Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kamarák szerepe a szakképzés fejlesztésében Laczky Gabriella szakképzési tanácsos Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2006. május 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kamarák szerepe a szakképzés fejlesztésében Laczky Gabriella szakképzési tanácsos Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2006. május 18."— Előadás másolata:

1 A kamarák szerepe a szakképzés fejlesztésében Laczky Gabriella szakképzési tanácsos Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2006. május 18.

2 „A munkaerő-piac, a vállalkozások mindenkori igényeit és az egyén karrier lehetőségeit egész életen át biztosító szolgáltatás-centrikus, felhasználóbarát szakképzési rendszer kialakítása.” Az MKIK középtávú szakképzési stratégiájának küldetése 2005-2013

3 A tegnap és a holnap gazdasági jellemzői Momopólium Munkakör megtartása Fizetés Gépek eszközök Megállapodottság Szabványok Személyes kapcsolatok Verseny Munkakörteremtés (rész)tulajdon, opciók, jutalék Szellemi érték Gyorsaság, változás Vevői (megrendelői) igények Számítógépre épülő kapcsolat

4 A tegnap és a holnap szakképzésének jellemzői Lexikális tudás Végtermék-ellenőrzés „Magolás” Passzív idegennyelv- ismeret Kompetenciák és kulcsképességek megteremtése Intelligens tanulási technikák Gyakorlat orientált nyelvtudás Információs technológiai kultúra

5 A piacképes szakképzés ismérvei Koncepcionális pályaválasztás Jól meghatározott képzési cél Változó munkatartalom követése Változó munkakörnyezethez való alkalmazkodás Rögzült tudás-változó tudás hasznosítása

6 Feszültségpontok a szakképzésben: Gazdaság igényeit figyelmen kívül hagyó képzés, szakképzési szolgáltatás hiánya, hibás finanszírozói rendszer Gazdaság igényeit figyelmen kívül hagyó képzés, szakképzési szolgáltatás hiánya, hibás finanszírozói rendszer Szétaprózott iskolarendszer (több mint ezer szakiskola) Szétaprózott iskolarendszer (több mint ezer szakiskola) Rossz hatásfokú irányítási rendszer Rossz hatásfokú irányítási rendszer 2 irányító (versengő) minisztérium 2 irányító (versengő) minisztérium 12 szakképzést felügyelő minisztérium 12 szakképzést felügyelő minisztérium Szétaprózott iskolafenntartói önkormányzati rendszer (3200 önkormányzat Magyarországon, Svédországban 300, Angliában 650) Szétaprózott iskolafenntartói önkormányzati rendszer (3200 önkormányzat Magyarországon, Svédországban 300, Angliában 650) Szakképzés a „maradék elv” alapján Szakképzés a „maradék elv” alapján Felsőoktatási „papírgyárak” Felsőoktatási „papírgyárak” Gyenge gyakorlati képzettségi szint a munkáltatók szerint Gyenge gyakorlati képzettségi szint a munkáltatók szerint

7 Veszélyek és következmények: A felsőoktatásban résztvevők száma háromszorosára nőtt A felsőoktatásban résztvevők száma háromszorosára nőtt 80 – 100 ezer fő munkaerő hiányzik 80 – 100 ezer fő munkaerő hiányzik A következő 8 – 10 évben a középiskolás korosztály ~ 30 %-os csökkenése várható A következő 8 – 10 évben a középiskolás korosztály ~ 30 %-os csökkenése várható NFT II végére 300 ezer szakmunkás fog hiányozni NFT II végére 300 ezer szakmunkás fog hiányozni Tovább romolhat Magyarország versenyképessége Tovább romolhat Magyarország versenyképessége

8

9 A problémák fontossági sorrendje MKIK GVI felmérése alapján Hiányosságok- problémák OKJ szakképzettséggel Főiskolai végzettek Egyetemi végzettek Érettségi nélkül Érettségivel Önálló munkavégzés képességének hiánya 1.1.2.3. Gyenge szakmai gyakorlati jártasság 2.2.4.4. Munkafegyelmi problémák 3.3-4.7.7. Munkakultúra hiányosságai általában 4.3-4.5-6.6. Gyenge szakmai elméleti alapok 5.5-6.9.9. Rossz együttműködési készség 6.7.8.8. Gazdasági ismeretek hiánya 11.11.5-6.5. Számítógépes ismeretek hiánya 12.5-6.3.2. Idegennyelv-tudás hiánya 13.8.1.1.

10 MIÉRT A KAMARA? Mert közvetlen kapcsolatban van a gazdasággal Mert közvetlen kapcsolatban van a gazdasággal Mert ismeri a szakképzés irányában megfogalmazott elvárásokat Mert ismeri a szakképzés irányában megfogalmazott elvárásokat Mert törvényi felhatalmazás alapján szakképzési feladatokat lát el Mert törvényi felhatalmazás alapján szakképzési feladatokat lát el Mert érdekelt a gazdasági igényeknek megfelelő, a valós munkaerőpiaci szükségleteket kielégíteni képes szakképzési rendszer megteremtésében Mert érdekelt a gazdasági igényeknek megfelelő, a valós munkaerőpiaci szükségleteket kielégíteni képes szakképzési rendszer megteremtésében Mert országos hálózata révén működő humánerőforrásai vannak Mert országos hálózata révén működő humánerőforrásai vannak

11 Kamara közjogi feladatai a szakképzésben Gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés ellenőrzése. Tanulószerződések megkötése, tanácsadói hálózat működtetése. Gyakorlati szintvizsgák szervezése és lebonyolítása. Mesterképzés és vizsgáztatás szervezése és lebonyolítása Vizsgabizottsági tag delegálása állami szakképesítést nyújtó vizsgákra.

12 A kamara szakképzés-, illetve humánerő fejlesztéshez kapcsolódó egyéb tevékenységei Régió-specifikus szakképzési és szakmai továbbképzési programok lebonyolítása ROP 3.4.2. Régió-specifikus szakképzési és szakmai továbbképzési programok lebonyolítása ROP 3.4.2. 16 szakma szakmai és vizsgakövetelményeinek kidolgozása 16 szakma szakmai és vizsgakövetelményeinek kidolgozása Szakképzés fejlesztését célzó felmérések, kutatások, elemzések (munkaerőpiaci prognózis, pályakezdők elégedettségi felmérése) Szakképzés fejlesztését célzó felmérések, kutatások, elemzések (munkaerőpiaci prognózis, pályakezdők elégedettségi felmérése) Internet alapú Szakképzési Integrált Informatikai Rendszer kialakítása Internet alapú Szakképzési Integrált Informatikai Rendszer kialakítása

13 Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése Cél: a gyakorlati képzés feltételeinek vizsgálata, hatékonyságának és szabályszerűségének biztosítása. A képzőhely ellenőrzés struktúrája: Gazdálkodó Képzőhely Szakma Oktató Képzőhely Szakma Képzőhely

14 Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése I. Első szintű ellenőrzés Cél: a gyakorlati képzés feltételeinek vizsgálata, hatékonyságának és szabályszerűségének biztosítása Első fokozat: képzőhely ellenőrzése (vállalkozó alapadatok, képzőhely felkészültsége, gyak. oktatók jogszabályi megfelelőssége, képzési dokumentumok, juttatások biztosítása, tárgyi feltételek). Határozat kibocsátásával zárul. 2001/02.2002/03.2003/04.2004/05. Ellenőrzött képzőhelyek száma 4 320 4840 4 670 5 447 Ellenőrzött tanulók száma 18 987 19 384 19 905 29 375

15 Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése II. Emeltszintű ellenőrzés (akkreditáció) Második fokozat (akkreditáció): minőségbiztosításra irányuló vizsgálat a szakképzési hozzájárulás terhére visszaigénylő vállalkozások részére Célja: a képzési program, módszertan, valamint szervezési elemek minősítése, a személyi feltételek, a szervezetirányítási módszerek, a képzés dokumentáltsága, nyomon követhetősége, az eszközök és a teljes képzési kapacitás megvizsgálása, az alkalmazott szakoktatók célcsoportra vonatkoztatott pedagógiai, módszertani ismeretének, illetve attitűdjének felmérése. Tanúsítvány megszerzése a cél.

