Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI1 Az energetikai, műszaki képzés és tájékoztatás helyzete Dr. Aszódi Attila elnök,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI1 Az energetikai, műszaki képzés és tájékoztatás helyzete Dr. Aszódi Attila elnök,"— Előadás másolata:

1 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI1 Az energetikai, műszaki képzés és tájékoztatás helyzete Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009. június 10.

2 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI2 Bevezetés g, kg, t, kt, Mt, Gt W, kW, MW, GW, TW J, kJ, MJ, GJ, TJ, PJ kW  kWh Az energetika számos műszaki terület együttműködését igényli, önmagában is interdiszciplináris. Az energetika, az energiapolitika, a klímavédelem és az ellátásbiztonság sokakat érdekel (politika, szakma, közvélemény), de többen beszélnek róla, mint ahányan értenek is hozzá. Felmerül – jogosan – a társadalmi vita igénye.

3 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI3 Forrás: Nobuo Tanaka, Executive Director, International Energy Agency, G8 Environment Ministers Meeting, 22 April 2009, Siracusa

4 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI4 A fizikatanítás eredményessége a közoktatásban Mérnöki szakokon alapvető követelmény a fizika alkalmazásszintű, jó ismerete Természettudományos képzési területen dolgozó egyetemi oktatók benyomása az elmúlt években: a frissen beiratkozott hallgatók fizika és matematika tudása lényegesen elmarad a korábban megszokott szinttől. Kézenfekvő „magyarázat”: felsőoktatásba jelentkezők száma folyamatosan csökken  növekszik a gyengébb tudású hallgatók bejutásának esélye.

5 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI5 Objektív vizsgálat a beiratkozó hallgatók felkészültségének felmérésére Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése (2008): felmérő dolgozat több műszaki felsőoktatási intézményben (egyelőre csak fizikából, később matematikából és kémiából is) Indokok, remélt előnyök: –figyelemfelhívás az oktatási kormányzat felé a közoktatásban jelentkező negatív tendenciákról, –a felsőoktatási intézmények megismerhetik a felvett hallgatók valós tudásszintjét. Háttér: –műszaki területen a piaci kereslet jóval meghaladja a jelenlegi diplomás kibocsátást, –az oktatáspolitika deklarált célja a műszaki-természettudományos képzés kiemelt támogatása.

6 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI6 A felmérő dolgozat Elsősorban a középiskolai tudásanyag meglétét vizsgálta (nem PISA-szemléletű felmérés) Különböző szintű és jellegű feladatok (teszt, indoklás, vizsgálati módszer, számítás) Elérhető maximális pontszám: 50 6 oktatási intézményben 1324 beiratkozó diák írta meg a dolgozatot a regisztrációs héten BME Természettudományi Kar BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Debreceni Egyetem Műszaki Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Ebből 142 fő a BME TTK és az ELTE TTK fizika BSc szakjaira jelentkezett (közülük került ki a tanulmányi versenyeken résztvevők zöme) Forrás: Radnóti K., ELTE, Pipek J., BME, 2008

7 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI7 Eredmények Gyengén sikerült (teljesítési átlag: 30%). A hallgatók 83%-a (!) nem érte el az 50%-ot  várható, hogy ők nem tudják teljesíteni az első félévet sem. Poisson-eloszlás  a 6-10 pont valószínűleg a szerencsének köszönhető. Forrás: Radnóti K., ELTE, Pipek J., BME, 2008

8 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI8 Az érettségi szintjének összefüggése a teljesítési aránnyal A fizikából érettségizettek aránya az 1324 főből Az érettségi és a dolgozatok teljesítési szintje közötti összefüggés Forrás: Radnóti K., ELTE, Pipek J., BME, 2008

9 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI9 Az érettségi szintjének összefüggése a teljesítési aránnyal Forrás: Radnóti K., ELTE, Pipek J., BME, 2008

10 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI10 A dolgozatok eredményei a felvételi pontszámok tükrében Alacsony felvételi pontszámú hallgatónak nincs esélye elfogadható szintű dolgozatot írni. Megmutatkoznak a felvételi rendszer visszásságai: –a pontszámok kialakításának minden résztvevője egy irányban érdekelt, –tarthatatlan a minimális ponthatár alacsony szintje. Forrás: Radnóti K., ELTE, Pipek J., BME, 2008

11 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI11 Összefoglaló adatok, következtetések Ma a jelentkezők 74%-a bejut a nappali alapképzésekbe, míg 2004-ben csak 57%  nehezednek az egyetemek válogatási körülményei  romlik az átlaghallgató felkészültsége. A felmérés egyéb okokra is rámutat: –a közoktatás „jó” és „kiváló” mércéje nem felel meg a felsőoktatás elvárásainak (az érettségi és felvételi pontok kiszámítása nem tükrözi megfelelően a hallgatók tudását), –a közoktatás során a diákok nem kapnak kellő felkészítést arra, hogy felsőoktatási tanulmányaikat eredményesen elkezdhessék. Okok, háttér: –A fizika (és egyéb természettudományi tárgyak) közoktatásbeli óraszámának csökkenése a „modernizációs” folyamatok során –A természettudományi, műszaki pályák nem vonzóak a fiatalok számára, a gazdasági pályák anyagilag jóval gyorsabb előrehaladást ígérnek. Forrás: Radnóti K., ELTE, Pipek J., BME, 2008

12 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI12 Összefoglaló adatok, következtetések Kiút: az alap és középfokú természettudományos képzés átalakítása Az átalakítás és annak hatása lassú folyamat  átmeneti stratégiára van szükség. A felsőoktatási intézmények kétféle stratégiája: –„pragmatikus” megközelítés: a középiskolából kimaradt ismereteket egyetemi anyagként fogja fel, aminek az oktatását a BSc képzésekbe be kell építeni. –„színvonalőrző” stratégia: a tudásbeli hiányosságok pótlása nem tekinthető „egyetemi” oktatásnak, ezt a BSc tananyagoktól független, felzárkóztató kurzusokon kell elvégezni. (Ehhez pótlólagos anyagi források szükségesek.)

13 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI13 Tendenciák az alap és középfokú természettudományos képzésben Az oktatási kormányzat törekvése: lehetővé tenni és ösztönözni a természettudományos tárgyak (fizika, kémia, biológia) összevont tantárgyként (természettudomány) történő oktatását. –Az integrált tantárgy bevezetése ugyan nem kötelező, de az iskolák pénzt kapnak érte. –Az integrált oktatás külföldön is ismert: az USA-ban és Európában: science, science for public understanding néven futnak ilyen kurzusok, –DE Európában 27 ország közül mindössze ötben tanítják összevontan a természettudományt, öt országban pedig vannak ilyen választható kurzusok, jellemzően a 7-10. évfolyamon.

14 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI14 Tendenciák az alap és középfokú természettudományos képzésben A természettudományos képzés terén mutatkozó hiányosságokat ugyanakkor mind többen felismerik, a téma országos üggyé vált. Az elmúlt félévben foglalkozott a témával és ajánlásokat fogalmazott meg: –az Országos Köznevelési Tanácsnak (OKNT) a kérdéskörrel foglalkozó bizottsága, –a Magyar Tudományos Akadémia, –a hazai Természettudományi Karok Dékáni Kollégiuma, –a Magyar Rektori Konferencia Műszaki Tudományok Bizottsága, –konferencia volt Debrecenben.

15 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI15 Állásfoglalások az integrált természettudományos képzés bevezetése ellen

16 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI16 A legfontosabb ajánlások A természettudományos tárgyak óraszámának növelése a középiskolában, reálosztályok bevezetése. Több kísérlet, gyakorlati oktatás. A matematika mellett még egy természettudományos tárgyból (biológia, fizika, földrajz vagy kémia) érettségi vizsga előírása. Az emeltszintű érettségi megkövetelése az egyetemi felvételhez. A biológia, fizika, földrajz, kémia tanári pályák népszerűsítése, ösztöndíjak bevezetése.

17 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI17 Felsőfokú műszaki végzettségűek iránti igény az energetikában Egy felmérés eredményei

18 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI18 Kérdőív 2006-ban

19 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI19 Válaszadó társaságok dolgozói létszáma

20 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI20 Felsőfokú műszaki végzettségűek létszáma

21 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI21 Felsőfokú műszaki végzettségűek megoszlása szakterület szerint A felmérésben szereplő összes alkalmazott: 16707 fő Felsőfokú műszaki végzettségű: 3881 fő Ebből: –gépészmérnök: 22,6 % –villamosmérnök:12,6 % –vegyészmérnök:11,7 % –egyéb (fizikus, informatikus, környezetmérnök, bányamérnök, olajipari mérnök, építőmérnök, stb.):53,1 %

22 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI22 Energetikai továbbképzés A felsőfokú műszaki végzettségűek közül speciális energetikai, atomerőművi (szakmérnöki) továbbképzésben részesültek aránya: 11 % (meglepően alacsony érték)

23 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI23 Felsőfokú műszaki végzettségűek megoszlása életkor szerint

24 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI24 Várható nyugdíjba vonulás A felsőfokú műszaki végzettségűek közül 10 éven belül várhatóan nyugdíjba vonulók létszáma: 1040 fő aránya : 26,8 %

25 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI25 10 éven belül nyugdíjba vonulók létszámaránya

26 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI26 Új diplomások iránti igény Az elkövetkezendő 10 évben várhatóan alkalmazni kívánt műszaki felsőfokú végzettségűek (BSc + MSc) száma: ~ 1120 fő (1040 fő megy nyugdíjba) Ebből BSc: ~ 570 fő (51 %) MSc: ~ 550 fő (49 %)

27 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI27 Az alkalmazni kívánt felsőfokú műszaki végzettségűek szakterületi megoszlása BSc MSc Együtt Energetikai mérnök 69 75 144 Gépészmérnök 148 131 279 Villamosmérnök 111 110 221 Vegyészmérnök 77 61 138 Egyéb 161 176 337 (informatikus, fizikus, mérnök-fizikus, környezet- mérnök, építőmérnök, stb.) Összesen 566 553 1119

28 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI28 Az alkalmazni kívánt felsőfokú műszaki végzettségűek szakterületi megoszlása (teljes igényhez viszonyítva)

29 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI29 Legnagyobb igények

30 Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI30 Összefoglalás Komoly kihívások a társadalmunk előtt, amelyek az energetikát is érintik, új megoldásokat, új megközelítéseket igényelnek. A fiatalok felkészültségi szintjének változása az energetikai cégek munkavállalóinál is jelentkezni fog. A helyzet javításában szükséges az energetikai cégek aktív közreműködése! Vonzóbbá kell tenni a műszaki és – azon belül – az energetikai szakmát, perspektivikus életpálya modellekkel. Igény van az energetikai társadalmi vitára. De ha a felek nem értik a szakmát (legalább az alapokat), a vita politikai síkra terelődhet, ahol már nem a műszaki vagy gazdasági érvek, hanem a politikai és termékmarketing eszközei, valamint a vélelmek és a félelmek uralkodnak. Szakmaiságot az energetikában (is)!


Letölteni ppt "Magyar Energetikusok Kerekasztala, 2009.06.10.Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI1 Az energetikai, műszaki képzés és tájékoztatás helyzete Dr. Aszódi Attila elnök,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések