Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 (TIE PROGRAM) „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 (TIE PROGRAM) „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 (TIE PROGRAM) „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című kiemelt projekt szakmai tartalma

2 TÁMOP-6.1.2.A-14/1 Projekt címe: Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával Támogatás összege: 3.590.000.000.-Ft (ebből KLIK: 2.700.000.000.- Ft) Útmutató megjelenése: 2014. április 11. Pályázat benyújtása: 2014. május 09. Támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2014. október 10. Projekt tervezett kezdete: 2014. április 1. – valós indulás: 2014. november Projekt vége: 2015. szeptember 30. Fő célok: Iskolai és megyei mozgás- és egészségfejlesztési programok tervezése, szervezése és lebonyolítása, valamint az ehhez szükséges beszerzések

3 Tervezett tevékenységek Iskolai mozgás- és egészségfejlesztési programok bevezetése és megvalósítása az érintett intézményekben, Megyei „Hétpróba” események és programok szervezése és lebonyolítása, Az iskolai programokhoz szükséges eszközök beszerzése, Feladatellátáshoz szükséges személyek kiválasztása és összekapcsolása, szervezeti és területi integrálása, Az általános iskolákban tanulók egészségtudatos életvezetéshez szükséges egyéni és társas kompetenciáinak fejlesztése, A gyermekek, tanulók (mindennapos) egészségfejlesztéssel összefüggő készségeinek, ismereteinek bővítése és ezek viselkedésbe történő beépítése közösségépítő, egészségfejlesztési és testmozgás programok megvalósításával, Érintett terület: Az összes nevelési-oktatási intézmény számát tekintve 18 megyében minimum 288 (ezen belül megyénként legalább 10 oktatási-nevelési intézmény, kivéve Borsod-Abaúj- Zemplén megyéből legalább 15, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből minimum 12) feladat-ellátási helyen szükséges megvalósítani a programokat

4 Indikátorok I. Részcélok (operatív célok), melyekre az indikátor vonatkozik Hozzárendelt indikátorok Indikátor megnevezése, típusacélérték Aktuális értéke Általános iskolákban tanulók egészségtudatos életvezetéshez szükséges egyéni és társas kompetenciáinak fejlesztése Az egészségfejlesztést támogató programokba bevont gyermekek/tanulók száma – I. ütem 30000 fő0 Általános iskolákban tanulók egészségtudatos életvezetéshez szükséges egyéni és társas kompetenciáinak fejlesztése Az egészségfejlesztést támogató programokba bevont gyermekek/tanulók száma – II. ütem 26000 fő0 Általános iskolákban tanulók egészségtudatos életvezetéshez szükséges egyéni és társas kompetenciáinak fejlesztése A megyei egészségfejlesztő alprogramokon való részvételek száma - II. ütem 50000 db0 Általános iskolákban tanulók egészségtudatos életvezetéshez szükséges egyéni és társas kompetenciáinak fejlesztése Kidolgozott szakmai koncepció és módszertanok száma3 db0

5 Indikátorok II. Részcélok (operatív célok), melyekre az indikátor vonatkozik Hozzárendelt indikátorok Indikátor megnevezése, típusacélérték Aktuális értéke Általános iskolákban tanulók egészségtudatos életvezetéshez szükséges egyéni és társas kompetenciáinak fejlesztése Felkészített pedagógusok, egészségügyi, egészségfejlesztési szakemberek száma 500 fő0 A gyermekek, tanulók (mindennapos) egészségfejlesztéssel összefüggő készségeinek, ismereteinek bővítése és ezek viselkedésbe történő beépítése közösségépítő, egészségfejlesztési és testmozgás programok megvalósítása útján A programok hatására bekövetkezett pozitív változás a résztvevő gyermekeknél 30%0 Az általános iskolákban tanuló gyermekek, tanulók részére szervezett egészségfejlesztési programok megvalósításában részt vevő szakemberek egészségfejlesztéssel összefüggő készségfejlesztése, tudás- és ismeretbővítése, attitűdformálása a program keretében kidolgozott megyei koordinációra épülő módszertani alapokon. A programok hatására bekövetkezett pozitív változás a résztvevő pedagógusoknál, szakembereknél 40%0

6 A TIE Program jellemzői 288 állami fenntartású általános iskola, megyénként áltagosan 16 nevelési-oktatási intézmény PILOT HH és HHH, SNI és különleges bánásmódot igénylő tanulók bevonása Konvergencia Régióban MERCY program=élményalapú II. ütem- megyei szinten megvalósuló események, un, „hétpróbák” I. ütem-intézményi színtéren megvalósuló programok 1-8. évfolyam

7 Általános elvárások I. A célcsoport számára minden szolgáltatást/programot/rendezvényt térítésmentesen kell biztosítani. A célcsoportok egészséggel kapcsolatos ismereteinek, illetve az egészségfejlesztést célzó tevékenységekkel, beleértve a fizikai aktivitással kapcsolatos attitűd felmérését a projekt elején és végén a bevont célcsoport (gyermekek és pedagógusok, szakemberek) legalább 75 %-ának bevonásával kell elvégezni. A programok tervezése és megvalósítása során törekedni kell arra, hogy azok a magyarság hagyományaira épüljenek és a kulturális hagyományőrzést is célozzák.

8 I. ütem: Komplex intézményi testmozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az állami fenntartású általános iskolákban, többcélú intézményekben Indikátor: 30.000 fő – az egészségfejlesztést támogató programokba bevont gyermekek/tanulók száma II. ütem: Megyei szintű közösségi eseménysorozatok ("hétpróbák") megvalósítása a konvergencia régióban Indikátor: 26.000 fő – az egészségfejlesztést támogató programokba bevont gyermekek/tanulók szám, 50 000 db – a megyei egészségfejlesztő alprogramokon való részvételek száma Általános elvárások II.

9 I.ütem: Az iskolai színtéren megvalósuló egészségfejlesztési programokhoz kapcsolódó minimum létszámelvárások 1. A 2013/2014. tanévben legfeljebb 8 osztályt működtető (OSA2FELH a02t53) nevelési-oktatási intézmények esetében a programba bevont gyermekek száma legalább egy bevont pedagógushoz köthetően 20 fő. Javasolt legalább három pedagógus bevonása. A 2013/2014. tanévben legalább 9 és legfeljebb 16 osztályt működtető (OSA2FELHa02t53) nevelési-oktatási intézmények esetében a programba bevont gyermekek száma legalább 60 fő, tehát három pedagógus bevonása kötelező. A 2013/2014. tanévben 17 vagy annál több osztályt működtető (OSA2FELH a02t53) nevelési-oktatási intézmények esetében a programba bevont gyermekek száma legalább 80 fő, tehát legalább négy pedagógus bevonása kötelező.

10 I. ütem: Az iskolai színtéren megvalósuló egészségfejlesztési programokhoz kapcsolódó minimum létszámelvárások 2. Egy foglalkozáson minimum 10 diáknak kell részt vennie. Egy foglalkozás időtartama nem lehet 45 percnél rövidebb, kivéve kizárólag első osztályos résztvevők esetén 30 percnél rövidebb, illetve ide nem értve a tanórák közötti szünetben megrendezett programokat, melyek a szünet időtartamához alkalmazkodnak. A résztvevők száma legfeljebb egy teljes osztály, több osztályból érkező résztvevőknél legfeljebb 40 fő lehet. Több programelemből/eseményből álló program esetén akkor tekinthető egy gyermek résztvevőnek, amennyiben a foglalkozások teljes mennyiségének minimum 75 %-ában részt vesz. Az intézményi létszám minimum 50%-nak jelenléte tekinthető nagyrendezvénynek. A programokkal az iskolával jogviszonyban álló hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók legalább 30 %-át szükséges elérni.

11 Indikátorok lebontása 30.000 26.000

12 Indikátorok lebontása (pl.: Vas Megye 14 iskola) 30.000 26.000

13 I.ütem: Az iskolai színtér egészségfejlesztési programjainak lebonyolítása 1.Iskolakert 2.Táplálkozás 3.Higiéné 4.Sérülés megelőzés/elsősegély 5.Víz 6.(egészség)kommunikáció 7.Bringa 8.Lépésszámláló 9.Délutáni szabadidő 10.Sportos iskolai nagyrendezvény vagy/vagy is vagy/vagy

14 EPSZA „füzetek” SZÍVESSÉGI LEKTOROK Benedek Elek Általános Iskola és Speciális Szakiskola 2. Tarnamérai Általános Iskola Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti Tagiskolája Mátraderecskei Általános Iskola Országh Kristóf Általános Iskola, Sirok Kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

15 Feladatok (I. Ütem)  EPSZA füzeteknek csak az általános megismerése szükséges (ismertető diasorok); át kell adni az iskolai koordinátoroknak  IT-Platform jogosultsági kódjainak továbbadása (iskolai koordinátor, diák )  az ismeretváltozást mérő felnőtt kérdőív felvétele az iskolai koordinátoroktól ( van külön on- line és nyomtatható verzió is a dokumentumtárban)  Iskolán belüli tevékenység idő-ütemezésének segítése  Iskolai koordinátorok adatfeltöltésének segítése  Indikátorok teljesülésének támogatása  Helyi szakmai hálózat koordinálása (SZTH, védőnők, stb.)  IT-Platform – eseménynapló vezetése  ADMINISZTRÁCIÓ

16 II. ütem: Megyei szintű közösségi eseménysorozatok ("hétpróbák") megvalósítása a konvergencia régióban Egészségfejlesztő eseménysorozat, amely programelemekből (próbákból) épül fel 7 próba elemek: Bartók Béla próba Maraton próba Búvár Kund próba Szent László próba Kinizsi próba „Egyem vagy ne egyem próba?” „Hogyan mondjam el Neked próba?”

17 II. ütem: Megyei szintű közösségi eseménysorozatok ("hétpróbák") megvalósításával kapcsolatos minimális elvárások A programokban részt vevő iskolák pedagógusait és a programok megvalósításába bevont szakembereket olyan számban kell biztosítani, hogy a programokban részt vevő gyermekek, diákok állandó felügyelete biztosított legyen. (215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet ) A TÁMOP 6.1.2.A-14/2 keretében kedvezményezett nevelési-oktatási intézmények bevonása Legalább az I. ütem keretében bevont iskolák részvételével szükséges lebonyolítani, legalább a bevont diákok 50%-os megjelenésével Ha a szervező lovas szolgáltatót kíván igénybe venni, a szolgáltatónak rendelkeznie kell a Kereskedelmi és Engedélyezési Hivataltól kapott regisztrációs számmal.

18

19

20 TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 „Hétpróba”- Bartók Béla, „Egyem vagy ne egyem” és a „Hogyan mondjam el Neked” próbák I. Időpont: - január (5. osztályosok számára) Résztvevők: intézményenként min. 10 fő bevonásával Megvalósulás napja: péntek délután Helyszín: járási szinten, egy alkalommal megrendezésre kerülő esemény Intézményenként/alkalom: 10 fő tanuló bevonása kötelező Feladat: A táncművészetet, mint a mozgástanulás eszközét felhasználó mozgásprogramok megvalósítása, mely szolgálja a kultúrák közötti párbeszédet és a magyar kulturális örökség megőrzését (néptánc), a személyiségfejlesztést. Ajánlás: - táncház Sajátossága: az „Egyem vagy ne egyem” és a „Hogyan mondjam el Neked” próbák kapcsolódásával egy napon megvalósuló program.

21 TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 „Hétpróba”- Bartók Béla, „Egyem vagy ne egyem” és a „Hogyan mondjam el Neked” próbák II. A lokális adottságoknak megfelelő legszebb/legkreatívabb/legegészségesebb iskolakert/élősarok/balkonláda kialakításának, művelésének dokumentált (fotó, videó, naplózás) bemutatása, a közös tervezés, megvalósítás, felelősség érzékeltetésével. Az egészséges táplálkozással és azzal összefüggő területekkel (így különösen: ivóvízfogyasztás, gyümölcs- és zöldségtermesztés, állattenyésztés és húsfeldolgozás, élelmiszer-biztonság, élelmiszervásárlás, egészséges élelmiszerek, ételkészítés, menü- és étlapkészítés, adalékanyagok, étrend- kiegészítők, étkezési szokások stb.) összefüggő csoportos vetélkedők, bemutatók, ismeretterjesztő előadások szervezése szakemberek és a tanulók bevonásával. „Egyem vagy ne egyem” próba

22 TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 „Hétpróba”- Bartók Béla, „Egyem vagy ne egyem” és a „Hogyan mondjam el Neked” próbák III. „Hogyan mondjam el Neked?” próba Olyan interaktív, a célcsoport (tanulók) bevonásával megvalósuló kampány, mely az egészséges életmóddal és az energiaegyensúllyal kapcsolatos üzenetek kortársak közötti átadását szolgálja. Témakörei: Alsó tagozat (1-4. évfolyam): egészségfejlesztő testmozgás, egészséges táplálkozás, dohányzás megelőzés, sérülés-megelőzés, az internet veszélyei, test- és szájhigiéné. Felső tagozat (5-8. évfolyam): egészségfejlesztő testmozgás, egészséges táplálkozás, szenvedélybetegségek (szerhasználat: dohányzás, alkohol, drog, energia ital, játékszenvedélyek), családi életre való nevelés, az internet veszélyei. Elvárt produktum: kisfilm, rádióműsor, video klip, plakát, web és közösségi oldalakon történő aktivitás, blog, flash mob (a tanulók választása szerint).

23 TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 „Hétpróba”- Maraton próba és Kinizsi erőpróba I. Időpont: - február vége (5-6. osztályosok számára) - március (7-8. osztályosok számára) - április (3-4. osztályosok számára) - május (1-2. osztályosok számára) Megvalósulása napja: szombat Résztvevők: intézményenként 20 fő bevonásával, átalagosan egyszerre 16 intézmény részvételével lebonyolítandó rendezvény. Helyszín: megyeközpont, vagy közvetlen környéke Intézményenként/alkalom: 20 fő tanuló bevonása kötelező Feladat: A nemi, környezeti és életkori sajátosságokra figyelemmel állóképesség fejlesztő hatású maraton hosszúságú táv (42 195 m) megtétele váltó formájában, olyan mozgásformákon keresztül mint például a futás, gyaloglás, a nordic walking, Magyarország természeti környezetének, és a helyi tájegységek megismerése érdekében, vagy a testmozgásban gazdag közlekedéssel kapcsolatos ismeretek és készségek elmélyítését szolgáló játékos, ügyességi szárazföldi mozgásprogramok megvalósítása sporteszközök, így például kerékpár, görkorcsolya, gördeszka, roller igénybe vételével - ideértve akár a téli időszakban űzhető mozgásformákat/sporttevékenységeket (pl. korcsolya, északi sí) is. Ajánlások - a helyi sajátosságokat, lehetőségeket figyelembe véve: - Túrázás (erdőben, városban stb…) a - Stadionban a kijelölt táv teljesítése Sajátossága: a Kinizsi erőpróba integrálása a Maraton próbába.

24 TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 „Hétpróba”- Maraton próba és Kinizsi erőpróba II. Kinizsi próba: Tradicionális sportágak (birkózás, grundbirkózás, stb.) távol-keleti küzdősportok lovas sporttal, és a magyar sportéletben hagyományokkal rendelkező technikai küzdősportokkal (pl: vívósport) kapcsolatos ismeretek, készségek átadását szolgáló játékos, ügyességi mozgásprogramok „Egyem vagy ne egyem” és „Hogyan mondjam el?” próbákkal közösen.

25 TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 „Hétpróba”- Búvár Kund próba Időpont: - április (7.osztályok számára) - május (6. osztályosok számára) - csúszás esetén júniusban is megvalósítható Megvalósulás napja: szombat Résztvevők: intézményenként 20 fő bevonásával, átalagosan egyszerre 16 intézmény részvételével lebonyolítandó rendezvény. Helyszín: nem feltétlenül megyeszékhelyen megvalósítandó tevékenység, lehetőség szerint természetes vízi terep előnyben részesítése, ennek hiánya esetén uszoda igénybevételére van lehetőség. Intézményenként/alkalom: 10 fő tanuló bevonása kötelező Feladat: Olyan játékos, ügyességi vízi és vízfelszíni mozgásprogramok megvalósítása akár sportlétesítményben, akár természeti környezetben, melyek a vízi jártassággal összefüggő ismeretek, készségek elmélyítését szolgálják (például: úszás, evezés, kajak-kenu, szabadidős sporteszközök bevonásával megvalósuló programok – például vízi bicikli) Ajánlás: - sárkányhajózás - uszodai foglalkozás Sajátossága: Balesetvédelmi oktatást a feladatok megvalósulását megelőzően kötelező.

26 TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 „Hétpróba”- Szent László próba Időpont: - február (4. osztályosok részvételével) - március (3. osztályosok részvételével) Megvalósulás napja: szombat Résztvevők: intézményenként 10 fő bevonásával, átalagosan egyszerre 16 intézmény részvételével lebonyolítandó rendezvény. Helyszín: megyeszékhelyen, min. 20x40 m-es sportcsarnokban Intézményenként/alkalom: 10 fő tanuló bevonása kötelező. Feladat: Olyan csapatok alkotását igénylő játékos, ügyességi mozgásprogramok, melyek nem minősülnek látvány-csapatsportoknak hozzájárulnak az együttneveléshez, elfogadó, befogadó közösségek kialakításához, és ösztönzik a kooperációt. Ajánlás: módszertani füzet alapján (később)

27 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! balint.ivanyi@klik.gov.hu


Letölteni ppt "TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 (TIE PROGRAM) „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános."

Hasonló előadás


Google Hirdetések