16 Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése III. Iskolai tanműhelyek ellenőrzése Nem ellenőrzés, hanem helyzetfelmérés, kapcsolatteremtés. Nem ellenőrzés, hanem helyzetfelmérés, kapcsolatteremtés. A szakképzésről szóló törvény 19/A. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, 16 szakmában. A szakképzésről szóló törvény 19/A. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, 16 szakmában. Modell kísérleti jelleggel 100 tanműhelyt érint. Modell kísérleti jelleggel 100 tanműhelyt érint. Vizsgált területek: létszámkapacitás, tanulói terhelés, tanulói kedvezmények, juttatások biztosítása, munka- és balesetvédelem, hátrányos megkülönböztetés tilalmának megtartása, valamint a tárgyi feltételek rendelkezésre állása. Vizsgált területek: létszámkapacitás, tanulói terhelés, tanulói kedvezmények, juttatások biztosítása, munka- és balesetvédelem, hátrányos megkülönböztetés tilalmának megtartása, valamint a tárgyi feltételek rendelkezésre állása.

17 Tanulószerződések megkötése, nyilvántartása, karbantartása Tanulószerződés a gazdálkodó szervezet és a tanuló között jön létre (32 ezer tanuló). A kamara szerepe a szerződés megkötésében (vállalkozó bejelentése, képzőhely minősítése, szerződés kitöltése, aláírások, nyilvántartásba vétel) Folyamatos felügyelet, tanácsadás

18 Tanulószerződések száma 1998 - 2005199819992000200120022003200420056616797083121015512703148291640321306

19 Gyakorlati szintvizsgák szervezés és lebonyolítása 16 szakmában, a kamarai gondozásban megjelent SzVK-k által beépültek a tanévrendjébe. 16 szakmában, a kamarai gondozásban megjelent SzVK-k által beépültek a tanévrendjébe. Célja a folyamatközi ellenőrzés. Célja a folyamatközi ellenőrzés. Párhuzamosan futó programok problematikája (2 éves képzés, 3 éves képzés, IPOSZ képzési program). Párhuzamosan futó programok problematikája (2 éves képzés, 3 éves képzés, IPOSZ képzési program). Eredményei: nagyobb tantervi fegyelem, a tanuló szembesül saját teljesítményével, reális, független jelzés a gyakorlati képző és iskola felé, javul az együttműködés, tervezettebb képzési ütemet diktál, vizsgatapasztalatot szerezhetnek. Eredményei: nagyobb tantervi fegyelem, a tanuló szembesül saját teljesítményével, reális, független jelzés a gyakorlati képző és iskola felé, javul az együttműködés, tervezettebb képzési ütemet diktál, vizsgatapasztalatot szerezhetnek. Szintvizsga feladatok az MKIK honlapján megtalálható (www.mkik.hu) Szintvizsga feladatok az MKIK honlapján megtalálható (www.mkik.hu)

20 Szintvizsgák időpontja az szvk-ban SzakmaIdőpont Ács11. évfolyam végén Cipőfelsőrész készítő12. évfolyam végén Bőrdíszműves12. évfolyam végén (4. félév) Cukrász12. évfolyam, a 3. lezárt félév után Férfiruha készítő12. évfolyamon, a 3. lezárt félév után Épületburkoló11. évfolyam végén Kárpitos (2 éves szakma)11. évfolyam végén Kőműves11. évfolyam végén Kozmetikus (2 éves szakma)13. évfolyam végén Nőiruha készítő12. évfolyamon, a 3. lezárt félév után Pincér12. évfolyamon, a 3. lezárt félév után Asztalos12. évfolyam végén Szobafestő12. évfolyamon, a 3. lezárt félév után Villanyszerelő12. évfolyamon, a 3. lezárt félév után Szakács12. évfolyam végén Fodrász13. évfolyamon, az 5. lezárt félév után

21 Szintvizsgáztatásban résztvevő tanulólétszámok

22 A 16 OKJ szakma szintvizsga vizsgaeredményei 2005.

23 Az MKIK gondozásában 16 szakma szakmai- és vizsgakövetelmény kidolgozása OM-mel Együttműködési Megállapodás keretében: asztalos, ács.állványozó, fodrász, kárpitos, kozmetikus, villanyszerelő, bőrdíszműves, cipőfelsőrész készítő, szakács, nőruha készítő, férfiruha készítő OM-mel Együttműködési Megállapodás keretében: asztalos, ács.állványozó, fodrász, kárpitos, kozmetikus, villanyszerelő, bőrdíszműves, cipőfelsőrész készítő, szakács, nőruha készítő, férfiruha készítő Érdekképviseletek: IPOSZ (szobafestő, kőműves, épületburkoló, cukrász), KISOSZ (pincér) Érdekképviseletek: IPOSZ (szobafestő, kőműves, épületburkoló, cukrász), KISOSZ (pincér) 60 fős szakértői team kialakítása: iskolai, kis-, közepes-, és nagyvállalkozó 60 fős szakértői team kialakítása: iskolai, kis-, közepes-, és nagyvállalkozó Validáló mintatáblák, munkakör elemzési anyagok Validáló mintatáblák, munkakör elemzési anyagok Területi kamarák a gazdálkodó szervezeteknél: 1259 validálási interjú, 434 új feladat meghatározás Területi kamarák a gazdálkodó szervezeteknél: 1259 validálási interjú, 434 új feladat meghatározás Internet alapú elektronikus statisztikai feldolgozási rendszer alkalmazása Internet alapú elektronikus statisztikai feldolgozási rendszer alkalmazása Szakmai társadalmi viták: szakmai szakbizottságok, érdekképviseletek, szakmai szövetségek, külföldi kamarák, szakképző iskolák: www.mkik.hu Szakmai társadalmi viták: szakmai szakbizottságok, érdekképviseletek, szakmai szövetségek, külföldi kamarák, szakképző iskolák: www.mkik.hu Oktatási Minisztériumhoz rendeleti megjelentetésre. Oktatási Minisztériumhoz rendeleti megjelentetésre.

24 Feladatok a mesterképzés és vizsgáztatásban 85 mesterszakmában 567 mestervizsga- bizottsági elnök 85 mesterszakmában 567 mestervizsga- bizottsági elnök 24 szakmában központi oktatási programok és országos írásbeli feladatbank áll rendelkezésre 24 szakmában központi oktatási programok és országos írásbeli feladatbank áll rendelkezésre 23 mesterszakmában nemzetközi egyenértékűségi (ekvivalencia) vizsgálatot végzett az MKIK és 10 szakmában került lefordításra a mesterszint német nyelvre 23 mesterszakmában nemzetközi egyenértékűségi (ekvivalencia) vizsgálatot végzett az MKIK és 10 szakmában került lefordításra a mesterszint német nyelvre Szakmai vizsgára felkészülést segítő oktatási jegyzetek kidolgozása. Szakmai vizsgára felkészülést segítő oktatási jegyzetek kidolgozása. Kialakításra került a www.mestervizsga.hu weboldal Kialakításra került a www.mestervizsga.hu weboldal

25 Célok a mesterképzés területén A mesterképzés beillesztése a hazai szakképzési rendszerbe. A mesterképzés beillesztése a hazai szakképzési rendszerbe. Megteremteni a mestercím elismertségéhez kapcsolódó jogszabályi hátteret. Megteremteni a mestercím elismertségéhez kapcsolódó jogszabályi hátteret. Erősíteni kell a mesterfogalom társadalmi kommunikációját, szakmai rangját. Erősíteni kell a mesterfogalom társadalmi kommunikációját, szakmai rangját. A mestervizsga kölcsönös elismertetése az EU-s országokban. A mestervizsga kölcsönös elismertetése az EU-s országokban.

26 Internet alapú Szakképzési Integrált Informatikai Rendszer Célja: - szakképzéshez kapcsolód munkafolyamatok támogatása, Célja: - szakképzéshez kapcsolód munkafolyamatok támogatása, - szakképzéshez, munkaerőpiaci viszonyokhoz kapcsolódó - szakképzéshez, munkaerőpiaci viszonyokhoz kapcsolódó országos és megyei szintű adatok, statisztikák országos és megyei szintű adatok, statisztikák Moduljai: a tanulószerződések nyilvántartása, Moduljai: a tanulószerződések nyilvántartása, szakmai vizsgára delegálás, szakmai vizsgára delegálás, szintvizsgák nyomonkövetése, szintvizsgák nyomonkövetése, képzőhely ellenőrzések nyilvántartása, képzőhely ellenőrzések nyilvántartása, adatlekérdezések, statisztikák, adatlekérdezések, statisztikák, munkaerőpiaci felmérések nyilvántartása munkaerőpiaci felmérések nyilvántartása Alapelvek: biztonság, nyitottság, könnyű kezelhetőség (elektronikus utmutató, sugók, segítő opciók, interaktív üzemmód, grafikonok) Hozzáférés külső felhasználók felé (www.mkik-szakkepzes.hu) Hozzáférés külső felhasználók felé (www.mkik-szakkepzes.hu)

27 Régió-specifikus szakképzési és szakmai továbbképzési programok lebonyolítása Regionális Fejlesztési Operatív Program Régió-specifikus szakképzési és szakmai továbbképzési programok lebonyolítása Célja: Humánerőforrás-fejlesztése regionális dimenzióban, a munkaerő-piaci kereslet-kínálat közötti összhang erősítése A munkaerő-piaci igények és képzési kínálat felmérése, ez alapján képzési listák kialakítása régiónként (felmérés vállalkozások körében, hiányszakmák kiszűrése, turisztikára fókuszálva). Hiányzó szakképzési továbbképzési programok kidolgozása. Képzési listákhoz képző intézmények hozzárendelése. 10 ezer fő bevonása a képzésbe,

28 Paradigma-váltás a szakképzésben: Irányítás egy minisztérium kezébe Irányítás egy minisztérium kezébe Állami túlsúly további csökkentése – gazdaság szerepének erősítése Állami túlsúly további csökkentése – gazdaság szerepének erősítése Szakképzési feladatellátás regionális szinten Szakképzési feladatellátás regionális szinten Iskolarendszer koncentrációja => 50–60 TISZK Iskolarendszer koncentrációja => 50–60 TISZK NFT II.-ben a területi kamarák konzorciumi tagok legyenek NFT II.-ben a területi kamarák konzorciumi tagok legyenek a TISZK-ben Finanszírozás következő költségvetési évben történő átalakítása: hiányszakmák preferálása, szerkezetváltás ösztönzése Finanszírozás következő költségvetési évben történő átalakítása: hiányszakmák preferálása, szerkezetváltás ösztönzése Az iskolai és a vállalkozásban eltöltött gyakorlati képzés helyes aránya, beosztása Az iskolai és a vállalkozásban eltöltött gyakorlati képzés helyes aránya, beosztása

29 Paradigma-váltás a szakképzésben Szakképzés a 9–10. osztályban (pedagógiai elfekvő?) Szakképzés a 9–10. osztályban (pedagógiai elfekvő?) Második szakma ingyenessége ésszerű szabályozással rokonszakmák esetén Második szakma ingyenessége ésszerű szabályozással rokonszakmák esetén Gyakorlati képzés súlypontja a gazdaságban Gyakorlati képzés súlypontja a gazdaságban Tanulószerződéssel a munka világába: Tanulószerződéssel a munka világába: tanuló előszerződés, próbaidő intézménye átalánydíjas elszámolás, adminisztrációs terhek csökkentése Gazdaság közeli s az igényeket követő tananyag: team munka, tanulási mezők, vevői megrendelés Gazdaság közeli s az igényeket követő tananyag: team munka, tanulási mezők, vevői megrendelés Szakmánkénti különbségtétel a normatívákban: hiány és keresett szakmák Szakmánkénti különbségtétel a normatívákban: hiány és keresett szakmák

30 Paradigmaváltás a szakképzésben Kamarák szakképzési feladatainak további szélesítése: Kamarák szakképzési feladatainak további szélesítése: szakmai-tanulmányi versenyek lebonyolítása gyakorlati szintvizsgáztatás újabb szakmákban kamarai feladatvállalás a felnőttképzésben Munkaerő piaci jelzőrendszer kialakítása Munkaerő piaci jelzőrendszer kialakítása A végzett fiatal szakmunkások nyomon követése, vállalati elégedettség mérése A végzett fiatal szakmunkások nyomon követése, vállalati elégedettség mérése A tanügy igazgatás és a munkaerő piaci A tanügy igazgatás és a munkaerő piaci követelmények jobb összhangja

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Laczky Gabriella laczky@mkik.hu

32 www.mkik.hu


Letölteni ppt "A kamarák szerepe a szakképzés fejlesztésében Laczky Gabriella szakképzési tanácsos Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2006. május 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések