Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai cselekvési terv: „Felnőttkori tanulás: Sosem igazán késő tanulni” * Communication, Európai Bizottság, Brüsszel, 2006. október. 23. COM (2006) 614.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai cselekvési terv: „Felnőttkori tanulás: Sosem igazán késő tanulni” * Communication, Európai Bizottság, Brüsszel, 2006. október. 23. COM (2006) 614."— Előadás másolata:

1 Európai cselekvési terv: „Felnőttkori tanulás: Sosem igazán késő tanulni” * Communication, Európai Bizottság, Brüsszel, 2006. október. 23. COM (2006) 614 final Szakképzés a jövő szolgálatában – Képzési konferencia Pécs, 2006. november 15. Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem Regionális Lifelong Learning Kutató Központ

2 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról Előzmény – Az Európai Bizottság Cselekvési Terve az egész életen át tartó tanulásról*: *„Minden, életünk során folytatott olyan tanulási tevékenység, melyet a tudás, a készségek és kompetenciák fejlesztésének céljával folytatunk egyéni, állampolgári/civil, társadalmi és/vagy foglalkoztatási perspektívában.” Fő célkitűzés:- Foglalkoztathatóság, versenyképesség - Aktív állampolgárság, egyéni fejlődés - Társadalmi befogadás - Helyi és regionális partnerség a hatékony tanulás támogatására. (Forrás: Communication from the Commission: Making an European Area of Lifelong Learning a Reality, Nov. 2001. - http://europa.eu.int/comm/education/life/communication Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem

3 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról Előzmény – Európai Tanács Barcelonai Nyilatkozata az oktatási és képzési rendszerek konkrét jövőbeli célkitűzéseiről.(2002.) Három fő cél: - Az oktatási és képzési rendszerek minőségének és hatékonyságának fejlesztése: pl. hálózatok és erőforrások felhasználása. - A hozzáférés javítása: pl. nyitott tanulási környezet fejlesztése. - Az oktatási és képzési rendszerek külső kapcsolatrendszerének javítása, fejlesztése: a kapcsolatok elmélyítése a munka világával. Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem

4 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról Előzmény - A Nyitott Koordináció és eszközei: Megjelenik a „Nyitott Koordináció” tevékenysége és annak négy eszköze az oktatási és képzési rendszerek együttműködésének elősegítése céljából: (2002.) a.) Minőségi indikátorok alkalmazása(Quality indicators); b.) mérföldkövek alkalmazása (benchmarks);- pl. 2010.! c.) külső szakértői mérés és értékelés (peer review); d.) a jó gyakorlat alkalmazása (best practice). Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem

5 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról Előzmény - A tanuló régiók létrehozását célzó Európai Tanácsi kezdeményezés: Az R3L kezdeményezés: Európai hálózat a helyi és regionális egész életen át tartó tanulási partnerség fejlesztéséhez. (2002/C 174/06): 1. A tanuló régió (TR) NEM Tudásközpont! 2. A TR mozgósítja és együttműködésre késztetei azokat a helyi és regionális szereplőket, akik az egész életen át tartó tanulás fejlesztéséhez mint a lokális és regionális fejlesztés, a társadalmi kohézió és az önmegvalósítás tevékenységéhez hozzá tudnak járulni. 3. A már működő TR beléphet az Európai Tanuló Régiók hálózatába. Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem

6 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról Előzmény – Az Európai Bizottság jelentése az Oktatás és Képzés 2010 célkitűzések helyzetéről (2003 november) Célok: - A nemzeti oktatási és képzési célok közelítése a Liszaboni stratégiához - Az Európai Képesítési Keretrendszer (EQF) megvalósítása - A felsőoktatás bevonása az oktatás és képzés európai szintű fejlesztésébe - A szakoktatás és képzés minőségi fejlesztése és vonzóvá tétele - Az európai mobilitási programok növelése Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem

7 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról A felnőttkori tanulás fejlesztése, mint az egész életen át tartó tanulás stratégiai prioritásainak egyike - A tagállamok törekvései nemzeti stratégiákban jelennek meg 2004-2005 között (pl. A Magyar Köztársaság Kormányának stratégiája az egész életen át tartó tanulásról, 2005. szept.) - Az eddig megismert stratégiák nem fordítanak elegendő figyelmet a felnőttek tanulásának támogatására (Joint Interim Report on Education & Training 2010 work programme, Council - EC, 2006) - A legutóbbi kutatásokból kitűnik a felnőttek tanulása támogatásának haszna (OECD, 2005): 1. Magasabb foglalkoztathatóság; 2. Nagyobb termelékenység; 3. Magasabb minőségű foglalkoztatás Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem

8 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról A felnőttkori tanulás fejlesztése, mint az egész életen át tartó tanulás stratégiai prioritásainak egyike - Az idősödő felnőttek tanulásával foglalkozó kutatások kiemelik, hogy: A tanulás kihat az egészségre és csökkenti az egészségügyi kiadásokat. (Forrás: The Benefits of Learning, University of London, 2004) A felnőttkori tanulás éppen a kulcskompetenciák fejlesztésével járul hozzá a foglalkoztathatósághoz és a mobilitáshoz, valamint a társadalmi beilleszkedéshez. (lásd a Grundtvig-program eddigi eredményeit (EC, COM (2004) 153 final) Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem

9 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról Az egész életen át tartó tanulás kulcskompetenciái - Az anyanyelven folytatott kommunikáció; - Az idegen nyelveken folytatott kommunikáció; - Matematikai kompetencia és alapvető természettudományi és műszaki ismeretek; - Digitális kompetencia; - Tanulási kompetenciák; - Interperszonális, interkulturális és állampolgári kompetenciák; - Vállalkozói kompetencia; - Kulturális kifejezőkészség; (Forrás: EC, COM (2005) 548 final) Az európai uniós oktatási és képzési programok 2007-2013 között az egész életen át tartó tanulás integrált rendszerében jelennek meg. Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem

10 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról Kihívások a felnőttkori tanuláshoz kapcsolódóan - Versenyképesség – Fejlett és minőségi oktatás és képzés szükséges, fontos a kompetenciák fejlesztése! (közel 72 millió alacsonyan képzett munkás él az EU-ban*, ez a munkaerő 30%- a.( Eurostat, 2004) - Demográfiai változások – Ezek befolyásolják az EU oktatási és képzési rendszereit (Öregedő európai társadalmak, 15%-al csökken a 24 év alatti fiatalok létszáma a következő 30 esztendőben. (Eurostat, 2005) - Közel 6 millió korai iskolát elhagyó problémája (EC, Progress Rep. SEC, (2006), 639 - Az 55-64 év közötti életkorúak között csak minden 10. polgár volt fizetett foglalkoztatásban - A felnőttkori tanulás fejlesztése hozájárul a munkájukkal érvényesülni kívánó bevándorlók teljesítményének javításához, társadalmi integrációjához Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem

11 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról Kihívások a felnőttkori tanuláshoz kapcsolódóan - Társadalmi befogadás – A szegénység és a társadalmi beillesszkedés problémái felértékelik a felnőttkori tanulás szerepét (pl. az analfabetizmus új formáinak térnyerése) - A készségek/kompetenciák emelésének szükségessége – Az oktatási és képzési keretek hatékony kihasználása, a decentralizáció fontos lépés a koherens rendszerek építése felé (OECD, 2005; EURYDICE, 2006) (pl. munkaerőpiaci együttműködési formák szerepe a helyi célok megfogalmazásában, az útmutatás és tanácsadás fejlesztésében) - Hatékony felnőtt-tanulási rendszer – az egész életen át tartó stratégia fejlesztésének eleme (pl. hozzáférés a munkaerőpiaci képzésekhez) Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem

12 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról – EC, COM(2006) 614 final Kulcsüzenetek a felnőttek tanulásának támogatására 1) A részvételt korlátozó akadályok leküzdése – Továbbra is alacsony Európában a felnőttek részvétele a tanulásban ( A 2010-re elérendő átlagos 12.5% helyett 2005-ben csak 10.8%, ez pedig 1.1%-től 34.7%-ig szóródik). Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem

13 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról Kulcsüzenetek a felnőttek tanulásának támogatására 1) A részvételt korlátozó akadályok leküzdése – Különösen fontos, hogy a felnőttkori tanulásban résztvevők számát növeljük a méltányosság elvét követve. Kulcsszerepe van az önkormányzatoknak az alacsonyan képzettek bevonása terén. Ezen a területen meghatározó a korszerű tanácsadási formák fejlesztése, tanuló-központú szemlélet képviselete és a helyi partnerség ösztönzése. Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem

14 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról Kulcsüzenetek a felnőttek tanulásának támogatására 2) A felnőttkori tanulás minőségének biztosítása - A minőség biztosítása magába foglalja a tanácsadási formák, a pályaorientáció megújítása mellett a szükségletelemzést, az értékelési módszerek fejlesztését, továbbá a kompetenciák elismerését, értékelését egyaránt. Kulcsterületek: - Tanítási módszerek fejlesztése a felsőoktatásban jelen lévő elméleti szakemberek és a gyakorló felnőttoktatók együttműködésével új módszertani anyagok fejlesztése céljával. - Felnőttoktató szakemberek képzése, továbbképzése (új curriculumok kidolgozása európai szinten, pl. TEACH-curriculum – www.teach.pl) Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem

15 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról Kulcsüzenetek a felnőttek tanulásának támogatására 2) A felnőttkori tanulás minőségének biztosítása - A minőség biztosítása magába foglalja a tanácsadási formák, a pályaorientáció megújítása mellett a szükségletelemzést, az értékelési módszerek fejlesztését, továbbá a kompetenciák elismerését, értékelését egyaránt. Kulcsterületek: - Tanítási módszerek fejlesztése a felsőoktatásban jelen lévő elméleti szakemberek és a gyakorló felnőttoktatók együttműködésével új módszertani anyagok fejlesztése céljával - Felnőttoktató szakemberek képzése, továbbképzése (új curriculumok kidolgozása európai szinten, pl. TEACH-curriculum) Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem

16 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról Kulcsüzenetek a felnőttek tanulásának támogatására 2) A felnőttkori tanulás minőségének biztosítása - A minőség biztosítása magába foglalja a tanácsadási formák, a pályaorientáció megújítása mellett a szükségletelemzést, az értékelési módszerek fejlesztését, továbbá a kompetenciák elismerését, értékelését egyaránt. Kulcsterületek: - A felnőttoktatás és képzés minőségi szolgáltatásainak fejlesztése (A kormányzatok szerepe az akkreditáció és minőségbiztosítási folyamatok racionalizálása, monitoring-rendszer működtetése terén) - A szolgáltatásokat kiegészítő felnőtt tanulót támogató infrastruktúrák fejlesztése (pl. a helyi tanulási lehetőségek bővítése, gyermekmegőrzés, ODL formák fejlesztése, rugalmasság) Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem

17 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról Kulcsüzenetek a felnőttek tanulásának támogatására 3) A tanulási eredmények elismerése és értékelése – Az egész életen át tartó tanulási paradigmája elismeri mind a formális, a non-formális és az informális tanulás tevékenységét, további tanulásban való elindulás részeként akár kreditekkel, későbbi tanulmányok értékelése során beszámítási megoldásokkal. A tagországok sora már bevezetett új, a tanulási eredményeket beszámító és értékelő formákat (pl. European Inventory – www.ecotec.com/europeaninventory) www.ecotec.com/europeaninventory Fontos lépések: - A szakmailag kompetens szereplők bevonása a fejlesztésbe (pl. civil szervezetek, kamarák, szakszervezetek, stb.) - Mérés és értékelési módszerek minőségi fejlesztése fontos - A tanulási eredmény output-szemléletének erősítése. (Forrás: Common European Principles on Validation – www.ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/validation2004_en.pdf) www.ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/validation2004_en.pdf Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem

18 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról Kulcsüzenetek a felnőttek tanulásának támogatására 4) Befektetés az idősödő és vándorló népességbe – Nemcsak a nyugdíjkorhatár emelése fontos a demográfiai tényezők miatt, de „aktív-életkori” programokra van szükség a nyugdíj előtt és után lévők számára. Főbb szempontok: - A munkavégzés kitolódásával még fontosabb a készségek és kompetenciák fejlesztése az idősödő, nagyjából 55 év feletti korosztály vonatkozásában (pl.activeage.feek.pte.hu) - Felértékelődik a nyugdíjas-korúak tanulási lehetőségeinek fejlesztése, például felsőoktatási programokkal. Ugyanakkor társadalmi kapcsolataikat is fejleszti a szervezett tanulási lehetőségek biztosítása (pl. az ún. U3A modell, idősek szabadegyeteme) Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem

19 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról Kulcsüzenetek a felnőttek tanulásának támogatására 4) Befektetés az idősödő és vándorló népességbe – Nemcsak a nyugdíjkorhatár emelése fontos a demográfiai tényezők miatt, de „aktív-életkori” programokra van szükség a nyugdíj előtt és után lévők számára. Főbb szempontok: - A migrálók társadalmi és gazdasági integrációja felértékelődik (pl. az EU támogatja az anyaországokban zajló oktatási és képzési programokat). - Felgyorsulnak a korábban szerzett tanulási eredmények és tapasztalatok elismerését célzó programok. - Külön figyelmet szentel az EU a vándorló, bevándorló népesség nyelvi, kulturális és társadalmi integrációjára képzésekkel. - Az interkulturális tanulás fejlesztése előtérbe kerül Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem

20 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról Kulcsüzenetek a felnőttek tanulásának támogatására 5) Indikátorok és határpontok/határidők alkalmazása – A felnőttek tanulásának fejlesztése nem nélkülözheti a megbízható adatokat. Meghatározó témák: - Az EUROSTAT igyekszik a felnőttek tanulásával kapcsolatos felmérésével és a harmadik szakképzési felmérésével az igényeket megbízható adatokkal kielégíteni 2007 elejére. - Az OECD a felnőttek készségeit mérő felmérése (PIAAC) jelenleg is zajlik (www.oecd.org)www.oecd.org - Érdemes feltárni az informális tanulás szerepét a felnőttek tanulása eredményességét befolyásoló tényezők és társadalmi hatásai okán is. Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem

21 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról Kulcsüzenetek a felnőttek tanulásának támogatására 5) Indikátorok és határpontok/határidők alkalmazása – A felnőttek tanulásának fejlesztése nem nélkülözheti a megbízható adatokat. Meghatározó témák: - Az Európai Bizottság létrehozta az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó kutatócsoportját az ISPRA kutatóközponton belül. - Felértékelődő szerepe van az Európai Felnőttoktatási Szövetség (EAEA) keretein belül körvonalazódó trendeknek és témaköröknek a felnőttek tanulásával kapcsolatosan. (www.eaea.org) - Az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA) ugyancsak fontosnak tartja a felnőttek tanulásának tánmogatását. Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem

22 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról Következtetések európai szinten: 1)A tagállamoké a felelősség a közös elhatározás megvalósításában. Az Európai Bizottság a nemzeti keretek megújítását támogatja forrásokkal. 2)Az Európai Bizottság a tagállamok és a meghatározó döntéshozók között konzultációt folytatni az alábbi témakörökben: - Az európai források hatékony felhasználása ( pl. Strukturális Alapok, LLL-integrált programok); - A felnőttek tanulási igényeinek integrációja és megjelenítése a nemzeti fejlesztési tervekben az oktatás és képzés területén; - A tagállamok sajátos és eltérő oktatási és képzési, kulturális tényezőinek figyelembe vétele; - a jó gyakorlat cseréjének lehetősége az Oktatás és Képzés 2010, továbbá a jelenleg futó programok felhasznlásával - a statisztikai-alapú monitoring fejlesztése Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem

23 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról A Tanuló Régiók keretrendszere alkalmas lehet a felnőttek tanulásának támogatására az oktatás és képzés helyi partnerségére támaszkodva: K+F témák a Tanuló Régióban: 1. Stratégiák kialakítása az egész életen át tartó tanulás regionális hálózatainak fejlesztésére. 2. Egész életen át tartó tanulás és az aktív állampolgárság a régióban. 3. Egész életen át tartó tanulás és a gazdasági növekedés elősegítése a régióban. 4. Egész életen át tartó tanulás a szociálisan befogadó régióért. 5. A multikulturális régió elősegítése az egész életen át tartó tanulás révén. 6. Információs és kommunikációs technológiák alkalmazása a tanulásrégióban. 7. Egész életen át tartó tanulás forrásainak kialakítása a régióban. 8. Támogató szolgáltatások biztosítása az egész életen át tartó tanulásért. 9. A teljesítmény (hatékonyság, képzési minőség) mérése a tanulásrégióban. 10. A tanuló régió nemzetközi/európai dimenziójának az elősegítése. Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem

24 Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról Javaslat: Hozzuk létre a Pécs-Baranyai Tanuló Régiót és ezáltal férjünk hozzá releváns ESZA forrásokhoz a hatékonyabb, hozzáférhetőbb, oktatás és képzés tanulóorientált, partnerségi elvű modelljének megteremtésével a felnőtt tanulók érdekében! Köszönöm a figyelmüket! Németh Balázs – Pécsi Tudományegyetem


Letölteni ppt "Európai cselekvési terv: „Felnőttkori tanulás: Sosem igazán késő tanulni” * Communication, Európai Bizottság, Brüsszel, 2006. október. 23. COM (2006) 614."

Hasonló előadás


Google Hirdetések