert a hívők közössége nem egyetlen preferencia szerint áll össze, hanem sokból. Ha a BÖGE azt mondaná, „Mivel nem vagyok KÉk ÉrÉsz nem is tartozom a közösséghez,” ettől még nem válna kevésbé a közösség részévé. Ha pedig a BÖGÉsz azt mondaná, „mivel én nem vagyok KÉkÉrE, nem tartozom a közösséghez”, attól még nem válna kevésbé a közösség részévé.

14 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved Holistikus lelkiség (1Kor 12:14-21) Ha az egész közösség BÖÉrE lenne, hol lenne az KÉkGÉsz ? Ha az egész közösség BÖÉrÉsz lenne, hol lenne a KÉkGE? A BÉkGE nem mondhatja a KÖÉrÉsz-nek : „Nincs rád szükségem, sem a BÉkGÉsz nem mondhatja a KÖÉrE-nek, „Nem kelletek nékem” 1Kor 12:14- 21 (szabadon)

15 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved Szükség van az egyensúlyra Személyes preferenciáim: BÉkGE (Befelé forduló, Érzékelő, Gondolkodó egyén, akinek szüksége van arra, hogy valamennyire szervezett legyen az istentisztelet). BÉkGE Természetes út egyedüllét, egyéni elmélkedés, érzékelő, valóság, gyakorlati elemzés, tényszerű, ismeret rendszeres, tervezett, fegyel- mezett Egyensúlyhoz szükséges cselekedet, részvétel, bekapcsoló- dás tudatosság, megértés áhítat sponta- neitás

16 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved Carl Jung tizenhat alapvető preferenc iája HOL VAGYOK ÉN? B Ö G EB Ö G ÉszB Ö ÉrEB Ö ÉrÉsz B ÉkG EB ÉkG ÉszB ÉkÉrEB ÉkÉrÉsz K Ö G EK Ö G ÉszK Ö ÉrEK Ö ÉrÉsz K ÉkG EK ÉkG ÉszK ÉkÉrEK ÉkÉrÉsz

17 Lelki jellegzetességek 16

18 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved Az értelem lelkisége Egyéni  Központban a Szent- írás tanulmányozása  Az istentisztelet és az oktatás határozza meg, hogy milyen az egyház  Istent meg lehet ismerni  A hit az ésszerű  A keresztény életnek gyakorlati haszna van Közösségi  A teológiára összpontosít  Az istentiszteletnek liturgiája van  Az oktatáson van a hangsúly  Az istentiszteletnek határozott menete van  Igény van a megfelelő válaszokra  A prédikáció fontos

19 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved A szív lelkisége Egyéni  Személyes kapcsolat fontossága Jézussal.  Lényeges, hogy a hitről beszéljen másoknak  Elkötelezettség a másokért való imádságra  Isten megismeréséhez inkább a tapasztalat szükséges mint a tanulás  Hajlamos a dicséretre Közösségi  Fontos a közösség  Az istentisztelet ünnepélyes, érzelemre ható  Fontos az éneklés  Közösségi imádságok  A hangsúly az evangélizációra és a megtérésre tevődik

20 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved A zarándok lelkiség Egyéni  Az egyén keresi az értelmet  Az egyén keresi a válaszokat  Nyitott a hittel kapcsolatos hagyományok széles skálája előtt.  Azt fogadja el, amiben értelmet lát.  A hit kialakulása egy folyamat – út Közösségi  Nyitottság a kérdésekre  Az istentiszteletek és a programok interaktívak  A közösség alapját a kis csoportok képezik  Az istentiszteletekben nagy hangsúlyt kapnak a tapasztalatok  A mindennapi élettel kapcsolatos dolgokat tartja fontosnak  Szoros kapcsolatot lát a hit és a cselekedetek között

21 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved A misztikus lelkiség Egyéni  A középpontban Isten titka  Az ima és az elmélkedés fontos  A pihenés és a megújulás fontos  Isten meghallgatott  A cél a személyes lelki növekedés Közösségi  Jellegzetesen elmélkedő  Fontos a fegyelem  A csend fontosabb a hangnál  Az istentiszteletnek liturgiája van  Hangsúly kerül a belső lelki formálódásra  Az írás fontossága

22 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved A szolgáló lelkiség Egyéni  Az emberek cselekedjenek is, ne csak hallgassanak.  Az alapállás szervezet- ellenes  Istent nem lehet megismerni  A kereszténység azt jelenti, hogy Jézushoz hasonlóvá lenni  Az aranyszabály és a legnagyobb parancsolat határozza meg a hitet  Az ima szerepe másodlagos Közösségi  A hit cselekedet  A szolgálat igen fontos  Úgy szolgáljuk Istent, ha másokat szolgálunk  A munka határozza meg a közösséget  Az egyház a világban van  A szándék tisztasága

23 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved A keresztes lovagokra emlékeztető lelkiség Egyéni  Az elhivatottság iránti teljes elkötelezettség  Minden idejét, energiáját és javait az eredményért veti latba  A lelki fegyelem összpontosítóvá teszi  A keresztény közösséget a hasonló gondolkodásúakkal találja meg Közösségi  A feladatra összpontosít  Minden eszközt a feladat szolgálatába állít  Mindenki egyetért a feladattal  Hit egyenlő a feladatok iránti elkötelezettséggel  Nem tűrik meg a feladattól való eltérítést

24 Viselkedésünk háttere l Különböző helyzetekben mindenkinek sajátos a viselkedése. l Általában rutinszerűen viselkedünk, megszokott dolgainkat ismételjük. Egyszerűbb ismételni a megszokott dolgainkat, mint új dolgot megtanulni. l Önkéntelenül megpróbáljuk megjósolni helyzeteket, és úgy eljárni, ahogy a különböző helyzetekben az a múltban bevált. l Jellemző, hogy szinte azonnal véleményt alkotunk az emberekről – akár akarjuk, akár nem. Kezdet... 23

25 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved Magatartás Értékek Képességek Ismeret Tapasztalat Elvárások Értelmi állapot Fizikai állapot Kulturális Örökség Öntudatlan viselkedés Tudatos Viselkedés Tudatos és öntudatlan viselkedés Amit mér: Elsődleges szempont

26 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved Öntudatlan viselkedés Tudatos viselkedés Munka szerep Megkívánt viselkedés Közösségi kultúra Szabályozott viselkedés Több energia Spontán viselkedés Nyomás alatti viselkedés Természetes viselkedés Kevesebb stressz alatti viselkedés Kevesebb energia A kiterjedt DISC ®

27 Viselkedési jellegzetességek l Az eredmény: l Az elvárt viselkedéstől az adott helyzetben való viselkedésig l A természetes viselkedéstől a tanult viselkedésig l A spontán viselkedéstől az átgondolt viselkedésig 26

28 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved A kiterjedt DISC ® elmélete Az emberi viselkedés megértésére dolgozták ki ezt a kéttengelyes modellt ÉrzékelőÖsztönös GondolkodóÉrző

29 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved Gondolkodó Érző Ösztönös Érzékelő 6 -ik érzék 5 érzék UABÁ U ralkodás B efolyás Á llhatatosság A lkalmazkodás A négy körcikkes modell

30 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved Logikus, gondos formális, fegyelmezett pontos, Követi a szabályokat Visszafogott, szégyenlős Nem mondja el a véleményét. Leragad a részleteknél. Nem kockáztat. Nyugodt, állhatatos gondos, türelmes Jó hallgató, mérsékelt Megbízható Ellenáll az új gondolatoknak Nem fejezi ki magát Nem keresi a változtatást Makacs Határozott, kemény Erős akaratú Versenyző, követelő független, magabiztos Agresszív, durva Önző, Hatalmaskodó Eltúlozza a tekintélyt Beszédes, nyitott Társasági Lelkes, energikus Meggyőző Hivalkodó, viharos Gondatlan, indiszkrét Izgatott, kapkodó Nincs időérzéke Ösztönö s Érzékelő Gondolkodó Érző A négy körcikkes modell A ÁB U

31 B stílus l Társasági l Beszédes l Nyitott l Lelkes l Energikus l Meggyőző l Nyomás alatt – szétesik l Félelme – a közösség elutasítása By Gary Larson 30 Félig tele pohár!

32 Á stílus l Nyugodt, állhatatos l Óvatos, türelmes l Családközpontú l Jó hallgató l Szerény l Megbízható l Nyomás alatt – túlságosan készséges l Félelme – a stabilitás elvesztése By Gary Larson 31 Félig tele…Nem! Várjunk! Félig üres!... Nem, félig… Mi is volt a kérdés?

33 A stílus l Pontos l Követi a szabályokat l Logikus l Óvatos l Formális l Fegyelmezett l Nyomás alatt – túlságosan kritikus l Félelme – hogy kritizálják a munkáját By Gary Larson 32 A pohár félig üres.

34 U stílus l Határozott, kemény l Erős akaratú l Versenyző l Követelő l Független l Én-központú l Nyomás alatt – nemtörömdömség l Félelme – elveszíti az uralmat By Gary Larson 33 Hé! Hát én hamburgert rendeltem!

35 Magatartás stílusok - önértékelés Aktív nyitott Visszafogott Jól viszonyul másokhoz Kiértékel másokat Elfogad másokat Legtöbb esetben, hajlamos vagyok… 34 Megmondja másoknak

36 U - stílus Jellemzők – versenyzésre hajlamos, követelő, lármás, kalandozó, kezdeményező Találó kifejezések – szervező, projekt vezető, tervező, úttörő Leírása – Gyakran félbeszakít, közben beszél a telefonon, – Gyakran siet, egyszerre sok projekten dolgozik – Nem tűnik mindig udvariasnak Eredmény orientált 35

37 U - stílus l Kommunikáció – Gyakran egy irányú: tőle a hallgató felé – Saját véleményét tényként közli, amiről semmi szükség tovább beszélni - Lehet durván szókimondó is, azt mondja, amit gondol – Jó olyan fegyelmi helyzetekben, amikor nem keresik a kompromisszumot 36 Ere d mény orientált

38 Agresszív, versenyző, követelőző Siet, közbevág, célratörő, szembeszállni kész Elkezd valamit – nem visz véghez Fekete vagy fehér ( nincs átmenet ) Uralni akarja az eseményeket Túllépi a hatáskörét, hamar elunja magát, nem hallgat meg másokat U stílus 37

39 B stílus l Jellemzők – beszédes, társas lény, közlékeny l Találó kifejezések – előadó, vidámságra hangol, ötletekkel áll elő, gyorsan vág az esze l Leírása - Izgatott, nyitott és barátságos – Kifejezi, ha egyetért a másikkal – A dolgok és kérdések pozitív oldalát hangsúlyozza Az emberekre figyel 38

40 B stílus l Kommunikáció – Jól eladja magát és inspirál – Sokat beszél, de kerüli a részleteket – Kerüli a nehéz kérdéseket – Konstruktív visszajelzést ad Az emberekre figyel 39

41 Beszédes, társasági, ösztönös, közlékeny Nagyon izgatott, egyetértő, kis “ személyes tere ” van Többet ígér, mint teljesít Mindig „elad”, kerüli a részleteket Nem szereti a szigorú, unalmas embereket Elfelejti a szabályokat, hibázik Jól viszonyul az emberekhez B stílus 40

42 Á stílus l Jellemzők – megfontolt, óvatos, stabil, rendszeres l Találó kifejezések – Egyforma erőfeszítéssel dolgozik, nem helyezkedik nyíltan szembe az emberekkel, nem irigykedik, két lábbal jár a földön, egyensúlyban tartó erő l Leírása – Biztos és stabil – Óvatosan halad – Hallgat és bólogat Higgadt 41

43 Á stílus l Kommunikáció – Gyakran egyirányú: ő hallgat – Válaszol, ha kérdezik – Higgadtan és rendszerbe fogottan beszél – Arról beszél, amihez ért – Szívesebben beszél négyszemközt, mint nagy csoportban – Jó oktató Higgadt 42

44 Alapos, állandó, rendszeres, udvarias, szerény Biztos, stabil környezet, óvatosan jár el, Két lábbal jár a földön, a háttérben marad Inkább hallgat, mint beszél, szüksége van útmutatásra. Nem szereti a hirtelen változásokat, ragaszkodik az elveihez Vannak akiket szeret, és vannak, akiket nem Csapatszellemű, megbízható Á stílus 43

45 A stílus l Jellemzők – pontos, perfekcionista, logikus l Találó kifejezések – Fél attól, hogy téved, követi a szabályokat, bírálja (mások) teljesítményét l Leírása – Rend van körülötte – A részletekre figyel – Diplomatikusan udvarias Pontos 44

46 A stílus l Kommunikáció – Szívesen kommunikál írásban – Nehezen mondja el, ha nem ért egyet – Nagyszerűen látja a részleteket – Hajlamos megfeledkezni a lényegről – Nem beszél szívesen véleményéről vagy elvont kérdésekről – Nem parancsol ; utal a szabályokra Pontos 45

47 Pontos, perfekcionista, logikus, elemző Fél attól, hogy téved, betartja a szabályokat, törvényt, A rendet keresi Halk, tényszerű, nem inspirál, A részletekre, szabályokra figyel, Kerüli a kockázatot Diplomatikusan udvarias A stílus 46

48 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved Magatartási stílusok C IS D D IS C  Csak a rövid magyarázatra figyel  Arra gondol, milyen haszna származik belőle  Nem alapos  Türelmetlen ; hajlamos kimutatni az érzéseit  Odafigyel másokra  Szereti a beszélgetést, az emberekkel való kapcsolatot  Részt vesz  Nem figyel sokáig  Jó hallgató  Több szempontból is képes látni a dolgokat  Ezért képes segíteni az embereken  Bólogat még akkor is, ha esetleg nem ért egyet valamivel  Nehezére esik odafigyelni, ha valamit nem logikusan mondanak  Kritikus, sőt keresi a hibákat  Nagyon szívesen tanul, ha érdekli valami Hallgató

49 l A stílusunk változtatása l Kommunikáció 48

50 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved Erre gondoljunk, amikor kommunikálunk egy A BÁ U U stílusú emberrel  Nyíltan beszéljünk  Adjunk választási lehetőséget  Biztosítsuk: csak nyerhet  Csak tényekről mondjuk el, ha más a véleményünk  Élvezzük a csatát  Ne legyünk érzelgősek  Ne akarjunk dominálni  Cselekedjünk gyorsan, mert gyorsan dönt  Ne „ugorjunk át” rajta

51 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved A BÁ U B stílusú emberrel  Barátként lépjünk fel, ne hagyjuk figyelmen kívül  Iktassunk be időt a beszélgetésre  Mókázzunk és butáskodjunk  Engedjük szóhoz jutni  Adjunk elismerést neki  Beszéljünk emberekről és érzésekről  Ne feledkezzünk meg róla  Lépjünk közelebb Erre gondoljunk, amikor kommunikálunk egy

52 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved A BÁ U Á stílusú emberrel  Lassan adjunk elő  Építsük a bizalmat  Figyeljünk az emberekre  Adjuk meg neki a kellő információt  Logikusan adjuk elő a dolgokat  Apródonként biztosítsuk az egyetértést  Légy őszinte, ne dominálj Erre gondoljunk, amikor kommunikálunk egy

53 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved A BÁ U A stílusú emberrel  Mondjunk tényeket  Ne érintsük meg  Türelmesen, lassan  Bőven mondjuk a részletes információt  Korlátozzuk a saját tevékenységünket  Ne beszéljünk személyes kérdésekről  Ne gyakoroljunk nyomást  Témákra figyeljünk Erre gondoljunk, amikor kommunikálunk egy

54 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved A kommunikáció és az én stílusom A BÁ U U stílus  Légy türelmesebb  Beszélj kevesebbet, hallgass többet  Hagyj időt a “ rövid beszélgetésre ”  Beszélj lassabban  Inkább az érzésekre és érzelmekre figyelj  Vigyázz, hogy ne urald a beszélgetést  Vigyázz, hogy ne tűnj durvának és udvariatlannak

55 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved A BÁ U B stílus  Légy még lényegre törőbb  Ragaszkodj a témához  Beszélj kevesebbet, hallgass többet  Ne feledkezz meg a kapcsolat-tartásról  Ne légy túl érzelgős  Lassabban beszélj  Jobban összpontosíts a részletekre és a tényekre  Vigyázz, nehogy túl közel menj a többiekhez A kommunikáció és az én stílusom

56 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved A BÁ U Á stílus  Beszélj többet  Kevésbé figyelj a részletekre  Gyorsabban beszélj  Ne engedd szabadjára érzelmeidet  Jobban, színesebben fejezd ki magad  Vigyázz, nehogy túl önfejűnek tűnj  Beszédedben figyelj jobban a részletekre A kommunikáció és az én stílusom

57 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved A BÁ U A stílus  Beszélj többet  Fejezd ki jobban magad  Fordíts több időt beszélgetésre  Igyekezz inspirálóbb lenni  Beszélj többet emberekről, érzésekről  Beszélj kevesebbet a részletekről, tényekről, számokról  Vigyázz, nehogy hidegnek, udvariatlannak, távolságtartónak tűnj A kommunikáció és az én stílusom

58 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved Döntéshozatal és a stílusok A BÁ U U stílus  Szívesen dönt  Gyors  Nem zavarja a „hideg” döntés  A dolgok egészére figyel  Független  Nem követi a szabályokat  Hajlamos túllépni a hatókörén  Nincs szüksége sok információra  Vállalja a kockázatot  Hajlamos megfeledkezni arról, hogy minek milyen hatása lehet az emberekre

59 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved A BÁ U B stílus  Az érzésekre alapoz  Viszonylag gyors  A „népszerű” és/vagy a kedvező döntést keresi  Gondol az emberekre  Nincs szüksége sok segéd információra  Könnyen átsiklik a részleteken  Optimistán gondol a végeredményre Döntéshozatal és a stílusok

60 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved A BÁ D Á Stílus  Hajlamos halogatni a végső döntést  Többszörösen ellenőriz  Lassú  Keresi a példát  Több információra van szüksége  Elővigyázatos  Igyekszik kerülni a kockázatot  Keresi a támogatást  Gondol arra, hogy a dolgok hogy hatnak másokra Döntéshozatal és a stílusok

61 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved A BÁ U A stílus  Előfordulhat, hogy nem hozza meg a végső döntést  Sok segéd információra van szüksége  Képes megbirkózni hatalmas információ-halmazzal  Kerüli a kockázatot  Lassú  Követi a szabályokat  A tényekre és a részletekre koncentrál  Hajlamos megfeledkezni a dolgok egészéről Döntéshozatal és a stílusok

62 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved A BÁ U U stílus  Teljesítmény  Könnyed és gyors  Úttörővé, az átlagtól eltérővé teszi  Státuszt épít  Erősnek, függetlennek, kockázat vállalónak mutatja A döntést motiváló tényezők

63 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved A BÁ U B stílus  Elismerés  Népszerűség  Láthatóság  Érzések és érzelmek  A légkör megőrzése, javítása  A valahova tartozás érzete  Képes ismeretlen emberekkel ismeretséget kötni A döntést motiváló tényezők

64 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved A BÁ U Á stílus  Biztonság  Megbízhatóság  Veszélytelenség  A meglévő rutin és rendszerek fenntartása  Szerkezet  Becsületesség, igazság  Családi ügyek  A fenyegető dolgok, bizonytalanságok eltávolítása A döntést motiváló tényezők

65 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved A BÁ U A stílus  Logika  Bőséges információ a jó döntéshez  Világos, tiszta tények és részletek  Tényszerű összehasonlítás  Tanulmányozza, teszteli az eredményeket  Biztonság  Veszélytelenség  Egyértelmű útmutatás A döntést motiváló tényezők

66 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved Stílusok és a változás U stílus :  Szereti a változást, néha csak a változás kedvéért is  „A változás jó és szükséges.”  „Semmi nem halad előre változás nélkül.”  „Úttörőként” új utakat keres  Szeret versenyezni, ezért első akar lenni C IS D U

67 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved Stílusok és a változás B stílus :  Gyakran izgalmasnak találja a változást  „Ez élvezetes lesz!”  Csak azért figyel arra, hogy hat másokra a változás, hogy megtudja, hogyan késztetheti őket a változtatásra  Népszerű akar maradni, ezért újabb és újabb módon igyekszik érdekesnek mutatkozni a többiek előtt C IS D B

68 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved Stílusok és a változás Á stílus :  Nem akar nagy változásokat, hacsak éppen nem kaotikus állapotok veszik körül  „Ez így nagyon jól működik most, mi értelme változtatni?”  „Hogyan fogjuk ezt elvégezni?”  A múltra, az ismertre figyel, hogy segítséget kapjon a váltáshoz  Hajlamos ellenállni a változásnak  Nem akarja egyedül végigvinni a változtatást C IS D Á

69 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved Stílusok és a változás A stílus :  Tényekre és információra van szüksége, ami segíti a változtatásban  „Mi szükségünk van a változásra?”  Előfordulhat, hogy lassan változtat  Logikusan és rendszeresen közelíti meg a dolgokat  Először le akarja tesztelni a változás eredményeit C IS D A

70 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved Ha megértjük önmagunkat és saját lelki igényeinket, jobban meg tudjuk érteni mások lelki igényeit.

71 © Copyright 1994-2004 EXTENDED DISC INTERNATIONAL – All Rights Reserved 1Korinthus 9:19-23 (NKJV) „Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem; A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőtleneknek erőtelenné lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Ezt pedig az evangyéliomért mívelem, hogy részestárs legyek abban.”


Letölteni ppt "Viselkedési formák, és ezek hatása a lelki életre Michael G. Hamilton 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések